DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Editöre Ula?yn Kayıt Bilgileri   YOT Giriş

 

 
 
DEÜ. EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013- 2014 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURUSU
 
TEZLİ YÜKSEK LİSANS
ALES
65
MEZUNİYET NOTU
ALT SINIR YOK
YABANCI DİL
 
1. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) (İngilizce-Fransızca-Almanca) 100 tam puan üzerinden en az 50 puan ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından buna eşdeğer kabul edilen sınavların birinden karşılığı puan, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından 100 tam puan üzerinden en az 70 puan istenilecektir.
 
2. Bilim Alanı Bir Dil Eğitimi Olan Programlarda
 
- İngilizce Öğretmenliği Yüksek Lisans Programına başvuran adaylardan, öğrenim görecekleri yabancı dil (İngilizce) dışında bir dilden (Fransızca ya da Almanca) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) 100 tam puan üzerinden an az 50 puan ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından buna eşdeğer kabul edilen sınavların birinden karşılığı puan, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından 100 tam puan üzerinden en az 70 puan istenilecektir.
 
- Fransızca Öğretmenliği Yüksek Lisans Programına başvuran adaylardan, öğrenim görecekleri yabancı dil (Fransızca) dışında bir dilden (İngilizce ya da Almanca) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) 100 tam puan üzerinden an az 50 puan ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından buna eşdeğer kabul edilen sınavların birinden karşılığı puan, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından 100 tam puan üzerinden en az 70 puan istenilecektir.
ÖN ELEME
KONTENJANIN 3 KATI
 
Lisansüstü programlara başvurmak isteyen adaylar öncelikle Online (çevrimiçi) Başvuru Formunu dolduracaklardır. Başvurunun tamamlanması için adayların şahsen ya da noter vekâletnamesi ile Öğrenci İşleri Bürosuna istenilen belgelerle başvurması gerekmektedir. Adaylar Tezli Yüksek Lisans Programlarından 1 tercih ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarından 1 tercih yapabileceklerdir.
 
 
! ÖNEMLİ NOT
 
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 5/4 maddesi gereğince Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından buna eşdeğer olarak belirlenen sınavların geçerliliği sınavın yapıldığı tarihten itibaren 3 yıldır.
 
MEZUNİYET NOTU:
 
Yüksek lisans programlarına başvuran adayların Lisans Mezuniyet Notları, Doktora Programlarına başvuran adayların Yüksek Lisans Mezuniyet Notu esas alınacaktır.
Mezuniyet notları 100 üzerinden verilmiş ise mezuniyet notları hiçbir dönüştürme yapılmadan hesaplamalarda kullanılacaktır.
Mezuniyet notları 4 üzerinden verilmiş adaylar için (http://www.yok.gov.tr/content/view/588/lang,tr_TR/) YÖK tarafından 09/10/2008 tarihinde yayınlanan tablo kullanılarak dönüşüm yapılacaktır.
 
ALES PUANI:
ALES puanı Lisansüstü Programların başvuru koşullarında belirtilen alandaki ALES puanıdır. ALES sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl süre ile geçerlidir.
 
Tezli Yüksek Lisans Programları için başvuruda bulunan adaylar;
İlan Edilen kontenjanının en fazla 3 katı aday yazılı ve sözlü değerlendirme sınavlarına çağırılacaktır.
Bu adaylar için ALES Puanı ve Mezuniyet Notları ile Ön Eleme Sıralama Puanları hesaplanacaktır.
Ön Eleme Sıralama Puanı; ALES puanının %50’si ile Mezuniyet Notunun %50’sinden oluşacaktır.
Ön Eleme Sıralama Puanı = %50 ALES Puanı + %50 Mezuniyet Notu
(Mezuniyet Notu 100 üzerinden karşılığı ile işleme alınacaktır.)
Ön Eleme Sıralama Puanı ile adaylar sıralanacak ve en yüksek puandan itibaren kontenjanın 3 katı aday ön elemeyi geçmiş sayılacaktır.
Ön Eleme Sıralama Puanı sıralaması sonucunda elenen adaylar yazılı ve sözlü değerlendirme sınavlarına giremeyeceklerdir. Önkayıt Formu ile başvuruda bulunan adaylar bu koşulu kabul etmiş sayılırlar. Elemeyi geçmiş olmasına rağmen yazılı ve sözlü değerlendirme sınavlarına katılmayan ya da katılmayacağını bildiren adaylar yerine yedek liste oluşturulmayacaktır.
Ön Elemeyi geçen adaylar yazılı ve sözlü olmak üzere değerlendirme sınavlarına alınacaktır. Adayların yazılı ve sözlü değerlendirme puanları ile Mülakat Notu hesaplanacaktır.
Mülakat Notu; yazılı değerlendirme puanının %60’ı ile sözlü değerlendirme puanının %40’ından oluşacaktır.
Mülakat Notu = %60 Yazılı Değerlendirme Puanı + %40 Sözlü Değerlendirme Puanı
Mülakat Notu 65 ve üzerinde olan adaylar DEÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 3/d maddesi gereğince başarılı sayılırlar. Bu adaylar için ALES Puanı, Mezuniyet Notu ve Mülakat Notundan oluşan Değerlendirme Puanı hesaplanacaktır.
Değerlendirme Puanı; ALES Puanının %50’si, Mezuniyet Notunun %25’i ile Mülakat Notunun %25’inden oluşacaktır.
Değerlendirme Puanı = %50 ALES + %25 Mezuniyet Notu + %25 Mülakat Notu
(Mezuniyet Notu 100 üzerinden karşılığı ile işleme alınacaktır.)
Adaylar öncelik belirterek başvurdukları programlara Değerlendirme Puanları ile sıralanarak yerleştirilirler. Sıralama sonucunda en yüksek puandan itibaren kontenjan kadar aday başvurduğu programa (öncelikli tercihi dikkate alınarak) kayıt hakkı kazanır. Aynı sayıda yedek aday ilan edilir. Kayıt hakkı kazanan adaylar belirtilen tarihler arasında kayıt yaptırmak zorundadır. Boş kalan kontenjanlara belirtilen tarihlerde yedek adaylar arasından sırasıyla doldurulur.
 
ÖN KAYIT SIRASINDA İSTENECEK BELGELER
 
- DİPLOMA ya da MEZUNİYET BELGESİ (Başvuru için mezun durumda olunması ve bunun belgelenmesi gerekmektedir)
 
- TRANSKRİPT (Not Durum Çizelgesi)
 
- ALES BELGESİ veya ÜNİVERSİTELERARASI KURUL TARAFINDAN BUNA EŞDEĞER KABUL EDİLEN SINAVLARIN BİRİNDEN ALINMIŞ BELGE (ALES veya Eşdeğer Sınav Sonucunun geçerlilik süresi 3 yıldır)
 
- YABANCI DİL BELGESİ (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından buna eşdeğer kabul edilen sınavların birinden alınmış belge, Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi)
 
Yukarıdaki belgelerin asılları veya (aslı yoksa) aslına uygunluğu noterce onaylanmış suretleri ve bunların birer adet fotokopisi.
 
- T.C. Kimlik Numarası olan nüfus cüzdanı fotokopisi
 
- 2 ADET FOTOĞRAF (Kılık kıyafet yönetmeliğine uygun)
 
 
YABANCI UYRUKLU ADAYLARDAN AYRICA İSTENECEK BELGELER
 
- DENKLİK BELGESİ (Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denklikleri Yüksek Öğretim Kurulunca onaylanmış olmalıdır. )
 
- TÜRKÇE DİL BELGESİ
 
                o Türkçe Öğretim Merkezi(TÖMER)
 
                o Dokuz Eylül Üniversitesi Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (DEDAM)
 
                o Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırma Enstitüsü
 
                o ÖSYM tarafından yapılan Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Dil Sınavı
Son Güncelleme: 19 Eylül 2013

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi