DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Editöre Ula?yn Ders Notları   Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı

DERS NOTLARI                                                                                                                        DOÇ. DR. NURETTİN YÖREK 

 PROGRAM GELİŞTİRME (P. FORMASYON GRUBU)

DERS NOTLARI (TÜMÜ)      HEDEFLERIN BELIRLENMESI

ORTAOGRETIM PROGRAMLARI     SAGLIK HIZMETLERI ALANI CERCEVE OGRETIM PROGRAMI    

ILAHIYAT MEZUNLARININ VEREBILECEGI DERSLERIN OGRETIM PROGRAMLARI

  ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ (P. FORMASYON GRUBU)

 1. İLKELER 2. ÖĞRENME KURAMLARI (SKINNER, GAGNE, PIAGET, BRUNER, AUSUBEL) 3. TAM ÖĞRENME MODELİ 4. STRATEJİLER 

5. TEKNİKLER-I,6. TEKNİKLER-II, 7. TEKNİKLER-III, 8. TEKNİKLER-IV, (5 E ÖRNEKLERİ) 

  ÖĞRETİM TEK. ve MAT. TASARIMI                

1. TEMEL KAVRAMLAR  2. İLETİŞİM 3. a. GÖRSEL TASARIM İLKELERİ   b. GÖRSEL TASARIM ARAÇLARI 4. ARAÇ-GEREÇ SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI     5. GÖRSEL ARAÇ-GEREÇ VE MATERYALLER  6. ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ 7. ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 8. INTERNET

HÜCRE BİYOLOJİSİ                                         

DERS NOTLARI (TÜMÜ)   1. GİRİŞ (TARİHÇE)  2. HÜCRE İSKELETİ  2.a.HÜCRE İSKELETİ (SUNUM) 3. HÜCRE-HÜCRE BAĞLANTILARI (Animasyon) 4. HÜCREDE HAREKET  (Vezikül trafiği)

 MOLEKÜLER BİYOLOJİ                                  

1.TARİHÇE, SYNTHIA 2. DNA-KROMATİN-KROMOZOM 3. REPLİKASYON 4. TRANSKRİPSİYON (EK: YUNANCA HARFLERİN OKUNUŞU)EK2: RNA interference (RNAi) 5. TRANSLASYON, TRANSLASYON (Animasyon)

 BİYOKİMYA                                                    

1. GIRIS (ANIMASYON) 2. AMINOASİTLER (AMINO ACIDS ANIMATION)  3. PEPTIDLER ve PROTEINLERIN OZELLIKLERI 4. PROTEİNLERİN 3D YAPISI 5.PROTEİNLERİN SINIFLANDIRILMASI  (32, 35, 40, 46, 48 ve 51. slaytlar kapsam dışıdır 6. ENZİMLER 7. LİPİDLER 8. KARBONHİDRATLAR 9. VİTAMİNLER

  MİKROBİYOLOJİ                                            

1. GİRİŞ 2. VİRÜSLER DERS NOTU  2.a. VİRÜSLER SUNUM (RETROVIRUS 3D ANIMATIONINFLUENZA ANIMATION3. BAKTERİLER DERS NOTU   3.a. BAKTERİLER SUNUM 3.b. BAKTERİLER (RESİMLER) 4. FUNGUSLAR SUNUM, FUNGUSLAR DERS NOTU

  GENETİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ               

1. TARİHÇE, ANİMASYON 2. DNA İZOLASYONU 3. GEN. MÜH.DE KULLANILAN ENZİMLER 4. KLONLAMA 5. REKOMBİNANT DNA TEK. VEKTÖRLER 

6. ELEKTROFORETİK YÖNTEMLER 7. SEKANS TEKNİKLERİ 7. DNA DİZİ ANALİZİ 8. MICROARRAY TEKNOLOJİSİ 9. NÜKLEİK ASİT HİBRİDİZASYONUNA DAYALI YÖNTEMLER

 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ             

 THOMAS KUHN (WIKIPEDIA): BİLİMSEL DEVRİMLERİN YAPISI (ÖZET)     KARL POPPER (WIKIPEDIA): HAYAT PROBLEM ÇÖZMEKTİR (ÖZET),

KURT GÖDEL (EKSİKLİK TEOREMİ)      

 1. GİRİŞ 2. PARADİGMA 3. ARAŞTIRMA ETİĞİ 4. TEMEL KAVRAMLAR 5. ARAŞTIRMA DESENLERİ 6. NİTEL ARAŞTIRMA

7. ARAŞTIRMAYA BAŞLANGIÇ 8. ARAŞTIRMA PLANI 9. GÖZLEM VE MÜLAKAT 10. HİPOTEZ TESTİ 11. ANKET

  ALAN EĞİTİMİNDE ARAŞTIRMA PROJESİ  KAPSAMI:  YARDIMCI OLMASI İÇİN ÇALIŞMA ÖRNEKLERİ   

 ÇEVRE EĞİTİMİ (EKOLOJİ)                              

  DERS NOTLARI

 

Son Güncelleme: 23 Mart 2015

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi