DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Editöre Ula?yn İlaç ve Antibiyotik Reçeteleme Kuralları   Tedavi Hizmetleri Şube Müdürlüğü

               

GENEL BİLGİLER

 

 

***2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı?nın 12.Reçete Yazımı ve İlaç Kullanım İlkeleri başlıklı bölümünde yer alan hüküm gereğince TÜM REÇETELERE MUTLAKA TEŞHİS YAZILACAKTIR. TEŞHİSİ YAZILMAYAN REÇETELER RESMİ VE ÖZEL ECZANELER TARAFINDAN KABUL EDİLMEYECEKTİR.

 

- Resmi Sağlık Kurulu raporunun yalnızca resimli ilk nüshası hastanın eline verilecek, ve her ilaç verilişi raporun arkasında bu amaçla hazırlanmış sütunlara hekim tarafından yazılacak, imzalanarak kaşe basılacaktır. Eczane tarafından da ilacın verildiğine dair raporun arkasına kaşe basılarak imzalanacaktır.

 

12.1 Reçetelere Yazılabilecek İlaç Miktarı başlıklı bölümde belirtildiği şekilde,

 

- Ameliyat sonrasında taburcu edilen hastaların idame tedavisi için düzenlenen reçetelerde en fazla 2 aylık tedavi dozu yazılabilecektir.

 

- Yatarak tedavi edilen hastalar için gerekli olan ve hastane eczanesinde bulunmayan ilaçlar en fazla beş günlük tedavi dozunu geçmeyecek şekilde reçeteye yazılabilecektir. Bu reçetelerde mutlak surette günlük tedavi dozu da yazılacak, 5 günlük tedavi dozunu aşan ilaç eczane tarafından kesinlikle verilmeyecektir.

 

- Ayaktan yapılan IVP ve HSG tetkiklerinde kullanılacak noniyonik radyoopak maddelerden 50 ml.lik bir kutu kullanılması halinde yalnızca ilgili tabibce reçete düzenlenecek, reçeteye radyoopak madde ve yapılacak tetkikin ne olduğu açıkça yazılacaktır. 50 ml.yi aşan dozda noniyonik radyoopak madde kullanılması halinde ise ayrıca kullanılma gerekçesini açıklayan bir belge düzenlenecek ve belgeye eklenecektir.

 

- Ayaktan yapılacak radyolojik tetkikler için kullanılacak tüm iyonik ve noniyonik radyoopak maddelerden katkı payı alınmayacaktır. Reçeteye hastalığın teşhisi, ilgili tabipçe yazılıp imzalanacaktır.

 

Talimatın 15.6 maddesi gereğince, oral ilaç formunda hazırlanmış bitki ve bitki elemanları ile bitkisel ekstre, distilat gihi fraksiyonları ihtiva edenler (DIGOXIN hariç) uzman tabipçe reçete edilir. Bunun dışında kalan preparatların bedeli ödenmeyecektir.

Oral İlaç Formunda hazırlanmış bitki ve bitki elemanları ile bitkisel ekstre, distilat gibi fraksiyonları ihtiva eden müstahzarlar:

 

AGNUCASTON FİLM TABLET (40mg)

BEKUNİS DRAJE

BELLERGAL DRAJE

BİLOKAN FORTE DAMLA (40mg/ml)

BİLOKAN FORTE FİLM TABLET (40mg)

DAFLON FİLM KAPLI TABLET (500mg)

EUCARBON TABLET

GİNGOBİL FİLM TABLET (40mg)

GİNGOBİL SPECİAL FİLM TABLET (80mg)

KOLSIN DRAJE

PURSENNID DRAJE (12mg)

ROHA-LAX ENTERİK TABLET (20mg)

ROHA-LAX GRANÜL (20mg/5ml)

SENOKOT ORAL TABLET (7.5mg)

SEREMAKS FORT FİLM TABLET (40mg)

SEREMAKS FORT ORAL DAMLA (40mg/ml)

TEBOKAN FORT DAMLA (40mg/ml)

TEBOKAN FORT FİLM TABLET (40mg)

TEBOKAN SPECIAL (80mg)

TANAKAN TABLET

VENORUTON KAPSÜL

 

2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı Eki EK-2/A Antibiyotik Reçeteleme Kuralları başlıklı listede 2003 yılına göre bazı antibiyotiklerin yazım kuralları değişmiş ve listeye bazı etken maddeler eklenmiştir. Buna göre,

 

 

 

 

1.Reçeteye Yazım Koşulu  KY (Kısıtlama Yok) olarak belirlenen etken maddeler:

 

-         Sefalotin Sodyum

-         Neomisin/neomisin sülfat

-         Lomefloksasin

-         Polimiksin B sülfat

-         Nistatin

-         Natamisin

-         Mikonazol nitrat

-         Oksikonazol nitrat

-         Tetrasiklin/nistatin

-         Kolsitin ve türevleri

-         Sertakonazol

-         Oksitetrasiklin

-         Basitrasin

-         Kolistin ve türevleri

-         İzokonazol

 

 

 

 

 

2. Reçeteye Yazım Koşulu UD (Kullanımı için uzman doktorun reçetelemesi  gereken) olarak belirlenen etken maddeler:

 

-         Amoksisilin/klavulanik asit (parenteral)

-         Ampisilin /sulbaktam (parenteral)

-         Lorakarbef

-         Sefiksim/sefiksim trihidrat

-         Klaritromisin MR

-         Moxifloxacin HCl

-         Itrakonazol

-         Levofloksasin oral

-         Rifampisin

-         Etambutol (İzonikotinik Asit Hidrazidi ile kombinasyonları dahil)

-         Izoniazid (B6 Vitamini, Rifampisin ve Etambutol kombinasyonları dahil)

-         Sikloserin

-         Tiasetazon

-         Telitromisin

-         Levofloksasin oral

-         Adefovir

-         Etionamid

 

 

 

3. Reçeteye Yazım Koşulu EHU olarak belirlenen etken maddeler:

 

(Enfeksiyon hastalıkları uzmanının (EHU) yazabileceği, EHU?nın olmadığı yerlerde İç Hastalıkları Uzmanının yazabileceği antibiyotikler.

Çocuk hastalarda, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı olmadığı yerlerde Çocuk Hastalıkları Uzmanının yazabileceği antibiyotikler.

Acil durumlarda, (endikasyonları dahilinde kullanılmak kaydıyla) İç Hastalıkları Uzmanları tedaviye başlayabilir, ancak takip eden ilk iş günü, bu uzmanlar tarafından yazılan reçetenin EHU tarafından onaylanması zorunludur.

 

 

-         Sefotaksim sodyum

-         Seftazidim pentahidrat

-         Siprofloksasin parenteral

-         Levofloksasin parenteral

-         Abacavir sülfat

-         Stavudin

-         Zalsitabin

-         Asiklovir parenteral

-         Sefoperazon/sulbaktam

-         Sefepim

-         Moxifloksasin parenteral

-         Kaspofungin

-         Varicanazol

4. Reçeteye Yazım Koşulu UD A-72 olarak belirlenen etken maddeler:

 

(Uzman Doktor tarafından yazılması gereken, reçeteleme için EHU onayı gerekmeyen, ancak, aynı ilaç 72 saatten daha uzun süre kullanılacak ise (en geç ilk 72 saat içinde) EHU?nın  onayının alınması gereken antibiyotikler.

(Bu antibiyotikler için, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı olmayan yerlerde, İç Hastalıkları ve Çocuk Hastalıkları Uzmanı onayı yeterlidir.)

 

-         Seftriakson

-         Streptomisin

-         Tobramisin parenteral

 

5. Reçeteye Yazım Koşulu EHU APAT (MRSA?da kronik osteomyelit) olarak belirlene etken maddeler:

 

-         Teicoplanin

 

DİKKAT: A-72 kapsamındaki ilaçlardan biri kullanıldıktan sonra diğerleri EHU olmaksızın peşpeşe kullanılamaz.

Yukarıda belirtilen dışında kalan antibiyotik uygulamalarında 2003 yılında belirlenen kurallar geçerli olacaktır.

 

***Talimatın 12.2 maddesi gereğince, ?Menopozda ve disfonksiyonel uterin kanamalarda kullanılan ilaçlar rapor koşulu aranmaksızın en fazla 3 aylık süreli ihtiyaç miktarında yazılabilecektir. Bu ilaçların katılım payı ilgililerce karşılanacaktır.

 

MENOPOZDA VE DİSFONKSİYONEL UTERİN KANAMALARDA KULLANILAN İLAÇLAR

 

ACTİVELLE FİLM TABLET

AERODIOL ESTRADIOL NAZAL SPREY (150mcg/püskürtme)

CLİMARA FORTE TRANSDERMAL ESTRADİOL SİSTEMİ (7.6mg/flaster) (3.8mg/flaster)

CLİMEN DRAJE

COLPOSEPTİNE VAJİNAL TABLET

COLPOTROPHİNE %1 VAJİNAL KREM (%1)

COLPOTROPHİNE VAJİNAL YUMUŞAK KAPSÜL (0.01g)

CYCLO-PROGYNOVA DRAJE

Dİ-PRO OLEOSUM AMPUL

DIVINA TABLET

DIVITREN TABLET

ESTANDRON PROLONGATUM AMPUL

ESTRACOMBİ TTS

ESTRADERM TTS 100 (8mg/flaster)

ESTRADERM TTS 25 (2mg/flaster)

ESTRADERM TTS 50 (4mg/flaster)

ESTREVA JEL TRANSDERMAL (%0.1)

ESTRİOL VAJİNAL KREM (%0.1)

ESTROFEM FİLM TABLET (2mg)

KLİOGEST FİLM TABLET

LİVİAL TABLET (2.5mg)

LUTENYL ÇENTİKLİ TABLET (5mg)

ORGAMETRİL TABLET (5mg)

OVESTİN OVÜL (0.5mg)

OVESTİN TABLET (2mg)

OVESTİN VAJİNAL KREM (%0.1)

PREMARIN KAPLI TABLET (0.625mg) (1.25mg)

PREMARİN VAJİNAL KREM (%0.0625)

PREMELLE (2.5mg) (5mg)

PREMELLE CYCLE (5mg)

PRIMOLUT-N TABLET (5mg)

PROGESTAN YUMUŞAK KAPSÜL (100mg)

PROGESTERONE ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ (50mg/ml)

SYNERGON AMPUL

TRANSAMİNE AMPUL (250mg/2.5ml)

TRISEQUENS FİLM TABLET

 

***SADECE YATAN HASTALARDA KULLANILMASI GEREKEN İLAÇLAR LİSTESİ?NDEN  AŞAĞIDA BELİRTİLEN ETKEN MADDE ÇIKARILMIŞTIR:

 

- Iloprost  (Müstahzarı: ILOMEDIN AMPUL)

 

 

 

 

 

İLAÇ ADI

REÇETEYE YAZIM KOŞULU

ALFASİD İ.M. (1000mg/500mg)(250mg/125mg) (500mg/250mg)

UD

ALFASİD İ.M./İ.V. (1000mg/500mg)(250mg/125mg)(500mg/250mg)

UD

AMOKLAVİN İNTRAVENÖZ (1200mg)

UD

AMPİSİD ENJEKTABL FLAKON İ.M./İ.V. (1000mg/500mg)

UD

AMPİSİD ENJEKTABL FLAKON İ.M./İ.V. (250mg/125mg)

UD

AMPİSİD ENJEKTABL FLAKON İ.M./İ.V. (500mg/250mg)

UD

AMPİSİD ENJEKTABL İ.M. (1000mg/500mg)(250mg/125mg)(500mg/250mg)

UD

AUGMENTIN İNTRAVENÖZ FLAKON (1200mg)

UD

AVELOX FİLM TABLET (400mg)

UD

CİTAZON TABLET (150mg)

UD

COMBİCİD ENJ.FLAKON İ.M. (1000mg/500mg)(250mg/125mg)(500mg/250mg)

UD

COMBİCİD ENJEKTABL FLAKON İ.M./İ.V. (1000mg/500mg)

UD

COMBİCİD ENJEKTABL FLAKON İ.M./İ.V. (250mg/125mg)

UD

COMBİCİD ENJEKTABL FLAKON İ.M./İ.V. (500mg/250mg)

UD

CRAVIT 500 MG TABLET

UD

DUOBAK ENJEKTABL ÇÖZ. İÇİN TOZ İÇEREN FLAKON İ.M./İ.V. (1000mg/500mg)

UD

DUOBAK ENJEKTABL ÇÖZ.İÇİN TOZ İÇEREN FLAKON IM 1g -0.5 g

UD

DUOBAKTAM İ.M. ENJ.(1000mg/500mg)(250mg/125mg)(500mg/250mg)

UD

DUOBAKTAM STERİL ENJEKTABL FLAKON İ.M./İ.V. (1000mg/500mg)

UD

DUOBAKTAM STERİL ENJEKTABL FLAKON İ.M./İ.V. (250mg/125mg)

UD

DUOBAKTAM STERİL ENJEKTABL FLAKON İ.M./İ.V. (500mg/250mg)

UD

DUOCID FLAKON İ.M. (1000mg/500mg)(250mg/125mg)(500mg/250mg)

UD

DUOCID FLAKON İ.M./İ.V. (1000mg/500mg)(250mg/125mg)(500mg/250mg)

UD

DUOSİLİN ENJ. TOZ İ.M. (1000mg/500mg)(250mg/125mg)(500mg/250mg)

UD

DUOSİLİN ENJ.TOZ İ.M./İ.V. (1000mg/500mg)(250mg/125mg)(500mg/250mg)

UD

ETHAMBUTOL TABLET (500mg)

UD

ETYOMID DRAJE

UD

FUNİT MİKROPELLET KAPSÜL (100mg (15, 30, 4 kapsül))

UD

HEPSERA 10 mg 30 TABLET

UD

I.N.H. TABLET (100mg)(300mg)

UD

ISOVİT TABLET

UD

ITARAZOL KAPSÜL (100mg (15, 4 kapsül))

UD

ITRASPOR MİKROPELLET KAPSÜL (100mg (4, 15, 28 kapsül))

UD

KETEK TABLET

UD

KLACID MR 500 mg TABLET

UD

LORABID KAPSÜL (200mg)(400mg)

UD

LORABID ORAL SÜSPANSİYON HAZIRLAMAK İÇİN GRANÜL (100mg/5ml)

UD

MİAMBUTOL TABLET (500mg)

UD

NOBECİD İ.M. ENJEKTABL TOZ İÇEREN FLAKON (1000mg/500mg)

UD

NOBECİD İ.M. ENJEKTABL TOZ İÇEREN FLAKON (250mg/125mg)

UD

NOBECİD İ.M. ENJEKTABL TOZ İÇEREN FLAKON (500mg/250mg)

UD

NOBECİD İ.M./İ.V. ENJEKTABL TOZ İÇEREN FLAKON (1000mg/500mg)

UD

NOBECİD İ.M./İ.V. ENJEKTABL TOZ İÇEREN FLAKON (250mg/125mg)

UD

NOBECİD İ.M./İ.V. ENJEKTABL TOZ İÇEREN FLAKON (500mg/250mg)

UD

RİFADİN KAPSÜL (150mg)(300mg)

UD

RİFADİN SÜSPANSİYON (100mg/5ml)

UD

RİFAMPİN KAPSÜL (150mg)(300mg)

UD

RİFCAP KAPSÜL (150mg)(300mg)

UD

RİFCAP SÜSPANSİYON (100mg/5ml)

UD

RİFEX KAPSÜL (150mg)(300mg)

UD

RİFEX SÜSPANSİYON (100mg/5ml)

UD

SEROMYCIN KAPSÜL (250mg)

UD

SİKLOCAP KAPSÜL (250mg)

UD

SPOREX MİKROPELLET KAPSÜL  (100mg (4, 15, 28 kapsül))

UD

SULBAKSİT İ.M. ENJEKTABL TOZ İÇEREN FLAKON (1000mg/500mg)

UD

SULBAKSİT İ.M. ENJEKTABL TOZ İÇEREN FLAKON (250mg/125mg)

UD

SULBAKSİT İ.M. ENJEKTABL TOZ İÇEREN FLAKON (500mg/250mg)

UD

SULBAKSİT İ.M./İ.V. ENJEKTABL TOZ İÇEREN FLAKON (1000mg/500mg)

UD

 

 

                                                                                                                                                                  

İLAÇ ADI

REÇETEYE YAZIM KOŞULU

SULBAKSİT İ.M./İ.V. ENJEKTABL TOZ İÇEREN FLAKON (250mg/125mg)

UD

SULBAKSİT İ.M./İ.V. ENJEKTABL TOZ İÇEREN FLAKON (500mg/250mg)

UD

SULCİD ENJ. FLAKON İ.M. (1000mg/500mg)(250mg/125mg)(500mg/250mg)

UD

SULCİD ENJ. FLAKON İ.M./İ.V. (1000mg/500mg)(250mg/125mg)

UD

SULCİD ENJEKTABL FLAKON İ.M./İ.V. (500mg/250mg)

UD

SULTASİD ENJEKTABL TOZ İÇEREN FLAKON İ.M./İ.V. (1000mg/500mg)

UD

SUPRAX FİLM TABLET (200mg)(400mg)

UD

SUPRAX PED. ORAL SÜSPANSİYON HAZIRLAMAK İÇİN KURU TOZ (100mg/5ml)

UD

TAMBUTOL TABLET (500mg)

UD

TÜBEROL TABLET (500mg)

UD

TAVANIC 500 mg TABLET

UD

ZİMAKS FİLM TABLET (200mg)(400mg)

UD

ZİMAKS ORAL SÜSPANSİYON HAZIRLAMAK İÇİN KURU TOZ (100mg/5ml)

UD

AVELOX 400MG IV FLAKON

EHU

BETAKSİM ENJEKTABL FLAKON (1000mg)

EHU

BETAKSİM ENJEKTABL FLAKON (500mg)

EHU

CANCIDASE FLAKON

EHU

CİFLOSİN İNTRAVENÖZ İNFÜZYON SOLÜSYONU (200mg/100ml)

EHU

CİFLOSİN İNTRAVENÖZ İNFÜZYON SOLÜSYONU (400mg/200ml)

EHU

CİPRO İ.V. İNFÜZYON ÇÖZELTİSİ (200mg/100ml)

EHU

CİPROXİN İNTRAVENÖZ ENFÜZYON ÇÖZELTİSİ (100mg/50ml)

EHU

CİPROXİN İNTRAVENÖZ ENFÜZYON ÇÖZELTİSİ (200mg/100ml)

EHU

CİPROXİN İNTRAVENÖZ ENFÜZYON ÇÖZELTİSİ (400mg/200ml)

EHU

CLAFORAN FLAKON İ.M./İ.V. (1000mg)

EHU

CLAFORAN FLAKON İ.M./İ.V. (500mg)

EHU

CLAFORAN FLAKON İ.V. (2000mg)

EHU

CRAVİT İ.V. (500mg/100ml)

EHU

DEFORAN FLAKON İ.M./İ.V. ENJEKSİYON (1000mg)

EHU

DEFORAN FLAKON İ.M./İ.V. ENJEKSİYON (500mg)

EHU

DEFORAN FLAKON İ.V. (2000mg)

EHU

DOKSETİL İ.M./İ.V. (1000mg)

EHU

DOKSETİL İ.M./İ.V. (500mg)

EHU

FORTUM ENJEKTABL FLAKON İ.M./İ.V. (1g)

EHU

FORTUM ENJEKTABL FLAKON İ.M./İ.V. (500mg)

EHU

FORTUM ENJEKTABL FLAKON İ.V. (2g)

EHU

HİVİD LAK TABLET (0.375mg)(0.75mg)

EHU

İESETUM ENJEKTABL FLAKON İ.M./İ.V. (1g)

EHU

İESETUM ENJEKTABL FLAKON İ.M./İ.V. (500mg)

EHU

İESETUM ENJEKTABL FLAKON İ.V. (2g)

EHU

KLOVİREKS-L LİYOFİLİZE ENJEKTABL (250mg)

EHU

SEFAGEN ENJEKTABL FLAKON İ.M./İ.V. (1000mg)(500mg)

EHU

SEFAGEN ENJEKTABL FLAKON İ.V. (2000mg)

EHU

SEFOKSİM ENJEKSİYON İÇİN TOZ (1000mg)(500mg)

EHU

SEFOTAK FLAKON İ.M. (1000mg)

EHU

SEFOTAK FLAKON İ.V./İ.M. (1000mg)(500mg)

EHU

TAVANİC İ.V. ENFÜZYON ÇÖZELTİSİ (500mg/100ml)

EHU

TAXOCEF ENJEKTABL FLAKON İ.M./İ.V. (1000mg)(500mg)

EHU

XOROX FLAKON (250mg)

EHU

ZERIT KAPSÜL (40mg)

EHU

ZİAGEN FİLM TABLET (300mg)

EHU

ZİAGEN ORAL SOLÜSYON (20mg/ml)

EHU

ZOVİRAX FLAKON İ.V. İNFÜZYON (250mg)

EHU

 

 

TARGOCID ENJEKTABL FLAKON İ.M./İ.V. (200mg)

EHU APAT (MRSA -  kronik osteomyelit endikasyonunda APAT verilebilir. Diğer teşhislerde EHU)

TARGOCID ENJEKTABL FLAKON İ.M./İ.V. (400mg)

 

 

İLAÇ ADI

REÇETEYE YAZIM KOŞULU

FUNGOSTATİN ORAL SÜSPANSİYON İÇİN TOZ (100000Ü/ml)

KY

GYNO TRAVOGEN VAJ. OVÜL

KY

KEFLİN FLAKON (1g)

KY

MİKO-PENOTRAN VAJİNAL OVÜL (1200mg)

KY

MİKOSTATİN ORAL SÜSPANSİYON İÇİN TOZ (100000Ü/ml)

KY

MİKOSTATİN POMAD (100.000Ü/g)

KY

NEO-PENETRAN VAJİNAL OVÜL

KY

NİDAZOL-M VAJİNAL TABLET

KY

PİMAFUCİN DERİ POMADI (%2)

KY

PİMAFUCİN VAGİNAL TABLET (25mg)

KY

BAKTİSEF İ.M. FLAKON (0.5g)

UD A-72

BAKTİSEF İ.M. FLAKON (1g)

UD A-72

BAKTİSEF İ.V. FLAKON (0.5g)

UD A-72

BAKTİSEF İ.V. FLAKON (1g)

UD A-72

CEFADAY ENJEKTABL TOZ İÇEREN FLAKON İ.M. (0.25g)

UD A-72

CEFADAY ENJEKTABL TOZ İÇEREN FLAKON İ.M. (0.5g)

UD A-72

CEFADAY ENJEKTABL TOZ İÇEREN FLAKON İ.M. (1g)

UD A-72

CEFADAY ENJEKTABL TOZ İÇEREN FLAKON İ.V. (0.25g)

UD A-72

CEFADAY ENJEKTABL TOZ İÇEREN FLAKON İ.V. (0.5g)

UD A-72

CEFADAY ENJEKTABL TOZ İÇEREN FLAKON İ.V. (1g)

UD A-72

CEPHAXON ENJEKTABL FLAKON İ.M. (0.5g)

UD A-72

CEPHAXON ENJEKTABL FLAKON İ.M. (1g)

UD A-72

CEPHAXON ENJEKTABL FLAKON İ.V. (0.5g)

UD A-72

CEPHAXON ENJEKTABL FLAKON İ.V. (1g)

UD A-72

DESEFİN FLAKON İ.M. (0.5g)

UD A-72

DESEFİN FLAKON İ.M. (1g)

UD A-72

DESEFİN FLAKON İ.V. (0.5g)

UD A-72

DESEFİN FLAKON İ.V. (1g)

UD A-72

EQICEFT İ.M. ENJEKTABL TOZ İÇEREN FLAKON (0.5g)

UD A-72

EQICEFT İ.M. ENJEKTABL TOZ İÇEREN FLAKON (1g)

UD A-72

EQICEFT İ.V. ENJEKTABL TOZ İÇEREN FLAKON (0.5g)

UD A-72

EQICEFT İ.V. ENJEKTABL TOZ İÇEREN FLAKON (1g)

UD A-72

FORSEF ENJEKTABL FLAKON İ.M. (0.5g)

UD A-72

FORSEF ENJEKTABL FLAKON İ.M. (1g)

UD A-72

FORSEF ENJEKTABL FLAKON İ.V. (0.5g)

UD A-72

FORSEF ENJEKTABL FLAKON İ.V. (1g)

UD A-72

İESEF ENJEKTABL FLAKON İ.M. (0.5g)

UD A-72

İESEF ENJEKTABL FLAKON İ.M. (1g)

UD A-72

İESEF ENJEKTABL FLAKON İ.V. (0.5g)

UD A-72

İESEF ENJEKTABL FLAKON İ.V. (1g)

UD A-72

NEBCIN AMPUL (20 mg; 80 mg)

UD A-72

NEVAKSON ENJEKTABL STERİL APİROJEN İ.M. (0.5g)

UD A-72

NEVAKSON ENJEKTABL STERİL APİROJEN İ.M. (1g)

UD A-72

NEVAKSON ENJEKTABL STERİL APİROJEN İ.V. (0.5g)

UD A-72

NEVAKSON ENJEKTABL STERİL APİROJEN İ.V. (1g)

UD A-72

NOVOSEF İ.M. FLAKON (0.5g)

UD A-72

NOVOSEF İ.M. FLAKON (1g)

UD A-72

NOVOSEF İ.V. FLAKON (0.5g)

UD A-72

NOVOSEF İ.V. FLAKON (1g)

UD A-72

ROCEPHİN STERİL FLAKON İ.M. (0.5g)

UD A-72

ROCEPHİN STERİL FLAKON İ.M. (1g)

UD A-72

ROCEPHİN STERİL FLAKON İ.V. (0.5g)

UD A-72

ROCEPHİN STERİL FLAKON İ.V. (1g)

UD A-72

                                                                                                                                                                  

İLAÇ ADI

REÇETEYE YAZIM KOŞULU

STREP DEVA FLAKON

UD A-72

STREPTOMYCINE SULFAT KRİSTALİZE

UD A-72

TOBEL AMPUL

UD A-72

UNACEFİN İ.M. ENJEKSİYON İÇİN TOZ (0.5g)

UD A-72

UNACEFİN İ.M. ENJEKSİYON İÇİN TOZ (1g)

UD A-72

UNACEFİN İ.V. ENJEKSİYON İÇİN TOZ (0.5g)

UD A-72

UNACEFİN İ.V. ENJEKSİYON İÇİN TOZ (1g)

UD A-72

 

 

***AYAKTA TEDAVİDE SAĞLIK KURULU RAPORU İLE VERİLMESİ GEREKEN İLAÇLAR LİSTESİ?NE AŞAĞIDA BELİRTİLEN ETKEN MADDELER EKLENMİŞTİR:

 

- Lipit ve kolesterol düşürücü ilaçlar (Uzman tabipçe de reçete edilir)

- Donepezil HCI (Uzman tabipçe de reçete edilir)

- Rivastigmin (Uzman tabipçe de reçete edilir)

- Galantamine (Uzman tabipçe de reçete edilir)

- Mementine (Uzman tabipçe de reçete edilir)

- Na Hyalorinat (Uzman tabipçe de reçete edilir)

 

 

NA HYALORİNAT İÇERENLER

 

ADANT KULLANIMA HAZIR ŞIRINGA (25mg/2.5ml)

AMVİSC SOLÜSYON (12mg/ml (0.5ml))

DUOVİSC VİSKOELASTİK SİSTEM

ORTHOVISC STERİL ENJEKSİYON (15mg/ml (1ml))

ORTHOVISC STERİL ENJEKSİYON (15mg/ml (2ml))

OSTENİL KULLANIMA HAZIR ŞIRINGA (20mg/2ml)

SYNVISC KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR (8mg/ml (2ml))

 

 

 

 

EBIXA 10 MG FİLM TABLET (MEMANTİNE)

EBIXA 10 MG 100 ML ORAL DAMLA

 

REMINYL FİLM TABLET (4 MG) (8 MG) (GALANTAMINE)

REMINYL ORAL SOLÜSYON

 

ARİCEPT FİLM KAPLI TABLET (5mg) (DONEPEZIL HCL)

EXELON KAPSÜL (1.5mg) (RIVASTIGMIN)

EXELON KAPSÜL (3mg)

EXELON KAPSÜL (4.5mg)

EXELON KAPSÜL (6mg)

 

 

Lipit ve kolesterol düşürücü ilaçlar

 

ATOR FİLM TABLET (10mg)

ATOR FİLM TABLET (20mg)

ATOR FİLM TABLET (40mg)

KOLESTOR TABLET (10 mg)

KOLESTRAN TOZ (4g)

LESCOL KAPSÜL (40mg)

LESCOL XL KONTROLLÜ SALIMLI TABLET (80mg)

LIPANTHYL 200 MG KAPSÜL (200mg)

LİPİTOR FİLM KAPLI TABLET (10mg)

LİPİTOR FİLM KAPLI TABLET (20mg)

LİPİTOR FİLM KAPLI TABLET (40mg)

LİPOBAY FİLM KAPLI TABLET (0.2mg)

LİPOBAY FİLM KAPLI TABLET (0.3mg)

LİPOFEN SR MİKROPELLET KAPSÜL (250mg)

LİPOVAS FİLM TABLET (10mg)

LOPID FİLM KAPLANMIŞ TABLET (600mg)

LOVAKOR TABLET (20mg)

MEDIATOR KAPLI TABLET (150mg)

 

 

 

 

 

Lipit ve kolesterol düşürücü ilaçlar(devam)

 

MEVACOR TABLET (20mg)

PRAVACHOL TABLET (10mg)

PRAVACHOL TABLET (20mg)

SAPHIRE TABLET (10 mg, 20 mg, 40 mg)

SİMVAKOL FİLM TABLET (10mg)

TARDEN FİLM KAPLI TABLET (10mg)

TARDEN FİLM KAPLI TABLET (20mg)

TARDEN FİLM KAPLI TABLET (40mg)

ZOCOR FİLM TABLET (10mg)

ZOCOR FİLM TABLET (20mg)

ZOCOR FORT FİLM TABLET (40mg)

ZOVATİN FİLM TABLET (10mg)

ZOVATİN FİLM TABLET (20mg)

ZOVATİN FİLM TABLET (40mg)

 

 

 

 

 

 

 


Etken madde

Müstahzar

Ödenme koşulu

Altın preparatları

(Bkz.Madde 12.7.1)

Türkiye?de müstahzarı yok

Altın preparatları kullanımından önce diğer antiromatizmal ilaçlar ile tedavi yapılacaktır.

Bu tedaviye cevap alınamaması durumunda ve tedavinin devamı gerektiğinde; yapılan tedaviden alınan sonuçlar, tedavinin ne kadar süredir devam ettiği,

ilacın adı, dozu ve kullanım süresi ile ayrıntılı tedavi şemasını belirten sağlık kurulu raporu düzenlenecektir.

 

İnfliximab, Etanarcept

(Anti TNF İlaçlar)

(Bkz.Madde 12.7.1)

Remicade IV Flakon

Enbrel Flakon

En az 2 farklı hastalık modifiye edici antiromatizmal ilacı, en az 3?er ay olmak üzere kullanmış olmasına rağmen hastalık aktivitesinin kontrol altına alınamadığı veya yan etki nedeniyle bu ilaçların kullanılamadığı romatoid artritli hastalarda ve biri tam doz indometazin olmak üzere en az 2 nonsteroid antiinflamatuar ilacı tam dozunda kullanmasına rağmen yeterli cevap alınamayan aksiyel tutulumlu ankilozan spondilitli hastalarda, sulfasalazin ve metotreksat kullanılmasına rağmen cevap alınamayan periferik eklem tutulumlu ankilozan spondilit hastalarında Anti TNF ilaçlar kullanılabilir. Konnektif doku hastalığı raporu olan hastalardan katılım payı alınmaz.

 

Chron hastalığında endike ilaçlar

(Bkz.Madde 12.7.1)

Remicade Flakon

Chron hastalığında; diğer tedavilere yanıt vermeyen fistülize vakalarda Gastroenteroloji uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporuna dayanılarak klinik koşullarda uygulanacaktır.

-Bu grup ilaçlar sağlık kurulu raporuna dayanılarak Romatoloji, İç Hastalıkları ve Fizik Tedavi Rehabilitasyon Uzmanlarınca da reçete edilir.

 

Leflunomid

(Bkz.Madde 12.7.1)

Arava Film Tablet

(10, 20, 100mg)

Metotreksat kullanımını tolere edemediği ve diğer hastalık modifiye edici ilaçlarla kontrol altına alınamadığı belgelenmiş romatoid artritli hastalarda klinik immunoloji, Dahiliye, Romatoloji veya Fizik Tedavi Uzmanlarından birinin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile verilebilir. Tedavinin devamında reçete bu uzmanlar tarafından düzenlenir. Kanser, kan hastalığı, kronik böbrek hastalığı, difüz intertisiyel akciğer hastalığı, organ nakli, inflamatuar barsak hastalığı, nöromusküler hastalık (miastenia gravis), demiyenilizan hastalık (lökodistrofi, multipl skleroz vb), subakut sklerozan panansafalit (SSPE) hastalığı, behçet hastalığı, konnektif doku hastalığı raporu olan hastalardan katılım payı alınmaz.

 

 

 

Etken madde

Müstahzar

Ödenme koşulu

 

 

 

 

 

 

 

 

Amfoterisin B, Kaspofungin

(Bkz.Madde 12.7.2)

 

 

 

Abelcet Süspansiyon İçeren  İ.V. Flakon (EHU)

Ambisome IV Infüzyon(50mg) (EHU)

Amphocil IV İnfüzyon (50mg) (EHU)

 

Fungizone IV Enj Flakon (50mg) (UD A-72)

(klasik amfoterisin B)

 

Cancidase Flakon (kaspofungin) (EHU)

Hastanın böbrek ve karaciğer fonksiyonları normal ise ilk tercih klasik Amfoterisin-B veya Fluconazol?dür.

 

Klasik Amfoterisin-B'ye allerjik reaksiyon gösterdiğinin sağlık kurulu raporuyla belgelenmesi ya da hastanın karaciğer veya böbrek fonksiyon testlerinin laboratuvar verileri ile bozuk olduğunun klinik olarak belgelenmesi hallerinde raporda belirtilen Lipozomal veya Lipid kompleks Amfoterisin-B kullanılabilir. Kaspofungin kanıtlanmış invazif aspergillus olan erişkin hastalara yukarıdaki tedavilere

yanıt alınamadığının klinik olarak belgelenmesi halinde kullanılabilir.

 

Lipozomal, Lipid Kompleks Amfoterisin-B ve Kaspofungin mutlak surette yatarak tedavide kullanılır.

 

 

Etken madde

Müstahzar

Ödenme koşulu

 

 

 

 

 

 

 

 

Opipramol Dihidroklorür 

İmipramin Hidroklorür       

Amitriptilin                          

Klomipramin Hidroklorür 

Sülpirid

(Bkz.Madde 12.7.3)

Anafranil Draje (10mg; 25mg)

Anafranil Sr 75 Dıvıtab (75mg)

Deprenil Tablet (50mg)

Dogmatil Tablet (200mg)

İnsidon Draje (50mg)

İnsomin Draje (50mg)

İnzeton Tablet (50mg)

Laroxyl Draje (10mg; 25mg)

Meresa Ampul (100mg/3ml)

Meresa Fort Tablet (200mg)

Meresa Kapsül (50mg)

Opridon Film Tablet (50mg)

Oprimol Draje (50mg)

Sülpir Kapsül (50mg)

Tofranil Draje (10mg)

Tofranil Draje (25mg)

Triptilin Film Tablet (10mg; 25mg)

Zeprid Ampul İ.M. (100mg/2ml)

Zeprid Kapsül (50mg)

Zeprid Oral Solüsyon (25mg/5ml)

Zeprid Tablet (200mg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sağlık Bakanlığınca izin verilen endikasyonlarında psikiyatri dışında diğer tabiplerce de reçeteye yazılması mümkün bulunmaktadır.

 

 

 

 

 

Etken madde

Müstahzar

Ödenme koşulu

 

 

 

 

 

 

 

Fluoksetin hidroklorür 

Sertralin hidroklorür

(Bkz.Madde 12.7.3)

Depreks Kapsül (20mg)

Depset Kapsül (20mg)

Florak Kapsül (20mg)

Fulsac Kapsül (20mg)

Loksetin Kapsül (20mg)

Lustral Film Kaplı Çentikli Tablet (50mg)

Lustral Kapsül

(100mg; 50mg)

Prozac Kapsül (20mg)

Prozac Likit (20mg/5ml)

Selectra Kapsül

(100mg; 50mg)

Seralin Kapsül

(100mg; 50mg)

Serdep Kapsül

(100mg; 50mg)

Seronil Kapsül (20mg)

Zedprex Kapsül (20mg)

Sağlık kurumlarında erişkin ve çocuk psikiyatri uzmanları tarafından yazılacaktır. Ancak  psikiyatri uzmanının bulunmadığı hallerde nöroloji uzmanı tarafından da reçete edilmesi mümkündür.

 

Psikiyatri uzmanının bulunduğu sağlık kurulunun rapor düzenlemesi halinde diğer hekimler tarafından da yazılabilir.(En fazla 2 yıl süreli düzenlenebilecek bu raporlarda, hastanın tedavisinde kullanılacak ilaç veya ilaçların; etken madde ismi, günlük kullanım dozu, ilacın kullanılacağı süre, hastanın kontrole geleceği zaman ve bu kontrolün hangi ünitede yapılacağı belirtilecektir.)

 

Hastanede yatan hastalarda ve acil müdahale gerektiren durumlarda, rapor aranmaksızın diğer hekimlerce de uygulanabilecektir.

 

Cinsel işlev bozukluğu endikasyonu için üroloji uzmanlarınca yazılabilir.

 

 

Etken madde

Müstahzar(lar)

Ödenme koşulu

 

 

 

 

Klozapin 

Olanzapin 

Risperidon           

Amisülprid           

Ketiapin Fumarat 

Ziprasidon Mezilat

(Bkz.Madde 12.7.3)

Leponex Tablet

(100mg; 25mg)

Risperdal Film Tablet

(1mg; 2mg; 3mg; 4mg)

Risperdal Oral Solüsyon (1mg/Ml)

Seroquel Film Tablet  (100mg; 200mg; 300mg; 25mg)

Seroquel Ted.Başlama Paketi (25mg/100mg)

Solian Film Tablet

 (100mg; 200mg; 400mg))

Zyprexa Film Kaplı Tablet (10mg; 5mg)

Tedaviye mutlaka erişkin veya çocuk psikiyatri uzmanınca başlanacaktır.

 

Sağlık kurumlarında erişkin ve çocuk psikiyatri uzmanları tarafından yazılacaktır. Ancak  psikiyatri uzmanının bulunmadığı hallerde nöroloji uzmanı tarafından da reçete edilmesi mümkündür. Psikiyatri uzmanının bulunduğu sağlık kurulunun rapor düzenlemesi halinde diğer hekimler tarafından da yazılabilir.

En fazla 2 yıl süreli düzenlenebilecek bu raporlarda, hastanın tedavisinde kullanılacak ilaç veya ilaçların; etken madde ismi, günlük kullanım dozu, ilacın kullanılacağı süre, hastanın kontrole geleceği zaman ve bu kontrolün hangi ünitede yapılacağı belirtilecektir.

 

Hastanede yatan hastalarda ve acil müdahale gerektiren durumlarda, rapor aranmaksızın diğer hekimlerce de uygulanabilecektir.

 

 

 

 

Etken madde

Müstahzar(lar)

Ödenme koşulu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antipsikotik veya Antidepresan ilaçlar

(Bkz.Madde 12.7.3)

Aurorıx Lak Tablet

(100mg; 150mg; 300mg)

Buronon Draje (100mg; 25mg)

Cipram Film Tablet (20mg), Cipralex  10 mg Film Tab.                                                       

Citolap Film Tablet (20 mg),  Citol Tablet(20mg)(40mg)

Clopixol  Damla (20mg/ml)

Clopixol Acuphase Enjektabl Solüsyon İ.M. (50mg/ml)

Clopixol Depot Enjektabl İ.M. (200mg/ml)

Clopixol Tablet (2mg;10mg; 25mg)

Desyrel Tablet (100mg; 50mg)

Edronax Tablet (4mg)

Efexor Tablet (37.5mg; 75mg)

Efexor Xr Kapsül (150mg; 75mg)

Eslopram Tablet (20 mg)

Faverin Film Tablet (100mg;50mg)

Fluanxol Depo İ.M. Enjektabl (20mg/ml)

Fluanxol Tablet (3mg)

Largactil Ampul (25mg/5ml)

Largactil Kaplanmış Tablet (100mg)

Lidanil Draje (5mg)

Lobem (150mg;300mg)

Ludiomil Film Kaplı Tablet (25mg;75mg)

Maprotil Tablet (25mg;75mg)

Mellerettes Draje (10mg)

Mellerettes Oral Damla (%3)

Melleril Draje (100mg;25mg)

Moverdin Tablet (5mg)

Norodol Ampul İ.M./İ.V.

(10mg/2ml); (5mg/ml)

Norodol Damla (2mg/ml)                      

Norodol Tablet(5mg;10mg;20mg)

Nörofren Tablet (2mg)

Paxil Tablet (20 mg)

Plegicil Damla (3mg/ml)

Prolıxın Decanoate Retard Ampul (25mg/ml)

Remeron Film Tablet (30mg)

Sedaperidol Ampul (5mg/ml); Tablet (10mg)(5mg)

Seldepar Tablet (5mg)

Seroxat Film Tablet (20mg)

Serzone Tablet (100mg)

Serzone Tablet (200mg),  Tedaviye Başlama Paketi

Stablon Kaplı Tablet (12.5mg)

Stilizan Ampul (1mg/ml) Draje  (1mg;2mg;5mg)

Tolvon Tablet (10mg) (30mg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sağlık kurumlarında erişkin ve çocuk psikiyatri uzmanları tarafından yazılacaktır. Ancak psikiyatri uzmanının bulunmadığı hallerde nöroloji uzmanı tarafından da reçete edilmesi mümkündür. Psikiyatri uzmanının bulunduğu sağlık kurulunun rapor düzenlemesi halinde bu grup ilaçlar diğer hekimler tarafından da yazılabilir.

 

En fazla 2 yıl süreli düzenlenebilecek bu raporlarda, hastanın tedavisinde kullanılacak ilaç veya ilaçların; etken madde ismi, günlük kullanım dozu, ilacın kullanılacağı süre, hastanın kontrole geleceği zaman ve bu kontrolün hangi ünitede yapılacağı belirtilecektir.

 

Hastanede yatan hastalarda ve acil müdahale gerektiren durumlarda, rapor aranmaksızın diğer hekimlerce de uygulanabilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etken madde

Müstahzar(lar)

Ödenme koşulu

 

 

 

 

 

 

Gazlı gangren serum

Botulismus serumu

(Bkz.Madde 12.7.4)

 

 

 

 

 

 

Gas-Gangrene Antitoxin Berna

(10000IU; 2000IU;25000IU)

Botox (Botulinum Toksin Tip A) Flakon (100IU)

Dysport Flakon (500IU)

Hekim tarafından hastanın reçetesine yazıldığında, sağlık kurulu raporu aranmaksızın, bedellerinin tamamı hastanın kurumunca ödenecektir.

 Botulismus Toksini Tip A: Botulismus toksini, ancak organik nedenleri ekarte edilmiş ve tıbbi tedaviye cevap vermeyen vakalarda, bu durumu belirten ve kullanılacak ilacın dozuyla, kullanım süresini içeren sağlık kurulu raporuna dayanılarak;

- Göz adelesi felçleri

- Blefarospazm

- Hemifasiyal spazm

- Servikal distoni (spazmodik tortikollis)

- EMG esnasında uygulanacak fokal distoni

vakalarında kullanılabilecektir.

 Pediyatrik Serebral Palside Botulismus Toksini Kullanımı

- 8 yaşa kadar sistemik hastalığı, kemiksel deformite, kanama diyatezi, fikst kontroktür

olmayan hastalarda,

- Ortopedi, Fizik Tedavi ve Çocuk Nöroloji uzmanlarından birinin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile uzman hekim tarafından reçete edilecektir.

- Tek seansta toplam 300 üniteyi aşmamak üzere,

yapılacaktır.

Botox ve Dysport için Distoni, hemifasiyal spazm, serebral palsy raporu olan hastalardan katılım payı alınmaz.

 

Allerji aşısı

 

(Bkz.Madde 12.7.4)

 

 

 

 

A.P.S.I.(ALLERJİ AŞISI)

 

Bronşiyal astma, allerjik rinit, allerjik konjoktivit ve benzeri atopik (akar) duyarlılığı olan hastaların tedavisinde kullanılması resmi sağlık kurulu raporuyla belgelendirilen ve ilgili uzman hekim tarafından reçetelenen enjektabl yolla alınan allerji aşısı bedeli, hasta katılım payı ilgililerce karşılanmak kaydıyla ödenir.

Etken madde

Müstahzar(lar)

Ödenme koşulu

 

 

 

 

 

 

 

 

Büyüme hormonu

(Bkz.Madde 12.7.5)

Genotropin Kartuş (16iü)

Humatrope Enjektabl Flakon (4iü)

Norditropin Flakon (4iü)

Norditropin Penset (12iü)

Norditropin Penset (24iü)

Norditropin Simplexx (15iü (5mg/1.5ml)

Norditropin Simplexx (30iü (10mg/1.5ml)

Norditropin Simplexx (45iü (15mg/1.5ml)

Saizen Clıck Easy (24iü (8mg))

Saizen Flakon (24iü)

Saizen Flakon (4iü)

Zomacton Flakon (12iü (4mg))

Tedaviye başlanabilmesi üniversite tıp fakültelerinin pediatrik endokrinoloji dallarından veya bu dalın uzmanları bulunan eğitim hastanelerinin ilgili bölümlerinden alınacak resmi sağlık kurulu raporuna bağlıdır.

( hastanın-hastalığın adı, ilacın adı ve dozu, uygulama planı ve süresi ile hastayı tedavi eden birimin ve uzman hekimin adını da ayrıca kapsayan) Raporu en fazla bir yıl süreyle geçerli olacak, çocuğun yaşı ve fiziki boy uzunluğu bu rapora yazılacaktır.

 

İlaçlar ilgili uzman hekim tarafından günlük doz miktarı ve bir kutunun kaç günlük doza tekabül ettiği belirtilmek suretiyle en fazla ikişer aylık dozlar halinde reçeteye yazılır ve yazılan ilaç miktarı doktorun ismi, diploma numarası ve imzası ile birlikte sağlık karnesine işlenir ve sağlık karnesinin ilgili sayfasının bir fotokopisi ödeme evrakına eklenir.

(Büyüme hormonu ile tedaviye başlanması ve tedavi seyri hakkında ayrıntılı bilgi için Bkz.Madde 12.7.5) Endokrin sistem hastalığı (hipofiz yetmezliği) raporu olan hastalardan katılım payı alınmaz.

 

 

Etken madde

Müstahzar(lar)

Ödenme koşulu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aşılar

(Bkz.Madde 12.7.4)

Act-Hıb Konjuge Hemofilus İnfluenza Tip B Aşısı (0.5ml (tek doz))

Agrippal S1 Aşı (0.5ml (tek doz))

Avaxım İnaktive Hepatit A Aşısı (0.5ml (tek doz))

Broncasma Berna Aşı

Epaxal (0.5ml (tek doz))

Fluarıx Grip Aşısı (0.5ml (tek doz))

Fluvirin İnaktive Edilmiş İnfluenza Aşısı (0.5ml (tek doz))

Havrix Flakon Hepatit A Virüsü Aşısı, Erişkin (1ml (tek doz))

Havrix Flakon Hepatit A Virüsü   Aşısı,Ped.(0.5ml)

Hıberıx Haemophılus Influenzae Tip B (Hib) Aşısı (0.5ml (tek doz))

Hibtıter - Haemophılus B Konjüge Aşısı (0.5ml (tek doz))

Imovax Menıngo A + C Meningokok A + C  Aşısı

Imovax Mumps Canlı Attenüe Kabakulak Aşısı (1 doz)

Infanrıx-Ipv+Hib (1 doz)

Infanrıx (1 doz)

Inflexal Berna İnaktive Grip Aşısı (0.5ml (tek doz))

Inflexal V (0.5ml (tek doz))

Likit Pedvax Hıb (0.5ml (tek doz))

Mumaten Berna Canlı Kabakulak Aşısı (1 doz)

Okavax (1doz/0.5ml)

Pneumo 23 Polivalan Pnömokok Aşısı (0.5ml)

Pneumune Enjektör (0.5ml)

Rudıvax Canlı Attenüe Kızamıkçık Aşısı (1000tcıd(50))

Stamarıl Pasteur Sarı Humma Aşısı (1 Doz)

Typhım Vi (0.5ml)

Vaqta Saflaştırılmış İnaktif Hepatit A Aşısı (0.5ml (Tek Doz))

Vaqta Saflaştırılmış İnaktif Hepatit A Aşısı (0.5ml (Tek Doz))

Vaqta Saflaştırılmış İnaktif Hepatit A Aşısı (1ml (Tek Doz))

Varılrıx (1doz/0.5ml)

Vaxıgrıp Split İnaktive Trivalan Grip Aşısı (0.5ml (Tek Doz)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Böbrek yetmezliği, kanser, HIV/AIDS enfeksiyonu, splenektomi olanlar ve immünsüpresif tedavi alan, bağışıklık durumu olumsuz etkilendiği için enfeksiyon hastalıklarının daha ağır seyrettiği ve tedavi maliyetinin çok arttığı yüksek riskli kişilerin durumlarını ve hangi aşıları (Sağlık Bakanlığı Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamına dahil olan; kızamık,difteri,boğmaca, tetanoz, hepatit B, polio ve BCG aşıları hariç) almaları gerektiğini açıklayan bir sağlık kurulu raporu almaları durumunda ilgili aşıların bedeli kurumunca ödenir.

 

Etken madde

Müstahzar(lar)

Ödenme koşulu

 

 

 

 

 

 

 

 

Enteral beslenme solüsyonu

 

(Bkz.12.7.7)

Enrıch Sıvı Nütrisyon

Ensure Çilek Aromalı Toz

Ensure Kakaolu Nütrisyonel Toz

Ensure Muz Aromalı Nütrisyonel Toz

Ensure Plus Vanilya Aromalı Sıvı Nütrisyon

Ensure Vanilya Aromalı Sıvı Nütrisyon

Formance Vanilya Aromalı Toz

Frebini Energy Drink Çilek Aromalı

Frebını Energy Drınk Muz Aromalı

Frebini Fibre Drink Kakao Aromalı

Fresubın 750 Mct

Fresubın Diabetes

Fresubın Isofıbre

Fresubın Lıquıd Vanılla

Fresubin Original Şeftali

Glucerna Fiberli Vanilya Aromalı

Nutrena Vanilya Aromalı Oral Beslenme Solüsyonu

Pedıasure Kakaolu Toz

Pedıasure Sıvı Nütrisyon Çözeltisi

Peratıve

Polycose Toz

Promod Proteın Supplement

Pulmocare Vanilya Aromalı Nütrisyon Çözeltisi

Suplena Oral Özel Besleme Çözeltisi

Supportan

 

 

 

 

 

 

 

Ayaktan tedavide sağlık kurulu raporuna dayanılarak verilebilir. Raporda, hastalığın teşhisi, kullanılacak beslenme ürününün ismi ile günlük kullanım miktarı açıkça yazılacaktır.Bu raporlarda kullanım süresi belirtilecek, ancak rapor en fazla 2 yıl süreli olabilecektir. Kanser, kronik böbrek, organ nakli, korosif gastrointestinal yanıklar ve oral beslenmenin mümkün olmadığı kronik nörolojik ve kas hastalığı raporu olan hastalardan katılım payı alınmaz.

 

 

 

 

 

Düşük molekül ağırlıklı heparinler

 

(Bkz.Madde 12.7.6)

 

 

 

 

Clexan Flakon

Fraxiparine Flakon

Fraxodi Enjektabl

Fluxum Kullanıma Hazır Şırınga

Hastalığın tanısı günlük dozu ve kullanılacak ilaç miktarını ve süresini gösteren sağlık kurumlarınca düzenlenen resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak uzman tabiplerce yazılacaktır.

Bu tür ilaçların yeniden reçete edilmesi de yalnızca uzman tabiplerce yapılabilecektir. Yatan hastalarda ve acil müdahale gerektiren durumlarda acil servislerde rapor aranmaksızın bu ilaçlar diğer hekimlerce de uygulanabilecektir. Kronik böbrek hastalığı, uzun süreli kalp ve damar hastalıkları (disritmi, periferik ve serebral damar hastalığı, doğuştan kalp hastalığı, kardiyomyopati, pulmoner hipertansiyon, Reynaud hastalığı, Behçet hastalığı, organ nakli raporu olan hastalardan katılım payı alınmaz.

 

Etken madde

Müstahzar(lar)

Ödenme koşulu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eritropoietin

 

(Bkz.Madde 12.7.8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eprex R-Huepo Enjektabl Flakon (10000iü/Ml)

Eprex R-Huepo Enjektabl Flakon (2000iü/Ml)

Eprex R-Huepo Enjektabl Flakon (4000iü/Ml)

Eprex R-Huepo Kullanıma Hazır Enjektör (2000iü/0.5ml)

Eprex R-Huepo Kullanıma Hazır Enjektör (3000iü/0.3ml)

Eprex R-Huepo Kullanıma Hazır Enjektör (4000iü/0.4ml)

Neorecormon Enjeksiyona Hazır Şırınga (1000iü/0.3ml)

Neorecormon Enjeksiyona Hazır Şırınga (2000iü/0.3ml)

Neorecormon Enjeksiyona Hazır Şırınga (5000iü/0.3ml)

 

 

 

 

a) Eritropoietin içeren ilaçların diyaliz tedavisi gören hastalara kullanımı ve reçeteye yazımı aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.

1) Hemotokrit değeri % 27 nin üstünde olan hastalara Eritropoietin tedavisine başlanmayacaktır. Bu değer Hemoglobin için 9 gr/dl nin üstünde olacaktır.

 

Başlangıç tedavisi olarak iskemik kalp hastalığı bulunan hastalarda Htc değeri 30?un altına düştüğünde nefroloji uzmanının kararı ile Eritropoietin tedavisi başlanabilir. Tedaviye başlangıç dozu 50-150 IU/kg/haftadır.

2) Hemotokrit değeri % 30 a ve Hemoglobin değeri de 10 gr/dl ?ye ulaşan hastalarda değerlerin bu seviyede tutulmasına yönelik hemoglobin değeri 11 (onbir) gr/dl'yi ve Hemotokrit değeri % 40 ı aşmamak üzere idame tedavisine devam edilecektir. İdame dozu 50-125 IU/kg/haftadır. Bu uygulama haftada iki-üç doza bölünerek yapılacaktır.

3) Sekiz haftalık tedavi sonucunda hastanın tedaviye yanıt vermemesi ya da tedaviye başlangıç değerlerinin yükselmemesi durumunda Eritropoietin tedavisine devam edilmeyecektir. Eritropoietinden katkı payı alınmaması için düzenlenen raporların süresi en fazla 2 yıl olabilecektir. Bir defada en fazla 3 aylık  ilaç verilebilecektir.

4) Yukarıda 2. maddede belirtilmiş olan hedef Hemoglobin ve Hemotokrit değere ulaşılan hastalarda ilacın Türkiye piyasasında bulunduğu formlar da dikkate alınarak haftada 1 veya 2 kez 2000 ünite dozda idame tedavisine geçilecek ve bu husus reçeteyi onaylayan uzman tabiplerce hassasiyetle takip edilecektir.

5) İlaç yalnızca subkutan uygulanacaktır.

b) Eritropoietin İçeren İlaçların Kronik Böbrek Yetmezliğinin Dışında Kullanımı: Endikasyonlarla sınırlıdır.

c) Yeni doğanda Eritropoietin kullanımı: Doğum ağırlığı 1000 gr.?ın altında ve 32 gebelik haftasından önce doğan bebeklere 200 İÜ/kg hafta 3 kez 6 hafta süre ile uygulanabilir.

 

 

 

Etken madde

Müstahzar(lar)

Ödenme koşulu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glokoma karşı kullanılan ilaçlar

(Bkz.12.7.10)

 

 

Alphagan Göz Damlası (%0.2)

Azopt Steril Oftalmik Süspansiyon (%1)

Betagan Liquifilm Steril Oftalmik Solüsyon (%0.5)

Betoptıc-S Oftalmik Süspansiyon (%0.25)

Betoptıc Steril Oftalmik Solüsyon (%0.5)

Carteol Steril Göz Damlası (%1) (%2)

Cosopt Steril Oftalmik Solüsyon

Cusimolol Steril Göz Damlası (%0.25) (%0.5)

Diazomid Tablet

Lumigan Göz Damlası

Mıochol-E Steril İntraoküler Solüsyon

(20mg/Ml (2ml))

Mıostat Steril İntraoküler Solüsyon

 (0.1mg/Ml (1.5ml))

Nyolol Oftalmik Jel (%0.1)

Pilogel Hs Steril Oftalmik Jel (%4)

Pilokarsol Steril Göz Damlası (%2) (%4)

Pilomin Göz Damlası (%2) (%4)

Pilosed Oftalmik Çözelti (%2) (%4)

Propine Steril Oftalmik Solüsyon (%0.1)

Timo-Comod Göz Damlası (%0.25)(%0.5)

Timoftal Steril Oftalmik Solüsyon (%0.25)

Timolol-Pos Steril Göz Damlası (%0.25) (%0.5)

Timoptic-Xe Steril Oftalmik Solüsyon (%0.5)

Timoptic Steril Oftalmik Solüsyon (%0.25) (%0.5)

Timosol Steril Göz Damlası (%0.25) (%0.5)

Timotem Steril Göz Damlası (%0.25) (%0.5)

Travatan Steril Oftalmik Solüsyon (%0.004)

Trusopt Steril Oftalmik Solüsyon (%2)

Turoptin Steril Göz Damlası (%0.1) (%0.3)

Xalatan Göz Damlası (%0.005)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glokom tedavisine Göz Hastalıkları Uzmanı tarafından başlanacaktır. Göz Hastalıkları uzmanının bulunduğu, kullanılacak ilacın etken maddesi, kullanım dozu ve süresini belirten bir rapor mevcut ise diğer tabiplerce de reçeteye yazılabilecektir. Glokom hastalığı raporu olan hastalardan katılım payı alınmaz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etken madde

Müstahzar(lar)

Ödenme koşulu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İnterferonlar

Madde 12.7.12(a.)

 

 

 

Avonex Flakon (6MIU)

Betaferon Flakon (9600000IU)

Intron A Enjektabl Toz

 (10000000IU)(3000000IU)(5000000IU)

Intron A Pen Enjektabl Çözelti İçeren Çok Dozlu Enjeksiyon Kalemi

 (18000000IU) (30000000IU) (60000000IU)

Rebif Kullanıma Hazır Şırınga (12MIU)(6MIU)

Roferon-A Enjeksiyona Hazır Steril Şırınga S.C.

(3000000IU) (4500000IU) (6000000IU)

 (9000000IU) (18000000IU)

Wellferon Flakon

 (10000000IU)(3000000IU)

 

a) Sağlık kurulu raporuna dayanılarak kullanılan interferon grubu (roferon, intron-A gibi) ilaçlar en fazla ikişer aylık ihtiyaçları karşılamak suretiyle reçetelenmesi halinde bedelleri ödenir. İhtiyaç halinde kullanım miktarları ikişer aylık süreleri geçmemek üzere bunların reçetelere yeniden yazılması mümkündür.Yüksek doz gammaglobulin ile alfa ve beta interferon, glatiramer asetat (kopolimer) uygulamaları, diğer immunglobulinler, human albuminler için üniversite tıp fakülteleri hastanelerinin ilgili anabilim dallarından veya eğitim hastanelerinin ilgili bölümlerinden sağlık kurulu raporu alınacaktır. Bu ilaçlara ait reçeteler uzman tabiplerce yazılacaktır.

 

Hepatit tedavisinde interferonların ilk reçete ve raporunun bir tıp fakültesi veya ihtisas hastanesinin gastroenteroloji ve/veya enfeksiyon hastalıkları bölümlerince yazılması, daha sonraki takip reçetelerinin ise Devlet hastanelerinde en az iki iç hastalıkları ve/veya enfeksiyon hastalıkları uzmanlarınca reçetelendirilmesi mümkündür.

Kanser, hepatit B,C,D, otoimmun hepatit, inflamatuvar barsak hastalıkları, amiloidozis olması halinde ailevi akdeniz ateşi (FMF), kan hastalığı, demiyelinizan hastalık (lökodistrofi, multipl skleroz vb.), behçet hastalığı raporu olan hastalardan katılım payı alınmaz.

 

 

 

 

 

Pegile interferonlar

Madde 12.7.12 (b)

 

 

 

Pegıntron Enjeksiyonluk Çözelti Tozu Ve Çözücüsü

 (100mcg) (120mcg) (150mcg) (50mcg) (80mcg)

 

12.7.12 (a) maddesinin ikinci bendinde belirtilen Kronik Hepatit C tedavisine başlama kriterlerine uygun olarak yalnız naive kronik Hepatit-C vakalarında, 18 yaşın üzerindeki hastalarda ve interferon tedavisinde nüks hastalarda kullanılacaktır.

Tedavi süresi 12 ayı geçemeyecektir.              3. - 4. ayda tedaviye yanıt alınamaması durumunda tedavi kesilecektir. Hepatit C hastalığı raporu olan hastalardan katılım payı alınmaz.

 

Etken madde

Müstahzar(lar)

Ödenme koşulu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antineoplastik ilaçlar

(Bkz.Madde 12.7.13)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antineoplastik ilaçlar (devam)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antineoplastik ilaçlar (devam)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-Fluorouracil

Adriblastina Liyf. Enj. Flakon (10mg)

Alexan Flakon (1000mg/20ml) (100mg/5ml)

(40mg/2ml) (500mg/25ml)

Alkeran Steril Enjektabl (100mg)

Alkeran Tablet (2mg) (5mg)

Alkyloxan Injectıon (500mg)

Anzatax Enj. Sol. (150mg/25ml) (30mg/5ml)

Apo-Tamox Tablet (10mg) (20mg)

Arimidex Film Tablet (1mg)

BCG-SSI Kültürü (30mg)

Bleocın Ampul (15iü)

Bleolem Enjeksiyonluk Liyofilize Toz (15iü)

Busulfeks  10ml Ampul

Campto İ.V.Perfüzyon İçin Enj. Steril Solüsyon (100mg/5ml) (40mg/2ml)

Caelyx Flakon

Carboplatın Flakon                     

Carbosın İ.V. Flakon (150mg)(500mg)

Casodex Film Tablet (50mg)

Cıs-Platinum Flakon

Cisplatin Dbl Enjektabl İntravenöz İnfüzyon

Cisplatyl Flakon (10mg)(25mg) (50mg)

Cosmegen Enj. Liyofilize Toz (0.5mg)

Cytarabıne Dbl Enjektabl Solüsyon (1000mg/10ml) (100mg/Ml)

Cytarabıne Inj. (100mg/5ml)(40mg/2ml)

Cytonal Ampul (100mg/5ml)

Daunomicina Liyofilize Enjektabl Flakon İ.V. (20mg)

Decapeptyl Depot İnjeksiyon İçin Toz (I+Iı) (3.75mg)

Decapeptyl Enjektabl Solüsyon (0.1mg/Ml) (0.5mg/Ml)

Deticene Flakon (100mg) (200mg)

Emthexate-S Enjektabl (500mg/20ml)

 (50mg/2ml) (5mg/2ml)

Emthexate Tablet (2.5mg)

Endoxan-Asta Draje (50mg)

Endoxan-Asta Flakon İ.V.

 (1000mg) (200mg) (500mg)

Eposın İnfüzyon Konsantresi (100mg/5ml)

Epirubicin 10 mg Flakon

Estracyt Enjektabl Flakon (300mg)

Estracyt Kapsül (140mg)

Etoposid Ebewe Flakon Iv İnfüzyon İçin Solüsyon (100mg/5ml) (50mg/2.5ml)

Etoposide-Teva Flakon (100mg/5ml)

Etoposide Amphar B.V. (100mg/5ml)

Eulexın Tablet (250mg)

Farmorubicin Liyofilize Enjektabl (10mg) (50mg)

Femara Film Kaplı Tablet (2.5mg)

Fludara Film Kaplı Tablet (10mg)

Fludara İ.V. Enjeksiyon Flakonu (50mg)

Fluoro-Uracil Steril Ampul İ.V./İ.V. Enfüzyon (250mg/10ml)

Flutamida Gador Tablet (250mg)

Gemzar Flakon İ.V. (1g) (200mg)

Glivec Kapsül (100mg)

Holoxan-Asta Flakon İ.V.(1000mg)(2000mg)(500mg)

Hycamtin İ.V. Enjektabl Flakon (4mg)

Hydrea Kapsül (500mg)

Immucyst Bcg İmmünoterapötik (81mg)

Kidrolase Flakon (10000iü)

Lanvis Tablet (40mg)

Lastet Ampul (100mg/5ml)

Lastet Kapsül (100mg) (25mg) (50mg)

Lentaron Depot Flakon İ.M. (250mg)

Leukeran Tablet (2mg) (5mg)

Lucrın Depot Flakon-3m (11.25mg)

Lucrın Depot Flakon (3.75mg)

Lucrın Subkutan Enjeksiyon (1mg/0.2ml)

Mabthera İ.V. Enfüzyon İçin Konsantre Solüsyon İçeren Flakon (100mg/10ml) (500mg/50ml)

Megace Tablet (160mg)

Mercaptopurin Tablet (50mg)

Methotrexate Flakon

Methotrexate Tablet

Mitomycin C Kyowa Enjektabl (10mg) (2mg)

Mitoxantron Asta Medıca  Enjektabl Flakon (20mg/10ml)

Muphoran Flakon İ.V. (208mg)

Myleran Film Tablet (0.5mg) (2mg)

Navelbine (10mg/Ml) (50mg/5ml)

Neotalem Enjektabl İ.V. İnfüzyon Solüsyonu (20mg/10ml)

Nolvadex Film Tablet (10mg) (20mg)

Nolvafen-D Heumann Tablet (20mg)

Nolvafen Heumann Tablet (10mg)

Novantrone (20mg/10ml)

Oncotıce Liyofilize Madde İçeren Ampul (5x10(8)Cfu)

Oncovin Enjektabl Flakon (1mg)

Paraplatin Rtu Enjektabl İ.V. İnfüzyon Solüsyonu (150mg) (450mg) (50mg)

Placis Enjektabl Flakon (50mg)

Platinwas Enjeksiyon Solüsyonu (450mg)

Platosin-S 100ml (50mg)

Platosin-S 20ml (10mg)

Platosin-S 50ml (25mg)

Proleukın Steril Flakon İ.V. (18000000iü)

Puri-Nethol Tablet (50mg)

Sisplatin M.N. Enjektabl (10mg) (25mg)

Suprefact Nasal Aerosol (0.1mg/Püskürtme)

Suprefact Proınjectıone Flakon (1mg/Ml (5.5ml))

Syklofosfamıd Flakon (1000mg) (500mg)

Tadex (Tamoksifen) Tablet (10mg)

Tamoplex Tamoksifen Tablet (10mg)

Tamoxifen-Cell Tablet (10mg)(20mg)

Tamoxıfen-Teva Tablet (10mg)

Tamoxifeno Gador Tablet (10mg)(20mg)

Taxol Enj. Solüsyon (100mg/17ml)(30mg/5ml)

Taxotere Flakon İ.V.

(20mg/0.5ml) (80mg/2ml)

Temodal Kapsül (5mg; 20 mg; 100 mg; 250 mg)

Tomudex Liyofilize Toz (İ.V. İnfüzyon İçin) (2mg)

Trexan Tablet (2.5mg)

Uft Kapsül

Velbe Liyofilize Flakon (10mg)

Vepesid Damar İçi Kullanım İçin Flakon (100mg/5ml)

Vepesıd Kapsül (100mg) (50mg)

Vepesid Parenteral Kullanım İçin Ampul (100mg/5ml)

Vesanoid Yumuşak Jelatin Kapsül (10mg)

Vınblastın Rıchter Enjektabl Flakon İ.V. (10mg)

Vincristin Flakon

Xeloda Film Kaplı Tablet (150mg)(500mg)

Zavedos Flakon (10mg) (5mg)

Zitazonium Tablet (10mg)(20mg)

Zoladex Subkütan İmplant (10.8mg)(3.6mg)

 

 

a) Kemoterapi yapılacak kanserli hastalara kür tedavisi uygulanıyor ise epikriz ile birlikte düzenlenecek kür protokolünü gösterir sağlık kurulu raporuna dayanılarak bir kürlük, kür tedavisi uygulanmayanlarda ise en fazla 1 aylık dozda ilaç verilebilir.

b) Kanser ilaçları diğer ilaçlarda olduğu gibi Sağlık Bakanlığının izin verdiği endikasyonlarda kullanılacaktır. Bu nedenle sağlık kurulu raporunda ilk tedavi veya rekürrent hastalıkta kullanım muhakkak belirtilecektir.

Bir kanser ilacının endikasyonu dışında talep edilmesi halinde bu ilaç verilmeyecektir.c) Bu ilaçlar hastalığın tanısı, günlük dozu, kullanılacak ilaç miktarı ve süresini gösteren sağlık kurumlarınca düzenlenen sağlık kurulu raporuna dayanılarak ilgili uzman tabiplerce yazılacaktır. Bu tür ilaçların yeniden reçete edilmesi de yalnızca uzman tabiplerce yapılabilecektir.

 

 

 

 

a) Kemoterapi yapılacak kanserli hastalara kür tedavisi uygulanıyor ise epikriz ile birlikte düzenlenecek kür protokolünü gösterir sağlık kurulu raporuna dayanılarak bir kürlük, kür tedavisi uygulanmayanlarda ise en fazla 1 aylık dozda ilaç verilebilir.

b) Kanser ilaçları diğer ilaçlarda olduğu gibi Sağlık Bakanlığının izin verdiği endikasyonlarda kullanılacaktır. Bu nedenle sağlık kurulu raporunda ilk tedavi veya rekürrent hastalıkta kullanım muhakkak belirtilecektir.

Bir kanser ilacının endikasyonu dışında talep edilmesi halinde bu ilaç verilmeyecektir.c) Bu ilaçlar hastalığın tanısı, günlük dozu, kullanılacak ilaç miktarı ve süresini gösteren sağlık kurumlarınca düzenlenen sağlık kurulu raporuna dayanılarak ilgili uzman tabiplerce yazılacaktır. Bu tür ilaçların yeniden reçete edilmesi de yalnızca uzman tabiplerce yapılabilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

a) Kemoterapi yapılacak kanserli hastalara kür tedavisi uygulanıyor ise epikriz ile birlikte düzenlenecek kür protokolünü gösterir sağlık kurulu raporuna dayanılarak bir kürlük, kür tedavisi uygulanmayanlarda ise en fazla 1 aylık dozda ilaç verilebilir.

b) Kanser ilaçları diğer ilaçlarda olduğu gibi Sağlık Bakanlığının izin verdiği endikasyonlarda kullanılacaktır. Bu nedenle sağlık kurulu raporunda ilk tedavi veya rekürrent hastalıkta kullanım muhakkak belirtilecektir.

Bir kanser ilacının endikasyonu dışında talep edilmesi halinde bu ilaç verilmeyecektir.c) Bu ilaçlar hastalığın tanısı, günlük dozu, kullanılacak ilaç miktarı ve süresini gösteren sağlık kurumlarınca düzenlenen sağlık kurulu raporuna dayanılarak ilgili uzman tabiplerce yazılacaktır. Bu tür ilaçların yeniden reçete edilmesi de yalnızca uzman tabiplerce yapılabilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Etken madde

Müstahzar(lar)

Ödenme koşulu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clopidogrel

 

(Bkz.Madde 12.7.14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plavix Film Tablet (75mg)

1.             Koroner stent uygulanan hastalarda 3 ayı geçmemek üzere,

2.             Akut koroner sendrom tanısıyla hastaneye yatırılıp EKG değişikliği veya troponin pozitifliği tespit ve dokümante edilmiş olan ST yükselmesiz miyokard infarktüsü veya anstabil angina hastalarında 3 ayı geçmemek üzere,

Major gastrointestinal intolerans nedeniyle asetilsalisilik asit kullanılmasına kontrendikasyon bulunduğunun gastroenteroloji uzmanınca belirlenmesi ve eğitim hastaneleri ile tıp fakültesi hastanelerinde düzenlenecek sağlık kurulu raporunda diğer antiagregan ilaçların kullanılamama gerekçesi ile birlikte belirtilmesi halinde; kalp kapak biyoprotezi bulunanlarda, koroner arter hastalığı veya tıkayıcı periferik arter hastalığı veya serebral iskemik olayı (iskemik inme) tespit ve dokümante edilen yüksek riskli hastalarda Kardiyoloji, Dahiliye, Nöroloji ve Kalp Damar Cerrahisi Uzmanları tarafından, düzenlenen ve ilacın kullanım gerekçesi, dozu ve en fazla 3 ayı geçmemek üzere kullanım süresinin belirtildiği sağlık kurulu raporu ile kullanılabilir. Kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı, disritmi, periferik ve serebral damar hastalığı, doğuştan kalp hastalığı, akut romatizmal ateş (ARA) ve kapak hastalıkları, kardiyomyopati, hipertansiyon, organ nakli, kronik böbrek hastalığı raporu olan hastalardan katılım payı alınmaz.

 

 

Etken madde

Müstahzar(lar)

Ödenme koşulu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bifosfonatlar ve diğer osteoporoz ilaçları

 

 

 

(Bkz.Madde 12.7.16)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actonel Film Tablet (5mg),  Actonel 35 mg 4 Tablet

Alpha D3 (0.25mcg) (1mcg)

Calcıtonına Hubber Enjektabl (100İÜ/Ml)

Calcıtonına Hubber Monodosıs Nasal Spray (100İÜ/Püskürtme) (50İÜ/Püskürtme)

Calsynar Nasal Spray (100İÜ/Püskürtme)

Evista Film Kaplı Tablet (60mg),

Fosamax Tablet  (10mg) (70mg)

Miacalcic Ampul (100İÜ/Ml) - Miacalcic Nazal Sprey (200İÜ/Püskürtme)

One Alpha Kapsül (0.25mcg) (1mcg)

Osalen Tablet (10mg), Osteomax Tablet (10mg)

Osteomax 10 mg Tablet

Salmocalcin Ampul (100İÜ/Ml)-Salmocalcin Nasal Sprey (100İÜ/Püskürtme) (50İÜ/Püskürtme)

Tonocalcın Ampul (100İÜ/Ml) (50İÜ/Ml)Tonocalcın Nazal Sprey (100İÜ/Püskürtme)

Ucecal Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul (100İÜ/Ml)

 

Ayakta tedavide kullanımı resmi sağlık kurulu raporuna bağlıdır. Reçetenin uzman doktor tarafından yazılması halinde rapor aranmaz. Aşağıdaki hasta gruplarında bifosfonatların veya diğer osteoporoz ilaçların kullanımında (calsitonin, raloksifen v.b.) raporda tedavi süresi belirtilecek, DEXA yöntemiyle belirlenmiş kemik mineral yoğunluk değerini gösteren belge rapora eklenecektir. DEXA yöntemi ile çalışması mümkün olmayan sağlık tesislerinde elinde bulunan yönteme göre değerlendirilmek üzere 4.madde kuralları uygulanacaktır.  İlacın verilebilmesi için hastanın T değerinin tabloda belirtilen aralıkta olması gerekmektedir. Senil ve postmenopozal osteoporoz raporu varlığında hasta katılım payı ilgililerce karşılanacaktır. Juvenil osteoporoz, kronik steroid kullanımına bağlı oluşan osteoporoz, Paget hastalığı, Osteogenezis imperfekta, osteokondrodisplazi raporu varlığında ise belirtilen ilaçlar hasta katılım payından muaftır.  İlacın uzman doktor tarafından yazılması halinde, rapor ve Kemik Mineral Yoğunluk değerini gösteren belge aranmaksızın, 10 günlük doz katılım payı ilgililerce karşılanmak suretiyle verilebilir.

 

 

(devam)

1.Osteoporotik patolojik kırık bulunan ve lomber bölgeden posteroanterior veya lateral yapılan kemik mineral yoğunluk (KMY) ölçümünde total L2-4 (veya total L1-4) veya femoral bölgeden yapılan KMY ölçümünde total femur veya femur boynundan elde edilen ?T?değerlerinden herhangi birinin -1 veya daha düşük olduğu hastalarda,

2.Lomber bölgeden posteroanterior veya lateral yapılan KMY ölçümünde total L2-4 (veya total L1-4) veya femoral bölgeden yapılan KMY ölçümünde total femur veya femur boynundan elde edilen ?T? değerlerinden herhangi birinin -2,5 veya daha düşük olduğu hastalarda,

3.Osteoporozla ve kırık oluşumu ile ilgili diğer risk faktörleri bulunan lomber bölgeden posteroanterior veya lateral yapılan KMY ölçümünde total L2-4 (veya L1-4) veya femoral bölgeden yapılan KMY ölçümünde total femur veya femur boynundan elde edilen ?T? değerlerinden herhangi birinin -1,5 ile -2,5 arasında olduğu hastalarda,

4.Total KMY ölçümünde; ?T? değerinin -2,5 veya daha düşük olduğu hastalarda, kullanılacaktır.

 

 

 

 

Etken madde

Müstahzar(lar)

Ödenme koşulu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer ve Sekonder İnfertilite, Anovulasyon ve Ovulasyon İndüksiyonunda Kullanılan Parenteral İlaçlar

(Bkz.Madde 12.7.17)

 

 

 

Cetrotide Flakon

Choragon İ.M. Enjeksiyon

 (1500İÜ)(5000İÜ)

Follegon Ampul (75iü)

Gonal-F Ampul (1050 iü)(450iü)(150iü) (37.5iü) (75iü)

Humegon 75 İ.Ü. Ampul (75iü)

Menogon (75iü)

Metrodin Hp 150 Ampul (150iü)

Metrodin Hp 75 Ampul (75iü)

Metrodin Urofollitropin Enjeksiyon (75iü)

Pergonal-75 Ampul

Pregnyl Ampul (1500iü) (5000iü) (500iü)

Profası Hp Ampul (2000iü) (5000iü)

Puregon Ampul (100iü) (50iü)

Puregon Kartuş (300 iü)(600 iü)

 

 

 

Ovulasyon indüksiyonu, ayaktan tetkikleri tamamlandıktan sonra (Hormon profili, Spermogram, Histerosalpingografi ve/veya Laporoskopi) aşağıda belirtilen koşullarda yapılacaktır. İlaç kullanımı en az folikülometri ve/veya E2 takibi ile olacaktır.

Hastalığın teşhisi, uygulanacak tedavi, kullanılacak ilacın cinsi ve başlangıç dozu en fazla 3 siklus süreli sağlık kurulu raporu ile belirlenecektir. Tedavinin takibi bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tarafından yapılacaktır. Hastanın buraya her başvurusunda tedavisi için gereken parenteral ilaç miktarı adet olarak reçeteye yazılacak, klinik koşullarda ayaktan tatbik edilecek ve hastane dışında uygulanmak üzere hastalara verilmeyecektir. Tedavi en fazla 6 siklusu geçemeyecektir. Bu ilaçlar, hasta katılım payından muaf değildir.

Rekombinant preparatların fiyatları, üriner preparatların fiyatlarını aşmadığı takdirde; diğer FSH preparatları kullanılabilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Etken madde

Müstahzar(lar)

Ödenme koşulu

 

 

 

 

 

 

Montelukast, Zafirlukast

(Bkz.Madde 12.7.18)

 

 

 

 

 

 

Accolate Film Tablet (20mg)

Sıngulaır Çiğneme Tableti

(4mg) (5mg)

Sıngulaır Film Tablet (10mg)

Astım tedavisinde;

Reçeteye Göğüs Hastalıkları, Allerji ve/veya Pediatri Uzmanı, (bulunmaması halinde dahiliye uzmanı) tarafından yazılacaktır. Göğüs Hastalıkları, Allerji ve/veya Pediatri Uzmanı ve (bulunmaması halinde dahiliye uzmanı) bulunduğu sağlık kurulu raporu mevcut ise tedavinin devamı için;

İlaçlar sağlık kurulu raporunda belirlenen dozu aşmayacak şekilde diğer tabiplerce de yazılabilecektir.

 

Alerjik rinit tedavisinde

 

KBB Gögüs Hastalıkları Alerji ve Pediyatri Uzmanı tarafından reçeteye yazılacak tedavinin devamı için KBB Alerji Gögüs hastalıkları ve Pediyatri Uzmanının bulunduğu Sağlık Kurulu raporu mevcut ise diğer tabiplerce de yazılabilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etken madde

Müstahzar(lar)

Ödenme koşulu

 

 

Formeterol, Salmeterol

(Bkz.Madde 12.7.18)

 

Astmerole İnhaler (25mcg/Doz)

Astmerole Maxihaler (50mcg/Doz)

Foradil İnhaler Kapsül (12mcg/Doz)

Foradil Ölçülü Doz Aerosol (12mcg/Doz)

Oxıs Turbuhaler

(4.5mcg/Doz) (9mcg/Doz)

Serevent Diskus (50mcg/Doz)

Serevent Inhaler (25mcg/Doz)

 

 

Astım tedavisinde Reçeteye Göğüs Hastalıkları ve/veya Allerji Uzmanı (bulunmaması halinde dahiliye uzmanı) tarafından yazılacaktır. Göğüs Hastalıkları ve/veya Allerji Uzmanı (bulunmaması halinde dahiliye uzmanı) bulunduğu sağlık kurulu raporu mevcut ise tedavinin devamı için;

İlaçlar sağlık kurulu raporunda belirlenen dozu aşmayacak şekilde diğer tabiplerce de yazılabilecektir.

KOAH tedavisinde; Reçeteye Göğüs Hastalıkları uzmanı (bulunmaması halinde dahiliye uzmanı) tarafından yazılacaktır. Göğüs Hastalıkları Uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporu mevcut ise tedavinin devamı için;

İlaçlar sağlık kurulu raporunda belirlenen dozu kesinlikle aşmayacak şekilde diğer tabiplerce de yazılabilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

İnhaler Kortikosteroidlerin Formeterol Ve Salmeterol İle Kombine Şekilleri

(Bkz.Madde 12.7.18)

 

 

 

 

 

 

Seretide Diskus

 (100mcg/Doz) (250mcg/Doz) (500mcg/Doz)

 

Symbıcort Turbohaler İnhalasyon İçin Toz

Astım tedavisinde Reçeteye Göğüs Hastalıkları ve Allerji Uzmanı tarafından yazılacaktır. Göğüs Hastalıkları ve Allerji Uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporu mevcut ise tedavinin devamı için; İlaçlar sağlık kurulu raporunda belirlenen dozu aşmayacak şekilde diğer tabiplerce de yazılabilecektir.

KOAH tedavisinde Reçeteye Göğüs Hastalıkları uzmanı (bulunmaması halinde dahiliye uzmanı) tarafından yazılacaktır. Göğüs Hastalıkları Uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporu mevcut ise tedavinin devamı için; İlaçlar sağlık kurulu raporunda belirlenen dozu kesinlikle aşmayacak şekilde diğer tabiplerce de yazılabilecektir.

 

Etken madde

Müstahzar(lar)

Ödenme koşulu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İnhaler Kortikosteroidler

(Bkz.Madde 12.7.18)

 

 

Becloforte Inhaler (250mcg/Doz)

Becodisks (200mcg/Doz)

Becodisks + Diskhaler (200mcg/Doz)

Becotıde İnhaler (50mcg/Doz)

Brethal İnhaler(125mcg/Doz (50mcg/Doz)

Clenil Fort İnhalasyon Aerosolü (250mcg/Doz)

Clenil İnh. Aerosolü (50mcg/Doz)

Clenil Kompoze İnhalasyon Aerosolü

Fılaır 50 İnhaler (50mcg/Doz)

Fılaır Forte İnhaler (250mcg/Doz)

Flıxotıde Dıskus

(100mcg/Doz) (250mcg/Doz) (50mcg/Doz)

Flıxotıde Inhaler

 (125mcg/Doz) (25mcg/Doz)(50mcg/Doz)

Flıxotıde Nebulizasyon İçin Süspansiyon (0.5mg/2ml) (2mg/2ml)

Miflonide İnhaler Kapsül (200mcg/Doz) (400mcg/Doz)

Pulmicort İnhalasyon İçin Sprey Süspansiyon (200mcg/Doz)

Pulmicort İnhalasyon İçin Sprey Süspansiyon (50mcg/Doz)

Pulmicort Nebülizör Süspansiyon (0.25mg/Ml (2ml)) (0.5mg/Ml (2ml))

Pulmicort Turbuhaler Toz İnhalatör

 (100mcg/Doz) (200mcg/Doz)(400mcg/Doz)

Rhinocort Aqua Nazal İnhalasyon İçin Sprey Süspansiyon (50mcg/Püskürtme)

Rhinocort Nazal İnhalasyon İçin Sprey Süspansiyon (50mcg/Püskürtme)

Ventıde Inhaler

Astım tedavisinde Reçeteye Göğüs Hastalıkları, Allerji ve Pediatri Uzmanı tarafından yazılacaktır. Göğüs Hastalıkları, Allerji ve Pediatri Uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporu mevcut ise tedavinin devamı için;

İlaçlar sağlık kurulu raporunda belirlenen dozu aşmayacak şekilde diğer tabiplerce de yazılabilecektir.

KOAH tedavisinde Reçeteye Göğüs Hastalıkları uzmanı (bulunmaması halinde dahiliye uzmanı) tarafından yazılacaktır. Göğüs Hastalıkları Uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporu mevcut ise tedavinin devamı için; İlaçlar sağlık kurulu raporunda belirlenen dozu kesinlikle aşmayacak şekilde diğer tabiplerce de yazılabilecektir.

Diffüz interstisiyel AC hastalıkları tedavisinde Reçeteye Göğüs Hastalıkları uzmanı tarafından yazılacaktır. Göğüs Hastalıkları Uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporu mevcut ise tedavinin devamı için Göğüs Hastalıkları, Dahiliye ve Pediyatri Uzmanlarınca da yazılabilecektir.

 

 

 

 

 

Etken madde

Müstahzar(lar)

Ödenme koşulu

 

 

 

 

 

 

İmmunosupresivler,  Sitostatik Ajanlar

(Bkz.Madde 12.7.18)

 

Dekort Ampul İ.M./İ.V. (8mg/2ml)

Dekort Tablet (0.5mg) (0.75mg)

Deksalon Tablet (0.75mg)

Deksamet Ampul (8mg/2ml)

Depo-Medrol Flakon (40mg/Ml)

Flantadin Tablet (30mg)(6mg)

Onadron Ampul İ.M./İ.V. (8mg/2ml)

Prednol-L Enj. Liyof.Ampul

(20mg) (250mg) (40mg)

Prednisolon Ampul

Prednol Tablet (16mg) (4mg)

Urbason Retard Draje (8mg)

Urbason Tablet (16mg)

           

 

 

 

 

Diffüz interstisiyel AC hastalıkları tedavisinde

 Reçeteye Göğüs Hastalıkları uzmanı tarafından yazılacaktır. Göğüs Hastalıkları Uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporu mevcut ise tedavinin devamı için Göğüs Hastalıkları, Dahiliye ve Pediyatri Uzmanlarınca da yazılabilecektir.

 

 

 

 

 

Etken madde

Müstahzar(lar)

Ödenme koşulu

 

 

Nazal Kortikosteroidler ve Lökotrien antagonistleri

Accolate Film Tablet (20mg)

Sıngulaır Çiğneme Tableti

(4mg) (5mg)

Sıngulaır Film Tablet (10mg)

Beconase Aqueous Nasal Spray (50mcg/Püskürtme)

Beconase Nasal Spray (50mcg/Püskürtme)

Flıxonase Aq. Nasal Sprey (50mcg/Püskürtme)

Nasacort Aq Nazal Sprey (110mcg/Püskürtme)

Nasalıde Burun Spreyi (%0.025)

Nasonex Nasal Sprey

 

Allerjik Rinit tedavisinde; KBB Gögüs Hastalıkları Alerji ve Pediyatri Uzmanı tarafından reçeteye yazılacak tedavinin devamı için KBB Alerji Gögüs hastalıkları ve Pediyatri Uzmanının bulunduğu Sağlık Kurulu raporu mevcut ise diğer tabiplerce de yazılabilecektir.

 

Tiotropium

 

 

Spiriva 18 mcg Kapsül

KOAH tedavisinde; Reçeteye Göğüs Hastalıkları uzmanı (bulunmaması halinde dahiliye uzmanı) tarafından yazılacaktır. Göğüs Hastalıkları Uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporu mevcut ise tedavinin devamı için;

İlaçlar sağlık kurulu raporunda belirlenen dozu kesinlikle aşmayacak şekilde diğer tabiplerce de yazılabilecektir.

 

Son Güncelleme: 9 Eylül 2005

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi