DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
PROF.DR. VAHAP TECİM
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI
E-Mail :   vahap.tecim@deu.edu.tr Phone :   +90 232 - 3010778 -
Education/Academic Info
Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (Ekstern) Bölümü  1988
Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri  1990
Yüksek Lisans  UNIVERSITE D`OTTAWA UNIVERSITE D`OTTAWA Sistem Analizi ve Tasarımı  1993
Doktora  The University Of Lancester The University Of Lancester Yöneylem Araştırması  1997
Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  1998
Doçent  Yönetim Bilişim Sistemleri Bilim Alanı  2003
Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  2009
NO NAME YEAR
1  IT Based Vehicle Tracking System for Effective Management in Public Organizations...  2015
2  DESCRIPTION LOGIC BASED EARTHQUAKE DAMAGE ESTIMATION FOR DISASTER MANAGEMENT...  2015
3  Afet Yönetimi İçin Coğrafi Tabanlı Deprem Ontolojileri...  2015
4  Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Kent Taşınmazlarının Toplu Değerlemesine Yönelik Bir Uygulama...  2014
5  Farklı Çalışma Ölçeklerinde Suç Oluşumuna Etki Eden Değişkenlerin Mekansal İstatistik Yöntemiyle Kar...  2013
6  Avrupa Birliği Sürecinde Taşınmaz Değerleme Bilgi Sistemi...  2013
7  Exploring Scale Effect Using Geographically Weighted Regression on Mass Dataset of Urban Robbery...  2013
8  Research on Geo-Ontologies at Earthquake Domain for Disaster Management on Urban Areas...  2013
9  The effect of railway expansion on population in Turkey: 1856-2000...  2011
10  Determination of Fire Crews Locations Using Operations Research and Geographical İnformation Systems...  2010
11  Geographical Information Systems as a Decision Support Sysytem in Forest Management...  2009
12  The Use of GIS and Multi Criteria Decision Making as a Decision Tool in Forestry...  2009
13  Bilişim Teknolojilerinin Üniversitelerde Etkin Kullanımı Üzerine Bir Çalışma...  2009
14  Avrupa Birliği ve E-Devlet Öncelikleri Açısından CBS Tabanlı Değerleme Haritalarının Üretimi...  2009
15  Trafik Kazalarının Analizine Yönelik Karar Destek Sistemleri: Örnek Uygulama...  2008
16  Detection of Urban Change Using Remote Sensing and GIS: Izmir Case...  2008
17  A Boolean Approach in Forest Management...  2008
18  Anlamsal Coğrafi Bilgi Sistemleri...  2008
19  Emergency Management With GIS...  2008
20  Uzaktan Eğitime Yeni Bir Bakış: Örnek Uygulama...  2008
21  Sistem Yaklaşımı ve Soft Sistem Düşüncesi...  2004
22  Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Kriz Yönetimi: Sakarya Valiliği Elektronik Afet Yönetim Sistemi (e-...  2002
23  Kamu Kurumlarında Etkin Yönetim İçin Bilişim Teknolojileri: Sakarya Valiliği Bilişim Sistemleri Uygu...  2002
24  Bilimin Işığında Yeni Bir Hizmet: Komşunu Bul, Yerini Öğren...  2001
25  Sakarya Valiliği Coğrafi Bilgi Sistemleri Merkezi: 17 Ağustos 1999 Depreminden 2001 Bilişim Teknoloj...  2001
26  Sakarya Valiliği Bilişim Çağında Teknolojik Devrim Geçiriyor...  2001
27  Bilimin Buluştuğu Yer: CBSM...  2001
28  İşletmelerin Planlama Faaliyetlerinde Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları...  1999
29  Bilgi Teknolojilerinde Yeni Bir Gelişme: Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bilgi Sistemleri Arasındaki Yer...  1999
30  Finansal Kuruluşlar İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri...  1998
31  Sermaye Piyasası Verilerine Zaman Serisi Uygulaması Üzerine Bir Çalışma...  1993
32  Supermarket Simulation Using SIMSCRIPT II.5, D.E.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,...  1993
33  Computer Simulation With SIMSCRIPT II.5...  1992
NO NAME DATE
1  Öğrenci Değerlendirmesinde Kuramsal Sınavların Bilgisayar Ortamında Gerçekleştirilmesi...
 07/05/2014 - 09/05/2014
2  Mekansal Analiz Yöntemleri Kullanılarak Kurumların Adres Veritabanlarının Ulusal Adres Veritabanı (U...
 11/11/2013 - 13/11/2013
3  Engellilere Yönelik Fiziksel Altyapı İyileştirmeleri için İnsansız Hava Araçlarının Kullanılması...
 10/09/2013 - 12/09/2013
4  Türkiye'de Coğrafi Bilgi Sistemlerine Dayalı Uygulamaların Önemi ve Gerekliliği...
 01/09/2013 - 07/09/2013
5  Exploring Scale Effect Using Geographically Weighted Regression on Mass Dataset of Urban Robbery...
 29/05/2013 - 31/05/2013
6  Planlama Çalışmaları ve İzmir Örneği...
 04/03/2013 - 04/03/2013
7  Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Suç Önleme Çalışmalarında Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Mekansal ...
 07/10/2011 - 08/10/2011
8  Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Afet Bilgi Sistemi...
 27/11/2010 - 27/11/2010
9  İzmir Afet Yönetim Bilgi Sistemi...
 19/10/2010 - 19/10/2007
10  GIS Based Effect Analysis in Turkey...
 17/06/2010 - 20/06/2010
11  Population Effects of Railway Expansions in Turkey...
 17/06/2010 - 20/06/2010
12  A GIS Approach for the Analysis of Regional Development Effects of the Road Network in Turkey...
 13/04/2010 - 16/04/2010
13  Madencilik Faaliyetlerinin Bitki Örtüsüne Olan Etkilerinin CBS ve Uzaktan Algılama Kullanılarak Beli...
 10/12/2009 - 11/12/2009
14  CBS ve UA Kullanılarak Muğla Mermer Ocaklarının Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi...
 01/10/2009 - 03/10/2009
15  Metro Servis Sistemlerinde Acil Tahliye Modelleri: İzmir Metro Uygulaması...
 27/05/2009 - 29/05/2009
16  The Development of European Waterways, Road and Rail Infrastructures: A GIS for the History of Europ...
 09/10/2008 - 12/10/2008
17  GIS Based Fire Management-Forest Case...
 02/07/2008 - 05/07/2008
18  The Usage of GIS and Multi Criteria Decision Methods for the Applications of Light Rail Systems in İ...
 02/07/2008 - 05/07/2008
19  Analytical Hierarchy Process and Geographical Information Systems in Forest Management...
 30/06/2008 - 02/07/2008
20  Üniversite Performanslarının Değerlendirilmesinde Analitik Serim Süreci...
 28/05/2008 - 30/05/2008
21  Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Veri Toplama ve Analiz Modeli: İzmir Kemeraltı Örneği...
 28/05/2008 - 30/05/2008
22  Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Veri Toplama ve Analiz Yöntemi: İzmir Kemeraltı Örneği...
 27/05/2008 - 29/05/2008
23  A GIS Technology for Tourism and Regional Development: Izmir Case...
 02/04/2008 - 04/04/2008
24  Avrupa Birliği Ve E-Devlet Öncelikleri Açisindan Cbs Tabanli Değerleme Haritalarinin Üretimi...
 26/12/2007 - 28/12/2007
25  Anlamsal Coğrafi Bilgi Sistemleri...
 30/10/2007 - 02/11/2007
26  Doğalgaz Uygulamalarında Karar Destek Sistemi Olarak CBS Kullanımı...
 30/10/2007 - 02/11/2008
27  The Role Of GIS Based Urban Information System For Sustainable Development In Turkey...
 29/08/2007 - 02/09/2007
28  GIS Based Route Determination for Light Rail Systems: A Case Study in İzmir,Turkey...
 29/08/2007 - 02/09/2007
29  Yerinde Yönetimlerde, Valiliklerde ve İl Müdürlüklerinde CBS Uygulamaları...
 27/06/2007 - 28/06/2007
30  Yerinde Yönetimler ve Coğrafi Bilgi Sistemleri...
 31/05/2007 - 31/05/2007
31  Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Batı Anadolu Mermer, Doğal Taş Ve İşletmelerinin Analizi...
 03/02/2007 - 04/02/2007
32  Katı Atık Depolama Sahası Uygunluk Analizinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Tabanlı Çok Kriterli Ka...
 13/09/2006 - 16/09/2006
33  Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Taşınmaz değerleme Çalışmaları Vasıtasıyla Taşınmaz Değer Haritalarını...
 13/09/2006 - 16/09/2006
34  CBS Tabanlı Doğalgaz Altyapı Bilgi ve Yönetim Sistemi Projesi: İzmir-Karşıyaka Örneği...
 13/09/2006 - 16/09/2006
35  Yerel Yönetimler İçin CBS Tabanlı Risk Planlaması, İzmir - Buca Örneği...
 13/09/2006 - 16/09/2006
36  Su Kaynaklarının ve Tüketimin CBS ile Analizi ve Yönetimi: Örnek Bir Uygulama...
 13/09/2006 - 16/09/2006
37  GIS Based Emergency Management: Buca Case Study...
 18/06/2006 - 20/06/2006
38  An Application of Multi-Criteria Decision Analysis in the Harmandalı (Izmir) Waste Disposal Site Usi...
 04/10/2005 - 07/10/2005
39  İl Gelişme Planı ve Çevre Düzeni Planlarında CBS?nin Rolü...
 27/04/2005 - 29/04/2005
40  Disaster Management System with GIS in Sakarya, Turkey...
 27/10/2004 - 29/10/2004
41  A GIS-Based Governership Information System in Turkey...
 27/10/2004 - 29/10/2004
42  Coğrafi Bilgi Sistemleri: Bölgesel Planlamada Etkin Bir Bilişim Teknolojisi...
 06/10/2004 - 09/10/2004
43  Türkiye'de İdeal Kent Bilgi Sistemi Oluşturma Kıstasları Ve Yapılmakta Olan Çalışmaların Değerlendir...
 06/10/2004 - 09/10/2004
44  İzmir ili Deprem Senaryolarının CBS Tabanlı Analizi ve Acil Afet Yönetim Sistemi Amaçlı Kullanımı...
 06/10/2004 - 09/10/2004
45  e-Belediyecilik ve Coğrafi Bilgi Sistemleri...
 04/12/2003 - 05/12/2003
46  Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Kullanılarak Acil Afet Senaryolarının Tasarlanması ve İzmir İli Uygulama...
 04/12/2003 - 05/12/2003
47  Coğrafi Bilgi Sistemleri...
 01/09/2003 - 07/09/2003
48  Managing Emergency Recovery for Earthquake Disaster Using GIS Technology...
 18/11/2002 - 02/11/2002
49  Türkiye'de CBS'nin Geleceği ve İhtiyaç Duyulan CBS Eğitim Standardı...
 30/10/2002 - 31/10/2002
50  CBS Tabanlı Muhtarlık Bilgi Sistemi ve Telekom ile Entegre 911 Acil Müdahale Sistemi...
 30/10/2002 - 31/10/2002
51  Emergency Disaster Management System With GIS...
 28/10/2002 - 29/10/2002
52  Integrated Governorship Information System Using GIS Technology: A Case Study of Sakarya GIS...
 23/09/2002 - 26/09/2002
53  A GIS Based Real Estate Information Systems: Case Study in Adapazarı...
 11/06/2002 - 13/06/2002
54  Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Valilik Bilişim Sistemi...
 13/11/2001 - 14/11/2001
55  Kamu Yönetiminde Etkin Bir Uygulama: Coğrafi Bilgi Sistemleri...
 04/07/2001 - 06/07/2001
56  Yüksek Öğrenimde Etkinliğin Arttırılmasına Yönelik Bilgi Sistemlerinin Tasarlanması...
 08/06/2001 - 09/06/2001
57  Internet Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Planlama, Yönetim ve Bilgilendirme...
 09/11/2000 - 11/11/2000
58  Bölgesel Yönetimde Entegre Bir CBS Uygulaması...
 05/10/2000 - 06/10/2000
59  Deprem Sonrasında Sakarya İlinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Yeniden Yapılandırılması ve Yönetilmes...
 06/09/2000 - 09/09/2000
60  Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bilgi Yönetimi...
 10/02/2000 - 11/02/2000
61  Askeri Amaçlara Hizmet Edebilecek Bir Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Uygulaması...
 08/06/1999 - 09/06/1999
62  Coğrafi Bilgi Sistemlerine Dayalı Kent Bilgi Sistemlerinin Türkiye'de Uygulamaları ve İzmir'de Oluşu...
 08/06/1999 - 09/06/1999
63  Turizm Pazarlaması ve Planlamasına Yönelik Bilişim Teknolojileri...
 17/09/1998 - 19/09/1998
64  Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bölge Planlamacılığı...
 20/10/1997 - 22/10/1997
65  Geographical Information System Based Decision Support System For Tourism Planning and Development...
 26/06/1997 - 27/06/1997
66  Geographical Information Systems Based Decision Support System for Tourism Planning and Development...
 01/01/1997 - 03/01/1997
67  Harmanlama Problemlerinde Dualite ve Duyarlılık Analizi...
 21/06/1990 - 22/06/1990
NO NAME YEAR
1  Türkiye'de Demiryolları ve Karayollarının Ekonomik ve Sosyal Etkileri: 1856-2008 Dönemi için bir İnc...  2012
2  Yoneylem Arastirmasi...  2011
3  Natural Heritage From East To West: Case Studies From 6 EU Countries...  2010
4  Coğrafi Bilgi Sistemleri: Harita Tabanlı Bilgi Yönetimi...  2008
5  Yerel Ekonomik Kalkınmanın Dinamikleri ve Yönetişimi: Turgutlu İlçesinin Stratejik Karar Perspektifi...  2007
6  Valilik Bilişim Sistemi: Kurum İçi Haberleşme...  2002
7  Sakarya ve Deprem...  2000
NO CHAPTER TITLE YEAR
1  Detection of Urban Change Using Remote Sensing And GIS: Izmir Case Urban and Regional Data Management...  2008
2  Yerel Kalkınmada Kurumlararası Sinerji Paydası: Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Doğal Kaynakların Stratejik Yönetiminde Sistem Odaklı Yaklaşım...  2008
3  Coğrafi Bilgi Sistemleri Teknolojisi ile Arkeoloji ve Tarihe Yeni Bir Bakış Tarih ve Arkeoloji Yazıları: İnterdisipliner Yaklaşımlar...  2007
4  Arkeoloji ve Tarihte Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları Tarih ve Arkeoloji Yazıları: İnterdisipliner Yaklaşımlar...  2007
5  Sistemsel Düşünme ve Kuralların Önemi Kurallar, Kurumlar ve Düzen: Kurallar ve Kurumların Sosyolojik Temelleri...  2006
6  Bilişim Teknolojileri ve Deprem Adapazarı'nda Deprem ve Sonrası...  2001
NO NAME DATE
1  İzmirGAZ Verilerinin UAVT Standartlarına Uygun Olarak Düzenlenmesi...  3/2013 - 6/2013
2  İzmir Valiliği Kurumsal Özdeğerlendirme Sistemi...  1/2013 - /
3  Coğrafi Bilgi Sistemleri Teknolojisi ile İnternet Tabanlı Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe ve Dokuzçeşmeler Kampüs Bilgi Sisteminin Oluşturulması...  8/2009 - 12/2011
4  Coğrafi Bilgi Sistemleri Teknolojisi ile İnternet Tabanlı Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe ve Dokuzçeşmeler Kampüs Bilgi Sisteminin Oluşturulması...  8/2009 - 12/2011
5  Esnaf Bilgi Sistemi...  7/2009 - 4/2010
6  The Development of European Road and Rail Infrastructures: A Geographical Information System for the History of European Integration...  8/2007 - 8/2010
7  Coğrafi Bilgi Sistemleri Teknolojileri İle Simulasyon Tabanlı Acil Tahliye Modellerinin Uygulanması...  11/2007 - 11/2009
8  DEÜ Bimer Turgutlu Sinerjik Yol Haritası Projesi...  1/2004 - 6/2004
NO NAME YEAR
1  YÖK Bursu...  1991
2  Takdirname...  2010
NO Görev
1 Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Ağustos 2015-Devam ediyor
2 Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Mayıs 2014-Devam ediyor
3 Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Mayıs 2014-Devam ediyor
4 DEÜ İstatistik,Risk ve Aktüerya Araştırma Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Temmuz 2013-Devam ediyor
5 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Bölüm Başkanı, Haziran 2013-Devam ediyor
6 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Haziran 2013-Devam ediyor
7 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı Başkanı, Mayıs 2013-Devam ediyor
8 DEÜ Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Mayıs 2012- Şubat 2013
9 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Temmuz 2011- Haziran 2013
10 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Vekili Üyeliği, Temmuz 2011- Haziran 2013
11 Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Mayıs 2011- Mayıs 2014
12 Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Mayıs 2011- Mayıs 2014
13 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü Bölüm Başkanı, Mart 2011- Haziran 2011
14 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Mart 2011- Haziran 2011
15 Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Vekili, Kasım 2010- Mayıs 2011
16 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yöneylem Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2010- Mayıs 2013
17 Fen Bilimleri Enstitüsü Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı Başkanı, Ocak 2010- Temmuz 2012
18 Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Ocak 2010- Temmuz 2012
19 Akademik Acil Tıp ve Afet Eğitim Araştırma Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Ağustos 2009- Ağustos 2012
20 DEÜ Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Mayıs 2009- Mayıs 2012
21 DEÜ Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Mayıs 2009- Mayıs 2012
22 DEÜ Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Vekili, Şubat 2009- Mayıs 2009
23 Rektörlük Rektörlük Bilgi İşlem Birimleri Koordinatörü, Eylül 2008- Mart 2014
24 Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgi İşlem Birimleri Koordinatörü, Eylül 2008-Devam ediyor
25 Fen Bilimleri Enstitüsü Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı Başkanı, Ocak 2007- Ocak 2010
26 Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Ocak 2007- Ocak 2010
27 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Eylül 2004- Temmuz 2007

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi