DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
YRD.DOÇ.DR. EYÜP MÜMTAZ TIRAŞIN
DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ DENİZ BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
E-Mail :   mumtaz.tirasin@deu.edu.tr Phone :   +90 232 - 2785565 - 165
Education/Academic Info
Lisans  Ege Üniversitesi Fen Fakültesi BİYOLOJİ BÖLÜMÜ (HİDROBİYOLOJİ DALI)  1985
Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Canlı Deniz Kaynakları  1987
Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Canlı Deniz Kaynakları  2002
Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü  2002
NO NAME YEAR
1  İzmir Körfezi Gülbahçe Koyu'nun Demersal balıkçılık Kaynaklarının Zamana Bağlı Değişimi...  2005
2  Çakalburnu Dalyanında Carcinus aestuarii, (Nardo, 1847) Türü Üzerine Gözlemler...  2004
3  Ege Bölgesi Balıkçı Barınakları Bilgi Sistemi...  2004
4  İzmir Körfezi'nde 1997-2003 Yılları Arasında Dip Trolü ile Yakalanan Demersal Balıkların Miktarı ve ...  2004
5  İzmir Körfezi'nin Demersal Balıkçılık Kaynakları...  2003
6  New records of three Deep-Sea Fishes; Diaphus rafinesquei (Myctophidae), Lobianchia gemellarii (Myct...  2003
7  An Evaluation of the Precision of Diet Description...  1999
8  Relevance of Cod (Gadus morhua L.) Predation for Inter-Cohort Variability in Mortality of Juvenile N...  1998
9  Balık Populasyonlarının Büyüme Parametrelerinin Araştırılması...  1993
10  Growth, Mortality, Maturity and Length-Weight Parameters of Fishes in Lake Kariba, Africa...  1992
11  General Food Web in the Black Sea....  1990
12  A Preliminary Study on the Length Frequency Analysis for Estimation of the Growth Parameters of the ...  1990
NO NAME DATE
1  İzmir Körfezi'nde Benekli Hani Balığının Serranus hepatus (Linnaeus, 1758) Avcı Olarak Ekosistemdeki...
 03/09/2012 - 07/09/2012
2  İzmir Körfezi'nde Benekli Hani Serranus hepatus (Linnaeus, 1758) Balığının Beslenmesi Üzerine bir Ar...
 25/10/2011 - 27/10/2011
3  Observations on the Benthic Life under the Influence of Yacht Tourism in Göcek Bay (South-Western Co...
 30/10/2007 - 01/11/2007
4  Fecundity of Red Mullet (Mullus barbatus L., 1758) Along the Turkish Coast of the Mediterranean Sea...
 09/04/2007 - 13/04/2007
5  A Study on Diel Variation in Trawl Catches in the Edremit Bay (NE-Aegean Sea)...
 09/04/2007 - 13/04/2007
6  The Biomass of Demersal Fisheries Resources in the Eastern Aegean Sea...
 09/04/2007 - 13/04/2007
7  Weight-Carapace Width Relationship of the Mediterranean Gren Crab (Carcinus aestuarii Nardo,1847) in...
 09/04/2007 - 13/04/2007
8  Sustainable Use Of Izmir Bay (Western Coast Of Turkey) Marine Living Resources...
 14/11/2006 - 16/11/2006
9  Geçmişten Günümüze İzmir Körfezi ve Balıkçılığına Genel Bir Bakış...
 01/09/2005 - 04/09/2005
10  İzmir Körfezi Deniz Ölçüm ve Veri Toplama Çalışmaları...
 05/05/2005 - 07/05/2005
11  İzmir Körfezi İzleme Çalışmaları...
 06/10/2004 - 
12  On the "invasion" phenomenon in marine ecology. A case from Izmir Bay, Turkey...
 19/12/2002 - 21/12/2002
13  Demersal Fisheries Resources of the Bay of Magosa, Northern Cyprus...
 12/04/2002 - 15/04/2002
14  Comparison of the Trawlable Demersal Fish Composition at the Turkish Coast of the Black Sea, Sea of ...
 22/10/2001 - 24/10/2001
15  Ege Denizi'nin Bazı Ekolojik Özellikleri...
 28/04/2001 - 29/04/2001
16  Balıkçılık ve Türkiye: Alternatif Bir Bakış...
 22/06/2000 - 23/06/2000
17  Dünya Balıkçılığının Genel Durumu...
 22/06/2000 - 23/06/2000
18  Deniz Kirliliği, Kirlenmenin Balıkçılık Üzerine Etkileri ve İzmir Körfezi'nin Balıkçılık Kaynakları...
 22/06/2000 - 23/06/2000
19  Fisheries Resources in Çandarlı Bay, Turkish Coast of the Aegean Sea...
 02/09/1998 - 04/09/1998
20  Kuzey Ege Denizi'nde Kedibalığı (Chondrichtyyes, Scyliorhinus canicula, Linnaeus, 1758)'nın Dağılımı...
 09/04/1997 - 11/04/1997
21  Assessment of Sardine and Anchovy Fisheries in the Turkish Waters of the Black Sea, the Sea of Marma...
 05/06/1991 - 
22  Türkiye Denizleri Balık Stoklarının Güncel Durumu ve Uzun Dönemde Verimliliğin Arttırılması İçin Gel...
 17/10/1990 - 19/10/1990
23  Ege Denizi Sardalyası (Sardina pilchardus Walbaum, 1792)'nın Gonadosomatik indeksi ve Kondüsyon Fakt...
 18/07/1990 - 20/07/1990
NO NAME YEAR
1  Kuzey Kıbrıs Deniz Alanlarının Biyoekolojikı Araştırmaları...  2004
NO CHAPTER TITLE YEAR
1  Demersal and Deep Water Fisheries Resources in Turkish Seas The State of the Turkish Fisheries...  2012
2  A Study on Mapping of Marine Bentic Facieses in Göcek Bay (South-western Coast of Turkey) The Effects of Climatic and Anthropogenic Changes in Marine Ecosystems. ECOSYSTEM'07...  2009
3  A review of Lessepsian Fish Migrants Along the Turkish Coastal Waters The Role of Marine Processes in Ecosystems. ECOSYSTEM'03...  2005
4  Kıyısal Bölgede Biyolojik Çeşitlilik ve Balıkçılık için Önemi İzmir Körfezi Kıyı Balıkçılığının Sorunları....  2003
5  Balıkçılık İşletmeciliği, Aşırı Avcılık ve Uzun Dönemde Verimliliğin Arttırılması İçin Geleceğe Dönük Bazı Öneriler İzmir Körfezi Kıyı Balıkçılığının Sorunları....  2003
6  Some Biological Properties of Izmir Bay The Role of the Physical, Chemical and Biological Processes in Marine Ecosystem. ECOSYSTEM 1999...  2001
7  Denizlerde Biyolojik Çeşitlilik İzmir Körfezi ve Suyun Döngüsü...  2001
NO NAME DATE
1  Büyük Kanal Projesinin İzmir Körfezi Denizal Ortamında Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik ve Mikrobiyolojik Etki ve Sonuçlarının İzlenmesi...  1/2013 - 12/2013
2  Çevresel Açıdan Sürdürülebilir Çevre Dostu Balık Çiftlikleri Sisteminin Oluşturulması Projesi...  10/2013 - 7/2015
3  DBTE-199 Büyük Kanal Projesinin İzmir Körfezi Denizel Ortamında Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik ve Mikrobiyolojik Etki ve Sonuçlarının İzlenmesi...  1/2012 - 1/2013
4  "DBTE-180 Büyük kanal projesinin İzmir Körfezi denizel ortamında fiziksel kimyasal biyolojik ve mikrobiyolojik etki ve sonuçları"...  6/2008 - 6/2009
5  Göcek Körfezi ve civarı kıyı ve deniz alanları tür ve habitatlarının tespiti projesi...  5/2007 - 7/2007
6  Büyük Kanal Projesi'nin İzmir Körfezi Denizel Ortamında Fiziksel Kimyasal Biyolojik ve Mikrobiyolojik Etki ve Sonuçlarının incelenmesi...  1/2007 - 1/2007
7  Marine Biyological Monitoring in the Nemrut Bay...  6/2005 - 1/2006
8  Nemrut Körfezinde İzmir Enerji Santralının Soğutma Suyu Alım/Verim Yeri Biyolojik İzleme Projesi...  1/2005 - 12/2005
9  Nemrut Körfezinde İzmir Elektrik Santralinin Soğutma Suyu Alım/Verim Yerinin Biyolojik İzleme Etüdü Projesi...  1/2003 - 1/2004
10  Büyük Kanal Atık Sularının İzmir Körfezi'nde İzlenmesi Projesi...  1/2003 - 1/2004
11  Marine Biological Monitoring in the Nemrut Bay...  8/2003 - 1/2004
12  Kemerköy Termik Santralı Soğutma Suyu Sisteminin Deniz Ortamı Üzerindeki Etkilerinin İzlenmesi Projesi...  1/2002 - 1/2003
13  Marine Biological Monitoring in Nemrut Bay...  10/2001 - 12/2001
14  Akdeniz'de Caulerpa Türlerinin Araştırılması Projesi...  10/2000 - 11/2001
15  Büyük Kanal Atıksularının İzmir Körfezi'nde İzlenmesi Projesi...  1/2000 - 1/2000
16  Kuzey Kıbrıs Deniz Alanlarının Biyoekolojik Araştırmaları...  7/1998 - 12/1998
NO Görev
1 Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Nisan 2014-Devam ediyor
2 DEÜ Ege Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Temmuz 2013- Mayıs 2014
3 Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Ağustos 2006- Şubat 2009
4 DEÜ Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Şubat 2004- Şubat 2007
5 Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Ağustos 2003- Ağustos 2006

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi