DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
PROF.DR. ELİF YAPRAK GÜLCAN
İŞLETME FAKÜLTESİ İNGİLİZCE İKTİSAT BÖLÜMÜ İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT ANABİLİM DALI
E-Mail :   yaprak.gulcan@deu.edu.tr Phone :   +90 232 - 4128208 - 8208
Education/Academic Info
Lisans  KANSAS ÜNİVERSİTESİ Kansas Üniversitesi Ekonomi  1991
Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı  1995
Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı  1999
Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi  1999
Doçent  Uluslararası İktisat ve Gelişme İktisadı  2005
Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi  2010
NO NAME YEAR
1  THE IMPACT OF ROAD NETWORK ON EXTERNAL TRADE...  2014
2  Turkish-German Economic Relations via Foreign direct Investment and Patents...  2013
3  The innovativeness of the Turkish textile industry within similar knowledge bases across different r...  2013
4  Understanding how consumers categorise nutritional labels: A consumer derived typology for front-of-...  2012
5  Transportation infrastructure investment, growth and international trade...  2012
6  Knowledge Generation and Innovativeness in Turkish textile Industry: Comparison of Istanbul and Deni...  2011
7  The effect of railway expansion on population in Turkey: 1856-2000...  2011
8  GIDA ETİKETLERİNE YÖNELİK DİKKAT VE ALGI: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ'NDE UYGULANAN GÖZ HAREKETLERİ İZL...  2011
9  Türk Tekstil Kümelerindeki Bilgi tabanı Farklılıklarının Ölçümü ve Yenilikçilik...  2010
10  Public Policies and Development of the Tourism Industry in the Aegean Region...  2009
11  Denizli Tekstil Endüstrisinde Yenilik Politikaları ve Bölgesel Yapılandırılmış Avantajlar...  2009
12  Turkey's Export Similarity and Revealed Competitiveness: A Comparison with EU-15, Enlargement and Ca...  2009
13  Bölgesel Kalkınmada Kültürel Faktörlerin Rolü: Ege Bölgesi İlleri Arasında Karşılaştırmalı Bir Çalış...  2008
14  Impact of Education on Individual Earnings...  2008
15  The Relationship between Regional Economic Development and Local Culture: A Tale of Two Neighbouring...  2008
16  Türkiye'de IMF Programları Ahlaki Tehlike Yaratıyor mu?...  2006
17  Leading Financial Crisis Indicators in Turkey...  2004
18  Sectoral Performance of Foreign Direct Investment ın Employment in Turkey...  2004
19  The student satisfaction in Higher Education: A Turkish Case/ Satisfaction des etudiants dans I'ense...  2004
20  Özelleştirme veya Borç Stoğu: Türkiye Üzerine bir Analiz...  2003
21  AB'ye Yeni Kabul edilen Ülkeler ve Türkiye:Dış Ticaret Açısından Bir Değerlendirme...  2003
22  Ekonomik Kalkınma ve Dinsel Öğreti: 100 Yıl Sonra Max Weber'in Düşündürdükleri...  2003
23  Türkiye'de Makroekonomik İstikrar ve Özelleştirme...  2002
24  Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde Elektronik Ticaretin Kullanımı: İzmir Örneği...  2002
25  Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğrenci Profili...  2002
26  Yükseköğretim'de Öğrenci Doyumu: Kuramsal Bir Çerçeve ve Görgül Bir Araştırma...  2002
27  2000-2001 Ekonomi Programları Üzerine Değerlendirmeler...  2001
28  Emergence of the Foreign Direct Investment Theory: Review...  2001
NO NAME DATE
1  Gravity Analysis of the European Union-Turkey Customs Union...
 15/06/2014 - 18/06/2014
2  Gravity Analysis of Turkey's Free Trade Agreements...
 15/06/2014 - 18/06/2014
3  Farklı Gıda Etiketlerinin Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrencileri tarafından Bilinirliği ve Algılanması...
 26/10/2010 - 29/10/2010
4  Population Effects of Railway Expansions in Turkey...
 17/06/2010 - 20/06/2010
5  The Impact of Social Networks on Innovativeness...
 14/04/2010 - 18/04/2010
6  Transportation Network and Spatial Structure of Economic Activity: A Historical GIS Approach...
 13/04/2010 - 18/04/2010
7  The Effect of Variety on Regional Economic Growth in Turkey: A PAnel Data Analysis...
 13/04/2010 - 18/04/2010
8  A GIS Approach for the Analysis of Regional Development Effects of the Road Network in Turkey...
 13/04/2010 - 16/04/2010
9  An Assesment of Differences in Knowledge Bases in Turkish Textile Clusters...
 05/11/2009 - 06/11/2009
10  Regional Innovation Systems and Knowledge Generation in Turkish Textile Industry: Comparison of Ista...
 15/10/2009 - 16/10/2009
11  ilişkili Çeşitlilikve Büyüme Arasındaki İlişki...
 17/06/2009 - 19/06/2009
12  The Development of European Waterways, Road and Rail Infrastructures: A GIS for the History of Europ...
 09/10/2008 - 12/10/2008
13  Innovation Policies and Regional Advantage: An Analysis on Textile Industry in Denizli, Turkey...
 18/09/2008 - 21/09/2008
14  The Questionnarre Results of Denizli Case, Turkey...
 15/09/2008 - 17/09/2008
15  The Role of the Embedded Cultural Factors in regional Economic Development: The case of Western Anat...
 27/05/2008 - 29/05/2008
16  Textile Cluster Initiatives and Related Variety in Turkey...
 27/05/2008 - 29/05/2008
17  Tourism and Regional Development in the Agean Region of Turkey...
 03/04/2008 - 04/04/2008
18  Constructing Regional Advantage: Selected Policy Approaches from Turkey...
 10/02/2008 - 14/02/2008
19  Türkiye'nin AB Pazarında İhracat Benzerliği ve Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükleri: Birinci Dalg...
 26/10/2007 - 28/10/2007
20  Structural breaks and the sustainability of current account deficits: the case of Turkey...
 11/09/2006 - 13/09/2006
21  The Effects of Budget Deficit Reduction on Exchange Rate: Evidence from Turkey...
 16/06/2005 - 19/06/2005
22  Bölgesel Kalkınmada Ekonomik Göstergeler ile Yerel Kültür arasındaki İlişkiler: Aydın ve Denizli Örn...
 01/03/2004 - 01/03/2004
23  Leading Financial Crisis Indicators in Turkey...
 06/09/2003 - 09/09/2003
24  The Possible Effects of Eastern Enlargement of European Union on Turkey's Trade with European Union...
 10/09/2001 - 13/09/2001
25  KOBI'lerde Elektronik Ticaretin Gelişimi: İzmir Örneği...
 11/09/2000 - 14/09/2000
26  Locational Determinants of FDI in Turkey...
 28/05/1999 - 30/05/1999
NO NAME YEAR
1  Türkiye'de Demiryolları ve Karayollarının Ekonomik ve Sosyal Etkileri: 1856-2008 Dönemi için bir İnc...  2012
NO CHAPTER TITLE YEAR
1  BÖLGESEL KALKINMADA İLİŞKİLİ ÇEŞİTLİLİK VE TÜRKİYE İÇİN BİR UYGULAMA BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ POLİTKALARININ YEREL YANSIMASI: İZMİR ÖRNEĞİ...  2013
NO NAME DATE
1  Knowledge Transfer in Turkish-German Innovation Networks in the Context of European Integration...  8/2011 - 8/2014
2  7. Çerçeve Programı Food Labeling to Advance Better Education for Life FLABEL...  8/2008 - 8/2011
3  The Development of European Road and Rail Infrastructures: A Geographical Information System for the History of European Integration...  8/2007 - 8/2010
4  Constructing Regional Advantage: Towards State-of-the-Art Regional Innovation System Policies in Europe, TÜBİTAK Uluslararası Proje...  8/2007 - 8/2010
5  Bölgesel Ekonomik Kalkınma ve Yerel Kültür Öğeleri: Ege Bölgesi İlleri Arasında Karşılaştırmalı Bir Çalışma...  8/2006 - 2/2007
6  Ege Bölgesi Kalkınma Projesi İl raporları...  4/2003 - 4/2004
7  Finans Kesimindeki Yapısal Değişmelerin Para Talebi Üzerine Etkileri: Türkiye Ekonomisinden Görgül Kanıtlar...  3/2001 - 5/2002
8  İzmir ve Yöresinde KOBİ'lerde Elektronik Ticaretin Gelişmesinde İzmir Ticaret Odasının Rolü...  1/2000 - 12/2000
9  İzmir ve Yöresinde KOBİ'lerde Elektronik Ticaretin Gelişmesi ve İzlenmesi Gereken Politikalar...  1/2000 - 1/2001
NO NAME YEAR
1  British Counsil  1998
NO Görev
1 İşletme Fakültesi İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı Başkanı, Aralık 2012- Ağustos 2014
2 İşletme Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Ekim 2011- Ocak 2014
3 İşletme Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü Bölüm Başkanı, Haziran 2011- Ocak 2014
4 İşletme Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Haziran 2011- Ocak 2014
5 İşletme Fakültesi İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı Başkanı, Aralık 2009- Aralık 2012
6 İşletme Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Ağustos 2008- Mayıs 2011
7 İşletme Fakültesi İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 2006- Kasım 2009
8 İşletme Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Haziran 2006- Haziran 2009
9 İşletme Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyeliği, Aralık 2005- Aralık 2008
10 İşletme Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Ağustos 2005- Ağustos 2008
11 İşletme Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Eylül 2004- Ağustos 2005
12 İşletme Fakültesi İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 2003- Kasım 2006
13 İşletme Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Eylül 2000- Eylül 2003

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi