DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
YRD.DOÇ.DR. FATMA VURAL
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI
E-Mail :   fatma.vural@deu.edu.tr Phone :   +90 232 - 4124780 - 4780
Education/Academic Info
Lisans  Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Yüksekokulu  1994
Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik(Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği)  1997
Doktora  Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği  2006
Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu  2010
NO NAME YEAR
1  Psychometric Properties of the Body Image Scale in Turkish Ostomy Patients...  2014
2  Koroner Arter Baypas Greft Uygulanan Hastalarda Düşleme ve Müziğin İyileşme Sürecine Etkisi...  2014
3  Kronik Ağrılı Hastaların Tens Uygulaması Öncesi Ve Sonrası Yaşam Kalitesi, Ağrı ve Hemşirelerden Mem...  2014
4  Ostomili Bireylerde Yaşam Kalitesini Geliştirmede Hemşirenin Rolü...  2013
5  Accuracy of References in Eight Nursing Journal...  2012
6  Stomada Cinsellik Neden Önemlidir?...  2012
7  Umut Merkezi Ostomi Yaşam Kalitesi Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirliği...  2012
8  Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Eğitimde Akran Eğitimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi...  2009
9  Olgu Sunumu: Pierre Robin Sendromu'nda Hemşirelik Yaklaşımları...  2003
10  Travma ve Acil Ünitelerinde Hemşirelik Yaklaşımları...  2002
NO NAME DATE
1  Bir Üniversite Hastanesinde Cerrahi El Yıkama Uygulamasına İlişkin Uyumun ve Bilgi Düzeylerinin Değe...
 06/11/2014 - 09/11/2014
2  Nöral Tüp Defekti Tanılı Çocuğu Olan Ailelerin Yaşadığı Sorunların Belirlenmesi...
 04/04/2014 - 08/04/2014
3  Adaptation of a Scale of Body Image in Individuals with Stoma into Turkish: a Study on its Validity ...
 23/06/2013 - 26/06/2013
4  Investigation of Problems Related to Sexuality and Expectations of Patients with Stoma from Nurses...
 23/06/2013 - 26/06/2013
5  Investigation Experiences of Individuals with Stoma...
 23/06/2013 - 26/06/2013
6  Making Patients with Stoma Ready to be at Home: How Should Be it?...
 03/06/2013 - 06/06/2013
7  Stomalı Bireylerde Beden İmajı Ölçeğinin Türk Toplumuna Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmas...
 15/05/2013 - 19/05/2013
8  Stomalı Bireylerin Deneyimlerinin İncelenmesi...
 15/05/2013 - 19/05/2013
9  Stomalı Hastaların Cinsellikle İlgili Yaşadıkları Sorunlar ve Hemşirelerden Beklentileri...
 15/05/2013 - 19/05/2013
10  Bir Üniversite Hastanesinin Dahiliye Ve Cerrahi Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin İlaç Hatalarına N...
 19/04/2013 - 21/04/2013
11  Ülkemizde hemşirelikte teori ile klinik arasındaki boşluk...
 11/04/2013 - 12/04/2013
12  Hemşirelik Eğitiminde Yeni Bir Yaklaşım: Yönderlik...
 11/04/2013 - 12/04/2013
13  Açık Kalp Ameliyatı Uygulanan Hastalarda Basınç Yarası oluşumunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi...
 10/09/2012 - 12/09/2012
14  Stomada Cinsellik Neden Önemlidir?...
 10/09/2012 - 12/09/2012
15  Investigation of Problems related to Sexuality and Expectations of Patients with Stoma from Nurses...
 29/05/2012 - 01/06/2012
16  Examination of Lİfe Quality of Patients with Chronic Pain before and after TENS and Their Pain and S...
 29/05/2012 - 01/06/2012
17  Yara Bakımında Holistik Yaklaşımın Önemi...
 23/05/2012 - 27/05/2012
18  Türkiye de Yara Tedavisinde Kullanılan Geleneksel Uygulamalar...
 15/10/2011 - 17/10/2011
19  Ostomili Bireylerde Yaşam Kalitesini Değerlendirmek İçin Umut Merkezi Ostomi Yaşam Kalitesi Ölçeği'n...
 18/05/2011 - 22/05/2011
20  Kardiyak Cerrahi Sonrası Basınç Ülseri Oluşma Riski...
 26/05/2010 - 29/05/2010
21  Ostomili Bireylerde Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Ölçekler...
 26/05/2010 - 29/05/2010
22  Accuracy of references in eight nursing journal...
 15/10/2009 - 17/10/2009
23  Ostomili Bireyden Ostomili Olmak...
 19/05/2009 - 24/05/2009
24  Cultural awareness on organ transplantation: attitude of the turkish population...
 04/06/2008 - 06/06/2008
25  Geçmişten Günümüze Müziğin Ameliyat Öncesi Anksiyeteye Etkisi...
 28/05/2008 - 01/06/2008
26  Maksillofasiyal travmalar: Bir Olgu Sunumu...
 16/11/2005 - 20/11/2005
27  Current Status of the hospitalized at Marmara University Hospital Surgical Intensive Care Unit...
 10/11/2005 - 11/11/2005
28  Olgu Sunumu: Pierre robin Sendromu'nda Hemşirelik Yaklaşımları...
 08/10/2003 - 10/10/2003
29  Kemoterapi Uygulanan Hastaların Tamamlayıcı Tıp Yöntemlerinden Destek Alma Konusundaki Yaklaşımların...
 02/10/2003 - 04/10/2003
30  Sağlık Hizmetlerinde Robotların Kullanımına Üniversite Penceresinden Bakış...
 07/09/2003 - 11/09/2003
31  Stoma Komplikasyonları...
 25/09/2002 - 28/09/2002
32  Hemşire Kuramcıların Etkilendikleri Sağlık Kuramları ve Sağlık Modelleri ile Hastalık Neden Teoriler...
 29/10/2000 - 02/11/2000
33  Yaşlı Hastalarda Postoperetaif Hipoterminin İncelenmesi...
 14/05/1998 - 16/05/1998
BOOK TITLE: Hemşirelik Bakım Planları]" onmouseover="this.style.backgroundColor='#e0e0e0'" onmouseout="this.style.backgroundColor=''"> BOOK TITLE: Kadıköy'de Yeni Umutlar Projesi Girişimcilik, Tezgahtarlık/Satış Danışmanlığı, Evde Hasta Bakımı, Ev Hizmetleri Personeli Eğitimleri Ders Notları]" onmouseover="this.style.backgroundColor='#e0e0e0'" onmouseout="this.style.backgroundColor=''">
NO CHAPTER TITLE YEAR
1  Bölüm 13-3 Kalp Damar Sistemi Bakım Planları 'Kalp Kapak Hastalıkları' Hemşirelik Bakım Planları...  2007
2  Kalp Kapak Hastalıkları (Triküspid Stenozu/Yetmezliği,Pulmoner Stenoz/yetmezliği,Mitral Stenoz/Yetmezliği,Aort Stenozu/Yetmezliği) Hemşirelik Bakım Planları...  2007
3  Evde Hasta Bakımı 'İletişim' Kadıköy'de Yeni Umutlar Projesi Girişimcilik, Tezgahtarlık/Satış Danışmanlığı, Evde Hasta Bakımı, Ev...  2005
NO NAME DATE
1  Stomalı Hastalarda Cinsel Danışmanlığın Beden İmajı ve Cinsel Doyum Üzerine Etkisinin İncelenmesi...  5/2012 - 9/2014
2  Ölüm Sonrası Bakımın Etik, Klinik, Kültürel Ve Dinsel Açıdan İrdelenmesi...  6/2006 - 6/2007
3  Kadıköy'de Yeni Umutlar Projesi...  6/2005 - 12/2005
NO NAME YEAR
1  Sözlü Bildiri Üçüncülük Ödülü...  2011
2  Sözel Bildiri Üçüncülük Ödülü...  2012
3  Leman Birol ve İnci Erefe Araştırma Ödülü...  2013
4  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 2011-2012 Yılın Öğretim Üyesi...  2013
NO NAME YEAR
1  Yüksek Öğrenim Kurumu Başkanlığı  2011
NO Görev
1 Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül 2014-Devam ediyor
2 Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Mayıs 2014-Devam ediyor
3 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Yardımcı Doçent Üyeliği, Kasım 2013-Devam ediyor
4 Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Mayıs 2011- Mayıs 2014

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi