DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
PROF.DR. İSMAİL SÖKMEN
FEN FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ YÜKSEK ENERJİ VE PLAZMA FİZİĞİ ANABİLİM DALI
E-Mail :   ismail.sokmen@deu.edu.tr Phone :   +90 232 - 3018662 - 18662
Education/Academic Info
Lisans  Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik-Matematik  1976
Doktora  Hacettepe Üniversitesi Mezuniyet Sonrası Eğitimi Fakültesi Fizik  1980
Yardımcı Doçent  Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi  1983
Lisans  Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Mühendisliği Lisansı  1984
Doçent  Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği  1988
Profesör  Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi  1993
NO NAME YEAR
1  Intense laser field effects on the shallow-donor impurity states in rectangular-shaped quantum well ...  2014
2  Effect of intense high-frequency laser field on the linear and nonlinear intersubband optical absorp...  2014
3  Spin texturing in a parabolically confined quantum wire with Rashba and Dresselhaus spin-orbit inter...  2014
4  Simultaneous effects of hydrostatic pressure and temperature on the nonlinear optical properties in ...  2013
5  Impurity-related linear and nonlinear optical response in quantum-well wires with triangular cross s...  2013
6  Nonlinear optical absorption and refractive index in GaInNAs/GaAs double quantum wells under intense...  2013
7  Effects of applied electromagnetic fields on the optical transitions in a V-shaped quantum well...  2013
8  Theoretical investigation of InAs/GaSb type-II pin superlattice infrared detector in the mid wavelen...  2013
9  Effects of indium and nitrogen mole concentrations on the optical properties in a GaInNAs/GaAs quant...  2013
10  The effect of the electron temperature on incompressible strips in quantum Hall regime...  2013
11  Effects of an intense, high-frequency laser field on bound states in Ga1-xInxNyAs1-y/GaAs double qua...  2012
12  The effect of magnetic field on the impurity binding energy of shallow donor impurities in a Ga1-xIn...  2012
13  Electronic band structure of GaAs/AlxGa1-xAs superlattice in an intense laser field...  2012
14  Nonlinear optical rectification and the second and third harmonic generation in Pöschl-Teller quantu...  2012
15  Theoretical investigation of local electron temperature in quantum Hall systems...  2012
16  Exciton states in a quantum dot with parabolic confinement...  2011
17  Voltage tunable dual-band quantum-well infrared photodetector for third generation thermal imaging...  2011
18  Energy Calculations of Quantum Dot...  2011
19  The effect of hydrostatic pressure on subband structure and optical transitions in modulation-doped ...  2011
20  The effects of the intense laser field on donor impurities in a cylindrical GaxIn1-xNyAs1-y/GaAs qua...  2011
21  Hydrogenic impurities in quantum dots in intense high-frequency laser field...  2011
22  The effects of the intense laser field on bound states in GaxIn1-xNyAs1-y/GaAs single quantum well...  2011
23  Variational computations for excitons in quantum dots: a quantum Monte Carlo study...  2011
24  Intense laser effects on nonlinear optical absorption and optical rectification in single quantum we...  2011
25  The self-consistent calculation of exchange enhanced odd intger quantized Hall plateaus within Thoma...  2010
26  Intense laser effects on donor impurity in a cylindrical single and vertically coupled quantum dots ...  2010
27  The Thickness of Incompressible Strips of 2DEG with Green's Function Thecnique...  2010
28  The effect of nitrogen on the diamagnetic susceptibility of a donor in GaxIn1-xNyAs1-y/GaAs quantum ...  2010
29  The effects of temperature and hydrostatic pressure on the photoionization cross-section and binding...  2010
30  Effects of an intense, high-frequency laser field on the intersubband transitions and impurity bindi...  2010
31  The effects of the magnetic field and dielectric screening on the diamagnetic susceptibility of a do...  2010
32  On the signatures of the observed resistance overshooting within a microscopic model...  2010
33  Microscopic theory of the activated behavior of the quantized Hall effect...  2010
34  Characterization of platinum nitride from first-principles calculations...  2009
35  Fourier transform technique in variational treatment of two-electron parabolic quantum dot...  2009
36  Ground state energy of He isoelectronic sequence treated variationally via Hylleraas-like wavefuncti...  2009
37  Ground state energy of excitons in quantum dot treated variationally via Hylleraas-like wave functio...  2009
38  ELECTRON-ENERGY LEVELS IN A QW WITHIN A TILTED MAGNETIC-FIELD...  1995
NO NAME DATE
1  Yoğun lazer alanının Morse kuantum kuyusunda optik soğurma katsayısı ve kırılma indisi değişimleri ü...
 26/12/2014 - 26/12/2014
2  Yoğun lazer alanı altındaki iki-boyutlu kuantum pseudo-nokta sisteminde lineer olmayan optiksel doğr...
 26/12/2014 - 26/12/2014
3  Yoğun Lazer Alanı Altındaki İki-Boyutlu Kuantum Pseudo-nokta Sisteminde Üçüncü Harmonik Üretimi...
 11/04/2014 - 11/04/2014
4  Safsızlık Etkisi Altındaki Kuantum Nokta Sistemi: Şekillenim Etkileşim Yöntemi...
 11/04/2014 - 11/04/2014
5  Denge Dışı Green Fonksiyonu: Rezonans Tünelleme cihazı...
 11/04/2014 - 11/04/2014
6  Düzlem-İçi Manyetik Alan Altındaki Kuantum Telinin Optik Özellikleri Üzerine Spin-Yörünge Etkileri...
 20/12/2013 - 20/12/2013
7  Dik Manyetik Alan Altında Rashba Spin-Yörünge Etkileşmeli Çift Kuantum Telinin Enerji Spektrumunun İ...
 20/12/2013 - 20/12/2013
8  Simultaneous effects of hydrostatic pressure and temperature on the nonlinear optical properties in ...
 25/06/2013 - 27/06/2013
9  The effect of magnetic field on the impurity binding energy of shallow donor impurities in a Ga1-xIn...
 22/07/2012 - 27/07/2012
10  Effects of an intense, high-frequency laser field on bound states in Ga1-xInxNyAs1-y/GaAs double qua...
 22/07/2012 - 27/07/2012
11  The Effect of Electron Temperature on Incompressible Strips in Quantum Hall Regime...
 26/04/2012 - 29/04/2012
12  Kuantum tellerinde spin-yörünge çiftlenimlerinin etkileri ve DOS hesabı...
 06/04/2012 - 06/04/2012
13  Düzlem magnetik alan altında spin-yörünge etkileşimli kuantum tellerinin elektronik yapısı...
 06/04/2012 - 06/04/2012
14  Yoğun lazer alanındaki Pöschl-Teller kuantum kuyusunda doğrusal olmayan optiksel doğrultma, ikinci v...
 06/04/2012 - 06/04/2012
15  The effect of local electron temperature on the quantum Hall plateaus...
 06/09/2011 - 09/09/2011
16  Theoretical investigation of local electron temperature in quantum Hall regime...
 25/07/2011 - 29/07/2011
17  Ground state energy calculations of quantum dot...
 25/07/2011 - 29/07/2011
18  Energy calculations of the realistic quantum slab...
 14/09/2010 - 17/09/2010
19  Spin-orbit coupling effects in quantum wires...
 14/09/2010 - 17/09/2010
20  GaxIn1-xNyAs1-y/GaAs kuantum kuyusundaki donor safsizlik atomunun baglanma enerjisi uzerine azot kon...
 14/09/2010 - 17/09/2010
21  Energy spectra of two-dimensional quantum-dot helium...
 14/09/2010 - 17/09/2010
22  The effects of nitrogen and indium on the exciton binding energy in GaxIn1-xNyAs1-y/GaAs quantum wel...
 14/09/2010 - 17/09/2010
23  Investigation of the band structure of InxGa1-xAs1-yNy/GaAs single quantum well with 10-band k.p mod...
 07/07/2010 - 11/07/2010
24  Effect of the intense laser field on the exciton binding energy in Ga1-xInxNyAs1-y/GaAs quantum well...
 07/07/2010 - 11/07/2010
25  The local density of states in crossed electric and magnetic fields...
 15/06/2010 - 18/06/2010
26  Application of orbital-free energy functional to quantum dot...
 15/06/2010 - 18/06/2010
27  Screening theory treatment of the disorder potential at two dimansional elektron gas...
 08/12/2009 - 12/12/2009
28  Activated behavior of the quantized Hall effect treated within a microscopic model...
 29/10/2009 - 30/10/2009
29  Microscopic theory of the activated behavior of the quantized Hall effect...
 19/07/2009 - 24/07/2009
30  Exchange-correlation enhancement of Lande-g* factor in integer quantized Hall plateaus...
 19/07/2009 - 24/07/2009
31  The effect of level broadening on the activation energy gap within the microscopic model of IQHE...
 08/06/2009 - 12/06/2009
32  The Semi-Analytical Investigation of Spin-Orbit Couplings Under Quantized Hall Conditions within a P...
 08/06/2009 - 12/06/2009
33  Calculation of odd integer quantized Hall plateaus due to exchange enhancement of Lande g* factor un...
 08/06/2009 - 12/06/2009
34  İlk prensip Hesaplardan Platinyum Nitrit'in Özelliklerinin Karakterizasyonu...
 03/11/2006 - 03/11/2006
NO NAME DATE
1  Optik-pompalı seyreltik azotlu yarıiletken lazer...  10/2009 - 10/2013
2  Yoğunluk Fonksiyoneli Teorisi Kullanılarak Nanoyapılarda Elektronik Yapı Hesapları...  9/2005 - 12/2005
3  Sıvı Kristal Fazların Modellenmesi...  7/2004 - 12/2004
4  Kaotik zaman serisi analizi ve heberleşmede kullanım olanaklarının araştırılması...  8/2004 - 8/2007
5  N-Heterosiklik Karben Komplekslerinin ve Porfirin Varyantlarının Kuantum Mekaniksel Hesaplamalar ve Tek Kristal X-Işını Kırınımı Yöntemiyle Yapı Analizi...  12/2004 - 12/2007
NO Görev
1 Fen Fakültesi Fizik Bölümü Bölüm Başkanı, Mart 2015-Devam ediyor
2 Fen Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Mart 2015-Devam ediyor
3 Fen Fakültesi Dekanı, Kasım 2013-Devam ediyor
4 Fen Fakültesi Fakülte Kurulu Başkanı, Kasım 2013-Devam ediyor
5 Fen Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı, Kasım 2013-Devam ediyor
6 Fen Fakültesi Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Anabilim Dalı Başkanı, Ekim 2012-Devam ediyor
7 Fen Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyeliği, Haziran 2010- Kasım 2010
8 Fen Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Haziran 2010- Ocak 2011
9 Fen Fakültesi Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2010- Ekim 2012
10 Fen-Edebiyat Fakültesi Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Anabilim Dalı Başkanı, Ekim 2009- Haziran 2010
11 Fen Fakültesi(Fen-Edebiyat Fakültesi) Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Mart 2009- Haziran 2010
12 Fen Fakültesi(Fen-Edebiyat Fakültesi) Fakülte Kurulu Profesör Üyeliği, Kasım 2007- Haziran 2010
13 Fen-Edebiyat Fakültesi Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Anabilim Dalı Başkanı, Ekim 2006- Ekim 2009
14 Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Bölüm Başkanı, Haziran 2005- Mart 2006
15 Fen Fakültesi(Fen-Edebiyat Fakültesi) Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Nisan 2004- Mart 2006
16 Fen-Edebiyat Fakültesi Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Anabilim Dalı Başkanı, Ekim 2003- Ekim 2006
17 Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Bölüm Başkanı, Ağustos 2002- Ekim 2004
18 Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Bölüm Başkanı, Şubat 1999- Şubat 2001
19 Fen Fakültesi(Fen-Edebiyat Fakültesi) Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 1997- Kasım 2000

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi