DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Professor Doctor MUSTAFA GÜVENÇER
FACULTY OF MEDICINE BASIC MEDICAL SCIENCES ANALYTICAL CHEMISTRY
E-Mail :   mustafa.guvencer@deu.edu.tr Phone :   +90 232 - 4124363 - 4363
Education/Academic Info
Undergraduate Degree  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1993
PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anatomi Anabilim Dalı  2003
Assistant Professor  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2003
Associate Professor  Anatomi  2009
Full Professor  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2014
NO NAME YEAR
1  Biomechanical comparison of headless antegrade screw versus retrograde cortical screw for coronoid f...  2015
2  Morphometric evaluation of proximal femur in patients with unilateral total hip prosthesis....  2014
3  Anatomic footprint of the direct head of the rectus femoris origin: cadaveric study and clinical ser...  2013
4  Morphometrical Evaluation of Parasagittal Venous Anatomy for Intracranial Approaches: A cadaveric st...  2012
5  The importance of the greater occipital nerve in the occipital and the suboccipital region for nerve...  2011
6  Variations in the high division of the sciatic nerve and relationship between the sciatic nerve and ...  2009
7  Surgical anatomy of the presacral area....  2009
8  The relation between the lumbar vertebrae and the spinal nerves in terms of the far lateral lumbar s...  2008
9  Anatomic considerations and the relationship between the piriformis muscle and the sciatic nerve...  2008
10  Simulation of Cerebrovascular Circulation in the Human Cadaver for Surgical Neuroanatomy Training...  2007
11  Morphological and morphometric evaluation of lacrimal groove...  2007
12  The thickness and the lengths of the anterior wall of adult maxilla of the West Anatolian Turkish pe...  2006
13  The V2 Segment of the Vertebral Artery in Anterior and Anterolateral Cervical Spinal Surgery: A Cada...  2006
14  Evaluation the V2 segment of the vertebral artery with computed tomography to assess risk during cer...  2006
15  Morphometric analysis of the C2 body and the odontoid process...  2006
16  An anatomical consideration of the internal mammarial (thoracic) artery and vein...  2006
17  Retro-oesophagial arteria subclavia dextra ve non-recurrent nervus laryngealis inferior "olgu sunumu...  2005
18   The Surgical Anatomy of the Cervical Sympathetic Trunk....  2005
19  Morphometric analysis of human occipital condyle...  2005
20  Herophilus of Chalcedon: A Pioneer In Neuroscience...  2005
21  vena jugularis interna ve vena subclavia'nın kapaklarının özellikleri...  2005
22  Tarihte Omurga: Şanizade Ataullah Efendi ve Spinal Cerrahi Açısından İlk Basılmış Türkçe Resimli Ana...  2005
23  Caput longum musculus bicipitis brachii'nin yapışma yeri ve omuz stabilitesini sağlamadaki önemi...  2004
24  An anatomical study of the C-2 pedicle...  2004
25  Iliolumbar Veins Have a High Frequency of Variations...  2004
26  Arteria Vertebralis V1 Segmentinin Anatomik Özellikleri ve Cerrahi Önemi...  2004
27  Musculi Lumbricales: Kliniğe Yönelik Morfometrik Bir Çalışma...  2001
28  Omurganın anatomisi. Kemik yapı...  2001
29  Omurganın kinematiği...  2001
30  Omurganın eğrilikleri...  2000
31  Omurga embriyolojisi...  2000
NO NAME DATE
1  Mandibula kırıklarına neden olabilen gömülü 3.molar dişlerin kuru mandibula kemiklerinde anatomik ve...
 19/05/2016 - 21/05/2016
2  Kuru Kemik Maksillalarda Gömülü 3. Molar Dişlerin Anatomik ve Radyolojik olarak Araştırılması...
 19/05/2016 - 21/05/2016
3  Ventral C1-C2 kompleksinin cerrahi anatomisi: kadavra çalışması...
 08/04/2016 - 12/04/2016
4  Lumbosakral Transisyonel Vertebra: Sakralizasyon Anatomik Çalışma...
 08/04/2016 - 12/04/2016
5  Sakrum Posterior Duvar Defekti: Sakral Spina Bifida'nın Anatomik Çalışması...
 08/04/2016 - 12/04/2016
6  Kaudal Epidural Anestezi ve Epiduroskopik Spinal Cerrahi Açısından Sakral Hiatus ve Sakral Kornuları...
 08/04/2016 - 12/04/2016
7  Morphometric evaluation of parasagittal venous anatomy for intracranial approaches: A cadaveric stud...
 28/06/2012 - 01/07/2012
8  Morphometric Evaluation of Proximal Femur in Patients with Unilateral Total Hip Prosthesis...
 08/09/2010 - 11/09/2010
9  Morphometric Evaluation of Proximal Femur in Dry Bone For Hip Prosthesis...
 08/09/2010 - 11/09/2010
10  The morphometric description of the popliteal artery localization in the popliteal fossa for the pur...
 02/09/2009 - 05/09/2009
11  The description of the morphometric characteristics of bones of the knee joint for the purposes of...
 02/09/2009 - 05/09/2009
12  The morphometric description of the localization of common fibular nerve at the level of the knee j...
 02/09/2009 - 05/09/2009
13  Morphologic and morphometric evaluation of which blood supplied to proximal femur medial and lateral...
 29/10/2008 - 01/11/2008
14  An anatomic study of the peripheral nerves innervating the occipital region....
 29/10/2008 - 01/11/2008
15  Origin variations of blood supplied proximal femur medial and lateral circumflex artery...
 29/10/2008 - 01/11/2008
16  Morphometric evaluation of proximal femur in patients with total hip arthroplasty...
 29/10/2008 - 01/11/2008
17  Surgical anatomy of presacral area...
 29/10/2008 - 01/11/2008
18  Branched variation of deep femoral artery and surgical importances of lateral circumflex femoral art...
 26/10/2007 - 29/10/2007
19  The topographic location and the relation of the piriformis muscle and sciatic nerve...
 30/07/2007 - 01/08/2007
20  Variation in the high division of the sciatic nerve and relationship between sciatic nerve and pirif...
 30/07/2007 - 01/08/2007
21  Morphometric evaluation of uncinate process and its importance in surgical approaches to cervical sp...
 05/10/2006 - 08/10/2006
22  Variations in the high division of sciatic nerve and relationship between sciatic nerve and piriform...
 06/09/2006 - 10/09/2006
23  Morphometric evaluation of proximal and distal ends of the fibula concerning the fractures of caput ...
 06/09/2006 - 10/09/2006
24  The assessment of the orbital surface of the maxilla on dry skulls...
 06/09/2006 - 10/09/2006
25  Piriformis kası ve siyatik sinirin topografik yerleşimi ve ilişkisi...
 28/04/2006 - 02/05/2006
26  Unsinat prosesin morfometrisi ve servikal cerrahi yaklaşımlardaki önemi...
 28/04/2006 - 02/05/2006
27  Anthropometric evaluation of the anterior wall of maxilla...
 07/09/2005 - 10/09/2005
28  Evaluation of the morphological characteristics of the femoral vein and valves and its importance in...
 07/09/2005 - 10/09/2005
29  A case showing different anatomical location for femoral vein and femoral artery....
 07/09/2005 - 10/09/2005
30  The relation between the lumbal vertebra and spinal nervous in terms of far-lateral approaches....
 07/09/2005 - 10/09/2005
31  Lomber farlateral girişim açısından vertebra-spinal sinir ilişkisi...
 22/05/2005 - 26/05/2005
32  Caput longum musculus bicipitis brachii'nin yapışma yeri ve omuz stabilitesini sağlamadaki önemi...
 26/08/2004 - 30/08/2004
33  N. laryngealis recurrens'in cerrahi anatomisi...
 26/08/2004 - 30/08/2004
34  Retroesophagial arteria subclavia dextra ve non recurrent nervus laryngealis inferior dextranın birl...
 26/08/2004 - 30/08/2004
35  Sulcus lacrimalis'in morfolojik ve morfometrik olarak değerlendirilmesi...
 26/08/2004 - 30/08/2004
36  The second segment of the vertebral artery an angiographic, computed tomographic and manual anatomic...
 30/05/2004 - 05/06/2004
37  Superfisyal femoral venin kapaklarının topografik ve morfometrik özelliklerinin incelenmesi ve vaskü...
 26/05/2004 - 30/05/2004
38  vena subclavia ve vena jugularis internanın kapaklarının topografik ve morfometrik incelenmesi...
 26/05/2004 - 30/05/2004
39  Vertebral arterin ikinci segmentinin anjiografi, bilgisayarlı tomografi ve manual anatomik değerlend...
 22/05/2004 - 26/05/2004
40  Arteria vertebralis'in V2 segmentinin bilgisayarlı tomografi ile incelenmesi...
 01/09/2003 - 05/09/2003
41  C2 vertebra (axis) korpusu ve odontoid çıkıntısının morfometrik analizi...
 01/09/2003 - 05/09/2003
42  Pars cervicalis trunci sympathici'nin anatomisi ve boyun bölgesindeki cerrahi uygulamalardaki önemi...
 01/09/2003 - 05/09/2003
43  Arteria thoracica interna ve vena thoracica interna'nın anatomik olarak incelenmesi....
 01/09/2003 - 05/09/2003
44  Vena iliolumbalisin anatomisi ve omurga cerrahisindeki önemi...
 01/09/2003 - 05/09/2003
45  C2 pedikülü: Anatomik çalışma ve cerrahi önemi...
 01/09/2003 - 05/09/2003
46  Vertebral arterin anterior ve anterolateral servikal cerrahi yaklaşımlardaki önemi...
 01/09/2003 - 05/09/2003
47  The importance of arteria vertebralis in anterior and anterolateral cervical surgical approaches....
 07/07/2003 - 11/07/2003
48  An anatomical consideration of the internal mammary vessels...
 07/07/2003 - 11/07/2003
49  C2 Vertebra: An anatomical study....
 07/07/2003 - 11/07/2003
50  Anatomic variations of the iliolumbar vein and its importance for anterior spinal procedures....
 07/07/2003 - 11/07/2003
51  Pozitif bilim zemininde nöroanatominin ilk öncüleri...
 20/05/2003 - 24/05/2003
52  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim sistemi ve anatomi....
 05/09/2002 - 07/09/2002
53  Morphometric analysis of human occipital condyle...
 27/02/2002 - 02/03/2002
54  Human occipital condyle: Anatomical configuration and surgical implication...
 16/09/2001 - 20/09/2001
55  Human occipital condyle: Surgical anatomy....
 16/09/2001 - 20/09/2001
56  Musculus extensor carpi ulnaris'in insersiyo çesitliliği...
 25/10/1999 - 30/10/1999
57  Nervus medianusun canalis carpi düzeyinde planum medianuma göre pozisyonlarının topografik değerlend...
 25/10/1999 - 30/10/1999
58  Musculi lumbricales: kliniğe yönelik morfometrik bir çalışma...
 25/10/1999 - 30/10/1999
NO NAME YEAR
1  ANATOMIA...  2015
NO CHAPTER TITLE YEAR
1  Vertebranın Enstrümantasyona İlişkin Morfoloji ve Morfometrisi Spinal Enstrümantasyon...  2004
NO NAME DATE
1  Beş Duyumuz ve Engelsiz Yaşam...  10/2015 - 3/2016
2  Açık kama yüksek tibial osteotomi sonrası düzeltme derecesinin osteotomi hattına binen kuvvete etkisi...  10/2015 - /
3  Parasagittal venöz anatomi ve duramater ile ilişkisi...  1/2007 - 1/2009
4  Kadavrada Eğitim Amaçlı Cerrahi Simülasyon Modeli...  1/2007 - 6/2007
5  Posterior servikal bölgenin, anterolateral ve posterior yaklaşımlarda servikal spinal cerrahi açısından topografik olarak değerlendirilmesi...  1/2007 - 1/2009
6  İntrakranyal Cerrahi Girişimler Açısından Serebrovasküler Anatominin Tanımlanması...  7/2006 - 10/2008
NO Görev
1 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Başkanı, Ocak 2013- Nisan 2013
2 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Nisan 2011- Ağustos 2013
3 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Nisan 2011- Ağustos 2013
4 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Nisan 2011- Ağustos 2013
5 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Mart 2011- Nisan 2011
6 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Mart 2011- Nisan 2011
7 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2011- Nisan 2011

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi