DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Professor Doctor AYŞE MERİH SARIIŞIK
FACULTY OF ENGINEERING DEPARTMENT OF TEXTILE ENGINEERING DEPARTMENT OF TEXTILE SCIENCES
E-Mail :   merih.sariisik@deu.edu.tr Phone :   +90 232 - 3017731 - 7731
Education/Academic Info
Undergraduate Degree  Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Tekstil Kimyası ve Terbiyesi Programı  1985
Master's Degree  Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tekstil Teknolojisi Anabilim Dalı  1989
PhD (Doctorate)  Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı  1995
Assistant Professor  Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  1996
Associate Professor  Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği  2005
Full Professor  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  2010
NO NAME YEAR
1  Portakal yağı içeren mikro ve moleküler kapsül aktarılmış kumaşlardan salım davranışlarının incelenm...  2016
2  In-vivo and in-vitro tick repellent properties of cotton fabric...  2015
3  Antifungal Microcapsules of Ethyl Cellulose by Solvent Evaporation and Their Application to Cotton F...  2015
4  Deposition of nanoparticle multilayers to improve mechanical properties of denim fabrics...  2015
5  DISPOSABLE MASK DESIGN FOR ODOR POLLUTION IN THE WORK ENVIRONMENT...  2015
6  Antifungal cotton fabric via molecular encapsulation of terbinafine...  2014
7  Nano polyurethane based surface modification on thee anti-felting functionalization of wool fabrics...  2014
8  Preparation of naproxenethy cellulose microparticles by spray-drying technique and their application...  2014
9  Design of orthopedic support material containing diclofenac sodium microparticles: preparation and c...  2013
10  Batch production pf pyranose 2 oxidase from trametes versicolor in medium with a lignocellulosic sub...  2012
11  Odor Adsorption Kinetics on Modified Textile Materials Using Quartz Microbalance Technique...  2012
12  Electrostatic self-assembly dyeing of cotton fabrics...  2011
13  Nano-TiO2 Based Multilayer Film Deposition on Cotton Fabrics for UV-Protection...  2011
14  Dyeing of Wool Fibers with Natural Fungal Dye from Suillus luteus...  2011
15  Katyonizasyon işleminin pamuklu kumaşların bazı özelliklerine etkisi...  2011
16  Nano Al2O3 multilayer film deposition cotton fabrics by layer by layer deposition method...  2011
17  The fabrication of nanocomposite thin films with TiO2 nanoparticles by the layer-by-layer deposition...  2010
18  Modifying of cotton fabric surface with Nano-Zno multilayer films by layer-by-layer deposition metho...  2010
19  The microencapsulation of terbinafine via in situ polymerization of melamine-formaldehyde and their ...  2010
20  Pamuklu kumaşlarda antibakteriyel amaçlı ZnO nanopartikül içeren ince filmlerin oluşturulması...  2010
21  A Comparison Among Performance Characteristics of Various Denim Fading Processes...  2009
22  Ketokonazol Monoklortriazin-ß-siklodekstrin İnklüzyon Komplekslerinin Hazırlanması ve Tekstil Mamulü...  2008
23  Laccase: Production by Trametes versicolor and application to denim washing...  2005
24  Treating denim fabrics with immobilized commercial cellulases...  2005
25  Use of Enzymes and Chitosan Biopolymer on Wool Dyeing...  2005
26  Scouring of cotton with pectinases, cellulases and proteases...  2004
27  Superabsorbent polymers and their usage in packaging...  2004
28  Application of enzymes and chitosan biopolymer to the antifelting finishing process...  2004
29  The Effects of Washing Conditions on Soil Removal in Domestic Laundering Processes...  2004
30  Uluslararası Ev Tekstili Ürünleri Fuarı ve Türk ev Tekstili Sektörüne Bir Bakış...  2004
31  Microencapsulation in textiles...  2004
32  Influence of Catalases Isolated from Different Origins on Dyeing of Cotton Fabrics...  2004
33  Use of cellulases and their effects on denim fabric properties...  2004
34  Selülaz enzimlerinin denim mamullerinin yıkama işleminde kullanımı...  2001
35  Pamuklu mamullerin hidrofilleştirilmesinde enzim kullanımı...  2000
36  Koruyucu Giysilerde Termal, Biyolojik, Fizyolojik, Kimyasal Test Yöntemleri ve Değerlendirilmeleri. ...  2000
37  Koruyucu Giysilerde Termal, Biyolojik, Fizyolojik, Kimyasal Test Yöntemleri ve Değerlendirilmeleri I...  2000
38  Piyasada bulunan bazı kombin kasar maddelerinin konvansiyonel yöntemlerle karşılaştırılması...  1999
39  Boyama öncesi kasar işlemlerinde reçete varyasyonları...  1998
40  Hidrojenperoksit ağartmalarında stabilizatör olarak doğal zeolitlerin kullanımı, Bölüm:1 Emdirme yön...  1997
41  Hidrojenperoksit ağartmalarında stabilizatör olarak doğal zeolitlerin kullanımı, Bölüm: II: Uzun flo...  1997
42  Pamuklu örgü mamullerin aynı banyoda deminerilizasyonu ve ağartılması...  1997
43  Pamuklu mamullerin tek adımlı peroksit ağartmalarında üre kullanımı...  1997
44  Tıbbi amaçlı Nonwovenlar...  1997
45  Pamuklu mamullerde ekolojik ağartma...  1996
46  Itma 95'de dokusuz yüzey makinaları...  1996
47  Itma 95'de ön terbiye makinaları...  1996
48  Pamuklu mamullerin perasetik asit ile ağartılması...  1995
49  Ekolojik Haşıllama, haşıl sökme ve haşılın geri kazanılması...  1995
50  Itma 95'de renk ölçüm cihazları...  1995
51  Tekstil terbiyesinde enzimler ve kullanımı...  1994
52  Flok teknolojisi ile tekstil üretimi...  1994
53  Pamuklu kumaşlarda su sertliği ve kumaş cinsinin optik beyazlatma işlemine etkisi...  1993
54  Non-wovenların filtrasyonda kullanımı...  1993
55  Renkli pamuklu kumaşlarda yumuşatıcıların yarattığı renk farklılığı üzerine bir araştırma...  1993
56  Yeni üretim yöntemleri ve gelişen uygulama alanları ile gelişen sektör: Non-wovenlar...  1992
57  Ham pamukluların tek adımda sodyumklorit ile ağartılmalarında potasyum permanganat kullanımının etki...  1992
58  Pamuklu mamullerin ön terbiyesinde güneş enerjisinden yararlanma olanakları...  1992
59  Persülfat esaslı haşıl sökme maddelerinin kombine ön işlemlerde uygulanabilirliği...  1991
60  ITMA 91'de ön terbiye, renk ölçüm ve dokusuz yüzey (non-woven) makinalarında görülen yenilikler...  1991
61  Soğuk sodyumklorit ağartmaları üzerine bir araştırma...  1991
62  Tülbent esaslı dokusuz yüzeylerin termofiksajı...  1991
63  Tekstil mamullerinde karşılaşılan çeşitli leke ve kirlerin giderilmesi...  1990
64  Tekstilde kullanılan pamuk dışındaki başlıca bitkisel liflerin ön terbiye işlemleri...  1989
NO NAME DATE
1  Layer By Layer Assembly Of Halloysite Nanoclay Based Flame Retardant Nanocomposite On Cotton Fabric...
 23/05/2016 - 25/05/2016
2  Functional Disposable Face Masks For Malodorous Surgical Operations...
 23/05/2016 - 25/05/2016
3  Benzoil Peroksit Lipozomlarını İçeren Akne Bantlarının Üretimi Üzerine Çalışmalar...
 12/05/2016 - 13/05/2016
4  Çok Fonksiyonlu Gömleklik Kumaşların Geliştirilmesi...
 12/05/2016 - 13/05/2016
5  Anal Fissür Tedavisinde Kullanılacak Mikropartikül İçeren Medikal Tekstil Ürünlerinin Tasarımı...
 12/05/2016 - 13/05/2016
6  Development of Washing Durable Moth Repellent Textile via Inclusion Complex Including Camphor...
 26/11/2015 - 27/11/2015
7  Establishing Optimum Method for B-cyclodextrin Complex to Acquire Antiacterial Textiles...
 26/11/2015 - 27/11/2015
8  Layer by Layer Assembly of Antibacterial Inclusion Complexes...
 14/10/2015 - 16/10/2015
9  The Usage of Liposome in Hydrogen Peroxide Bleaching...
 10/06/2015 - 12/06/2015
10  Güve Kovucu Tekstil Uygulamalarında Yavaş Salım Yapan Sistemlerin Geliştirilmesi...
 27/05/2015 - 29/05/2015
11  Pamuklu Kumaşların Boyanmasında Çevre Dostu Bir Uygulama: Lipozom Kullanımı...
 27/05/2015 - 29/05/2015
12  Investigation of Binding Properties of Microcapsules on Low Pressure Plasma Treated Textiles...
 24/05/2015 - 28/05/2015
13  PET Kumaşların Boyama İşlemlerinde Lipozomların Kullanım Olanaklarının Araştırılması...
 14/05/2015 - 16/05/2015
14  Kromik boyarmaddelerin Kapsülasyonu ile Ürün İşaretlemede Kullanımı Üzerine Alternatif Yöntemler...
 14/05/2015 - 16/05/2015
15  PAN Ürünlerin Boyanmasında Lipozomların Kullanım Olanaklarının İncelenmesi...
 22/10/2014 - 24/10/2014
16  Lipozomların Ağartma İşleminde Kullanım Olanaklarının İncelenmesi...
 22/10/2014 - 24/10/2014
17  Disposable Mask Design For Odor Pollution In The Work Environment...
 15/10/2014 - 17/10/2014
18  The Usage of Liposome in Wool/PET Dyeing Process...
 26/05/2014 - 28/05/2014
19  Antibacterial Featured Flame Retardant Capsules for Protective Textile Materials...
 14/05/2014 - 16/05/2014
20  Üç Boyutlu Ayakkabı Astarlarında Antimikrobiyal Uygulamalar...
 03/04/2014 - 04/04/2014
21  Kemokromik Boyarmaddeler ile Zehirli Gazlara Duyarlı Perde Üretimi...
 03/04/2014 - 04/04/2014
22  Formation Inclusion Complexes of B-Cyclodextrin-Thymol and The Antibacterial Properties as Textile F...
 28/11/2013 - 29/11/2013
23  Karvakrol B-Siklodekstrin Kompleksi Esaslı Antimikrobiyal Bir Tekstil Ürünü Tasarımı...
 07/11/2013 - 09/11/2013
24  The Application Possibilities of Liposomes in Textile Finishing Process...
 17/10/2013 - 18/10/2013
25  The Application Possibilities of Liposomes in Textile Finishing Process...
 17/10/2013 - 18/10/2013
26  Durable Insect Repellent Behaviour Of Cotton Fabric By Permethrin Capsules...
 09/06/2013 - 11/06/2013
27  Production of wool fabrics with enhanced functional properties by using a nanofabrication method...
 01/06/2013 - 01/06/2013
28  Textiles Carrying A-Tocopherol Capsules For Long Lasting Cosmetic Effect...
 29/05/2013 - 31/05/2013
29  Nano polyurethane based surface modification on the antifelting functionalization of wool fabrics...
 22/05/2013 - 24/05/2013
30  THE PLACE OF PACKAGING SECTOR IN TURKEY'S ECONOMY: AN OVERVIEW TO PACKAGING TEXTILES...
 09/05/2013 - 11/05/2013
31  Microencapsulated Limonene Loaded Textile And Its Insect Repellent Behavior...
 08/05/2013 - 10/05/2013
32  KÖTÜ KOKULARI ABSORBE EDEBİLEN BİR TEKSTİL ÜRÜNÜ TASARIMI...
 04/05/2013 - 05/05/2013
33  Fesleğen (Ocimum basilicum) Yağının Mikropartiküler Formunu İçeren Tekstil Materyallerinin Geliştiri...
 04/04/2013 - 05/04/2013
34  Investigation of Layer by Layer Deposition Method for Functionalization of Cotton Fabrics...
 07/11/2012 - 07/11/2012
35  Deposition of Nanoparticle Multilayers to Improve Mechanical properties of Denim Fabrics...
 07/11/2012 - 09/11/2012
36  Capture of Volatile Organic Compound Vapours by Cotton Fabric/Beta-Cyclodextrin...
 07/11/2012 - 09/11/2012
37  Transdermal delivery of textile material contained naproxen microparticles,...
 10/09/2012 - 12/09/2012
38  Tick Repellent cotton fabrics via molecular Encapsulation of Deet and Eucalyptol...
 20/10/2011 - 22/10/2011
39  Development of naproxen microparticles and characterization studies...
 12/09/2011 - 14/09/2011
40  Tekstil Esaslı İlaç Salım Sistemleri...
 02/06/2011 - 04/06/2011
41  Preparation and Evaluation of Diclofenac Sodium Sustained Release Microparticles Using Spray Drying ...
 24/06/2010 - 27/06/2010
42  Electrostatic Self-Assembly Dyeing of Cotton Fabrics...
 15/06/2010 - 18/06/2010
43  Tekstil Terbiyesinde Mikrokapsülasyon Olanakları...
 27/05/2010 - 28/05/2010
44  A design of orthopedic support material containing sodium diclofenac microparticules...
 16/05/2010 - 18/05/2010
45  AL2O3 Nanocomposite Film Deposition on Cotton Fabrics by Layer by Layer Deposition Method...
 16/05/2010 - 18/05/2010
46  Pycnoporus cinnabarinus'tan üretilen sinnabarinik asitin izolasyonu, yün boyama özelliği ve antibakt...
 13/12/2009 - 16/12/2009
47  Layer-by Layer deposition of ZnO Nanoparticles on Cotton Fabrics...
 22/10/2009 - 24/10/2009
48  The effect of ultrasonic energy on stain removal by using machines special designed for textile wash...
 22/10/2009 - 24/10/2009
49  Textile Based Drug Delivery Systems...
 16/08/2009 - 19/08/2009
50  Layer by layer deposition of anatase TiO2 nanoparticles on cotton fabrics...
 08/06/2009 - 12/06/2009
51  Molecular encapsulation of antimycotic agents for textiles...
 08/06/2009 - 12/06/2009
52  Ketokonazol Mikrokapsüller İçeren Antifungal Tekstil Materyali Üzerine Bir Araştırma...
 20/05/2009 - 24/05/2009
53  Medikal Tekstilde Biyopolimer ve Kompozitlerden Nanoliflerin Yapımı için İyi Bir Araç: Electrospinni...
 23/04/2009 - 26/04/2009
54  Ev tekstil ürünlerinde mikrokapsülasyon uygulamaları...
 19/02/2009 - 19/02/2009
55  Tekstil Endüstrisinde Kullanılan Sentetik Liflerin Yüzeylerinin Enzimatik/Kimyasal Modifikasyonu...
 19/02/2009 - 19/02/2009
56  Biobleaching of cotton fabrics by pyranose oxidase from trametes versicolor...
 01/10/2008 - 05/10/2008
57  Effects of Ultrasonic Energy on Dyeing Properties of Cotton Fabric with Reactive Dyes...
 24/06/2008 - 26/06/2008
58  The Microencapsulation of Some Antifungal Agents and Their Applications to Textiles...
 05/06/2007 - 07/06/2007
59  Tıbbi Tekstiller ve Test Yöntemleri, Paketleme Malzemelerinde TSE Standartları...
 04/04/2007 - 08/04/2007
60  Fungal pigment ile yün liflerinin boyanması...
 07/12/2006 - 08/12/2006
61  Eskitme Yöntemlerinin Denim Mamullerin Performans Özelliklerine Etkisi...
 07/12/2006 - 08/12/2006
62  Tekstil Sanayinde Enzim Kullanımı...
 03/06/2006 - 04/06/2006
63  Denim mamullerin aşındırma işlemlerinde benzoil peroksit kullanımı...
 27/09/2004 - 28/09/2004
64  The Effects of Proteolytic Degumming on Silk Dyeing...
 14/06/2004 - 16/06/2004
65  Using and Properties Biofibers based on Chitin and Chitosan on Medical Applications...
 14/06/2004 - 16/06/2006
66  Superabsorbent Polymers and Their Usage in Packaging...
 03/12/2003 - 06/12/2003
67  Influence of catalases isolated from different origins on dyeing of cotton fabrics...
 09/09/2003 - 12/09/2003
68  Scouring of cotton with pectinases, cellulases and proteases...
 09/09/2003 - 12/09/2003
69  Türkiye'de Teknik Tekstil Sektörü...
 17/06/2003 - 18/06/2003
70  Chemical Protective Clothing and Test Methods...
 16/06/2003 - 18/06/2003
71  Yangından Koruyucu Giysiler ve Test Yöntemleri...
 11/06/2003 - 13/06/2003
72  İmmobilize selülazların denim yıkamada kullanımı ve geri boyamaya etkisi...
 12/12/2002 - 13/12/2002
73  Yüzyılın Devrimi: Mikrokapsüller...
 12/12/2002 - 13/12/2002
74  Pamuklu mamullerin hidrofilleştirilmesinde pektinaz, selülaz ve proteaz enzimlerinin kullanımı...
 12/12/2002 - 13/12/2002
75  Farklı kaynaklardan elde edilen katalaz enzimlerinin pamuklu mamullerinin boyanmasına etkisi...
 12/12/2002 - 13/12/2002
76  Tramates versicolor'dan izole edilen lakkaz enzimi ile denim kumaşların yıkanması...
 12/12/2002 - 13/12/2002
77  Properties and Classification of Medical Textiles...
 11/10/2002 - 12/10/2002
78  Yün Liflerinin Terbiye İşlemlerinde Enzimlerin Kullanımı...
 17/09/2001 - 21/09/2001
79  Tekstil terbiye endüstrisinde selülaz enziminin kullanım alanları...
 17/09/2001 - 21/09/2001
80  Tekstil Yaş İşlemlerinde Köpük Kullanımı...
 18/10/2000 - 20/10/2000
81  Nonwoven Bonded Fabrics for Packing Use...
 13/10/1999 - 15/10/1999
82  Koruyucu Giysilerde Termal, Biyolojik, Fizyolojik, Kimyasal Test Yöntemleri ve Değerlendirilmeleri I...
 06/10/1999 - 08/10/1999
NO NAME YEAR
1  Tekstil Terbiye İşlemlerinde Enzimler...  2001
NO NAME DATE
1  KROMİK BOYARMADDELERİN KAPSÜLASYONU İLE ÜRÜN İŞARETLEMEDE KULLANIMI ÜZERİNE ALTERNATİF YÖNTEMLER...  3/2014 - /
2  Lipozomların Tekstil Terbiyesinde Kullanım Olanaklarının İncelenmesi...  4/2013 - 9/2014
3  Lipozomların Tekstil Terbiyesinde Kullanım Olanaklarının İncelenmesi...  4/2013 - 10/2014
4  Teknik Tekstiller Mükemmeliyet Merkezi Fizibilite Etüdü Projesi...  1/2013 - 3/2013
5  Lipozomların Tekstil Terbiyesinde Kullanım Olanaklarının İncelenmesi...  9/2012 - 8/2014
6  Tekstil Materyallerine Fonksiyonel Özellik Kazandıran Çeşitli Kapsüllerin Elde Edilmesi ve Karakterizasyonu...  8/2011 - 8/2013
7  Aromaterapide kullanılacak fonksiyonel bir havlu tasarımı...  6/2010 - 6/2011
8  Günlük Örme Giysi Koleksiyonlarının Oluşturulması ve Tasarım Sürelerinin İyileştirilmesi...  12/2010 - 2/2011
9  Topikal uygulanan bazı antienflamatuvar ilaçların mikropartiküler şekillerini içeren ortopedik destek materyallerinin geliştirilmesi...  10/2009 - 10/2011
10  Endüstriyel ve Ev Tipi Ultrasonik Çamaşır Makinesi Tasarımı Prototip Üretimi ve Proses Testleri...  8/2007 - 8/2009
11  Bazı Antifungal Ajanların Mikrokapsülasyonu ve Tekstil Materyallerine Aplikasyonu...  4/2005 - 6/2008
12  Balistik Kumaşlar ve Test Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma...  5/2005 - 6/2008
13  Pamuklu Kumaşlarin Lignin Uzaklaştirma Işlemlerinde Fungal Ligninolitik Enzimlerin Kullanimi...  1/2004 - 1/2006
14  Beyaz Çürükçül Funguslardan Üretilen Lakkaz Enziminin Tekstil Sanayinde Kullanımı...  1/2003 - 1/2005
15  Hijyenik Pedlerin Kullanım Sonrası Performans Özelliklerinin İncelenmesi...  5/2003 - 3/2008
16  Protein Liflerinin (Yün,ipek) Terbiyesinde Enzimlerin Kullanımı...  4/2002 - 9/2003
17  Ev Tipi Çamaşır Yıkama Programlarının Giysilerin Performans Özelliklerine Etkisi...  2/2001 - 11/2002
18  Tekstil Materyallerinin Yıkama ve Boyanmasına Ultra-Ses Dalgalarının Etkisi...  1/2001 - 1/2004
19  Pamuklu Mamullerin Hidrofilleştirilmesinde Enzim Kullanımı...  1/2000 - 1/2002
20  Pamuklu Mamullerin Ön Terbiyesinde Asitle İşlemin Etkisi Üzerine Bir Araştırma...  1/1992 - 1/1995
NO NAME YEAR
1  Adnan Şener Tekstil Terbiye Ödülü (İkincilik Ödülü)...  1997
2  I. Ulusal Tekstil Yardımcı Kimyasalları Kongresi, 12- 13 Aralık 2002, Bursa, Poster birinciliği ödül...  2002
3  V. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı/ Üçüncülük Ödülü...  2013
4  II. İnovasyon yarışması Ödülü- II. lik Ödülü...  2014
5  8. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı/Üçüncülük Ödülü...  2016
6  7th European Conference on Protective Clothing...  2016
NO Görev
1 Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı, Temmuz 2015-Devam ediyor
2 Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Temmuz 2015-Devam ediyor
3 Mühendislik Fakültesi Tekstil Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı, Mart 2014- Kasım 2015
4 DEÜ Tekstil, Hazır Giyim ve Boya Araştırma-Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Ağustos 2013-Devam ediyor
5 Üniversite-Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ocak 2013- Ocak 2016
6 Mühendislik Fakültesi Tekstil Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı, Mart 2011- Mart 2014
7 Üniversite-Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2009- Ekim 2012
8 Mühendislik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Haziran 2009- Aralık 2010
9 Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Temmuz 2006- Temmuz 2009
10 Mühendislik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Haziran 2006- Haziran 2009
11 DEÜ Tekstil, Hazır Giyim ve Boya Araştırma-Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2005- Mart 2008
12 Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Temmuz 2000- Nisan 2002

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi