DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
E-Mail :   Phone :  
Education/Academic Info
Lisans  Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi  2003
Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  2009
Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağliği ve Hastaliklari Anabilim Dali Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı  2013
NO NAME YEAR
1  The efficacy and safety of levetiracetam in pediatric patients treated with chemotherapeutic agents ...  2014
2  Raised interleukin-13 levels in cord blood increases the risk of allergic sensitization at 5 years o...  2013
3  A rare complication of intrathecal methotrexate in a child with acute lymphoblastic leukemia...  2011
4  A case with unexplained bleeding from multiple sites: munchausen syndrome by proxy....  2011
5  Evaluation Of The Effect Of Acetyl L-Carnitine On Experimental Cisplatin Ototoxicity And Neurotoxici...  2011
6  Evaluation of the Effect of Acetyl L -Carnitine on Experimental Cisplatin Nephrotoxicity...  2009
7  Evaluation of the effect of acetyl-L-carnitine on experimental cisplatin nephrotoxicity....  2009
8  The incidence of congenital malformations in children with cancer....  2009
9  Growth in familial Mediterranean fever: effect of attack rate, genotype and colchicine treatment...  2008
10  Asemptomatik bir çocuktaki nadir bir intratorasik kitle nedeni...  2006
NO NAME DATE
1  YENİDOĞANLARDA TROMBOSİTOPENİ NEDENLERİ VE SONUÇLARI...
 10/04/2014 - 13/04/2014
2  The investigation of relationship between joint findings and serum angiogenic and inflammatory facto...
 07/12/2013 - 10/12/2013
3  Targeting FOXM1 Tanscription Factor In T-Cell Acute Lymphoblastic Leukemia...
 07/12/2013 - 10/12/2013
4  Ağır hemofili hastalarında eklem bulguları ile serum angiogenik ve inflamatuvar faktör düzeylerinin ...
 23/10/2013 - 26/10/2013
5  The efficiacy and safety of levetiracetam in pediatric patients treated with chemotherapeutic agents...
 25/09/2013 - 28/09/2013
6  Management of invasive fungal infections in pediatric acute leukemia and the appropriate time for re...
 13/06/2013 - 16/06/2013
7  Ağır hemofili A hastalarında eklem bulguları ile serum anjiyogenik ve inflamatuvar faktör düzeylerin...
 25/05/2013 - 28/05/2013
8  Çocukluk çağı T-hücre ALLde tanıda ve indüksiyon tedavisinde FOXM1 ekspresyonunun değerlendirilmesi...
 25/05/2013 - 28/05/2013
9  Uzun süreli sağkalım gösteren çocukluk çağı lösemi olgularında tedaviye bağlı nöropsikiyatrik geç et...
 25/05/2013 - 28/05/2013
10  Çocukluk çağı İTP'de BAFF, APRİL ve ikinci uyarıcı moleküllerin patogenezdeki yeri...
 25/05/2013 - 28/05/2013
11  Yenidoğanlarda Trombositopeni Nedenleri ve İzlemi...
 24/05/2013 - 28/05/2013
12  Bir olgu nedeniyle dimetil sülfoksite bağlı nörotoksisite...
 24/05/2013 - 28/05/2013
13  Candle Sendromu: Yeni Tanımlanan Bir Otoinflamatuvar Sendrom ve Bir Olgu Sunumu...
 24/05/2013 - 28/05/2013
14  klinik ve genetik bulgularla iki juvenil myelomonositik lösemili olgununu izlemi...
 24/05/2013 - 28/05/2013
15  Assessment of Neuropsycological Late Effects İn Survivors Of Childhood Leukemia...
 22/05/2013 - 25/05/2013
16  Management of two juvenile myelomanocytic leukemia patients according to clinical and genetic featur...
 22/05/2013 - 23/05/2013
17  Çocukluk çağı KML'de imatinib mesilat direnci nadir mi değil mi?...
 31/10/2012 - 03/10/2012
18  Klinik ve genetik bulgularla iki JMML 'li olgunun izlemi...
 31/10/2012 - 03/11/2012
19  T hücreli ALL tedavisinde FOXM1 transkripsiyon faktörünün hedeflenmesi...
 31/10/2012 - 03/11/2012
20  Çocukluk çağı İTP'de BAFF, APRIL ve ikinci uyarıcı moleküllerin patogenezdeki yeri...
 31/10/2012 - 03/11/2012
21  Invasive fungal infections in pediatric acute leukemia: when to restart chemotherapy...
 05/10/2012 - 08/10/2012
22  Postenfeksiyöz glomerülonefrit komplikasyonu olarak gelişen hemolitik üremik sendrom...
 03/10/2012 - 06/10/2012
23  Assessment of neuropsychiatric late effects among survivors of childhood leukemia...
 14/06/2012 - 17/06/2012
24  Interaction between T and B lymphocytes and the impact of proliferation of B lymphocytes on the path...
 14/06/2012 - 17/06/2012
25  Thrombocytopenia in neonates: causes and outcomes...
 14/06/2012 - 17/06/2012
26  Masif fetomaternal hemoraji olgusu: Maternal HbF düzeyi tanısal bir belirteç olabilir mi?...
 15/04/2012 - 18/04/2012
27  The evaluation of PZ levels of children with ALL...
 23/07/2011 - 28/07/2011
28  Assessment of endocrinologic and cardiologic late effects among survivors of childhood leukemia...
 09/06/2011 - 12/06/2011
29  Akut miyeloid lösemide yüksek doz sitarabin kullanımına bağlı korneal epitelyal mikrokistler...
 25/05/2011 - 28/05/2011
30  Akut Lenfoblastik Lösemili Hastada İntratekal Metotreksata Bağlı Nadir Komplikasyon...
 25/05/2011 - 28/05/2011
31  Akut CMV enfeksiyonu ilişkili splenik ven trombozu...
 25/05/2011 - 28/05/2011
32  Çocukluk Çağı Lösemi Olgularında Endokrinolojik ve Kardiyolojik Geç Etkilerin Değerlendirilmesi...
 25/05/2011 - 28/05/2011
33  Assessment of endocrinologic and cardiologic late effects among survivors of childhood leukemia...
 11/05/2011 - 14/05/2011
34  The Labarotory and Clinical Features of 46 patients dignosed with Thalassemia Intermedia...
 11/05/2011 - 14/05/2011
35  The Long Term Results of Childhood ALLat two centers from Turkey: 15 years of experience with ALL -B...
 11/05/2011 - 14/05/2011
36  A rare complication of intrathecal methotrexate...
 11/05/2011 - 14/05/2011
37  Audiological, Immunohistochemical and Ultrastructural Analysis and Evaluation of the Effect of Acety...
 14/11/2010 - 17/11/2010
38  Evaluation of the effect of acetyl L-carnitine on experimental cisplatin ototoxicity and neurotoxici...
 21/06/2010 - 24/06/2010
39  Can cord blood cytokines predict development of allergic sensitisation during the first five years o...
 05/06/2010 - 09/06/2010
40  Can cord blood cytokines predict development of allergic sensitisation during the first five years o...
 05/06/2010 - 09/06/2010
41  Asetil L Karnitinin sisplatin Ototoksisite ve Nörotoksisite Üzerine Etkileri...
 19/05/2010 - 22/05/2010
42  Aktif Romatoid artrit tanılı anneden Lösemili Çocuğa Hematopoetik Kök Hücre Nakli: Alıcıya Hastalık ...
 04/03/2010 - 06/03/2010
43  Farber hastalığı: JRA ile karışan bir lizozomal depo hastalığı...
 27/05/2009 - 29/05/2009
44  NonHodgkin lymphoma on the basis of primary and acquired immunodefficiencies...
 02/10/2008 - 06/10/2008
45  Primer ve Kazanılmış İmmün Yetmezlik Zemininde Gelişen Non-Hodgkin Lenfoma...
 21/05/2008 - 25/05/2008
46  The Incidence of Congenital Malformations In Children with Cancer...
 01/11/2007 - 03/11/2007
47  Proteinuria incidence in children with familial Mediterranean fever: effects of attack frequency and...
 05/09/2007 - 09/09/2007
48  Ailevi Akdeniz ateşinde çocuklukta proteinüri sıklığı...
 16/05/2007 - 20/05/2007
49  Asemptomatik ekstralober pulmoner sekestrasyonlu bir olgu...
 27/04/2005 - 01/05/2005
NO NAME DATE
1  Sıçanlarda L-Karnitin Uygulamasının Sisplatin Nefrotoksisitesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi...  5/2007 - 4/2008

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi