DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
YRD.DOÇ.DR. NURİ ADIYEKE
EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ YENİÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI
E-Mail :   nuri.adiyeke@deu.edu.tr Phone :   +90 232 - -
Education/Academic Info
Undergraduate Degree  Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü  1986
PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Anabilim Dalı  1994
Assistant Professor  Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi  1996
NO NAME YEAR
1  1856 Girit Depremi...  2012
2  Yunan Ayaklanması Sırasında Girit Resmo'da Müsadere ve Müzayedelere Dair Bir İnceleme...  2011
3  Bir Siyasi-İdari Kurum Olarak Osmanlı'da Cami...  2010
4  Mübadele Öncesi Yunanistan'daki Müslüman-Türk Azınlığa İlişkin Çok Önemli Bir Kaynak: Mecmua-yı Kava...  2010
5  Olive Production in Crete in 19th Century...  2007
6  Recent Discoveries in Turkish Archives: Kadi Registers of Midilli...  2007
7  Türk Denizcilik Tarihi Açısından Girit Savaşı ve Önemi...  2007
8  Bestekar Osmanlı Sultanları ve Abdülaziz'in Az Bilinen Bir Eseri...  2007
9  Birinci Dünya Savaşı Öncesinde İngiltere'nin Kıbrıs'ta Türk Toplumu İle İdari İlişkisi...  2006
10  Osmanlı Çevreselleşme Süreci İçinde Güllük Limanı...  2005
11  Girit'te İslam Hukuku Çerçevesinde Yapılan Hıristiyan Evlilikleri...  2005
12  Girit'te Millet Sisteminin Örnekleri Kapıda İşaret Hamamda Çıngırak...  2005
13  Stavrinidis ve Girit'teki Osmanlı Kadı Sicilleri [Stavrinidis, Nicolas, Metafrasis Turkikon İstoriko...  2004
14  İ Apostasies apo to İslam stin Kriti sti Diarhia tis Ellinikis Epanastasi...  2004
15  Tarih Boyunca Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Odaklı Güç Dengeleri...  2004
16  Girit'te Cemaatler Arası Evlilikler...  2003
17  Girit Nikah Defterleri ve Girit'teki Evlilikler...  2002
18  Bir Kitap ya da Osmanlı Tarihi İçin Yeni Bir Kaynak [Kastamonu Jurnal Defteri 1252-1253/ 1836-1837]...  2002
19  The Poll Tax in the Years of Cretan War (Symbol of Submission and Mechanisms of Avoidance)...  2001
20  Newly Discovered in Turkish Archives: Kadi Registers and Other Documents on Crete...  2001
21  Yunan İsyanı Sırasında Girit'te İrtidat Olayları...  2000
22  Temettuat Sayımları ve Bu Sayımları Düzenleyen Nizamname Örnekleri...  2000
23  Toplumsal Çözümler ve Tarih Bilinci...  1999
24  Osmanlı Siyasal Sistemi İçinde Yerel Geleneksellikler...  1999
25  Osmanlı Tarih Yazımında Zaman ve Mekanın Kuramsal Tuzakları...  1998
26  Kentleşemeyen Kent Mersin...  1998
27  Osmanlı İmparatorluğu'nda İnanç Özgürlüğüne Dair...  1996
28  İdealize Edilen Geçmiş...  1996
29  Türkiye'de Yerel Yönetimlerin Tarihsel Sorunları...  1996
NO NAME DATE
1  Şeriye Sicilleri Çerçevesinde XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Resmo Manastır Vakıfları...
 27/06/2012 - 01/07/2012
2  A Mediterranean Paradox: Open Life-Isolated Life...
 20/10/2011 - 21/10/2011
3  XVIII. Yüzyıl Midilli'sinde Halkın Yönetim Süreçlerine Katılımı...
 11/07/2011 - 15/07/2011
4  19. Yüzyılın Sonunda Girit'de Milliyetçi Çatışmalar, Kandiye Olayları ve Arap Coğrafyasına Sürgün Ed...
 10/12/2010 - 12/12/2010
5  Osmanlı Akdenizi'nde Girit'e Dair Mitler ve Gerçekler...
 03/06/2010 - 06/06/2010
6  Taşınabilir Kültür Varlıklarından Mübadele Sırasında Göç Eden Makedonya ve Selanik Arşivleri...
 30/05/2010 - 06/06/2010
7  1912-24 Yılları Arasında Selanik'te El Konulan Müslüman Vakıf Emlakı ve Eşyası...
 13/05/2010 - 15/05/2010
8  Bir İsimlendirme Problemi Olarak Tarihsel Süreçte 'İçel-Mersin'...
 19/11/2008 - 22/11/2008
9  Girit'te Askeri ve Toplumsal Bir Kurum: Yerli Yeniçeriler-Gönüllüyan Zümresi...
 11/09/2006 - 15/09/2006
10  Multi-dimensional Complications of Conversion to Islam in Ottoman Crete...
 13/01/2006 - 15/01/2006
11  Mersin Tarihi Yazımında Bir Kaynak Olarak Tarsus Şeriye Sicilleri...
 22/09/2005 - 24/09/2005
12  Rum Cemaat Örgütlenmesi Olarak 'Dimoyerandiya'lar: Girit Örneği...
 22/10/2003 - 24/10/2003
13  Osmanlı Döneminde İçel'in Merkez Kaymaları, Etki Alanı Değişimleri ve Mersin Kentinin Doğuşu...
 18/04/2002 - 20/04/2002
14  Halk Edebiyatı'nın Tarihsel Kaynak Olarak Kullanımı Sorunu ve Osmanlı Sistemi Örneği...
 26/05/2000 - 28/05/2000
15  Anadolu Osmanlı Ölçeğinde Yerel Tarih Yazımında Kuramların Değişimi: Merkez-Çevreden Çevreselleşmeye...
 09/12/1999 - 11/12/1999
16  Kandiye'nin Fethi ve Psikolojik Sonuçları...
 04/10/1999 - 08/10/1999
17  Osmanlı Siyasal Söyleminde Cemaat-Millet ve Anadolu Uygulaması...
 30/04/1997 - 02/05/1997
NO NAME YEAR
1  Girit Nikah Defteri (1916-1921) ve Girit'teki Aile Adları...  2011
2  Çağdaş Türkiye Tarihi...  2007
3  The Annexation of Crete to Greece (A Historical Case in Understanding The Cyprus Question)...  2003
4  Kıbrıs Sorununun Anlaşılmasında Tarihsel Bir Örnek Olarak Girit'in Yunanistan'a Katılması...  2002
5  XIX. Yüzyılda Milas Kazası...  1995
NO CHAPTER TITLE YEAR
1  Kuantum Tarih Kurgusu (Makroskobik Tarihten Mikroskobik Tarihe) Türkiye'de Tarihyazımı...  2011
2  Girit'e Bakıp Kıbrıs'ı Görmek Kıbrıs Laboratuarı...  2005
3  Modernleşmenin Doğurduğu Kent: Mersin Sırtı Dağ, Yüzü Deniz: Mersin...  2004
4  Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanlı İmparatorluğu'ndan Devraldığı Dinsel Miras Cumhuriyet'in 80. Yılı Armağanı...  2004
5  Girit Savaşları ve Birleşik Hıristiyan Orduları Türkler/9...  2002
6  Osmanlı İmparatorluğu'nda Tanzimat Dönemi Evlilikleri Pax Ottoman Studies in Memorioam Prof. Dr. Nejat Göyünç...  2001
7  Islahat Fermanı Öncesinde Osmanlı İmparatorluğu'nda Millet Sistemi ve Gayrımüslimlerin Yaşantılarına Dair Osmanlı/4...  1999
NO NAME DATE
1  18. Yüzyıla Ait Midilli Şeriye Sicillerinin Yaygın Kullanıma Kazandırılması...  6/2007 - 6/2009
NO Görev
1 Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Nisan 2013-Devam ediyor
2 Edebiyat Fakültesi Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı, Mart 2013-Devam ediyor
3 Edebiyat Fakültesi Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2010- Mart 2013
4 Fen-Edebiyat Fakültesi Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı, Mart 2010- Haziran 2010

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi