DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Associate Professor ÖZLEM TÜFEKÇİ
FACULTY OF MEDICINE INTERNAL MEDICINE DEPARTMENT OF PEDIATRICS
E-Mail :   ozlem.tufekci@deu.edu.tr Phone :   +90 232 - 4125231 - 0
Education/Academic Info
Undergraduate Degree  Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi  2003
Specialization in Medicine  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  2009
Specialization in Minor  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağliği ve Hastaliklari Anabilim Dali Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı  2013
Assistant Professor  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2015
Associate Professor  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Hematoloji)  2015
NO NAME YEAR
1  Management of Invasive Fungal Infections in Pediatric Acute Leukemia and the Appropriate Time for Re...  2015
2  Management of Two Juvenile Myelomonocytic Leukemia Patients According to Clinical and Genetic Featur...  2015
3  Targeting FoxM1 transcription factor in T-cell acute lymphoblastic leukemia cell line...  2015
4  The long-term results of childhood acute lymphoblastic leukemia at two centers from Turkey: 15 years...  2014
5  The investigation of relationship between joint findings and serum angiogenic and inflammatory facto...  2014
6  The efficacy and safety of levetiracetam in pediatric patients treated with chemotherapeutic agents ...  2014
7  Raised interleukin-13 levels in cord blood increases the risk of allergic sensitization at 5 years o...  2013
8  Assessment of Neuropsychological Late Effects in Survivors of Childhood Leukemia...  2013
9  A rare complication of intrathecal methotrexate in a child with acute lymphoblastic leukemia...  2011
10  A case with unexplained bleeding from multiple sites: munchausen syndrome by proxy....  2011
11  Evaluation Of The Effect Of Acetyl L-Carnitine On Experimental Cisplatin Ototoxicity And Neurotoxici...  2011
12  Evaluation of the effect of acetyl-L-carnitine on experimental cisplatin nephrotoxicity....  2009
13  The incidence of congenital malformations in children with cancer....  2009
14  Growth in familial Mediterranean fever: effect of attack rate, genotype and colchicine treatment...  2008
15  Asemptomatik bir çocuktaki nadir bir intratorasik kitle nedeni...  2006
NO NAME DATE
1  A Turkish family with MYH9 R1933X mutation...
 14/05/2014 - 17/05/2014
2  AĞIR HEMOFİLİ A HASTALARINDA EKLEM BULGULARI İLE SERUM ANJİOGENİK VE İNFLAMATUVAR FAKTÖR DÜZEYLERİNİ...
 17/04/2014 - 20/04/2014
3  YENİDOĞANLARDA TROMBOSİTOPENİ NEDENLERİ VE SONUÇLARI...
 10/04/2014 - 13/04/2014
4  Bir olgu nedeniyle dimetil sülfoksite bağlı nörotoksisite...
 06/03/2014 - 08/03/2014
5  The investigation of relationship between joint findings and serum angiogenic and inflammatory facto...
 07/12/2013 - 10/12/2013
6  Targeting FOXM1 Tanscription Factor In T-Cell Acute Lymphoblastic Leukemia...
 07/12/2013 - 10/12/2013
7  Ağır hemofili hastalarında eklem bulguları ile serum angiogenik ve inflamatuvar faktör düzeylerinin ...
 23/10/2013 - 26/10/2013
8  The efficiacy and safety of levetiracetam in pediatric patients treated with chemotherapeutic agents...
 25/09/2013 - 28/09/2013
9  Management of invasive fungal infections in pediatric acute leukemia and the appropriate time for re...
 13/06/2013 - 16/06/2013
10  Çocukluk çağı T-hücre ALLde tanıda ve indüksiyon tedavisinde FOXM1 ekspresyonunun değerlendirilmesi...
 25/05/2013 - 28/05/2013
11  Çocukluk çağı İTP'de BAFF, APRİL ve ikinci uyarıcı moleküllerin patogenezdeki yeri...
 25/05/2013 - 28/05/2013
12  Ağır hemofili A hastalarında eklem bulguları ile serum anjiyogenik ve inflamatuvar faktör düzeylerin...
 25/05/2013 - 28/05/2013
13  Uzun süreli sağkalım gösteren çocukluk çağı lösemi olgularında tedaviye bağlı nöropsikiyatrik geç et...
 25/05/2013 - 28/05/2013
14  Yenidoğanlarda Trombositopeni Nedenleri ve İzlemi...
 24/05/2013 - 28/05/2013
15  klinik ve genetik bulgularla iki juvenil myelomonositik lösemili olgununu izlemi...
 24/05/2013 - 28/05/2013
16  Candle Sendromu: Yeni Tanımlanan Bir Otoinflamatuvar Sendrom ve Bir Olgu Sunumu...
 24/05/2013 - 28/05/2013
17  Bir olgu nedeniyle dimetil sülfoksite bağlı nörotoksisite...
 24/05/2013 - 28/05/2013
18  Management of two juvenile myelomanocytic leukemia patients according to clinical and genetic featur...
 22/05/2013 - 23/05/2013
19  Assessment of Neuropsycological Late Effects İn Survivors Of Childhood Leukemia...
 22/05/2013 - 25/05/2013
20  T hücreli ALL tedavisinde FOXM1 transkripsiyon faktörünün hedeflenmesi...
 31/10/2012 - 03/11/2012
21  Çocukluk çağı İTP'de BAFF, APRIL ve ikinci uyarıcı moleküllerin patogenezdeki yeri...
 31/10/2012 - 03/11/2012
22  Klinik ve genetik bulgularla iki JMML 'li olgunun izlemi...
 31/10/2012 - 03/11/2012
23  Çocukluk çağı KML'de imatinib mesilat direnci nadir mi değil mi?...
 31/10/2012 - 03/10/2012
24  Invasive fungal infections in pediatric acute leukemia: when to restart chemotherapy...
 05/10/2012 - 08/10/2012
25  Postenfeksiyöz glomerülonefrit komplikasyonu olarak gelişen hemolitik üremik sendrom...
 03/10/2012 - 06/10/2012
26  Assessment of neuropsychiatric late effects among survivors of childhood leukemia...
 14/06/2012 - 17/06/2012
27  Thrombocytopenia in neonates: causes and outcomes...
 14/06/2012 - 17/06/2012
28  Interaction between T and B lymphocytes and the impact of proliferation of B lymphocytes on the path...
 14/06/2012 - 17/06/2012
29  Masif fetomaternal hemoraji olgusu: Maternal HbF düzeyi tanısal bir belirteç olabilir mi?...
 15/04/2012 - 18/04/2012
30  Dokuz Eylül Üniversitesi Pediatrik Kök Hücre Nakli Deneyimi...
 08/03/2012 - 10/03/2012
31  The evaluation of PZ levels of children with ALL...
 23/07/2011 - 28/07/2011
32  Assessment of endocrinologic and cardiologic late effects among survivors of childhood leukemia...
 09/06/2011 - 12/06/2011
33  Akut Lenfoblastik Lösemili Hastada İntratekal Metotreksata Bağlı Nadir Komplikasyon...
 25/05/2011 - 28/05/2011
34  Akut CMV enfeksiyonu ilişkili splenik ven trombozu...
 25/05/2011 - 28/05/2011
35  Akut miyeloid lösemide yüksek doz sitarabin kullanımına bağlı korneal epitelyal mikrokistler...
 25/05/2011 - 28/05/2011
36  Çocukluk Çağı Lösemi Olgularında Endokrinolojik ve Kardiyolojik Geç Etkilerin Değerlendirilmesi...
 25/05/2011 - 28/05/2011
37  The Labarotory and Clinical Features of 46 patients dignosed with Thalassemia Intermedia...
 11/05/2011 - 14/05/2011
38  The Long Term Results of Childhood ALLat two centers from Turkey: 15 years of experience with ALL -B...
 11/05/2011 - 14/05/2011
39  A rare complication of intrathecal methotrexate...
 11/05/2011 - 14/05/2011
40  Assessment of endocrinologic and cardiologic late effects among survivors of childhood leukemia...
 11/05/2011 - 14/05/2011
41  Audiological, Immunohistochemical and Ultrastructural Analysis and Evaluation of the Effect of Acety...
 14/11/2010 - 17/11/2010
42  Evaluation of the effect of acetyl L-carnitine on experimental cisplatin ototoxicity and neurotoxici...
 21/06/2010 - 24/06/2010
43  Can cord blood cytokines predict development of allergic sensitisation during the first five years o...
 05/06/2010 - 09/06/2010
44  Can cord blood cytokines predict development of allergic sensitisation during the first five years o...
 05/06/2010 - 09/06/2010
45  Asetil L Karnitinin sisplatin Ototoksisite ve Nörotoksisite Üzerine Etkileri...
 19/05/2010 - 22/05/2010
46  Aktif Romatoid artrit tanılı anneden Lösemili Çocuğa Hematopoetik Kök Hücre Nakli: Alıcıya Hastalık ...
 04/03/2010 - 06/03/2010
47  Farber hastalığı: JRA ile karışan bir lizozomal depo hastalığı...
 27/05/2009 - 29/05/2009
48  NonHodgkin lymphoma on the basis of primary and acquired immunodefficiencies...
 02/10/2008 - 06/10/2008
49  Primer ve Kazanılmış İmmün Yetmezlik Zemininde Gelişen Non-Hodgkin Lenfoma...
 21/05/2008 - 25/05/2008
50  The Incidence of Congenital Malformations In Children with Cancer...
 01/11/2007 - 03/11/2007
51  Proteinuria incidence in children with familial Mediterranean fever: effects of attack frequency and...
 05/09/2007 - 09/09/2007
52  Ailevi Akdeniz ateşinde çocuklukta proteinüri sıklığı...
 16/05/2007 - 20/05/2007
53  Asemptomatik ekstralober pulmoner sekestrasyonlu bir olgu...
 27/04/2005 - 01/05/2005
NO CHAPTER TITLE YEAR
1  Tam kan sayımı Hematoloji Laboratuvarı Kılavuzu-1...  2014
NO NAME DATE
1  T-hücreli akut lenfoblastik lösemi hücre dizisinde FoxM1 transkripsiyon faktörünün hedeflenmesi...  1/2012 - 10/2012
2  İmmun Trombositopenili Çocuklarda T ve B Lenfosit Etkileşimi ve B Lenfosit Proliferasyonunun Patogenezdeki Yeri...  1/2011 - 3/2012
3  AĞIR HEMOFİLİ A HASTALARINDA EKLEM BULGULARI İLE SERUM ANJİOGENİK VE İNFLAMATUVAR FAKTÖR DÜZEYLERİNİN İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI...  1/2011 - 5/2012
4  Sıçanlarda L-Karnitin Uygulamasının Sisplatin Nefrotoksisitesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi...  5/2007 - 4/2008

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi