DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
DOÇ.DR. HATİCE MERT
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI
E-Mail :   hatice.mert@deu.edu.tr Phone :   +90 232 - 4124786 - 4786
Education/Academic Info
Lisans  Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu  1986
Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik (İç Hastalıkları Hemşireliği) Anabilim Dalı  1998
Doktora  Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı  2004
Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu  2005
Doçent  Dahili Hastalıklar Hemşireliği  2013
NO NAME YEAR
1  İmplante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatörü Olan Hastanın Eğitiminde Teknoloji Kullanımı...  2014
2  Hemşirelikte Kültürlerarası Deneyim (Intercultural Experience in Nursing)...  2014
3  Turkish patients' decision-making process in seeking treatment for myocardial infarction...  2014
4  Neuman Sistemler Modelinin Kalp Yetersizliğinde Kullanımı...  2013
5  The Turkish version of self-care of heart failure index, v6...  2013
6  Kalp Yetersizliği Olan Bireyin Neuman Sistemler Modeli'ne Göre Hemşirelik Bakım Planı Örneği...  2013
7  The Relationship Between Social Support and Quality of Life in Patients With Heart Failure...  2013
8  Examination of Nursing Students' Attitudes Towards Older People in Turkey...  2013
9  Locus of Control in Nursing Students on a Problem-Based Learning Program: A Longitudinal Examination...  2012
10  Kalp Yetersizliğinde Palyatif Bakım...  2012
11  Efficacy of frequent blood pressure and heart rate monitoring for early identification of bleeding f...  2012
12  Experiences of patients with implantable cardioverter defibrillator in Turkey: A qualitative study...  2012
13  Reliability and validity of Turkish version of Attitudes Toward Old People Scale...  2011
14  Kalp Yetersizliği Olan Hastaların Hastaneye Tekrar Yatış Sıklığı Ve Nedenlerinin İncelenmesi...  2011
15  Bir Öğrenme Deneyimi: Reflekşın (Reflection)...  2011
16  Multidisipliner bir özel çalışma modülü araştırması: Hipertansiyon hastalarının tedaviye uyumlarının...  2011
17  Geleneksel ve Probleme Dayalı Öğrenim Modeliyle Öğrenim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Empatik Bece...  2011
18  Complementary and Alternative Medicine Use Among People with Diabetes in Turkey...  2010
19  Hastalık Modifiye Edici Antiromatizmal İlaç Tedavisi Alan Bireylerin Tedavi Algılarının Uyuma Etkisi...  2010
20  A Study on Development of a Assess Nursing Students' Performance in Clinical Settings...  2009
NO NAME DATE
1  Use Of Technology In The Training Of Patients With Implantable Cardioverter Defibrillator...
 03/07/2013 - 06/07/2013
2  Evidence Based Approaches in Home Caring of the Individuals with Heart Failure...
 03/07/2013 - 06/07/2013
3  When Does the Family Decide to Institutional Care for Alzheimer Patients: Examination of Decision Ma...
 03/07/2013 - 06/07/2013
4  Support Needs in Caregivers of Patients with Heart Failure...
 03/07/2013 - 06/07/2013
5  Use of the Neuman Systems Model in Caregivers of Patients with Heart Failure...
 03/07/2013 - 06/07/2013
6  The Turkish Version of Dutch Objective Burden Inventory...
 03/07/2013 - 06/07/2013
7  Perceptions Of Nurses Providing Care For Patients With Heart Failure Regarding The Palliative Care...
 03/07/2013 - 06/07/2013
8  Examination of Self-Efficacy Levels of Nursing Faculty Students in Terms of Gender...
 29/05/2012 - 01/06/2012
9  Preceptors' Experiences of Working With New Nurses...
 29/05/2012 - 01/06/2012
10  Reliability and Validity of Turkish Version of Self-care of Heart Failure Index, v6...
 29/05/2012 - 01/06/2012
11  The Experience of New Nurses With Preceptors...
 29/05/2012 - 01/06/2012
12  The Opinions and Suggestions of Nursing PhD Students About Supervision...
 19/04/2012 - 21/04/2012
13  The Relationship Between Social Support and Quality of Life in Patients With Heart Failure...
 24/03/2011 - 27/03/2011
14  İlk Kez Akut Miyokard İnfarktüsü Geçiren Bireylerin Tıbbi Yardım İsteme Konusunda Nasıl Karar Verdik...
 06/10/2010 - 10/10/2010
15  Kalp Yetersizliği Öz-Bakım Teorisine Göre Vaka Yönetimi...
 06/10/2010 - 10/10/2010
16  A multidisciplinary special study module research: Treatment compliance of patients with hypertensio...
 06/05/2010 - 06/09/2010
17  Kalp Yetmezliği Olan Hastaların Uyku Kalitesinin ve Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi ...
 15/04/2010 - 17/04/2010
18  The Measurement of Blood Pressure and Pulse in Early Diagnosis of Bleeding Following Coronary Angiog...
 15/04/2010 - 18/04/2010
19  Romatizmal Hastalıklarda Hastalık Modifiye Edici İlaç Tedavisi Alan Bireylerin Tedaviye İlişkin Algı...
 30/09/2009 - 04/10/2009
20  Cilt Altı İnsülin Enjeksiyonu Uygulama: Bir İyileştirme Projesi...
 30/09/2009 - 04/10/2009
21  Multidisipliner Bir Özel Çalışma Modülü Araştırması: Balçova İlçesi Halkının Sağlıklı Yaşam Konusun...
 07/06/2008 - 08/06/2008
22  Multidisipliner Bir Özel Çalışma Modülü Araştırması: Hipertansiyon Hastalarının Tedaviye Uyumlarının...
 07/06/2008 - 08/06/2008
23  Examination of Use of Complementary And Alternative Treatment Methods by Diabetic Individuals Living...
 04/06/2008 - 06/06/2008
24  Bir Karar Verme Aracı: Reflection...
 05/09/2007 - 09/09/2007
25  Geleneksel ve Probleme Dayalı Öğrenim modeliyle Öğrenim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Empatik Bece...
 09/06/2007 - 10/06/2007
26  The Experiences of Nursing Students regarding The Initial Clinical Practice...
 23/05/2007 - 26/05/2007
27  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Problem Çözme ve Empatik Becerileri A...
 03/06/2006 - 04/06/2006
28  Öğrenci Hemşirelerin Klinik Uygulamalarını Değerlendirmeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması...
 07/09/2005 - 10/09/2005
29  Rehabilitasyon Hemşireliğinde Hasta ve Aile Eğitim İlkeleri...
 03/11/1999 - 07/11/1999
30  Bası Yaraları İçin Uygulanan Sistematik Bakım Sonuçlarının Değerlendirilmesi...
 15/11/1995 - 17/11/1995
31  Kalite Yönetimi İçin Bir Çalışma Örneği: İntravenöz Sıvı Uygulama...
 03/11/1993 - 05/11/1993
32  Kalite Yönetimi İçin Bası Yaralarının Değerlendirilmesi...
 03/11/1993 - 05/11/1993
NO CHAPTER TITLE YEAR
1  Kardiyak Kateterizasyon Hemşirelik Bakım Planları (Dahiliye-Cerrahi Hemşireliği ve Psiko-sosyal Boyut)...  2007
2  Akut Miyokart İnfarktüsü (Akut Dönem) Hemşirelik Bakım Planları (Dahiliye-Cerrahi Hemşireliği ve Psiko-sosyal Boyut)...  2007
3  Bakım Planı Örnekleri: Konjestif Kalp Yetmezliği Hemşirelik Süreci...  2004
4  Bakım Planı Örnekleri: Miyokard İnfarktüsü Hemşirelik Süreci...  2004
5  Bakım Planı Örnekleri: Demir Eksikliği Anemisi Hemşirelik Süreci...  2004
6  Bakım Planı Örnekleri: Graves Hastalığı Hemşirelik Süreci...  2004
7  Bakım Planı Örnekleri: Diabetes Mellitus Hemşirelik Süreci...  2004
8  Bakım Planı Örnekleri: Tam AV Blok Hemşirelik Süreci...  2004
NO NAME DATE
1  İmplante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatörlü Hastalara Uygulanan Web Tabanlı Eğitimin Şok Anksiyete Düzeyine ve Yaşam Kalitesine Etkisi...  9/2012 - 9/2015
2  Kalp Yetersizliği Olan Bireylerde Öz-Bakım Yönetiminin İncelenmesi ve Hemşirelik Bakım ve İzlem Programının Hasta Sonuçlarına Etkisi...  10/2012 - /
3  İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hemşirelik Hizmetiçi Eğitim Projesi...  3/2007 - 5/2007
NO NAME YEAR
1  Poster Ödülü...  2008
2  Hemşirelik Öğrencileri Proje Ödülleri...  2012
3  Best Oral Presentation/3rd...  2013
NO Görev
1 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 2014-Devam ediyor
2 Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcısı, Aralık 2014- Şubat 2015
3 Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Mayıs 2014-Devam ediyor
4 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Mart 2014-Devam ediyor
5 Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2013- Mayıs 2014
6 Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcısı, Nisan 2013- Aralık 2014
7 Hemşirelik Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Eylül 2007- Eylül 2010
8 Hemşirelik Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Eylül 2007- Eylül 2010
9 Hemşirelik Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül 2007- Eylül 2010

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi