DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
PROF.DR. ÖMER AKÇALI
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI
E-Mail :   omer.akcali@deu.edu.tr Phone :   +90 232 - 4123370 - 3370
Education/Academic Info
Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1991
Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı  1996
Doçent  Ortopedi ve Travmatoloji  2004
Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2010
NO NAME YEAR
1  miksoinflamatuar fibroblastik sarkom...  2013
2  Ayak ve Ayakbileği Amputasyonları...  2011
3  Retrorektal Kitle Nedeni ile Multidisipliner Yaklaşım Yap?lan Bir Olgu Sunumu (A Case Presentation o...  2011
4  Surgical reconstruction of deformed spine in adolescent idiopathic scoliosis - Review...  2011
5  Ayak ve Ayakbileği Amputasyonları...  2011
6  Morphologic and Morphometric Variations of Calcaneus and Their Importance in Surgical Procedures...  2011
7  Anatomical variations of iliolumbar artery and its relation with surgical landmarks....  2010
8  Lumbosakral bölgeden köken alan psoas absesinin eşlik ettiği Pott hastalığı...  2009
9  Hepatit E virusu kan transfüzyonuyla bulaşıyor mu?...  2009
10  Dana omurgası modelinde farklı enstrümantasyon tekniklerinin ön kolon aksiyel yüklenmesine etkileri:...  2008
11  Neurovascular risks of sacral screws with bicortical purchase: an anatomic study...  2007
12  Autonomic dysreflexia in a patient with lumbar spinal cord injury: a case report...  2006
13  Flexible flatfoot and related factors in primary school children: a report of a screening study...  2006
14  Thoracic duct variations may complicate the anterior spine procedures...  2006
15  Lomber spinal stenozda objektif ve subjektif değerlendirme ölçütleri arasındaki ilişki...  2006
16  Reliability and validity of adapted turkish version of scoliosis research society (SRS-22) questionn...  2005
17  Iliolumbar Veins Have a High Frequency of Variations...  2004
18  Apical instrumentation alters the rotational correction in adolescent idiopathic scoliosis...  2003
19  Congenital anterior dislocation of the radial head: a case with radiographic findings identical to t...  2002
20  A New Method for Detecting Pedicular Wall Perforation During Pedicle Screw Insertion...  2001
21  Glenohumeral instabilitelerde pnömoartro-bilgisayarlı tomografi?...  2001
22  Traumatic spinal cord injury in ankylosing spondylitis: Report of two cases...  2001
23  Effects of lower extremity rotation on prognosis of flexible flatfoot in children...  2000
24  Bilateral trochanteric fractures of the femur in a patient with chronic renal failure...  2000
25  Effect of preoperative chemotherapy on the autcome of surgical treatment of vertebral tuberculosis...  2000
26  Omurganın biyomekaniksel özellikleri...  1999
27  Torakolomber omurganın fonksiyonel anatomisi...  1999
28  Omurga acillerine yaklaşım...  1999
29  Seizure induced multiple level thoracic burst fracture...  1999
30  Spinal instability following gunshot wounds-Report of two cases?...  1999
31  Omurga kırıklarında anterior korpektomi, greftleme ve enstrumantasyon sonuçları...  1999
32  Editöre Mektup. (Femoral kalkar bütünlüğünün bozulduğu kalça kırıklarında Leinbach tipi protez uygul...  1998
33  Femoral kalkar bütünlüğünün bozulduğu kalça kırıklarında Leinbach tipi protez uygulamaları...  1998
34  Does anterior spinal instrument rotation cause retrolisthesis of the lower instrumented vertebra?...  1997
35  Total knee prosthesis; applications in our clinic and preliminary results...  1994
36  Derin ven trombozu ve pulmoner emboli profilaksisinde düşük moleküler ağırlıklı heparinlerin yeri...  1993
37  Juvenile kyphosis...  1992
38  Spinal instrumentation in the surgical treatment of thoraco lumbar fractures of the spine...  1991
NO NAME DATE
1  Adolesan idiopatik skolyozun cerrahi tedavisinde monoaksiyel ve poliaksiyel vida kullanımının denge ...
 29/10/2013 - 03/11/2013
2  Adolesan İdiyopatik Lomber Skolyozun Etyolojisinde Pelvik Asimetrinin Rolü...
 29/10/2013 - 03/11/2013
3  Idiyopatik Adölesan Skolyozunda Vitamin D Reseptör Geni Bsm I Polimorfizmi...
 19/12/2012 - 23/12/2012
4  Turnike eğitimi ameliyat sonrası ağrı ve anksiyete üzerinde etkili mi?...
 01/11/2011 - 05/11/2011
5  Liability of Physician?s on Spinal Surgery and Malpractice....
 02/06/2011 - 05/06/2011
6  Retrorektal kitle nedeni ile multidisipliner yaklaşım yapılan bir olgu sunumu...
 18/05/2011 - 22/05/2011
7  Omurga cerrahisinde kullanılan hemostatik ajanların nöral dokular üzerindeki etkilerinin karşılaştır...
 27/04/2011 - 30/04/2011
8  nutrient foramen and cortical thickness morphometric evaluations of fibula used as source of vascula...
 28/10/2010 - 01/11/2010
9  Miksoinflamatuar fibroblastik sarkom: bir olgu sunumu...
 29/09/2010 - 03/10/2010
10  Vertebra invazyonu gösteren küçük hücreli dışı akciğer kanseri olgularımızda cerrahi tedavi...
 05/11/2008 - 09/11/2008
11  horizontal gaze palsy and scoliosis...
 23/10/2008 - 26/10/2008
12  A medial and anterior facets of calcaneus: Anatomical variations and their significance in surgical ...
 16/05/2008 - 19/05/2008
13  the variation of iliolumbal artery and its relation with important surgical landmarks...
 26/11/2007 - 29/11/2007
14  lenke tip 1 adolesan idipatik skolyozun cerrahi tedavisinde segmental pedikül vidası ile hibrid enst...
 23/10/2007 - 28/10/2007
15  Dana Omurgası Modelinde Farklı Enstrumasyon Tekniklerinin Ön Kolon Aksiyel Yüklenmesine Etkileri...
 23/10/2007 - 28/10/2007
16  A case of iliolumbal artery originating from common iliac artery and its clinical relevance...
 06/09/2006 - 10/09/2006
17  Chronic recurrent multifocal osteomyelitis in the differential diagnosis of JIA...
 15/09/2005 - 18/09/2005
18  Thoracic Duct Variations May Complicate the Anterior Spine Procedures...
 07/09/2005 - 10/09/2005
19  Morphometric Evaluation of Anterior Neurovascular Structures in Relation to Bicortical Sacral 1 and...
 07/09/2005 - 10/09/2005
20  Biomechanical modelling of intradural pressure alterations in spine trauma...
 14/04/2005 - 17/04/2005
21  Anatomic variations of thoracic duct and its importance in spine surgery...
 14/04/2005 - 17/04/2005
22  Scoliosis research society-22 (SRS-22) anketinin türkçe'ye adapte edilmiş versiyonunun geçerliliği v...
 18/10/2003 - 23/10/2003
23  İlkokul çağı çocuklarında fleksibl pes planus ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi: 579 olguluk...
 04/10/2003 - 08/10/2003
24  Lomber spinal stenozda değerlendirme...
 04/10/2003 - 08/10/2003
25  Hepatit E virusu kan transfüzyonuyla bulaşıyor mu?...
 21/09/2003 - 25/09/2003
26  Vena iliolumbalisin anatomisi ve omurga cerrahisindeki önemi...
 01/09/2003 - 05/09/2003
27  Anatomic variations of the iliolumbar vein and its importance for anterior spinal procedures....
 07/07/2003 - 11/07/2003
28  Risk factors of postoperative deep wound infections in spinal instrumentation...
 11/09/2002 - 14/09/2002
29  The effect of apical vertebral instrumentation in surgical tretment of King Type II curves...
 04/09/2002 - 07/09/2002
30  The risk factors of postoperative deep wound infections in spinal instrumentation, analysis of 869 c...
 04/09/2002 - 07/09/2002
31  Does fulcrum bending predict postoperative correction in adolescent idiopathic scoliosis King-Moe Ty...
 04/09/2002 - 07/09/2002
32  Direct repair of lumbar pars interarticularis defect...
 04/09/2002 - 07/09/2002
33  Risk factors of postoperative deep wound infections in spinal instrumentation, analysis of 869 cases...
 23/05/2002 - 25/05/2002
34  Effect of preoperative chemotheraphy on the outcome of surgical treatment of vertebral tuberculosis-...
 09/10/2000 - 13/10/2000
35  Late and early onset infections in spinal surgery...
 05/05/2000 - 08/05/2000
36  Pneumoarthro-CT and contrast arthrography CT in recurrent shoulder dislocations...
 05/03/2000 - 10/03/2000
37  Pes planuslu hastalarda alt ekstremite patomekanik değişiklerinin prognoz üzerine olan etkileri...
 03/11/1999 - 07/11/1999
38  Omurga tüberkülozunun tedavisinde anterior girişimler. Uzun dönem takip sonuçları....
 22/06/1999 - 24/06/1999
39  Long term results of posterior spinal instrumentation in the treatment of idiopathic scoliosis...
 22/06/1999 - 24/06/1999
40  Rod şeklinin rod-vida bağlantı noktasındaki rotasyonel stabilite üzerine olan etkisi...
 13/09/1997 - 17/09/1997
41  Nörolojik defisitli spondylolizis ve listhesis olgularında klinik ve radyoloji bulguların karşılaşt...
 13/09/1997 - 17/09/1997
42  Effect of anterior instrument rotation on the sagittal contour of the scoliotic spine...
 16/10/1996 - 19/10/1996
43  The effect of anterior spinal instrument derotation on the sagittal contour for the spine...
 26/05/1996 - 30/05/1996
44  İdiopatik skolyozun cerrahi tedavisinde konkav tarafta apikal vertebra enstrumantasyonunun derotasyo...
 29/09/1995 - 04/10/1995
45  Femur pseudoartrozunda farklı bir tedavi tekniği ve sonuçları...
 29/09/1995 - 04/10/1995
46  Omurganın torakolomber patlama kırıklarında posterior girişim...
 21/05/1995 - 22/05/1995
47  Omurganın torakolomber patlama kırıklarında Alıcı Anterior Plak uygulamaları...
 21/05/1995 - 22/05/1995
48  Omurga cerrahisi uygulamalarımızdaki komplikasyonlar...
 21/04/1995 - 22/04/1995
49  Our results of different artroplasty techniques for thumb carpometacarpal joint problems...
 24/08/1994 - 28/08/1994
50  Stabilizing with anchoring in shoulder instabilities...
 24/08/1994 - 28/08/1994
51  Total knee prosthesis, applications in our clinic and preliminary results...
 30/03/1994 - 02/04/1994
52  Juvenile Kyphosis...
 15/01/1994 - 16/01/1994
53  The results of a new three dimensional unilateral external fixator device application...
 28/08/1993 - 03/09/1993
54  The basic pathogenesis and load distribution changes of the talocalcaneal joint with normal and club...
 27/08/1993 - 30/08/1993
55  The unilateral external fixator application and the pin tract infection...
 27/08/1993 - 30/08/1993
56  İdiopadik skolyoz cerrahi tedavisinde Alıcı Spinal sistemin kullanımı...
 15/05/1993 - 19/05/1993
57  Spondylolisthesis ve Spondylolizis?in Alıcı Spinal Sistemi ile redüksiyonu ve stabilizasyonu...
 15/05/1993 - 19/05/1993
58  Mechanical characteristics of a new modular hip prosthesis and clinical application...
 26/08/1992 - 29/08/1992
59  Alıcı spinal instrumentation in the surgical treatment of thoracolumbar fractures of the spine...
 17/06/1992 - 19/06/1992
NO NAME YEAR
1  Temel Omurga Cerrahisi Kursu-3 Kurs Kitabı...  2000
2  Temel Omurga Cerrahisi Kursu-2 Kurs Kitabı...  1998
3  İleri Omurga Cerrahisi Kursu-1 Kurs Kitabı...  1998
NO CHAPTER TITLE YEAR
1  Kemik Greftlerinin Özellikleri ve Otojen Greft Alımı Omurga Travmalarında Tedavi Prensipleri...  2011
2  Posterior Lomber İnterbody Füzyon Dejeneratif Omurga Hastalıkları...  2007
NO NAME DATE
1  İdyopatik Adölesan Skolyozunda vitamin D reseptör polimorfizmi...  1/2012 - 12/2012
NO NAME YEAR
1  En iyi klinik çalışma ödülü...  2002
NO Görev
1 Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Mart 2012-Devam ediyor

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi