DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
DOÇ.DR. AYLİN ÖZBEK
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
E-Mail :   aylin.ozbek@deu.edu.tr Phone :   +90 232 - 4123553 - 3553
Education/Academic Info
Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1994
Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  2002
Doçent  Psikiyatri  2012
Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  
NO NAME YEAR
1  A comparison of extra and intra-familial sexual abuse of children and adolescents...  2014
2  A new diagnostic approach for Turkish speaking populations DAWBA Turkish version...  2013
3  Türkçe Güçler ve Güçlükler anketinin ileri psikometrik özellikleri...  2013
4  Tip 1 diyabetes mellitus tanılı çocuğu olan annelerin psikososyal özellikleri: Diyabetik kontrolle i...  2012
5  effects of early litter loss on maternal behavior and subsequent generations in rats: an attempt for...  2011
6  Çocuk Ergen Ruh Sağlığında Epidemiyolojik Çalışmalar: Yöntemsel Bir Bakış...  2010
7  cocuk ve ergenlerin yatarak tedavisinde iyilesme ne kadar kalıcı oluyor?...  2010
8  Yeni türk ceza kanununun çocuk ve ergen psikiyatrisinde adli değerlendirmeye etkileri...  2010
9  child and adolescent mental health inpatient services in turkey is there aneed and are they effectiv...  2009
10  bir olgu üzerinden bebek gözlemi seminerlerinin psikanaliz ve psikoterapi eğitimindeki yeri ve önemi...  2008
11  Güçler ve güçlükler anketi'nin (GGA) türkçe uyarlamasının psikometrik özellikleri...  2008
12  Maternal psychosocial aspects in hypernatremic dehydration with high sodium concentrations in breast...  2008
13  Adjunctive olanzapine treatment in bipolar adolescents responding insufficiently to mood stabilizers...  2006
14  Suspected child abuse among victims of home accidents being admitted to the emergency department: a ...  2006
15  Psychosocial aspects of Turkish mothers of children with juvenile idiopathic arthritis...  2006
16  Development and behavior of non-handicapped preterm children from a developing country...  2005
17  Çocuk Ruh Sağlığı Açısından Prematürite...  2003
18  Tourette sendromunda ketiapin sağaltımı...  2003
19  Okul öncesi çocuklarda psikotrop ilaç kullanımı...  2003
20  Hypernatraemic dehydration due to high sodium concentrations in breast milk: possible relationship w...  2002
21  Xanthogranulomatous Cholecystitis...  1999
NO NAME DATE
1  Long Term Effectiveness of Triple-P Positive Parenting Programme on Childhood Anxiety Disorders: A R...
 18/10/2014 - 22/10/2014
2  A population-based parenting implementation trial in turkey...
 11/08/2014 - 15/08/2014
3  Prenatal Attachment; contributors, obstacles, pre and perinatal consequences...
 14/07/2014 - 18/07/2014
4  Effectiviness of triple-p positive parenting program on childhood anxiety disorders: a prospective c...
 19/02/2014 - 21/02/2014
5  First population roll-out of triple-p in turkey...
 19/02/2014 - 21/02/2014
6  'yeterki yesin'...
 15/05/2013 - 18/05/2013
7  Genital herpetik veziküllerle başvuran bir olgunun cinsel istismar yönünden değerlendirilmesi...
 24/04/2012 - 27/04/2012
8  Yeni bir tanılama aracı (Gelişim ve Ruhsal Sağlık Değerlendirmesi tanı paketinin Türkçe geçerlik güv...
 25/04/2011 - 28/04/2011
9  Çocuk ve ergen ruh sağlığı poliklinik hizmetlerinde öncelik belirleme yöntemlerinin değerlendirilmes...
 25/04/2010 - 28/04/2010
10  A case of absence epilepsy presenting with attention deficit...
 14/06/2008 - 17/06/2008
11  Forensic assessment in child psychiatry. What do the forensic reports tell us?...
 30/04/2008 - 03/05/2008
12  Dişi Sıçanlarda Erken Yavru Kayıplarının İzleyen Gebelik Sonrası Doğan Yavrulara Etkileri...
 19/04/2007 - 22/04/2007
13  Psychosocial aspects of mothers with high sodium in breast milk and hypernatremic dehydration in the...
 24/05/2006 - 27/05/2006
14  1. basamak `?Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Eğitimi??nin hekimlerin bilgi düzeylerine ve mesleksel doyum...
 20/04/2006 - 23/04/2006
15  İzmir ili merkez sağlık ocaklarında en sık görüldüğü bildirilen çocuk ve ergen ruh sağlığı yakınmala...
 20/04/2006 - 23/04/2006
16  anne sütü sodyum değeri yüksekliği ile birlikte hipernatremik dehidratasyonu olan yenidoğanların ann...
 20/04/2006 - 23/04/2006
17  Dişi sıçanların erken yavru kayıplarına tepkileri ve bu durumun maternal davranışlarına etkileri...
 20/04/2006 - 23/04/2006
18  Anne sütü sodyum değeri yüksekliği ile birlikte hipernatremik dehidratasyonu olan yenidoğanların ann...
 12/04/2006 - 16/04/2006
19  The process of a school consultation for 2 years in terms of a multidisciplinary crises intervention...
 22/09/2005 - 23/09/2005
20  HIV and Children...
 21/09/2005 - 24/09/2005
21  'Strengths and difficulties questionaire-SDQ' Güçler ve güçlükler anketi-GGA ergen formunun Türkçe ç...
 21/04/2005 - 24/04/2005
22  Ev kazaları ile başvuran çocuklarda sosyodemografik ve glişim özelliklerinin, ebeveyn tutumlarının, ...
 21/04/2005 - 24/04/2005
23  Tip 1 Diabettes Mellitus tanılı çocukların annelerinin psikososyal özellikleri ve diabetik kontrolle...
 21/04/2005 - 24/04/2005
24  Güçler ve güçlükler anketi (GGA) "strength and difficulties questionnaire-SDQ" ergen formunun Türkçe...
 21/04/2005 - 24/04/2005
25  Asperger Bozukluğu tanısı almış 6 olgunun Rorschach değişkenlerinin incelenmesi....
 05/10/2004 - 07/10/2004
26  Psychosocial aspects of families of children with juvenile idiopathic arthritis...
 09/09/2004 - 12/09/2004
27  Asperger Sendromuna ve yüksek işlevli otizme sahip çocukların Rorschach protokollerinin karşılaştırı...
 21/04/2004 - 24/04/2004
28  'Strengths and difficulties questionaire-SDQ' Güçler ve güçlükler anketi-GGA ebeveyn formunun Türkçe...
 21/04/2004 - 24/04/2004
29  Juvenil idiyopatik artriti olan çocukların ailelerinde psikososyal özellikler...
 21/04/2004 - 24/04/2004
30  Güçler ve güçlükler anketi "strength and difficulties questionaire-SDQ" anne-baba formunun Türkçe çe...
 20/04/2004 - 24/04/2004
31  Prematüre çocuklarda gelişimsel, davranışsal, coşkusal özellikler ile bunlara etki eden etmenler...
 07/03/2003 - 09/03/2003
32  0-6 yaş arası çocuklarda psikotrop ilaç kullanımı...
 07/03/2003 - 09/03/2003
33  Quetiapine treatment in patients with Tourette's syndrome...
 05/09/2002 - 08/05/2002
34  Asperger Sendromu Tanısı Almış 6 Olgunun İzlem Süreci....
 26/04/1998 - 29/04/1998
NO NAME YEAR
1  İnsan Olurken: Tavistock Modeli Bebek Gözlemi Seminer Notları...  2004
NO CHAPTER TITLE YEAR
1  Bağlanma Bozuklukları BEBEK RUH SAĞLIĞI (0-4YAŞ) TEMEL KİTABI...  2012
2  Bebeklik ve Erken Çocukluk Döneminde Kayıplar ve Yas BEBEK RUH SAĞLIĞI (0-4YAŞ) TEMEL KİTABI...  2012
3  Bağlanma ve Gelişimi BEBEK RUH SAĞLIĞI (0-4YAŞ) TEMEL KİTABI...  2012
4  HIV/AIDS ve Çocuk Çocuk Hastalıklarında Biyopsikososyal Yaklaşım...  2007
NO NAME DATE
1  Olumlu Annebabalık Programı-Triple P'nin Balçova İlçesinde Yaşayan Annebabaların Tutumlarına ve Genel Sağlık Durumlarına, Çocukların Duygusal ve Davranışsal Sorunlarına Etkileri...  5/2012 - 4/2014
2  Balçovanın çocukları daha mutlu büyüyecek...  5/2012 - 4/2014
3  Güçler ve Güçlükler Anketi Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik çalışması...  12/2006 - 12/2006
4  Türkiye'de anne bebek etkileşiminin kültürel ve sosyal boyutu ve bunun gelişmsel sorunlara etkisi...  1/2006 - 12/2007
5  DİŞİ SIÇANLARDA ERKEN YAVRU KAYIPLARININ İZLEYEN ERKEN GEBELİK SONRASI MATERNAL DAVRANIŞLARA VE YAVRULARA ETKİLERİ...  8/2005 - 7/2006
NO NAME YEAR
1  Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Vakfı Çocuk Psikiyatisi Poster ödülü....  2003
2  Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Vakfı Çocuk Psikiyatisi Poster ödülü....  2004
NO NAME YEAR
1  TUBİTAK  2005
2  TUBİTAK  2005
NO Görev
1 Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Mart 2012- Mart 2015
2 Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Yardımcı Doçent Üyeliği, Kasım 2009- Şubat 2010

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi