DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
PROF.DR. EGEMEN İDİMAN
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
E-Mail :   egemen.idiman@deu.edu.tr Phone :   +90 232 - 4124053 - 4053
Education/Academic Info
Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1973
Tıpta Uzmanlık  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı  1976
Doçent  Nöroloji  1981
Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1988
NO NAME YEAR
1  Uveitis associated with multiple sclerosis:complications and visual prognosis...  2014
2  Contingent negative variation is associated with cognitive dysfunction and secondary progressive dis...  2014
3  Caregiver burden, quality of life and walking ability in different disability levels of multiple scl...  2014
4  Anti-John Cunningham virus antibody prevalance in Multiple Sclerosis patients in Turkey...  2014
5  Evaluation of clinical parameters during and after treatment of attack in patients with clinically i...  2013
6  Responsiveness of the Multiple Sclerosis International Quality of Life questionnaire to disability c...  2013
7  Klinik İzole Sendrom ve Multipl Skleroz Hastalarında Fiziksel Aktivite Düzeyi, Egzersiz Algısı ve Ya...  2013
8  Health-related quality of life as an independent predictor of long-term disability for patients with...  2013
9  The cooling effect on proinflammatory cytokines interferon-gamma, tumor necrosis factor-alpha, and n...  2013
10  Multipl Skleroz Hastalarında Hafif ve Şiddetli Yeti Yitiminin Yürüme Yeteneği ve Yaşam Kalitesi Üzer...  2013
11  Sexual dysfunction in multiple sclerosis: Gender differences...  2013
12  Inflammatory demyelinating central nervous system diseases in childhood: clinical and paraclinical p...  2012
13  Early Onset Multiple Sclerosis Has Worse Prognosis Than Adult Onset Multiple Sclerosis Based on Cogn...  2012
14  Quality of Life, Fatigue and Balance Improvements after Home-Based Exercise Program in Multiple Scle...  2012
15  The limited demyelinating diseases: the voyage of optic neuritis and transverse myelitis to multiple...  2011
16  The significance of oligoclonal bands in multiple sclerosis: Relevance of demographic and clinical f...  2009
17  Exercise perception in patients with multiple sclerosis based on disability level ...  2008
18  Difference between generic and multiple sclerosis-specific quality of life instruments regarding the...  2007
19  Development of multiple sclerosis after vaccination against hepatitis B: a study based on human leuc...  2006
20  Motor assessment of upper extremity function and its relation with fatigue, cognitive function and q...  2006
21  Cross-cultural adaptation and validation of multiple sclerosis quality of life questionnaire (MSQOL-...  2006
22  Utilization of the multiple sclerosis functional composite in follow-up: relationship to disease phe...  2005
23  Intrathecal sICAM-1 production in multiple sclerosis Correlation with triple dose Gd-DTPA MRI enhanc...  2005
24  Utilization of the auditory consonant trigram test to screen for cognitive impairment in patients wi...  2004
25  Ultrastructural and immunohistochemical similarities of two distinct entities; multiple sclerosis an...  2004
26  Visual evoked potential is superior to triple dose magnetic resonance imaging in the diagnosis of op...  2004
27  HLA genotypes in Turkish patients with myasthenia gravis: Comparison with multiple sclerosis patient...  2004
28  Multipl sklerozlu hastalarda yorgunluk ve yorgunluğun etkisinin değerlendirilmesi...  2004
29  Cortical relay time for long latency reflexes in patients with definite multiple sclerosis...  2004
30  Expanded disability status scale'in işlevsel sistemleri ile sağlıkla ilişkili yaşlam kalitesinin ili...  2004
31  Multipl Sklerozda "Multiple Sclerosis Functional Composite"in Kullanımı...  2004
32  Hafif özürlülüğe sahip multipl sklerozlu hastalarda yaşam kalitesi ölçümünde multiple sclerosis inte...  2004
33  Sneddon sendromlu bir olgu...  2004
34  Progresif seyirli multipl skleroz olgularında serebellar tutuluşun prognozu belirlemedeki önemi...  2004
35  Tümör nekrozis faktör-alfa tek başına multipl sklerozda relapsın habercisi değildir...  2004
36  Correlations between multiple sclerosis functional composite, expanded disability status scale and h...  2004
37  Multipl sklerozda seyir özellikleri: 420 olgunun klinik analizi...  2003
38  Nitric oxide as an activity marker in multiple sclerosis...  2003
39  Childhood and juvenile onset multiple sclerosis: clinical and paraclinical features...  2003
40  Primer progresif multipl sklerozda demografik ve klinik özellikler...  2003
41  Çocuk ve ergenlerde migren başağrısının erişkin başlangıçlı miğren başağrıları ile karşılaştırılması...  2003
42  Antifosfolipid Antikor (APLA) Sendromu: Olgu Sunumu...  2003
43  Multipl skleroz hastalarında destekleyici grup terapisi...  2003
44  Myastenia Graviste Antikora Bağımlı Hücresel Aracılıklı Sitotoksisite Düzeylerinin Araştırılması...  2003
45  Multipl skleroz hastalarında psikolojik destek gereksinimi...  2002
46  Multiple sclerosis and parkinsonism: a case report...  2002
47  Multipl sklerozda ölüm nedenleri: 16 yıllık bir seride kesitsel analiz...  2002
48  İnterferon beta-1b sağaltımında 5 yıllık deneyim...  2002
49  Coexistence of myasthenia gravis and multiple sclerosis in two cases; a coincidence?...  2002
50  Multipl sklerozda interferon beta-1A sağaltımının izleminde multimodal uyarılmış potansiyeller...  2001
51  Distribution of some extracellular matrix proteins and ultrastructural findings in sural nerve biop...  2001
52  Relapsing-remitting multipl sklerozda interferon beta-1b sağaltımı: klinik ve manyetik rezonans görü...  2001
53  Multipl sklerozda interferon beta 1a ve kognitif testler...  2000
54  Nöromyotoni ve epilepsi. Olgu sunumu....  2000
55  Uyku ve Epilepsi İlişkisi (Nokturnal Nöbetli 119 olgunun incelenmesi)...  2000
56  Beta interferon sağaltımı alan multipl sklerozlu hastalarda seri P300 ve "Contingent Negative Variat...  2000
57  Pseudotumor cerebri as a presenting sign in Behçet's Disease. Case report....  1999
58  The co- occurrence of bipolar disorder and multiple sclerosis....  1999
59  Multipl sklerozda bazal ganglion sinyal intensitesi değişiklikleri...  1997
60  Association of trigeminal neuralgia with multiple sclerosis: Clinical and magnetic resonance imaging...  1997
61  Ağrının tetiklediği nöbet, etyoloji: ulegyria....  1997
62  Viral ansafalite bağlı bilingual afazi...  1996
63  Migrenli Olgularda İnteriktal ve İktal Tc99m HMPAO SPECT ve EEG Brain Mapping....  1995
64  Multipl sklerozda kognitif fonksiyon bozuklukları ve magnetik resonans bulgularını kantitatif analiz...  1995
65  Multipl skleroz'da antikardiyolipin antikorları...  1995
66  Dirençli epilepsilerde vigabatrin tedavisi....  1995
67  Magnetik Rezonans Görüntülemede Multipl Skleroz Plakları Için Alışılmamış Bir Görüntü " Kistik Kompo...  1994
68  Epilepsi tanılı 500 olgunun değerlendirilmesi....  1994
69  Multipl Sklerozda Kan Prolaktin Düzeylerinin Klinik Dönemlerle İlişkileri....  1994
70  Bir Ailede Huntington Koresi ve Nörofibromatozis Birlikteliği....  1993
71  Multipl Sklerozda Yüksek Doz Metil Prednizolon Tedavisinin Klinik Tablo Üzerine Etkileri...  1993
72  KİD Sendromu (Keratitis, Ichthyosis, Deafness)...  1990
73  Multipl Sklerozda Akkiz Monoküler Pendüler Nistagmus...  1990
74  Hallervorden-Spatz Hastalığı...  1990
75  beckwith-wiedemann sendromu...  1990
NO NAME DATE
1  Physical activity and walking differences between working and unemployed women with multiple scleros...
 31/05/2014 - 03/06/2014
2  Six Spot Step Testinin Hafif Multipl Skleroz Hastalarında Kullanımı...
 15/11/2013 - 21/11/2013
3  Demiyelinizan Optik Nevrit'İN Maküler Hastalıktan Ayırımında Elektrofizyolojik Fotostres Geri Dönüş ...
 15/11/2013 - 21/11/2013
4  ansefolopati tablosuyla başvuran balo'nun konsantrik sklerozu...
 02/11/2013 - 03/01/2013
5  Multipl Sklerozlu Hastalarda Fiziksel Aktivite Düzeyini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi...
 30/10/2013 - 03/11/2013
6  Oligoclonal IgM bands in the cerebrospinal fluid of patients with acute demiyelinating diseases...
 03/10/2013 - 05/10/2013
7  Using the six spot step test (SSST) in mild multiple sclerosis patients...
 02/10/2013 - 05/10/2013
8  The relationship between low expanded disability status scale (EDSS) scores and walking tests in mul...
 02/10/2013 - 05/10/2013
9  RELAPSİNG PROGRESSİF SEYİRLİ, SANTRAL SİNİR SİSTEMİ BEYAZ CEVHER TUTULUMU GÖSTEREN, FARKLI BOS VE MR...
 16/11/2012 - 22/11/2010
10  Gebelikte NMDA reseptör (NMDAR) ensefaliti...
 25/11/2011 - 01/12/2011
11  Multipl skleroz ve klinik izole sendromda faces symbol testin kullanımı: PASAT ile karşılaştırma...
 25/11/2011 - 01/12/2011
12  Klinik izole sendromda mikro-RNA ifade profili...
 25/11/2011 - 01/12/2011
13  MicroRNAs in slinically isolated syndrome...
 19/10/2011 - 22/10/2011
14  The faces symbol test is a reliable surrogate for the Paced Auditory Serial Adition Test in both cli...
 19/10/2011 - 22/10/2011
15  The relationship between blood cytokine level and physical-mental fatigue in patients with myastheni...
 10/09/2011 - 13/09/2011
16  The Relationship between Blood Cytokine Level and Physical-Mental Fatigue in Patients with Myastheni...
 03/06/2011 - 05/06/2011
17  Fatigue in Clinically Isolated Syndrom: Affecting Factors and Comparison with Multiple Sclerosis...
 09/04/2011 - 16/04/2011
18  Optical Coherence Tomography in Clinically Isolated Syndrome and Multiple Sclerosis as a Measure of ...
 06/04/2011 - 16/04/2011
19  The Effects of Supervised Exercise Programme on Functional Status, Fatigue and Quality of Life in Pa...
 13/10/2010 - 16/10/2010
20  Anti-uhthoff effect of hypothermia on multiple sclerosis patients previously affected by opic neuri...
 13/10/2010 - 16/10/2010
21  Correlation between magnetic resonance imaging lesions and intrathecal immunoglobulin synthesis in p...
 19/06/2010 - 23/06/2010
22  Do neutralizing antibodies affect interferon beta treatment based on multiple sclerosis functional c...
 19/06/2010 - 23/06/2010
23  Premenstrual worsening in multiple sclerosis: physical disability and cognitive decline...
 19/06/2010 - 23/06/2010
24  Possible predictive parameters to converse multiple sclerosis in patients with clinically isolated s...
 19/06/2010 - 23/06/2010
25  Fatigue in multiple sclerosis: comparison of premenstrual period and ovulation phase in patients wit...
 19/06/2010 - 23/06/2010
26  The neuro-opthalmologic and electrophsysiologic evaluation of hypothermia in multiple sclerosis pat...
 13/05/2010 - 16/05/2010
27  Klinik izole sendromun multipl skleroza dönüşümünü etkileyen immunolojik etmenler...
 10/11/2009 - 15/11/2009
28  Multipl sklerozda intratekal immunoglobulin sentezi ile manyetik rezonans görüntüleme lezyonlarının ...
 10/11/2009 - 15/11/2009
29  Multipl sklerozda interferon-betaya karşı gelişen nötralizan antikorların "Multiple Sclerosis Fuctio...
 10/11/2009 - 15/11/2009
30  Multipl sklerozlu hastalarda ev egzersiz eğitiminin yaşam kalitesi, yorgunluk ve denge fonksiyonları...
 10/11/2009 - 15/11/2009
31  Nörolojik Tutulumu Olan Wilson Hastalarında ATP7B Genini 8,9,12,13,14,16 ve 18 nolu Ekzonlarındaki M...
 10/11/2009 - 15/11/2009
32  Menstruel siklusta yorgunluk: multipl skleroz hastalarında premenstruel periyot ve ovulasyon fazının...
 10/11/2009 - 15/11/2009
33  Multipl sklerozda premestruel kötüleşmenin fiziksel özürlülük ve bilişsel bozulma ile ilişkisi...
 10/11/2009 - 15/11/2009
34  The correlations between the cerebrospinal fluid tau levels,immunological parameters of the cerebros...
 09/09/2009 - 12/09/2009
35  The clinical and immunological comparison of limited disseminated demyelinating diseases and convent...
 25/04/2009 - 02/05/2009
36  Sexual dysfunction in multiple sclerosis: gender basis differences...
 25/04/2009 - 02/05/2009
37  Fatigue in myasthenia Gravis and multiple sclerosis: cross-sectional, controlled comparison study...
 25/04/2009 - 02/05/2009
38  Cognitive impairment and mental fatigue in multiple sclerosis and myasthenia gravis...
 25/04/2009 - 02/05/2009
39  Multipl skleroz hastalarında cinsel disfonksiyon...
 11/11/2008 - 16/11/2008
40  Multipl skleroz ve myastenia gravisli hastalarda mental yorgunluk olur mu? kognitif etkilenmenin ve ...
 11/11/2008 - 16/11/2008
41  Myastenia gravis ve multipl sklerozda yorgunluk: Kesitsel kontrollü karşılaştırma...
 11/11/2008 - 16/11/2008
42  Dağılımı sınırlı demyelinizan hastalıkların klisik multipl skleroz olgularından klinik ve immunoloji...
 11/11/2008 - 16/11/2008
43  Multipl sklerozda interferon betaya karşı gelişen blokan ve nötralizan antikorların klinik üzerine e...
 11/11/2008 - 16/11/2008
44  Multipl sklerozda premenstrüel dönemin hastalık üzerine etkisi...
 11/11/2008 - 16/11/2008
45  Oligoclonal bands in multiple sclerosis: differences in repeated cerebrospinal fluid examinations...
 17/09/2008 - 20/09/2008
46  Optic coherence tomography in cases with optic neuritis...
 17/09/2008 - 20/09/2008
47  Comparison of optic-spinal multiple sclerosis with conventional multiple sclerosis: clinical and lab...
 17/09/2008 - 20/09/2008
48  The physiotherapy outcomes applied during an acute attack...
 23/08/2008 - 26/08/2008
49  Exercise perception in patients with multiple sclerosis based on disability level...
 23/08/2008 - 26/08/2008
50  Correlations between auditory consonant trigram test, paced auditory serial addition test health-rel...
 12/04/2008 - 19/04/2008
51  Childhood onset multiple sclerosis has worse prognosis than adult onset MS on the basis of cognition...
 12/04/2008 - 19/04/2008
52  Effects of mitoxantrone treatment on cognitive and physical disability in patients with multiple scl...
 12/04/2008 - 19/04/2008
53  Lhermitte's sign in multiple sclerosis: neuroradiological correlation...
 12/04/2008 - 19/04/2008
54  Tau protein concentrations in cerebrospinal fluid of patients with multiple sclerosis:relationship w...
 12/04/2008 - 19/04/2008
55  Multipl sklerozda artmış beyin omurilik sıvısı tau düzeylerinin anlamı: hastalık gidişi ve aktivites...
 10/11/2007 - 15/11/2007
56  Optik nöritiste optik koherans tomografinin yeri ve önemi...
 10/11/2007 - 15/11/2007
57  Multipl sklerozda mitoksantron tedavisinin bilişsel işlevler ve fiziksel özürlülük üzerine etkileri...
 10/11/2007 - 15/11/2007
58  Multipl sklerozda L'hermitte belirtisi: nöroradyolojik bağıntı...
 10/11/2007 - 15/11/2007
59  Multipl sklerozda akut atak döneminde uygulanan fizyoterapi programının sonuçları...
 10/11/2007 - 15/11/2007
60  Multipl skleroz hastalarında egzersiz algısının değerlendirmesi...
 10/11/2007 - 15/11/2007
61  Multiple skleroz hastalarında atak döneminde uygulanan fizyoterapi programının etkilerinin değerlend...
 04/05/2007 - 06/05/2007
62  Hepatit B aşılaması sonrası gelişen MS ile aşılamadan bağımsız gelişen MS olgularının kaşrılaştırılm...
 12/11/2006 - 17/11/2006
63  Multipl skleroz atak tedavisinin izleminde auditory consonant trigram (ACT) testinin kullanımı: yaşa...
 12/11/2006 - 17/11/2006
64  Çocukluk çağı ve erişkin başlangıçlı multipl sklerozun klinik ve manyetik rezonans görüntüleme temel...
 12/11/2006 - 17/11/2006
65  Multipl sklerozda hareket bozuklukları...
 12/11/2006 - 17/11/2006
66  Yürüme bozukluğunun multipl sklerozlu hastalarda nesnel değerlendirilmesi...
 12/11/2006 - 17/11/2006
67  Importance of oligoclonal banding in multiple sclerosis: relation with demographic, clinical feature...
 27/09/2006 - 30/09/2006
68  Development of multiple sclerosis after vaccination against hepatitis B: a prospective study based o...
 27/09/2006 - 30/09/2006
69  The concurrence of trigeminal and glossopharyngeal neuralgia in multiple sclerosis...
 27/09/2006 - 30/09/2006
70  Two cases with clinically isolated conus medullaris syndrome...
 27/09/2006 - 30/09/2006
71  The association of human leukocyte antigens with disease severity and prognosis in patients with mul...
 27/09/2006 - 30/09/2006
72  Clinic neuroophtalmologic, electrophysiologic and imaging methods in optic neuritis diagnosis...
 27/09/2006 - 30/09/2006
73  Utilization of multiple sclerosis functional composite in multiple sclerosis: 5-year follow-up...
 27/09/2006 - 30/09/2006
74  Laküner enfarkt nedeni olarak intrakranial venöz hipertansiyon...
 25/05/2006 - 27/05/2006
75  Optik nevrit tanısında klinik nörooftalmolojik, elektrofizyolojik ve görüntüleme yöntemlerinin yeri...
 09/12/2005 - 
76  Klinik olarak izole conus medullaris sendromlu multipl skleroz olgusu...
 08/12/2005 - 08/12/2005
77  Familial Multipl Skleroz'da demografik ve klinik özellikler:Sporadik MS ile karşılastırma...
 05/12/2005 - 10/12/2005
78  Do MS-specific quality of life instruments improve measurement on the basis of multiple sclerosis fu...
 28/09/2005 - 01/10/2005
79  Balo's concentric sclerosis in a Turkish patient: a serial MRI and MRS study...
 28/09/2005 - 01/10/2005
80  Utilization of the multiple sclerosis functional composite in follow-up: relationship to disease phe...
 06/10/2004 - 09/10/2004
81  Difference between generic and MS-specific quality of life instruments regarding the assessment of t...
 06/10/2004 - 09/10/2004
82  Multiple sclerosis functional composite is more sensitive for detecting the treatment effects in mul...
 06/10/2004 - 09/10/2004
83  Fatigue and its associations with disability and sociodemographic variables in patients with multipl...
 06/10/2004 - 09/10/2004
84  Utilization of auditory consonant trigram test to screen for cognitive impairment in patients with m...
 06/10/2004 - 09/10/2004
85  Türk myastenia gravis hastalarında HLA genotipleri: Klinik ve demografik bulgular temelinde multipl ...
 29/09/2004 - 03/10/2004
86  Tekrarlayan bilateral periferik fasiyal paralizinin nadir bir nedeni: Fasiyal kanala komşu bilateral...
 29/09/2004 - 03/10/2004
87  Olası bir demiyelinizasyona bağlı semptomatik bir narkolepsi olgusu...
 29/09/2004 - 03/10/2004
88  Trigeminal sinirde kontrast tutulumu olan bir multipl skleroz olgusu...
 29/09/2004 - 03/10/2004
89  Multiple sclerosis functional composite MS'te tedavi etkinliğini saptamada expanded disability statu...
 29/09/2004 - 03/10/2004
90  Multiple sclerosis functional composite'in multipl sklerozun izleminde kullanımı: hastalık tipi, özü...
 29/09/2004 - 03/10/2004
91  Genel ve MS-özgül yaşam kalitesi ölçeklerinin multipl sklerozda tedavi etkinliğini değerlendirmedeki...
 29/09/2004 - 03/10/2004
92  Multipl sklerozda yorgunluğun özürlülük düzeyi ve sosyodemografik değişkenlerle ilişkisi: relaps ve ...
 29/09/2004 - 03/10/2004
93  HLA Genotypes in Turkish Patients with Myasthenia Gravis: Comparison with Multiple Sclerosis Patient...
 27/05/2004 - 30/05/2004
94  Neurobrucellosis:report five cases...
 01/05/2004 - 04/05/2004
95  Çok geç başlangıçlı bir multipl skleroz olgusu...
 22/10/2003 - 26/10/2003
96  Akut sağırlık ve multipl skleroz (3 olgu nedeniyle)...
 22/10/2003 - 26/10/2003
97  Süperior Sagittal dinüs dural AVF tedavisinde alternatif yaklaşımlar...
 22/10/2003 - 26/10/2003
98  Multipl skeroz hastalarında yorgunluk ve yorgunluğun etkisinin değerlendirilmesi...
 22/10/2003 - 26/10/2003
99  Multipl sklerozda bilişsel işlevlerin değerlendirilmesinde yeni bir test: auditory consonant trigram...
 22/10/2003 - 26/10/2003
100  Hafif özürlülüğe sahip multipl sklerozlu hastalarda yaşam kalitesi ölçümünde MuSIQoL'ün kullanımı: 2...
 22/10/2003 - 26/10/2003
101  Multipl sklerozda hastalık aktivitesinin belirlenmesinde laboratuvar/MRG göstergeleri ve sICAM-1 ili...
 22/10/2003 - 26/10/2003
102  Multipl sklerozlu hastalarda yaşam kalitesinin MuSIQoL ile ölçümü ve MuSIQoLile özürlülük arasındaki...
 22/10/2003 - 26/10/2003
103  Klinik çalışmalarda EDSS'yi kim uygulamalı: deneyimli ve deneyimsiz uygulayıcıların EDSS değerlendir...
 22/10/2003 - 26/10/2003
104  Superiyor sagittal sinüs dural arteriyovenöz fistül tedavisinde transkraniyal embolizasyon...
 08/10/2003 - 11/10/2003
105  Who should use EDSS for evaluating multiple sclerosis in clinical trials: comparison of EDSS assessm...
 17/09/2003 - 20/09/2003
106  Comparison of expanded disability status scale and multiple sclerosis functional composite in remiss...
 17/09/2003 - 20/09/2003
107  A case of very-late-onset multiple sclerosis with a benign course...
 17/09/2003 - 20/09/2003
108  Health-related quality of life in Turkish multiple sclerosis patientsinvolved in the international M...
 17/09/2003 - 20/09/2003
109  Changes in health-related quality of life in Turkish multiple sclerosis patients involved in the int...
 17/09/2003 - 20/09/2003
110  Evaluation of fatigue and its effects on patients with multiple sclerosis...
 17/09/2003 - 20/09/2003
111  Çocuk ve ergenlerde başağrısı...
 19/10/2002 - 23/10/2002
112  Myastenia Gravis Hastalarında Antikora Bağımlı Hücresel Aracılıklı Sitotoksisite Düzeylerinin Araştı...
 19/10/2002 - 23/10/2002
113  Multipl skleroz olgularının pulse metilpredizolon ile tedavi edilen ataklarının izleminde EDSS ve "m...
 19/10/2002 - 23/10/2002
114  Multipl sklerozda hastalık aktivite göstergesi: nitrik oksid...
 19/10/2002 - 23/10/2002
115  Sağlık personelinde multipl skleroz sıklığı artışı bir rastlantı mıdır?...
 19/10/2002 - 23/10/2002
116  Multipl skleroz hastalarında destekleyici grup terapisi...
 19/10/2002 - 23/10/2002
117  Antifosfolipid sendrom: Olgu sunumu...
 19/10/2002 - 23/10/2002
118  Multipl sklerozda remisyon döneminde EDSS ve MSFC'nin kullanımı...
 19/10/2002 - 23/10/2002
119  Progresif seyirli multipl skleroz olgularında serebellar tutuluşun prognozu belirlemedeki önemi...
 19/10/2002 - 23/10/2002
120  Multipl skleroz hastalarında psikolojik destek gereksinimi...
 19/10/2002 - 23/10/2002
121  Optik sinir patolojilerinin tanısında GUP'in orbita MRG'ye üstünlüğü...
 19/10/2002 - 23/10/2002
122  Cross-cultural adaptation and validation of multiple sclerosis quality of life questionnaire (MSQOL-...
 18/09/2002 - 21/09/2002
123  Correlations between "functional systems" of expanded disability status scaleand health related qual...
 18/09/2002 - 21/09/2002
124  Nitric oxide as an activity marker in multiple sclerosis...
 18/09/2002 - 21/09/2002
125  Multipl sklerozda seyir özellikleri: 420 olgunun klinik analizi...
 31/10/2001 - 04/11/2001
126  Türk toplumuna uyarlanmış "multipl skleroz yaşam kalitesi ölçeği" ile "expanded disability status sc...
 31/10/2001 - 04/11/2001
127  Beş yıllık izlem dönemi ardından interferon beta-1b ile kazanılan deneyimler...
 31/10/2001 - 04/11/2001
128  "Multiple sclerosis quality of life" ölçeğinin Türk multipl skleroz topluluğuna uyarlanma ve geçerli...
 31/10/2001 - 04/11/2001
129  Primer progresif multipl sklerozda seyir özellikleri...
 31/10/2001 - 04/11/2001
130  Course of primary progressive multiple sclerosis...
 12/09/2001 - 15/09/2001
131  Survey of multiple sclerosis: preliminary results...
 12/09/2001 - 15/09/2001
132  Expriences of interferon beta-1b treatment after 5-year follow-up...
 12/09/2001 - 15/09/2001
133  Subclinical optic nerve involvement in multiple sclerosis?...
 17/06/2001 - 22/06/2001
134  Multiple sclerosis after vaccination against hepatitis b and hla haplotypes...
 02/04/2001 - 02/04/2001
135  Optik nöritis tablosuyla başlayan multipl skleroz olgularında nörooftalmolojik özellikler klinik se...
 02/11/2000 - 05/11/2000
136  Multipl sklerozlu hastalarda subklinik optik sinir etkilenmesinin araştırılması (ön çalışma)...
 02/11/2000 - 05/11/2000
137  Hepatit-b aşılaması sonrası multipl skleroz gelişimi ve HLA haplotipleri...
 02/11/2000 - 05/11/2000
138  Multipl sklerozda ölim nedenleri: 16 yıllık izlem sonuçları...
 02/11/2000 - 05/11/2000
139  Uyku epilepsileri...
 10/10/2000 - 15/10/2000
140  Interferon tedavisi altındaki relapsing-remitting seyirli multipl skleroz hastalarında klinik relaps...
 24/10/1999 - 28/10/1999
141  Relapsing remitting multipl skleroz (RRMS) hastalarında TNF-alfa üretim kapasitesinin ölçümüyle gele...
 24/10/1999 - 28/10/1999
142  Relapsing-remitting multipl sklerozda interferon beta 1b sağaltımı: klinik ve MRG sonuçları...
 24/10/1999 - 28/10/1999
143  Periferik ve Santral Sinir Sisteminin Birlikte Tutulduğu Demyelinizan Hastalıkta Sural Sinirde Ekstr...
 24/10/1999 - 28/10/1999
144  Cause of death in multiple sclerosis...
 14/09/1999 - 16/09/1999
145  Duchenne Musküler Distrofi:Delesyonlu İkizler...
 26/04/1998 - 30/04/1998
146  Cognitive tests and beta interferon 1A in multiple sclerosis...
 02/11/1997 - 05/11/1997
147  Serial analysis of serum tumor necrosis factor alpha and interferon gamma in patients with multiple ...
 02/11/1997 - 05/11/1997
148  MRI activity in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis: the effects of recombinant int...
 02/11/1997 - 05/11/1997
149  Interferon beta-1a (Rebif) therapy in relapsing- remitting multiple sclerosis: Clinical results...
 02/11/1997 - 05/11/1997
150  Multiple sclerosis and movement disorders, ECTRIMS 97....
 02/11/1997 - 05/11/1997
151  Parkinsonism in multiple sclerosis. ECTRIMS 97....
 02/11/1997 - 05/11/1997
152  Serial recordings of evoked potentials during interferon 1A (Rebif) therapy in multiple sclerosis...
 02/11/1997 - 05/11/1997
153  Serial recordings of endogenous evoked potentials in patients with multiple sclerosis during interfe...
 02/11/1997 - 05/11/1997
154  Relapsing-remitting multiple sklerozlu hastalarda manyetik rezonans görüntüleme aktivitesi: rekombin...
 24/10/1997 - 28/10/1997
155  Relapsing-remitting multipl sklerozda interferon beta 1a tedavisi: Klinik Sonuçlar...
 24/10/1997 - 28/10/1997
156  Multipl sklerozlu olgularda interferon beta-1a tedavisi süresince serum tümör nekrozis faktör alfa v...
 24/10/1997 - 28/10/1997
157  Multipl sklerozda interferon beta-1a sağaltımının izleminde multimodal uyarılmış potansiyeller....
 24/10/1997 - 28/10/1997
158  Yavaş Salınımlı Valproik Asidin Klinik Kullanımı...
 24/10/1997 - 28/10/1997
159  Beta interferon 1-A (Rebif) sağaltımı alan multpl sklerozlu hastalarda P300 ve Contingent Negative V...
 24/10/1997 - 28/10/1997
160  Multipl Sklerozda interferon beta-1a ve kognitif testler...
 24/10/1997 - 28/10/1997
161  Pseudotumor cerebri as a presenting sign in Behçet's disesase....
 04/06/1997 - 08/06/1997
162  Neuromyotonia and epilepsy: a case report....
 04/06/1997 - 08/06/1997
163  Multiple sklerozda BOS ve serumda nöron spesifik enolaz değerleri...
 13/10/1996 - 18/10/1996
164  The changes of signal intensity on MRI of basal ganglia in multiple sclerosis....
 08/06/1996 - 12/06/1996
165  Importance of nystagmus in etiologic diagnosis and lesion localization....
 08/06/1996 - 12/06/1996
166  Association of trigeminal neuralgia and multiple sclerosis....
 08/06/1996 - 12/06/1996
167  Multipl sklerozda bazal ganglion sinyal intensitesi değişiklikleri, ....
 14/05/1996 - 15/05/1996
168  Viral ansefalite bağlı bilingual afazi...
 24/09/1995 - 28/09/1995
169  The association between bipolar affective disorder and multiple sclerosis....
 03/09/1995 - 06/09/1995
170  A multiple sclerosis patient presenting with only complaint of diplopia and only sign of bilateral I...
 03/09/1995 - 06/09/1995
171  Anticardiolipin antibodies in migraine....
 17/06/1995 - 21/06/1995
172  Anticardiolipin antibodies in Multipl Sclerosis patients...
 17/06/1995 - 21/06/1995
173  Multipl skleroz ve bipolar affektif bozukluk...
 09/11/1994 - 14/11/1994
174  Ağrının tetiklediği nöbet, etyoloji: Ulegyria....
 09/10/1994 - 14/10/1994
175  1991-1994 DEÜTF epilepsi olguları....
 09/10/1994 - 14/10/1994
176  Multipl Sclerosis and bipolar affective disorder HLA Class 1 and 2 antigens and MRI findings...
 25/06/1994 - 29/06/1994
177  The relationship between cognitive disturbances and SPECT, MRI abnormalities in multiple sclerosis...
 25/06/1994 - 29/06/1994
178  Hyperprolactinemia in multiple sclerosis. Barcelona,...
 25/06/1994 - 29/06/1994
179  SPECT and EEG Abnormalities in migraine....
 25/06/1994 - 29/06/1994
180  Major histocompatibility complex Class I and Class II antigens in Turkish patient's with multiple sc...
 25/06/1994 - 29/06/1994
181  Cognitive impairment and MRI findings in multiple sclerosis...
 05/05/1994 - 06/05/1994
182  Lityum tuzlarının periferik ve santral iletim üzerine etkileri...
 01/11/1993 - 04/11/1993
183  Dirençli epilepsilerde vigabatrin tedavisi....
 04/10/1993 - 06/10/1993
184  Multipl skleroz ve bipolar affektif bozukluklarda MHC Class I ve Class II doku uygunluk antijenleri....
 04/10/1993 - 06/10/1993
185  Multipl sklerozda kognitif defekt tiplerinin MRG kantitatif lezyon ölçümleri ile ilişkisi...
 04/10/1993 - 06/10/1999
186  Bipolar affektif bozukluklar ve multipl skleroz' da MRG...
 04/10/1993 - 06/10/1993
187  Multipl sklerozda MHC Class I ve Class II doku uygunluk...
 04/10/1993 - 06/10/1993
188  Multipl sklerozda SPECT, MRG ve kognitif bozukluklar arasındaki ilişkiler...
 04/10/1993 - 10/10/1993
189  Bir ailede Huntington Koresi ve nörofibromatozis birlikteliği....
 21/10/1992 - 21/10/1992
190  Magnetik rezonans görüntülemede multipl skleroz plakları için alışılmamış bir görüntü kistik kompone...
 21/10/1992 - 25/10/1992
191  Multipl Sklerozda kognitif fonksiyonlardaki değişiklikler ve manyetik rezonans görüntüleme bulguları...
 08/11/1990 - 11/11/1990
192  Beckwith-Widemann Sendromu: Olgu Sunumu...
 08/11/1990 - 11/11/1990
193  Multipl Sklerozda Monoküler Akkiz Pandüler Nistagmus: Olgu Sunumu...
 08/11/1990 - 11/11/1990
194  Hallervorden Spatz Hastalığı: Olgu Sunumu...
 08/11/1990 - 11/11/1990
NO NAME DATE
1  akut ve kronik optik nöritli ve mlf tutulumu olan multipl sklerozlu hastalarda optik koherans tomografi, difüzyon tensor traktografi, nörooftalmolojik değerlendirme yöntemlerinin birbirlerine olan üstünlüklerinin değerlendirilmesi...  9/2010 - 9/2011
2  Multiple Skleroz Olgularının Atak ve İyileşme Dönemleri Arasında Periferik ve Beyin Omurilik Sıvısı T-Lenfositlerinin Ekspresyon Paternlerinin Mikroarray Yöntemi ile Karşılaştırılması...  1/2002 - 1/2005
NO Görev
1 Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 2013- Haziran 2014
2 Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2010- Haziran 2013
3 Köy Enstitüleri ve İsmail Hakkı Tonguç Araştırma Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Ocak 2010- Ocak 2013
4 Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 1999- Temmuz 2001
5 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 1999- Mayıs 2001
6 Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı Başkan Vekili, Kasım 1999- Kasım 1999
7 Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı Başkanı, Kasım 1996- Kasım 1999

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi