DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
PROF.DR. EGEMEN İDİMAN
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
E-Mail :   egemen.idiman@deu.edu.tr Phone :   +90 232 - 4124053 - 4053
Education/Academic Info
Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1973
Tıpta Uzmanlık  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı  1976
Doçent  Nöroloji  1981
Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1988
NO NAME YEAR
1  Uveitis associated with multiple sclerosis:complications and visual prognosis...  2014
2  Contingent negative variation is associated with cognitive dysfunction and secondary progressive dis...  2014
3  Caregiver burden, quality of life and walking ability in different disability levels of multiple scl...  2014
4  Early Deterioration In Quality Of Life And Physical Functioning Of Multiple Sclerosis Patients....  2014
5  Anti-John Cunningham virus antibody prevalance in Multiple Sclerosis patients in Turkey...  2014
6  An Unusual Presenting Symptom of Transverse Sinus Thrombosis: Gyratory/ Rotatory Seizure...  2014
7  Evaluation of clinical parameters during and after treatment of attack in patients with clinically i...  2013
8  Responsiveness of the Multiple Sclerosis International Quality of Life questionnaire to disability c...  2013
9  Klinik İzole Sendrom ve Multipl Skleroz Hastalarında Fiziksel Aktivite Düzeyi, Egzersiz Algısı ve Ya...  2013
10  Health-related quality of life as an independent predictor of long-term disability for patients with...  2013
11  The cooling effect on proinflammatory cytokines interferon-gamma, tumor necrosis factor-alpha, and n...  2013
12  Multipl Skleroz Hastalarında Hafif ve Şiddetli Yeti Yitiminin Yürüme Yeteneği ve Yaşam Kalitesi Üzer...  2013
13  Klinik İzole Sendrom ve Multipl Skleroz Hastalarında Fiziksel Aktivite Düzeyi, Egzersiz Algısı ve Ya...  2013
14  Sexual dysfunction in multiple sclerosis: Gender differences...  2013
15  Multipl Skleroz Hastalarında Hafif ve Şiddetli Yeti Yitiminin Yürüme Yeteneği ve Yaşam Kalitesi Üzer...  2013
16  Inflammatory demyelinating central nervous system diseases in childhood: clinical and paraclinical p...  2012
17  Early Onset Multiple Sclerosis Has Worse Prognosis Than Adult Onset Multiple Sclerosis Based on Cogn...  2012
18  Quality Of Life, Fatigue and Balance Improvements after Home-Based Exercise Programme in Multiple Sc...  2012
19  Quality of Life, Fatigue and Balance Improvements after Home-Based Exercise Program in Multiple Scle...  2012
20  The limited demyelinating diseases: the voyage of optic neuritis and transverse myelitis to multiple...  2011
21  The significance of oligoclonal bands in multiple sclerosis: Relevance of demographic and clinical f...  2009
22  Difference between generic and multiple sclerosis-specific quality of life instruments regarding the...  2007
23  Development of multiple sclerosis after vaccination against hepatitis B: a study based on human leuc...  2006
24  Motor assessment of upper extremity function and its relation with fatigue, cognitive function and q...  2006
25  Cross-cultural adaptation and validation of multiple sclerosis quality of life questionnaire (MSQOL-...  2006
26  Utilization of the multiple sclerosis functional composite in follow-up: relationship to disease phe...  2005
27  Intrathecal sICAM-1 production in multiple sclerosis Correlation with triple dose Gd-DTPA MRI enhanc...  2005
28  Utilization of the auditory consonant trigram test to screen for cognitive impairment in patients wi...  2004
29  Ultrastructural and immunohistochemical similarities of two distinct entities; multiple sclerosis an...  2004
30  Visual evoked potential is superior to triple dose magnetic resonance imaging in the diagnosis of op...  2004
31  HLA genotypes in Turkish patients with myasthenia gravis: Comparison with multiple sclerosis patient...  2004
32  Multipl sklerozlu hastalarda yorgunluk ve yorgunluğun etkisinin değerlendirilmesi...  2004
33  Expanded disability status scale'in işlevsel sistemleri ile sağlıkla ilişkili yaşlam kalitesinin ili...  2004
34  Cortical relay time for long latency reflexes in patients with definite multiple sclerosis...  2004
35  Multipl Sklerozda "Multiple Sclerosis Functional Composite"in Kullanımı...  2004
36  Sneddon sendromlu bir olgu...  2004
37  Hafif özürlülüğe sahip multipl sklerozlu hastalarda yaşam kalitesi ölçümünde multiple sclerosis inte...  2004
38  Progresif seyirli multipl skleroz olgularında serebellar tutuluşun prognozu belirlemedeki önemi...  2004
39  Tümör nekrozis faktör-alfa tek başına multipl sklerozda relapsın habercisi değildir...  2004
40  Correlations between multiple sclerosis functional composite, expanded disability status scale and h...  2004
41  Multipl sklerozda seyir özellikleri: 420 olgunun klinik analizi...  2003
42  Nitric oxide as an activity marker in multiple sclerosis...  2003
43  Childhood and juvenile onset multiple sclerosis: clinical and paraclinical features...  2003
44  Primer progresif multipl sklerozda demografik ve klinik özellikler...  2003
45  Çocuk ve ergenlerde migren başağrısının erişkin başlangıçlı miğren başağrıları ile karşılaştırılması...  2003
46  Antifosfolipid Antikor (APLA) Sendromu: Olgu Sunumu...  2003
47  Multipl skleroz hastalarında destekleyici grup terapisi...  2003
48  Myastenia Graviste Antikora Bağımlı Hücresel Aracılıklı Sitotoksisite Düzeylerinin Araştırılması...  2003
49  Multipl skleroz hastalarında psikolojik destek gereksinimi...  2002
50  Multiple sclerosis and parkinsonism: a case report...  2002
51  Multipl sklerozda ölüm nedenleri: 16 yıllık bir seride kesitsel analiz...  2002
52  İnterferon beta-1b sağaltımında 5 yıllık deneyim...  2002
53  Coexistence of myasthenia gravis and multiple sclerosis in two cases; a coincidence?...  2002
54  Multipl sklerozda interferon beta-1A sağaltımının izleminde multimodal uyarılmış potansiyeller...  2001
55  Distribution of some extracellular matrix proteins and ultrastructural findings in sural nerve biop...  2001
56  Relapsing-remitting multipl sklerozda interferon beta-1b sağaltımı: klinik ve manyetik rezonans görü...  2001
57  Multipl sklerozda interferon beta 1a ve kognitif testler...  2000
58  Nöromyotoni ve epilepsi. Olgu sunumu....  2000
59  Uyku ve Epilepsi İlişkisi (Nokturnal Nöbetli 119 olgunun incelenmesi)...  2000
60  Beta interferon sağaltımı alan multipl sklerozlu hastalarda seri P300 ve "Contingent Negative Variat...  2000
61  Pseudotumor cerebri as a presenting sign in Behçet's Disease. Case report....  1999
62  The co- occurrence of bipolar disorder and multiple sclerosis....  1999
63  Multipl sklerozda bazal ganglion sinyal intensitesi değişiklikleri...  1997
64  Association of trigeminal neuralgia with multiple sclerosis: Clinical and magnetic resonance imaging...  1997
65  Ağrının tetiklediği nöbet, etyoloji: ulegyria....  1997
66  Viral ansafalite bağlı bilingual afazi...  1996
67  Migrenli Olgularda İnteriktal ve İktal Tc99m HMPAO SPECT ve EEG Brain Mapping....  1995
68  Multipl sklerozda kognitif fonksiyon bozuklukları ve magnetik resonans bulgularını kantitatif analiz...  1995
69  Multipl skleroz'da antikardiyolipin antikorları...  1995
70  Dirençli epilepsilerde vigabatrin tedavisi....  1995
71  Magnetik Rezonans Görüntülemede Multipl Skleroz Plakları Için Alışılmamış Bir Görüntü " Kistik Kompo...  1994
72  Epilepsi tanılı 500 olgunun değerlendirilmesi....  1994
73  Multipl Sklerozda Kan Prolaktin Düzeylerinin Klinik Dönemlerle İlişkileri....  1994
74  Bir Ailede Huntington Koresi ve Nörofibromatozis Birlikteliği....  1993
75  Multipl Sklerozda Yüksek Doz Metil Prednizolon Tedavisinin Klinik Tablo Üzerine Etkileri...  1993
76  KİD Sendromu (Keratitis, Ichthyosis, Deafness)...  1990
77  Multipl Sklerozda Akkiz Monoküler Pendüler Nistagmus...  1990
78  Hallervorden-Spatz Hastalığı...  1990
79  beckwith-wiedemann sendromu...  1990
NO NAME DATE
1  Demyelizan Hastalıklarda Reibergramlar ile Hazırlanan Entegre Beyin Omurilik Sıvısı Raporu...
 23/04/2015 - 26/04/2015
2  Ben 'EMES' miyim? Uyku paralizisi ile başlayan bir radyolojik izole sendrom...
 21/11/2014 - 27/11/2014
3  Beyinomurilik sıvısında izole oligoklonal bandın anlamı: 3524 örnek Analizi...
 21/11/2014 - 27/11/2014
4  Familyal otoimmun miyastenia gravis: Bir ailede iki olgu...
 21/11/2014 - 27/11/2014
5  Narkolepsi ve multipl skleroz: Bir olgu sunumu...
 21/11/2014 - 27/11/2014
6  Serum antiaquaporin antikoru ile nöromiyelitis optika ve nöromiyelitis optika spektrum hastalıkların...
 21/11/2014 - 27/11/2014
7  94 Optik Nevrit Olgusunun Analizi...
 21/11/2014 - 27/11/2014
8  OPTİK NEVRİTLERDE GÖRME İŞLEVİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ ?...
 21/11/2014 - 27/11/2014
9  The plasma antiaquaporin antibodies and the outcome of myelitis in neuromyelitis optica and neuromye...
 10/09/2014 - 13/09/2014
10  What does an isolated cerebrospinal fluid monoclonal band mean: a tertiary centre experience...
 10/09/2014 - 13/09/2014
11  Physical activity and walking differences between working and unemployed women with multiple scleros...
 31/05/2014 - 03/06/2014
12  Analysis of Optic Neuritis Cases and Correlation of Demographic Features in Turkish patients...
 26/04/2014 - 03/05/2014
13  Six Spot Step Testinin Hafif Multipl Skleroz Hastalarında Kullanımı...
 15/11/2013 - 21/11/2013
14  Demiyelinizan Optik Nevrit'İN Maküler Hastalıktan Ayırımında Elektrofizyolojik Fotostres Geri Dönüş ...
 15/11/2013 - 21/11/2013
15  ansefolopati tablosuyla başvuran balo'nun konsantrik sklerozu...
 02/11/2013 - 03/01/2013
16  Multipl Sklerozlu Hastalarda Fiziksel Aktivite Düzeyini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi...
 30/10/2013 - 03/11/2013
17  Oligoclonal IgM bands in the cerebrospinal fluid of patients with acute demiyelinating diseases...
 03/10/2013 - 05/10/2013
18  Using the six spot step test (SSST) in mild multiple sclerosis patients...
 02/10/2013 - 05/10/2013
19  The relationship between low expanded disability status scale (EDSS) scores and walking tests in mul...
 02/10/2013 - 05/10/2013
20  The Effect of Walking Impairment of Multiple Sclerosis Patients on Caregiver Burden...
 31/05/2013 - 01/06/2013
21  RELAPSİNG PROGRESSİF SEYİRLİ, SANTRAL SİNİR SİSTEMİ BEYAZ CEVHER TUTULUMU GÖSTEREN, FARKLI BOS VE MR...
 16/11/2012 - 22/11/2010
22  Gebelikte NMDA reseptör (NMDAR) ensefaliti...
 25/11/2011 - 01/12/2011
23  Multipl skleroz ve klinik izole sendromda faces symbol testin kullanımı: PASAT ile karşılaştırma...
 25/11/2011 - 01/12/2011
24  Klinik izole sendromda mikro-RNA ifade profili...
 25/11/2011 - 01/12/2011
25  MicroRNAs in slinically isolated syndrome...
 19/10/2011 - 22/10/2011
26  The faces symbol test is a reliable surrogate for the Paced Auditory Serial Adition Test in both cli...
 19/10/2011 - 22/10/2011
27  The relationship between blood cytokine level and physical-mental fatigue in patients with myastheni...
 10/09/2011 - 13/09/2011
28  The Relationship between Blood Cytokine Level and Physical-Mental Fatigue in Patients with Myastheni...
 03/06/2011 - 05/06/2011
29  Fatigue in Clinically Isolated Syndrom: Affecting Factors and Comparison with Multiple Sclerosis...
 09/04/2011 - 16/04/2011
30  Optical Coherence Tomography in Clinically Isolated Syndrome and Multiple Sclerosis as a Measure of ...
 06/04/2011 - 16/04/2011
31  The Effects of Supervised Exercise Programme on Functional Status, Fatigue and Quality of Life in Pa...
 13/10/2010 - 16/10/2010
32  Anti-uhthoff effect of hypothermia on multiple sclerosis patients previously affected by opic neuri...
 13/10/2010 - 16/10/2010
33  Correlation between magnetic resonance imaging lesions and intrathecal immunoglobulin synthesis in p...
 19/06/2010 - 23/06/2010
34  Do neutralizing antibodies affect interferon beta treatment based on multiple sclerosis functional c...
 19/06/2010 - 23/06/2010
35  Premenstrual worsening in multiple sclerosis: physical disability and cognitive decline...
 19/06/2010 - 23/06/2010
36  Possible predictive parameters to converse multiple sclerosis in patients with clinically isolated s...
 19/06/2010 - 23/06/2010
37  Fatigue in multiple sclerosis: comparison of premenstrual period and ovulation phase in patients wit...
 19/06/2010 - 23/06/2010
38  The neuro-opthalmologic and electrophsysiologic evaluation of hypothermia in multiple sclerosis pat...
 13/05/2010 - 16/05/2010
39  Klinik izole sendromun multipl skleroza dönüşümünü etkileyen immunolojik etmenler...
 10/11/2009 - 15/11/2009
40  Multipl sklerozda intratekal immunoglobulin sentezi ile manyetik rezonans görüntüleme lezyonlarının ...
 10/11/2009 - 15/11/2009
41  Multipl sklerozda interferon-betaya karşı gelişen nötralizan antikorların "Multiple Sclerosis Fuctio...
 10/11/2009 - 15/11/2009
42  Multipl sklerozlu hastalarda ev egzersiz eğitiminin yaşam kalitesi, yorgunluk ve denge fonksiyonları...
 10/11/2009 - 15/11/2009
43  Nörolojik Tutulumu Olan Wilson Hastalarında ATP7B Genini 8,9,12,13,14,16 ve 18 nolu Ekzonlarındaki M...
 10/11/2009 - 15/11/2009
44  Menstruel siklusta yorgunluk: multipl skleroz hastalarında premenstruel periyot ve ovulasyon fazının...
 10/11/2009 - 15/11/2009
45  Multipl sklerozda premestruel kötüleşmenin fiziksel özürlülük ve bilişsel bozulma ile ilişkisi...
 10/11/2009 - 15/11/2009
46  The correlations between the cerebrospinal fluid tau levels,immunological parameters of the cerebros...
 09/09/2009 - 12/09/2009
47  The clinical and immunological comparison of limited disseminated demyelinating diseases and convent...
 25/04/2009 - 02/05/2009
48  Sexual dysfunction in multiple sclerosis: gender basis differences...
 25/04/2009 - 02/05/2009
49  Fatigue in myasthenia Gravis and multiple sclerosis: cross-sectional, controlled comparison study...
 25/04/2009 - 02/05/2009
50  Cognitive impairment and mental fatigue in multiple sclerosis and myasthenia gravis...
 25/04/2009 - 02/05/2009
51  Multipl skleroz hastalarında cinsel disfonksiyon...
 11/11/2008 - 16/11/2008
52  Multipl skleroz ve myastenia gravisli hastalarda mental yorgunluk olur mu? kognitif etkilenmenin ve ...
 11/11/2008 - 16/11/2008
53  Myastenia gravis ve multipl sklerozda yorgunluk: Kesitsel kontrollü karşılaştırma...
 11/11/2008 - 16/11/2008
54  Dağılımı sınırlı demyelinizan hastalıkların klisik multipl skleroz olgularından klinik ve immunoloji...
 11/11/2008 - 16/11/2008
55  Multipl sklerozda interferon betaya karşı gelişen blokan ve nötralizan antikorların klinik üzerine e...
 11/11/2008 - 16/11/2008
56  Multipl sklerozda premenstrüel dönemin hastalık üzerine etkisi...
 11/11/2008 - 16/11/2008
57  Oligoclonal bands in multiple sclerosis: differences in repeated cerebrospinal fluid examinations...
 17/09/2008 - 20/09/2008
58  Optic coherence tomography in cases with optic neuritis...
 17/09/2008 - 20/09/2008
59  Comparison of optic-spinal multiple sclerosis with conventional multiple sclerosis: clinical and lab...
 17/09/2008 - 20/09/2008
60  The physiotherapy outcomes applied during an acute attack...
 23/08/2008 - 26/08/2008
61  Exercise perception in patients with multiple sclerosis based on disability level...
 23/08/2008 - 26/08/2008
62  Correlations between auditory consonant trigram test, paced auditory serial addition test health-rel...
 12/04/2008 - 19/04/2008
63  Childhood onset multiple sclerosis has worse prognosis than adult onset MS on the basis of cognition...
 12/04/2008 - 19/04/2008
64  Effects of mitoxantrone treatment on cognitive and physical disability in patients with multiple scl...
 12/04/2008 - 19/04/2008
65  Lhermitte's sign in multiple sclerosis: neuroradiological correlation...
 12/04/2008 - 19/04/2008
66  Tau protein concentrations in cerebrospinal fluid of patients with multiple sclerosis:relationship w...
 12/04/2008 - 19/04/2008
67  Multipl sklerozda artmış beyin omurilik sıvısı tau düzeylerinin anlamı: hastalık gidişi ve aktivites...
 10/11/2007 - 15/11/2007
68  Optik nöritiste optik koherans tomografinin yeri ve önemi...
 10/11/2007 - 15/11/2007
69  Multipl sklerozda mitoksantron tedavisinin bilişsel işlevler ve fiziksel özürlülük üzerine etkileri...
 10/11/2007 - 15/11/2007
70  Multipl sklerozda L'hermitte belirtisi: nöroradyolojik bağıntı...
 10/11/2007 - 15/11/2007
71  Multipl sklerozda akut atak döneminde uygulanan fizyoterapi programının sonuçları...
 10/11/2007 - 15/11/2007
72  Multipl skleroz hastalarında egzersiz algısının değerlendirmesi...
 10/11/2007 - 15/11/2007
73  Multiple skleroz hastalarında atak döneminde uygulanan fizyoterapi programının etkilerinin değerlend...
 04/05/2007 - 06/05/2007
74  Hepatit B aşılaması sonrası gelişen MS ile aşılamadan bağımsız gelişen MS olgularının kaşrılaştırılm...
 12/11/2006 - 17/11/2006
75  Multipl skleroz atak tedavisinin izleminde auditory consonant trigram (ACT) testinin kullanımı: yaşa...
 12/11/2006 - 17/11/2006
76  Çocukluk çağı ve erişkin başlangıçlı multipl sklerozun klinik ve manyetik rezonans görüntüleme temel...
 12/11/2006 - 17/11/2006
77  Multipl sklerozda hareket bozuklukları...
 12/11/2006 - 17/11/2006
78  Yürüme bozukluğunun multipl sklerozlu hastalarda nesnel değerlendirilmesi...
 12/11/2006 - 17/11/2006
79  Importance of oligoclonal banding in multiple sclerosis: relation with demographic, clinical feature...
 27/09/2006 - 30/09/2006
80  Development of multiple sclerosis after vaccination against hepatitis B: a prospective study based o...
 27/09/2006 - 30/09/2006
81  The concurrence of trigeminal and glossopharyngeal neuralgia in multiple sclerosis...
 27/09/2006 - 30/09/2006
82  Two cases with clinically isolated conus medullaris syndrome...
 27/09/2006 - 30/09/2006
83  The association of human leukocyte antigens with disease severity and prognosis in patients with mul...
 27/09/2006 - 30/09/2006
84  Clinic neuroophtalmologic, electrophysiologic and imaging methods in optic neuritis diagnosis...
 27/09/2006 - 30/09/2006
85  Utilization of multiple sclerosis functional composite in multiple sclerosis: 5-year follow-up...
 27/09/2006 - 30/09/2006
86  Laküner enfarkt nedeni olarak intrakranial venöz hipertansiyon...
 25/05/2006 - 27/05/2006
87  Optik nevrit tanısında klinik nörooftalmolojik, elektrofizyolojik ve görüntüleme yöntemlerinin yeri...
 09/12/2005 - 
88  Klinik olarak izole conus medullaris sendromlu multipl skleroz olgusu...
 08/12/2005 - 08/12/2005
89  Familial Multipl Skleroz'da demografik ve klinik özellikler:Sporadik MS ile karşılastırma...
 05/12/2005 - 10/12/2005
90  Do MS-specific quality of life instruments improve measurement on the basis of multiple sclerosis fu...
 28/09/2005 - 01/10/2005
91  Balo's concentric sclerosis in a Turkish patient: a serial MRI and MRS study...
 28/09/2005 - 01/10/2005
92  Utilization of auditory consonant trigram test to screen for cognitive impairment in patients with m...
 06/10/2004 - 09/10/2004
93  Difference between generic and MS-specific quality of life instruments regarding the assessment of t...
 06/10/2004 - 09/10/2004
94  Utilization of the multiple sclerosis functional composite in follow-up: relationship to disease phe...
 06/10/2004 - 09/10/2004
95  Multiple sclerosis functional composite is more sensitive for detecting the treatment effects in mul...
 06/10/2004 - 09/10/2004
96  Fatigue and its associations with disability and sociodemographic variables in patients with multipl...
 06/10/2004 - 09/10/2004
97  Multiple sclerosis functional composite'in multipl sklerozun izleminde kullanımı: hastalık tipi, özü...
 29/09/2004 - 03/10/2004
98  Türk myastenia gravis hastalarında HLA genotipleri: Klinik ve demografik bulgular temelinde multipl ...
 29/09/2004 - 03/10/2004
99  Multiple sclerosis functional composite MS'te tedavi etkinliğini saptamada expanded disability statu...
 29/09/2004 - 03/10/2004
100  Tekrarlayan bilateral periferik fasiyal paralizinin nadir bir nedeni: Fasiyal kanala komşu bilateral...
 29/09/2004 - 03/10/2004
101  Genel ve MS-özgül yaşam kalitesi ölçeklerinin multipl sklerozda tedavi etkinliğini değerlendirmedeki...
 29/09/2004 - 03/10/2004
102  Trigeminal sinirde kontrast tutulumu olan bir multipl skleroz olgusu...
 29/09/2004 - 03/10/2004
103  Multipl sklerozda yorgunluğun özürlülük düzeyi ve sosyodemografik değişkenlerle ilişkisi: relaps ve ...
 29/09/2004 - 03/10/2004
104  Olası bir demiyelinizasyona bağlı semptomatik bir narkolepsi olgusu...
 29/09/2004 - 03/10/2004
105  HLA Genotypes in Turkish Patients with Myasthenia Gravis: Comparison with Multiple Sclerosis Patient...
 27/05/2004 - 30/05/2004
106  Neurobrucellosis:report five cases...
 01/05/2004 - 04/05/2004
107  Süperior Sagittal dinüs dural AVF tedavisinde alternatif yaklaşımlar...
 22/10/2003 - 26/10/2003
108  Çok geç başlangıçlı bir multipl skleroz olgusu...
 22/10/2003 - 26/10/2003
109  Multipl skeroz hastalarında yorgunluk ve yorgunluğun etkisinin değerlendirilmesi...
 22/10/2003 - 26/10/2003
110  Akut sağırlık ve multipl skleroz (3 olgu nedeniyle)...
 22/10/2003 - 26/10/2003
111  Hafif özürlülüğe sahip multipl sklerozlu hastalarda yaşam kalitesi ölçümünde MuSIQoL'ün kullanımı: 2...
 22/10/2003 - 26/10/2003
112  Multipl sklerozda hastalık aktivitesinin belirlenmesinde laboratuvar/MRG göstergeleri ve sICAM-1 ili...
 22/10/2003 - 26/10/2003
113  Multipl sklerozlu hastalarda yaşam kalitesinin MuSIQoL ile ölçümü ve MuSIQoLile özürlülük arasındaki...
 22/10/2003 - 26/10/2003
114  Klinik çalışmalarda EDSS'yi kim uygulamalı: deneyimli ve deneyimsiz uygulayıcıların EDSS değerlendir...
 22/10/2003 - 26/10/2003
115  Multipl sklerozda bilişsel işlevlerin değerlendirilmesinde yeni bir test: auditory consonant trigram...
 22/10/2003 - 26/10/2003
116  Superiyor sagittal sinüs dural arteriyovenöz fistül tedavisinde transkraniyal embolizasyon...
 08/10/2003 - 11/10/2003
117  Who should use EDSS for evaluating multiple sclerosis in clinical trials: comparison of EDSS assessm...
 17/09/2003 - 20/09/2003
118  Evaluation of fatigue and its effects on patients with multiple sclerosis...
 17/09/2003 - 20/09/2003
119  Changes in health-related quality of life in Turkish multiple sclerosis patients involved in the int...
 17/09/2003 - 20/09/2003
120  Health-related quality of life in Turkish multiple sclerosis patientsinvolved in the international M...
 17/09/2003 - 20/09/2003
121  A case of very-late-onset multiple sclerosis with a benign course...
 17/09/2003 - 20/09/2003
122  Comparison of expanded disability status scale and multiple sclerosis functional composite in remiss...
 17/09/2003 - 20/09/2003
123  Çocuk ve ergenlerde başağrısı...
 19/10/2002 - 23/10/2002
124  Myastenia Gravis Hastalarında Antikora Bağımlı Hücresel Aracılıklı Sitotoksisite Düzeylerinin Araştı...
 19/10/2002 - 23/10/2002
125  Antifosfolipid sendrom: Olgu sunumu...
 19/10/2002 - 23/10/2002
126  Multipl skleroz olgularının pulse metilpredizolon ile tedavi edilen ataklarının izleminde EDSS ve "m...
 19/10/2002 - 23/10/2002
127  Multipl sklerozda hastalık aktivite göstergesi: nitrik oksid...
 19/10/2002 - 23/10/2002
128  Sağlık personelinde multipl skleroz sıklığı artışı bir rastlantı mıdır?...
 19/10/2002 - 23/10/2002
129  Multipl skleroz hastalarında destekleyici grup terapisi...
 19/10/2002 - 23/10/2002
130  Multipl skleroz hastalarında psikolojik destek gereksinimi...
 19/10/2002 - 23/10/2002
131  Multipl sklerozda remisyon döneminde EDSS ve MSFC'nin kullanımı...
 19/10/2002 - 23/10/2002
132  Progresif seyirli multipl skleroz olgularında serebellar tutuluşun prognozu belirlemedeki önemi...
 19/10/2002 - 23/10/2002
133  Optik sinir patolojilerinin tanısında GUP'in orbita MRG'ye üstünlüğü...
 19/10/2002 - 23/10/2002
134  Correlations between "functional systems" of expanded disability status scaleand health related qual...
 18/09/2002 - 21/09/2002
135  Nitric oxide as an activity marker in multiple sclerosis...
 18/09/2002 - 21/09/2002
136  Cross-cultural adaptation and validation of multiple sclerosis quality of life questionnaire (MSQOL-...
 18/09/2002 - 21/09/2002
137  Türk toplumuna uyarlanmış "multipl skleroz yaşam kalitesi ölçeği" ile "expanded disability status sc...
 31/10/2001 - 04/11/2001
138  Primer progresif multipl sklerozda seyir özellikleri...
 31/10/2001 - 04/11/2001
139  Multipl sklerozda seyir özellikleri: 420 olgunun klinik analizi...
 31/10/2001 - 04/11/2001
140  Beş yıllık izlem dönemi ardından interferon beta-1b ile kazanılan deneyimler...
 31/10/2001 - 04/11/2001
141  "Multiple sclerosis quality of life" ölçeğinin Türk multipl skleroz topluluğuna uyarlanma ve geçerli...
 31/10/2001 - 04/11/2001
142  Course of primary progressive multiple sclerosis...
 12/09/2001 - 15/09/2001
143  Expriences of interferon beta-1b treatment after 5-year follow-up...
 12/09/2001 - 15/09/2001
144  Survey of multiple sclerosis: preliminary results...
 12/09/2001 - 15/09/2001
145  Subclinical optic nerve involvement in multiple sclerosis?...
 17/06/2001 - 22/06/2001
146  Multiple sclerosis after vaccination against hepatitis b and hla haplotypes...
 02/04/2001 - 02/04/2001
147  Hepatit-b aşılaması sonrası multipl skleroz gelişimi ve HLA haplotipleri...
 02/11/2000 - 05/11/2000
148  Multipl sklerozda ölim nedenleri: 16 yıllık izlem sonuçları...
 02/11/2000 - 05/11/2000
149  Optik nöritis tablosuyla başlayan multipl skleroz olgularında nörooftalmolojik özellikler klinik se...
 02/11/2000 - 05/11/2000
150  Multipl sklerozlu hastalarda subklinik optik sinir etkilenmesinin araştırılması (ön çalışma)...
 02/11/2000 - 05/11/2000
151  Uyku epilepsileri...
 10/10/2000 - 15/10/2000
152  Interferon tedavisi altındaki relapsing-remitting seyirli multipl skleroz hastalarında klinik relaps...
 24/10/1999 - 28/10/1999
153  Relapsing remitting multipl skleroz (RRMS) hastalarında TNF-alfa üretim kapasitesinin ölçümüyle gele...
 24/10/1999 - 28/10/1999
154  Relapsing-remitting multipl sklerozda interferon beta 1b sağaltımı: klinik ve MRG sonuçları...
 24/10/1999 - 28/10/1999
155  Periferik ve Santral Sinir Sisteminin Birlikte Tutulduğu Demyelinizan Hastalıkta Sural Sinirde Ekstr...
 24/10/1999 - 28/10/1999
156  Cause of death in multiple sclerosis...
 14/09/1999 - 16/09/1999
157  Duchenne Musküler Distrofi:Delesyonlu İkizler...
 26/04/1998 - 30/04/1998
158  Cognitive tests and beta interferon 1A in multiple sclerosis...
 02/11/1997 - 05/11/1997
159  Serial analysis of serum tumor necrosis factor alpha and interferon gamma in patients with multiple ...
 02/11/1997 - 05/11/1997
160  MRI activity in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis: the effects of recombinant int...
 02/11/1997 - 05/11/1997
161  Interferon beta-1a (Rebif) therapy in relapsing- remitting multiple sclerosis: Clinical results...
 02/11/1997 - 05/11/1997
162  Multiple sclerosis and movement disorders, ECTRIMS 97....
 02/11/1997 - 05/11/1997
163  Parkinsonism in multiple sclerosis. ECTRIMS 97....
 02/11/1997 - 05/11/1997
164  Serial recordings of evoked potentials during interferon 1A (Rebif) therapy in multiple sclerosis...
 02/11/1997 - 05/11/1997
165  Serial recordings of endogenous evoked potentials in patients with multiple sclerosis during interfe...
 02/11/1997 - 05/11/1997
166  Relapsing-remitting multiple sklerozlu hastalarda manyetik rezonans görüntüleme aktivitesi: rekombin...
 24/10/1997 - 28/10/1997
167  Relapsing-remitting multipl sklerozda interferon beta 1a tedavisi: Klinik Sonuçlar...
 24/10/1997 - 28/10/1997
168  Multipl sklerozlu olgularda interferon beta-1a tedavisi süresince serum tümör nekrozis faktör alfa v...
 24/10/1997 - 28/10/1997
169  Multipl sklerozda interferon beta-1a sağaltımının izleminde multimodal uyarılmış potansiyeller....
 24/10/1997 - 28/10/1997
170  Yavaş Salınımlı Valproik Asidin Klinik Kullanımı...
 24/10/1997 - 28/10/1997
171  Beta interferon 1-A (Rebif) sağaltımı alan multpl sklerozlu hastalarda P300 ve Contingent Negative V...
 24/10/1997 - 28/10/1997
172  Multipl Sklerozda interferon beta-1a ve kognitif testler...
 24/10/1997 - 28/10/1997
173  Pseudotumor cerebri as a presenting sign in Behçet's disesase....
 04/06/1997 - 08/06/1997
174  Neuromyotonia and epilepsy: a case report....
 04/06/1997 - 08/06/1997
175  Multiple sklerozda BOS ve serumda nöron spesifik enolaz değerleri...
 13/10/1996 - 18/10/1996
176  The changes of signal intensity on MRI of basal ganglia in multiple sclerosis....
 08/06/1996 - 12/06/1996
177  Importance of nystagmus in etiologic diagnosis and lesion localization....
 08/06/1996 - 12/06/1996
178  Association of trigeminal neuralgia and multiple sclerosis....
 08/06/1996 - 12/06/1996
179  Multipl sklerozda bazal ganglion sinyal intensitesi değişiklikleri, ....
 14/05/1996 - 15/05/1996
180  Viral ansefalite bağlı bilingual afazi...
 24/09/1995 - 28/09/1995
181  The association between bipolar affective disorder and multiple sclerosis....
 03/09/1995 - 06/09/1995
182  A multiple sclerosis patient presenting with only complaint of diplopia and only sign of bilateral I...
 03/09/1995 - 06/09/1995
183  Anticardiolipin antibodies in migraine....
 17/06/1995 - 21/06/1995
184  Anticardiolipin antibodies in Multipl Sclerosis patients...
 17/06/1995 - 21/06/1995
185  Multipl skleroz ve bipolar affektif bozukluk...
 09/11/1994 - 14/11/1994
186  Ağrının tetiklediği nöbet, etyoloji: Ulegyria....
 09/10/1994 - 14/10/1994
187  1991-1994 DEÜTF epilepsi olguları....
 09/10/1994 - 14/10/1994
188  Multipl Sclerosis and bipolar affective disorder HLA Class 1 and 2 antigens and MRI findings...
 25/06/1994 - 29/06/1994
189  The relationship between cognitive disturbances and SPECT, MRI abnormalities in multiple sclerosis...
 25/06/1994 - 29/06/1994
190  Hyperprolactinemia in multiple sclerosis. Barcelona,...
 25/06/1994 - 29/06/1994
191  SPECT and EEG Abnormalities in migraine....
 25/06/1994 - 29/06/1994
192  Major histocompatibility complex Class I and Class II antigens in Turkish patient's with multiple sc...
 25/06/1994 - 29/06/1994
193  Cognitive impairment and MRI findings in multiple sclerosis...
 05/05/1994 - 06/05/1994
194  Lityum tuzlarının periferik ve santral iletim üzerine etkileri...
 01/11/1993 - 04/11/1993
195  Dirençli epilepsilerde vigabatrin tedavisi....
 04/10/1993 - 06/10/1993
196  Multipl skleroz ve bipolar affektif bozukluklarda MHC Class I ve Class II doku uygunluk antijenleri....
 04/10/1993 - 06/10/1993
197  Multipl sklerozda kognitif defekt tiplerinin MRG kantitatif lezyon ölçümleri ile ilişkisi...
 04/10/1993 - 06/10/1999
198  Bipolar affektif bozukluklar ve multipl skleroz' da MRG...
 04/10/1993 - 06/10/1993
199  Multipl sklerozda MHC Class I ve Class II doku uygunluk...
 04/10/1993 - 06/10/1993
200  Multipl sklerozda SPECT, MRG ve kognitif bozukluklar arasındaki ilişkiler...
 04/10/1993 - 10/10/1993
201  Bir ailede Huntington Koresi ve nörofibromatozis birlikteliği....
 21/10/1992 - 21/10/1992
202  Magnetik rezonans görüntülemede multipl skleroz plakları için alışılmamış bir görüntü kistik kompone...
 21/10/1992 - 25/10/1992
203  Multipl Sklerozda kognitif fonksiyonlardaki değişiklikler ve manyetik rezonans görüntüleme bulguları...
 08/11/1990 - 11/11/1990
204  Beckwith-Widemann Sendromu: Olgu Sunumu...
 08/11/1990 - 11/11/1990
205  Multipl Sklerozda Monoküler Akkiz Pandüler Nistagmus: Olgu Sunumu...
 08/11/1990 - 11/11/1990
206  Hallervorden Spatz Hastalığı: Olgu Sunumu...
 08/11/1990 - 11/11/1990
NO NAME DATE
1  akut ve kronik optik nöritli ve mlf tutulumu olan multipl sklerozlu hastalarda optik koherans tomografi, difüzyon tensor traktografi, nörooftalmolojik değerlendirme yöntemlerinin birbirlerine olan üstünlüklerinin değerlendirilmesi...  9/2010 - 9/2011
2  Multiple Skleroz Olgularının Atak ve İyileşme Dönemleri Arasında Periferik ve Beyin Omurilik Sıvısı T-Lenfositlerinin Ekspresyon Paternlerinin Mikroarray Yöntemi ile Karşılaştırılması...  1/2002 - 1/2005
NO Görev
1 Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 2013- Haziran 2014
2 Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2010- Haziran 2013
3 Köy Enstitüleri ve İsmail Hakkı Tonguç Araştırma Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Ocak 2010- Ocak 2013
4 Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 1999- Temmuz 2001
5 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 1999- Mayıs 2001
6 Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı Başkan Vekili, Kasım 1999- Kasım 1999
7 Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı Başkanı, Kasım 1996- Kasım 1999

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi