DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Professor Doctor BÜLENT ÜNDAR
FACULTY OF MEDICINE INTERNAL MEDICINE DEPARTMENT OF INTERNAL MEDICINE HEMATOLOJİ BİLİM DALI
E-Mail :   bulent.undar@deu.edu.tr Phone :   +90 232 - 4124850 - 4850
Education/Academic Info
Undergraduate Degree  Ege Üniversitesi Ege Tıp Fakültesi  1982
Specialization in Medicine  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı  1991
Specialization in Minor  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemotoloji  1993
Associate Professor  İÇ HASTALIKLARI  1995
Full Professor  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2001
NO NAME YEAR
1  The Effect of Fc?RIIIA Gene Polymorphism on the Treatment of Diffuse Large B-cell Non-Hodgkin Lympho...  2015
2  Hypoalbuminemia is a surrogate biomarker of poor prognosis in myelodysplastic syndrome even when adj...  2015
3  IPSET-Thrombosis better identifies thrombosis free survival: a turkish cohort...  2015
4  Renal and Neurological Response with Eculizumab in a Patient with Transplant Associated Thrombotic M...  2015
5  Ex Vivo Evaluation Of The Effect Of Regulatory T Cells (Treg) On The Anti-Tumor Activity Of Bortezo...  2014
6  Is the BFM Regimen Feasible for the Treatment of Adult Acute Lymphoblastic Leukemia? A Retrospective...  2014
7  Management of IFI in Febrile Neutropenic Patients: A Case of Invasive Aspergillosis Treated with Lip...  2013
8  Disseminated Fusarium Infection in an Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL) Patient after Allogeneic Bo...  2013
9  Primer iskelet kası lenfoması olan iki olgu ve literatür derlemesi...  2013
10  Investigation of inherited thrombophilias in patients with pulmonary embolism...  2013
11  İmmün Trombositopenili Hastaların Klinik Seyir ve Tedavi Cevabı Yönünden Değerlendirmesi; Tek Merkez...  2012
12  KMML Hastasında Santral Sinir Sisteminde Gelişen yeloid Sarkom ve AML'ye Dönüşüm...  2012
13  Occurence in a case of phledelphia Negative Acute Lymphoblastic leukemia foolowing Treatment for Ewi...  2012
14  Tek Merkez Deneyimi:Folliküler Lenfomalı Olgularımızın Retrospektif Değerlendirmesi...  2012
15  Kronik Lenfositik Lösemi Hastalarının Genel Klinik Değerlendirilmesi...  2012
16  Ischemic stroke after recombinant factor VIIa treatment in acquired hemophilia A patient....  2011
17  Tek Merkez Deneyimi: Relaps/ Refrakter Akut Lösemi ve Lenfomalı Olgularda Ida-FLAG Kemoterapisi...  2011
18  Central retinal artery occlusion as the presenting sign of essential thrombocythemia...  2011
19  Periferik Hematopoetik Kök Hücre Nakli Yapılan Lenfoma Hastalarımız; Tek Merkez Deneyimi...  2011
20  Malign pleural Effusion In A Patient With Multiple Myeloma...  2011
21  Fatal disseminated mucormycosis in a patient with mantle cell non-Hodgkin's lymphoma: an autopsy cas...  2009
22  Multipl myeloma presenting as massive ascites...  2009
23  Prognostic significance of immunohistochemical classification of diffuse large B-cell lymphoma...  2009
24  Primary thyroid lymphoma: case series with literature review...  2009
25  Prognostic factors and scoring systems in chronic myelomonocytic leukemia: A retrospective analysis ...  2008
26  A patient with diffuse large B-cell non-Hodgkin's lymphoma and AA type amyloidosis...  2008
27  Plasma Thrombin Activatable Fibrinolysis Inhibitor Levels in Behçet's Disease...  2007
28  Primer Gastrointestinal Lenfoma Hastalarının Klinik Özellikleri ve Tedavi Sonuçları: Tek Merkez Dene...  2007
29  Myelomatous effusion in plasma-cell leukemia: a case report...  2007
30  Myelomatous Effusion in Plasma-cell Leukemia: A Case Report...  2007
31  The clinical, haematological and morphological profile of patients with myelodysplastic syndromes: A...  2007
32  Increased concentration of soluble CD40 ligand in preeclampsia....  2007
33  Synergistic Effect Of Imatinib Mesylate And Fludarabine Combination On Philadelphia Chromosome Posit...  2007
34  The Effect Of Imatinib Mesylate On The Erythroid Colony Formation From Patients With Polycythemia Ve...  2006
35  Plasma levels of thrombin activatable fibrinolysis inhibitor antigen in active and inactive inflamma...  2006
36  Indocyanine green angiographic features of systemic non-Hodgkin's lymphoma and bilateral choroidal i...  2006
37  IMAGES IN HEMATOLOGY; Platelet satellitism in a pregnant woman...  2006
38  Bortezomib-induced skin lesion...  2006
39  The effect of anthracycline-based (epirubicin) adjuvant chemotherapy on plasma TAFI and PAI-1 levels...  2006
40  Akut Lenfoblastik Lösemide İzole Optik Sinir Tutulumu: Olgu Sunumu...  2005
41  Bilateral primary orbital non-Hodgkin's lymphoma in a patient with scleroderma: a case report...  2005
42  Cyclo-oxygenase 2 inhibitor, nabumetone, inhibits proliferation in chronic myeloid leukemia cell lin...  2005
43  Chronic Myeloid Leukemia Associated With Extreme Thrombocytosis....  2005
44  Primary non-hodgkin lymphoma of breast in a patient with rectal carcinoma and magnetic resonance spe...  2005
45  Plasma levels of thrombin activatable fibrinolysis inhibitor in normal and pre-eclamptic pregnant wo...  2004
46  Infarction of an accessory spleen secondary to splenic vein thrombosis in essential thrombocytosis....  2004
47  Akut Lenfoblastik Lösemide Varicella Hepatit Enfeksiyonu...  2004
48  Gingival involvement in a patient with CD56+ chronic myelomonocytic leukemia...  2004
49  Plasma levels of free tissue factor pathway inhibitor in patients with various thyroid disorders...  2003
50  Granülosit kolonistimülan faktör (G-CSF) kullanımına bağlı LDH yüksekliği ve LDH izoenzim profili...  2003
51  Refractory Thrombocytopenia with Multilineage Dysplasia: A rare Type of Myelodysplastic Syndrome...  2003
52  EBV-associated nasal-type T/natural killer cell lymphoma presenting with polyserositis and rhabdomyo...  2002
53  CD44v6 Expression in non-Hodgkin's Lymphomas...  2002
54  Spontaneous Remission in Acute Leukemia: A Report of Two Cases...  2002
55  Analysis of thalassemia syndromes and abnormal hemoglobins in patients from the Aegean region of Tur...  2002
56  Effect of granulocyte-colony-stimulating factor on serum lactate dehydrogenase levels and isoenzymes...  2002
57  Effect of Sialic Acid on Platelet Cryopreservation...  2001
58  Plasma Cell Leukemia: A Report of 5 Cases and Review of the Literature...  2001
59  Increased levels of tissue factor pathway inhibitor may reflect disease activity and play a role in ...  2001
60  Hemophagocytic syndrome associated with inappropiate secretion of antidiuretic hormone in lymphoma a...  2001
61  Bilateral breast involvement in Sézary syndrome....  2001
62  B-Kronik Lenfositik Lösemi Hücrelerinin İnvitro CD4+ ve CD8+ T Hücreleri İle Etkileşimi ve İnterfero...  2001
63  Unstable angina pektoriste C-reaktif protein, interleukin 6 ve active T lenfosit düzeyleri ve iskemi...  2001
64  Concurrent diagnosis of hairy cell leukemia and renal cell carcinoma...  2001
65  Emergence of Philadelphia positive chronic myeloid leukemia in a patient with Philadelphia negative ...  2001
66  Consistant loss of heterozygosity at 14q32 in lymphoid blast crisis of chronic myeloid leukemia,...  2000
67  Evaluation of Peripheral Blood Platelet Activation and Leukocyte-Platelet Aggregates in Relation to ...  2000
68  High lactoferrin levels in disseminated intravascular coagulation and its possible negative role in ...  2000
69  Febril Nötropeni Epizotlarında Hematopoietik Büyüme Faktör (G-CSF) Kullanımı...  2000
70  The Use of Different Prognostic Systems Applied to Myelodysplastic Syndromes: A Retrospective Analys...  2000
71  The Role of Interleukin-1 Inhibitors on Acute Myeloblastic Leukemia Blast Proliferation; Future Pote...  1999
72  Sitotoksik Tedavi veya Kemik İliği Tutulumuna Bağlı Gelişen 148 Febril Nötropeni Epizodu...  1999
73  Subklavyan-jugüler-aksiller ven trombozu ile prezente olan, primeri bilinmeyen taşlı yüzük hücreli k...  1999
74  Flow cytometric analysis of circadian changes in platelet activation using anti-GMP-140 monoclonal a...  1999
75  Akut Lenfositik Lösemilerde CD34 Ekspresyonu ve Prognostik Önemi...  1999
76  Early ticlopidine-induced hepatic dysfunction, dermatitis and irreversible aplastic anemia after cor...  1998
77  Non-Hodgkin Lenfomada Dilde Aktinomikoz...  1998
78  Platelet activation during the early neonatal period...  1998
79  Platelet activation in congenital heart diseases...  1997
80  Meme Kanserli Hastalarda CD44s, P-glikoproteini ve p53 Metastaz Gelişimini Yansıtabilir mi?...  1997
81  Ticlopidine'e bağlı fatal nötropeni ve pnömoni olgusu...  1997
82  Meme Kanseri Tedavisinde Adjuvan Kemoterapi Maliyetinin Araştırılması...  1996
83  Türkiye'deki Serviks Kanseri Sıklığı Az Gelişmiş Ülkelerle Benzerlik Göstermekte midir?...  1996
84  İntratorasik non-hodgkin lenfomalı bir hastada saptanan antidiüretik hormonun uygunsuz salınım sendr...  1994
85  Lactic Acidosis Complicating Disseminated non-Hodgkins Lymphoma ....  1994
86  Oncogenous osteomalacia - report of case...  1994
87  Coexistence of Chronic Neutrophilic Leukemia with Light Chain Myeloma...  1994
88  Marked oscillations in blood counts followed by blastic transformation in a patient with chronic mye...  1992
89  Yüksek Molekül Ağırlıklı Alkalen Fosfatazın Karaciğer Metastazının Saptanmasındaki Tanısal De...  1992
90  Akut myokard infarktüsünde serum magnezyum değerleri ve aritmilerle ilişkisi...  1989
91  Akut myokard infarktüsünün serum lipoprotein fraksiyonlarına etkisi....  1989
NO NAME DATE
1  A CASE OF POEMS SYNDROME WITH DEBILITATING NEUROLOGICAL INVOLVEMENT AND FDG-AVID BONE LESIONS WHO HA...
 21/05/2015 - 23/05/2015
2  Multiple Myelomda Bortezomib yanıtına T Regülatuar hücrelerin etkisinin ex vivo sorgulanması...
 17/04/2015 - 19/04/2015
3  Does reinfusion of stem cell products in multiple days affect engraftment?...
 22/03/2015 - 25/03/2015
4  Maximum storage time that affect the viability of stem cells...
 22/03/2015 - 25/02/2015
5  Situations affecting hematopoietic stem cell apheresis...
 22/03/2015 - 25/03/2015
6  Akut myeloid lösemi tanılı hastalarımızın retrospektif değerlendirilmesi...
 22/10/2014 - 25/10/2014
7  Kronik lenfositik lenfoma ve myeloproliferatif hastalık birlikteliği olan iki olgu...
 22/10/2014 - 25/10/2014
8  Paroksismal nokturnal hemogloninürili olguların değerlendirilmesi: İki merkez deneyimi...
 22/10/2014 - 25/10/2014
9  Karaciğer tutulumu ile presente olan akut lenfoblastik lenfoma/lösemi olgumuz...
 22/10/2014 - 25/10/2014
10  MtHFR C677T, MTHFR A1298C polimorfizmi rekürrent abortus ve venöz tromboemboli arasındaki ilişki...
 22/10/2014 - 25/10/2014
11  Kronik lenfositik lösemi olgumuzda ikinci malignite: kaposi sarkomu...
 22/10/2014 - 25/10/2014
12  Kronik myeloid lösemi tanılı hastalarımızın retrospektif değerlendirilmesi...
 22/10/2014 - 25/10/2014
13  Eozinofili ile presente olan T hücreli lenfoblastik lenfoma/lösemi...
 22/10/2014 - 25/10/2014
14  Remisyonda akut lenfoblastik lösemi olgumuzda ikinci hematolojik malignite esansiyel trombositemi....
 22/10/2014 - 25/10/2014
15  Mantar zehirlenmesi ve terapotik plazma değişimi tedavisi: olgu sunumları...
 04/09/2014 - 07/09/2014
16  Double filtrasyon plazmafeez yapılan olgularımızın retrospektif değerlendirilmesi...
 04/09/2014 - 07/09/2014
17  Multipl Miyelomda T Regulatuar Hücrelerin (Treg) Tedaviye Etkisinin Ex Vivo Araştırılması...
 14/05/2014 - 18/05/2014
18  ALLOGENİK KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILMIŞ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ OLGUSUNDA UNİLATERAL LÖSEMİK HİPOPİYON...
 06/03/2014 - 08/03/2014
19  RELAPS DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA OLGUMUZDA OTOLOG KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI PERİKARDİYAL TAMPONAD...
 06/03/2014 - 08/03/2014
20  MULTİPL MYELOM TANILI HASTALARIMIZIN OTOLOG KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI YANIT DURUMLARI....
 06/03/2014 - 08/03/2014
21  ALLOJENEİK HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKİL HASTASINDA GELİŞEN CMV ENFEKSİYONUNUN GASTROİNTESTİNAL TUT...
 06/03/2014 - 08/03/2014
22  ALLOJENEİK HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI GELİŞEN BK VİRUS İLİŞKİLİ HEMORAJİK SİSTİT...
 06/03/2014 - 08/03/2014
23  Esansiyel Trombositozda IPSET-Tromboz Skorlama Sisteminin Türk Hasta Topluluğunda Geçerliliği...
 23/10/2013 - 26/10/2013
24  Miyelodisplastik Sendromda Serum Albumin Düzeyinin Sağkalım Üzerinde Öngördürücü Etkisi ve Bu Etkini...
 23/10/2013 - 26/10/2013
25  Nüks ve/veya Dirençli Hodgkin ve Agresif Hodgkin Dışı Lenfomalı Hastalarda Tedavi Deneyimimiz...
 23/10/2013 - 26/10/2013
26  EFFICACY OF POSACONAZOLE PROPYLAXIS IN AML INDUCTION THERAPY, SINGLE CENTER EXPERIENCE...
 13/06/2013 - 16/06/2013
27  CENTRAL NERVOUS SYSTEM RELAPSE AFTER HIGH DOSE CHEMOTHERAPY IN A PATIENT WITH MULTIPL MYELOMA...
 22/05/2013 - 25/05/2013
28  IGA KAPPA MULTIPL MYELOMA CASE PRESENTING WITH MICROSCOPIC HEMATURIA AND PROTEINURIA...
 22/05/2013 - 25/05/2013
29  Effect of rituksimab om lymphocyte recovery after autologous stem cell transplantation...
 22/05/2013 - 25/05/2013
30  We report on primer mediastinal B cell lymphoma with elevated serum level of beta HCG...
 22/05/2013 - 25/05/2013
31  Blastic phase chronic myeloid leukemia successfully treated with re-allogeneic stem cell transplanta...
 22/05/2013 - 25/05/2013
32  Prognostic value of comorbidity indexes in MDS...
 08/05/2013 - 11/05/2013
33  A Case of Relapsed Multiple Myeloma with Central Nervous System Involvement; Longer Survival with No...
 03/04/2013 - 07/04/2013
34  Effect of Pre-transplant Bortezomib Induction in Multiple Myeloma Patients; Single Center Experience...
 03/04/2013 - 07/04/2013
35  MALİGN NEOPLAZİK OLGULARDA AMPİRİK VE PREEMPTİF ANTİFUNGAL KULLANIMI....
 31/10/2012 - 03/11/2012
36  MDS'de prognostik belirteç olarak komorbidite indeksleri...
 31/10/2012 - 03/12/2012
37  evans sendromlu hastada tedaviye yaklaşım vaka takdimi...
 31/10/2012 - 03/11/2012
38  İMATİNİB TEDAVİSİNE YANITSIZ KML?Lİ OLGUDA ALL TRANSFORMASYONU....
 31/10/2012 - 03/11/2012
39  Gri Trombosit Sendromlu Vericiden Yapılan Allogeneik Nakil Sonrası Gri Trombositli Hematopoetik Engr...
 08/03/2012 - 10/03/2012
40  Uzamış reinfüzyon gün sayısının hematopoetik yeniden yapılanma üzerine etkisi...
 08/03/2012 - 10/03/2012
41  KML tanılı hastada nilotinib kullanımı sırasında gelişen nefrotik sendrom...
 19/10/2011 - 22/10/2011
42  Kronik Miyelositer Lösemili Hastada Nilotinib Kullanımı Sonrası Gelişen Akut Arterial Tromboz...
 19/10/2011 - 22/10/2011
43  Multipl myelomlu hastada lenalidomid kullanımı sırasında gelişen serebrovasküler olay...
 19/10/2011 - 22/10/2011
44  Tek merkez deneyimi: Folliküler lenfomalı hastalarımızın retrospektif değerlendirmesi....
 19/10/2011 - 22/10/2011
45  Kronik lenfositik lösemili hastalarımızın değerlendirilmesi...
 19/10/2011 - 22/10/2011
46  iki vakada hepatosplenik t hücreli lenfoma deneyimi...
 19/10/2011 - 22/10/2011
47  İki vakada hepasplenik T hücreli lenfoma deneyimi...
 19/10/2011 - 22/10/2011
48  Jak2 V617F Mutation and Thrombosis in the myeloproliferative neoplasms...
 29/07/2011 - 04/08/2011
49  Clinical charactheristics and clinical features of 193 patients with myelodysplastic syndromes: Expe...
 18/05/2011 - 21/11/2011
50  Tek Merkez Deneyimi: Relaps/ Refrakter Akut Lösemi ve Lenfoblastik Lenfomalı Olgularda Ida-FLAG Kemo...
 11/05/2011 - 14/05/2011
51  Miyeloid Lösemi Öncül Hücrelerinde Erken Embriyonik Kök Hücre Transkripsiyon Faktörlerinin Ekspresyo...
 03/11/2010 - 07/11/2010
52  Multipl myelomlu hastada gelişen malign plevral effüzyon...
 03/11/2010 - 07/11/2010
53  Kemik iliğinde fibrozis ve anjiyogenezisin engraftman üzerine etkisi....
 03/11/2010 - 07/11/2010
54  Primer Tiroid Lenfoblastik Lenfoma Olgusu...
 03/11/2010 - 07/11/2010
55  Uyluk cildinde geniş ülsere kitle ile erken relaps olan diffüz büyük B hücreli NHL olgusu...
 03/11/2010 - 07/11/2010
56  AML cil tutulumu ve üst ekstremitede gelişen kompartman sendromu...
 03/11/2010 - 07/11/2010
57  Tamoksifen kullanan meme kanserli bir olguda gelişen aplastik anemi...
 03/11/2010 - 07/11/2010
58  Multipl myeloma ile karışan primeri belli olmayan metastatik malign melanom olgusu...
 03/11/2010 - 07/11/2010
59  2 merkez deneyimi: Kronik myeloid lösemili hastalarda imatinib mesilat tedavisinin sonuçalrı...
 03/11/2010 - 07/11/2010
60  Atipik prezentasyonlu ALL olgusu...
 03/11/2010 - 07/11/2010
61  Akkiz hemofili olguda RFVIIA kullanımına ikincil gelişen geçici iskemik atak...
 03/11/2010 - 07/11/2010
62  İki merkez deneyimi, azasitidin tedavisi alan MDS'li hastaların retrospektif değerlendirmesi....
 03/11/2010 - 07/11/2010
63  Tek merkez deneyimi:Hodgkin lenfomalı hastalarımızın retrospektif değerlendirilmesi...
 03/11/2010 - 07/11/2010
64  Nadir bir kombinasyon; senkron okuler mantle hücreli lenfoma ve küçük hücre dışı akciğer kanseri...
 03/11/2010 - 07/11/2010
65  Tek merkez deneyimi; Kronik myeloproliferatif neoplazili hastaların retrospektif değerlendirmesi....
 03/11/2010 - 07/11/2010
66  Periferik Hematopoietik Kök Hücre Nakli Yapılan Lenfoma Hastalarımız Tek Merkez Deneyimi...
 04/03/2010 - 06/03/2010
67  Periferik hematopoietik kök hücre nakli yapılan lenfoma hastalarında gelişen nötropenik ateş...
 04/03/2010 - 06/03/2010
68  SAÇLI HÜCRELİ LÖSEMİ VE KAPOSİ SARKOM BİRLİKTELİĞİ....
 07/10/2009 - 10/10/2009
69  2007-2008 yılları arasında izlediğimiz nötropenik ateş olgularımız...
 07/10/2009 - 10/10/2009
70  Otolog periferik kök hücre destekli yüksek doz kemoterapi verilen multiple myelom hastalarında geliş...
 07/10/2009 - 10/10/2009
71  Trombofiliye Genetik Yatkınlık Açısından Mutasyonel Analizler Tek Merkez Verileri...
 07/10/2009 - 10/10/2009
72  KMML Tanısıyla izlenen hastada santral sinir sisteminde gelişen granülositik sarkom ve eş zamanlı AM...
 07/10/2009 - 10/10/2009
73  Griscelli Sendromu Olan Hastada Gelişen Tüberküloz Lenfadenit ve Periferal T Hücreli Lenfoma Birlikt...
 07/10/2009 - 10/10/2009
74  Diffüz Büyük B Hücreli NHL Tanılı Hastada Gelişen Akut Hepatit B ve Brusella Enfeksiyonu Birlikteliğ...
 07/10/2009 - 10/10/2009
75  Multipl Miyelomada Otolog Periferik Kök Hücre Destekli Yüksek Doz Kemoterapi sonuçlarımız ve Birinci...
 07/10/2009 - 10/10/2009
76  Remisyonda İzlenen Diffüz Büyük B Hücreli NHL OLgusunda Gelişen Paraneoplastik Serebellar Dejenerasy...
 07/10/2009 - 10/10/2009
77  Erişkin yaşta tanı konan konjenital diseritropoietik anemi...
 08/10/2008 - 11/10/2008
78  Multipl miyelomda bortezomib tedavisi ile 3-4. derecede gastrointestinal toksisite: tek merkez deney...
 08/10/2008 - 11/10/2008
79  Ankilozan spondilitli hastalarda dolaşan endotel hücre sayısındaki azalma enflamatuar süreçten ve ha...
 08/10/2008 - 11/10/2008
80  Kronik lenfositer lösemili olguda alemtuzumab sonrası atipik yerleşimli ekstrapulmoner tüberküloz...
 08/10/2008 - 11/10/2008
81  Aferez yöntemi ile toplanan kök hücre ürününde bulunan endotel ve endotel öncü hücre sayıları...
 08/10/2008 - 11/10/2008
82  Atipik yerleşimli plazmasitoma; vulva ve testis...
 16/10/2007 - 19/10/2007
83  Diffüz büyük B-hücreli non-Hodgkin lenfomada immünhistokimyasal olarak alt grupların belirlenmesinin...
 16/10/2007 - 19/10/2007
84  Thoracic manifestations of Hodgkin lymphoma...
 15/09/2007 - 19/09/2007
85  Effect of exercise on fibrinolytic and coagulation systems in healthy volunteers...
 06/07/2007 - 12/07/2007
86  Results of Hyperfractionated Cyclophosphamide, Vincristine, Doxorubicine and Dexamethasone(Hyper CVA...
 24/05/2007 - 27/05/2007
87  Multiple Myeloma with Massive Ascites: A Case Report...
 24/05/2007 - 27/05/2007
88  Primary Mediastinal B-cell Non-Hodgkins Lymphoma Presented with Cardiac Involement...
 24/05/2007 - 27/05/2007
89  Prognostic factors and scoring systems in chronic myelomonocytic leukemia: a retrospective analysis ...
 16/05/2007 - 19/05/2007
90  The clinical, hematological and morphological profile of patients with myelodysplastic syndromes: a ...
 16/05/2007 - 17/05/2007
91  Myelodisplastik sendromlu olguların klinik, histomorfolojik özelliklerinin farklı sınıflama sistemle...
 08/12/2006 - 12/12/2006
92  Kronik miyelomonositik lösemili olguların retrospektif genel değerlendirilmesi...
 08/11/2006 - 12/11/2006
93  Allojeneik Transplant olgusunda gelişen normal basınçlı hidrosefali...
 08/11/2006 - 12/11/2006
94  Hemofagositik sendromun yüksek doz steroid ve intravenöz immunglobulin ile tedavisi...
 08/11/2006 - 12/11/2006
95  Sağlıklı kişilerde egzersiz sonrası kan koagülasyon ve fibrinolitik sistemde meydana gelen değişim...
 08/11/2006 - 12/11/2006
96  Düşük doz siklofosfamid ve G-CSF kombinasyonu ile periferik hematopoietik kök hücre mobilizasyonu...
 08/11/2006 - 12/11/2006
97  Primer İskelet Kası Diffüz Büyük Hücreli Non-Hodgkin Lenfoması Olan İki Olgu Sunumu...
 13/09/2006 - 17/09/2006
98  A patient with diffuse large B-cell non-Hodgkin's lymphoma and AA-type amyloidosis...
 28/09/2005 - 02/10/2005
99  ALK-positive anaplastic large cell lymphoma with leukemic peripheral blood involvement at presentati...
 28/09/2005 - 02/10/2005
100  Fatal disseminated mucormycosis in a patient with mantle cell non-Hodgkin's lymphoma: an autopsy cas...
 28/09/2005 - 02/10/2005
101  Increased concentration of soluble CD40-ligand in preeclempsia...
 28/09/2005 - 02/10/2005
102  Effects of resistance training with different volume on hemostatic parameters in young males...
 28/09/2005 - 02/10/2005
103  Polisitemia verada farklı sitokinler varlığında STI571'in eritroid koloni oluşumuna etkisi...
 23/09/2004 - 28/09/2004
104  Lokalize bilateral orbital non-Hodgkin lenfoma: Olgu sunumu...
 23/09/2004 - 28/09/2004
105  Plasma thrombin activatable fibrinolysis inhibitor antigen, platelet factor-4 and beta thromboglobul...
 31/08/2004 - 05/09/2004
106  Radyoterapi uygulanan erişkin Hodgkin hastalarında tedavi sonuçlarımız...
 21/04/2004 - 25/04/2004
107  Operabl meme kanserinde antrasiklin bazlı (epirubisin) adjuvan kemoterapinin plazma TAFI ve PAI-I dü...
 15/04/2004 - 18/04/2004
108  Myelomatöz plevral effüzyon ile karakterize plazma hücreli lösemi...
 10/10/2003 - 14/10/2003
109  Hiperkalsemi ile başvuran Richter's sendromlu bir olgu...
 10/10/2003 - 14/10/2003
110  Kronik myeloid lösemi hücre serilerinde STI-571 ve fludarabin kombinasyonunun sinerjistik etkisi...
 10/10/2003 - 14/10/2003
111  Hematolojik maliniteli 54 olguda 135 febril nötropenik epizod...
 20/02/2003 - 23/02/2003
112  CD56 pozitif kronik myelomonositik lösemi hastasında gingiva tutulumu...
 25/10/2002 - 28/10/2002
113  Kronik Myelositer Lösemili Bir Olguda Lenfoid Blastik Transformasyonla Birlikte Saptanan t(3;3)...
 25/10/2002 - 28/10/2002
114  Akut lenfoblastik lösemi olgusunda akut varisella hepatiti...
 25/10/2002 - 28/10/2002
115  Hipertiroidi ve Hipotiroidide Plazma Doku Faktörü Yolu İnhibitörü (TFPI) Düzeylerinin Değerlendirilm...
 25/10/2002 - 28/10/2002
116  Siklooksijenaz-2 (COX2) inhibitörlerinin kronik myeloid lösemi blastik hücre serilerine inhibitör et...
 25/10/2002 - 28/10/2002
117  B kronik lenfositik lösemi hücrelerinin in vitro CD4 ve CD 8 T hücreleri ile etkileşimi ve interfero...
 01/11/2000 - 04/11/2000
118  Behçet hastalığında tissue factor pathway inhibitör düzeyleri ve diğer bazı hemostatik faktörlerin d...
 01/11/2000 - 04/11/2000
119  Renal hücreli karsinomla birliktelik gösteren hairy cell lösemi olgusu...
 01/11/2000 - 04/11/2000
120  Kronik böbrek yetmezliği olgularında tissue factor pathway inhibitor düzeyleri ve intraperitoneal he...
 01/11/2000 - 04/11/2000
121  Romatoid artrit benzeri simetrik poliartritle başlayan sinovyal lenfoma...
 17/10/2000 - 20/10/2000
122  Unstable angina pektoriste C-reaktif protein, interleukin-6 ve aktive T lenfosit düzeyleri ve iskemi...
 11/10/2000 - 14/10/2000
123  Levels of C-reactive protein, interleukin-6 and Activated T lymphosit in patients with unstable ang...
 02/10/2000 - 05/10/2000
124  Akut Lenfoid Lösemiden Kronik Miyeloid Lösemiye Transformasyon Gösteren Bir Olgu...
 11/11/1999 - 13/11/1999
125  Miyelodisplastik sendromlu (MDS) olgularımızın üç ayrı prognostik sisteme göre değerlendirilmesi...
 11/11/1999 - 13/11/1999
126  İnflamatuvar Barsak Hastalığı Olan Hastalarda Trombosit Aktivasyonu...
 11/11/1999 - 13/11/1999
127  İnflamatuvar Barsak Hastalığı Olan Hastalarda Dolaşan Trombosit-Lökosit Agregatları...
 11/11/1999 - 13/11/1999
128  Sialik asitin trombosit fonksiyonlarına etkisi...
 11/11/1999 - 13/11/1999
129  Spontan remisyon gösteren iki akut lösemi olgusu...
 11/11/1999 - 13/11/1999
130  Tavşan modelinde G-CSF uygulamasının plazma LDH ve LDH izoenzimlerine etkisi...
 11/11/1999 - 13/11/1999
131  Trombosit kriyoprezervasyonu ve siyalik asitin kriyoprotektan etkisinin araştırılması...
 11/11/1999 - 13/11/1999
132  Intraperitoneal Pharmakokinetics of Low Molecular Weight Heparin in Peritoneal Dialysis...
 05/09/1999 - 08/09/1999
133  Küçük hücreli akciğer kanserinde prognostik faktörler (PF) ve hipofosfateminin PF olarak önemi...
 27/04/1999 - 01/05/1999
134  Rekürren Subklavien-juguler-axiller venöz tromboz ile prezente olan primeri bilinmeyen metastatik ta...
 07/04/1999 - 01/05/1999
135  Otolog Stemcell Uygulanan Hastalara Glutamin Omega-3 ve Antioksidanları İçeren Beslenme Desteğinin E...
 19/11/1998 - 21/11/1998
136  Tekrarlayan pnömoni ile seyreden multipl myelom olgusu...
 06/05/1998 - 10/05/1998
137  CHOP-BLEO alternating with VP-16+ ARA-C in aggressive non-hodgkin's lymphoma: early results...
 03/02/1998 - 06/02/1998
138  Impact of use of C-CSF in acute febrile neutropenia episodes...
 10/12/1997 - 13/12/1997
139  Dissemine intravasküler koagulopati, lökomoid reaksiyon ve nötropenik ateşte plazma laktoferrin düze...
 12/11/1997 - 15/11/1997
140  Ticlopidin'e bağlı fatal nötropeni: 3 olgu...
 12/11/1997 - 15/11/1997
141  KLL ve izole eritroid hücre aplazisi...
 12/11/1997 - 15/11/1997
142  Hematolojik neoplazi ve sitopenilerde sitotoksik tedavi veya primer hastalığa bağlı febril nötropeni...
 12/11/1997 - 15/11/1997
143  Akut lenfoblastik ve myeloblastik lösemilerde CD34 ekspresyonu ve prognostik önemi...
 12/11/1997 - 15/11/1997
144  Akut myelositik lösemide IL-1'in otokrin büyüme faktörü olarak etkisi...
 12/11/1997 - 15/11/1997
145  Biklonal IgM Gammopatisi ile seyreden SLVL olgusu...
 12/11/1997 - 15/11/1997
146  G-CSF kullanımına bağlı LDH yüksekliği ve LDH izoenzim profili...
 12/11/1997 - 15/11/1997
147  Plazma hücreli lösemide sitogenetik ve immünofenotipik özellikler...
 12/11/1997 - 15/11/1997
148  Hematolojik neoplazilerde BCL-2 ve CD95 (FAS Antijeni): Flowsitometrik araştırma sonuçları...
 12/11/1997 - 15/11/1997
149  Non-Hodgkin Lenfomalarda CD44-V6 ekspresyonu...
 12/11/1997 - 15/11/1997
150  Tekrarlayan over kanseinde ikinci seri kemoterapi sonuçları DEÜ deneyimi...
 01/09/1997 - 05/09/1997
151  Refractory Thrombocytopenia with bone marrow dysplasia: MDS or another entity?...
 24/04/1997 - 27/04/1997
152  High peripheral but low marrow blasts: Myelodysplastic syndrome or peripheral acute leukemia?...
 24/03/1997 - 27/03/1997
153  Şilotoraks ve vena cava superior sendromu ile seyreden bir malign lenfoma olgusu...
 06/05/1996 - 10/05/1996
154  Pnömoniye eşlik eden mikrofilarya enfestasyonu...
 11/04/1996 - 14/04/1996
155  Kronik lenfositer lösemi (KLL)'li bir vakada granülosit-makrofaj- koloni stimüle edici faktör (GM-CS...
 11/04/1996 - 14/04/1996
156  AML blastlarının çoğalmasında interleukin-1 (IL-1)'in otokrin faktör olarak etkisi:pilot çalışma...
 11/04/1996 - 14/04/1996
157  Coagulation Abnormalities Complicating Neoplasias...
 03/10/1995 - 08/10/1995
158  Platelet Activation in Early Neonatal Period...
 03/09/1995 - 08/09/1995
159  Platelet activation in congenital hearth diseases...
 03/09/1995 - 08/09/1995
160  Baş-boyun tümörlerinde '' cisplatin, metotrexate, bleomycin '' kemoterapisiyle elde edilen sonuçlar...
 28/05/1995 - 02/06/1995
161  Yumuşak doku ve kemik sarkoması hastalarımızın özellikleri ve kemoterapi sonuçları...
 28/05/1995 - 02/06/1995
162  Küçük hücreli olmayan akciğer kanserlerinde kullanılan kemoterapi rejimlerinin maliyet açısından değ...
 28/05/1995 - 02/06/1995
163  Primeri Bilinmeyen Metastatik Tümörlerde Cipslatin-Epirubicin Kombinasyon Kemoterapisi...
 28/05/1995 - 02/06/1995
164  Kalıcı pacemaker takılmış hastalarda trombosit aktivasyonunun flow sitometre ile tayini...
 01/10/1994 - 04/10/1994
165  Hodgkin'li iki hastada gelişen paraneoplastik serebellar dejenerasyon....
 03/05/1993 - 07/05/1993
166  Primeri Bilinmeyen Neoplazmalarda Epirubicin ve Cisplatin Kombine Tedavisi...
 03/05/1993 - 07/05/1993
167  Lenfomalı olgularda DNA analizi:Preliminer sonuçlar....
 03/05/1993 - 07/05/1993
168  Epi, CDDP ve 5-FU kombinasyonunun ilerlemiş gastrointestinal neoplazilerdeki terapötik değeri...
 03/05/1993 - 07/05/1993
169  Onkojenik Osteomalazi...
 03/05/1993 - 07/05/1993
170  Kronik nötrofilik lösemi ve multipl myeloma'lı bir olgu...
 21/10/1992 - 25/10/1992
171  Therapeuatic value of epirubicine containing regimens in treatment of ANLL...
 02/06/1991 - 07/06/1991
172  Diagnostic Values of Magnetic Resonance Imaging, Computerized Tomography and Ultrasonography in the ...
 02/06/1991 - 07/06/1991
173  Therapeutic value of epirubicin in combination with cis-platin 5-flurouracil in the treatment of adv...
 02/06/1991 - 07/06/1991
174  Akut Myokard İnfarktüsünde serum Magnezyum değerleri ve aritmilerle ilişkisi...
 23/10/1988 - 26/10/1988
175  Akut myokard infarktüsünde kan lipidlerindeki erken ve geç dönem lipid değişikliklerinin incelenmesi...
 23/10/1988 - 26/10/1988
NO NAME DATE
1  Multipl Miyelomda T Regulatuar Hücrelerin (Treg) Tedaviye Etkisinin Ex Vivo Araştırılması...  4/2011 - /
NO Görev
1 Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı Başkanı, Mayıs 2009- Ekim 2011
2 Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı Başkanı, Mayıs 2006- Mayıs 2009
3 Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji - Onkoloji Bilim Dalı Başkanı, Ekim 2005- Mayıs 2006
4 Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji - Onkoloji Bilim Dalı Başkanı, Ekim 2002- Ekim 2005

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi