DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
PROF.DR. BÜLENT ÜNDAR
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI HEMATOLOJİ BİLİM DALI
E-Mail :   bulent.undar@deu.edu.tr Phone :   +90 232 - 4124850 - 4850
Education/Academic Info
Lisans  Ege Üniversitesi Ege Tıp Fakültesi  1982
Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı  1991
Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemotoloji  1993
Doçent  İÇ HASTALIKLARI  1995
Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2001
NO NAME YEAR
1  Disseminated Fusarium Infection in an Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL) Patient after Allogeneic Bo...  2013
2  Management of IFI in Febrile Neutropenic Patients: A Case of Invasive Aspergillosis Treated with Lip...  2013
3  Primer iskelet kası lenfoması olan iki olgu ve literatür derlemesi...  2013
4  Prognostic value of comorbidity indexes in MDS...  2013
5  Investigation of inherited thrombophilias in patients with pulmonary embolism...  2013
6  İmmün Trombositopenili Hastaların Klinik Seyir ve Tedavi Cevabı Yönünden Değerlendirmesi; Tek Merkez...  2012
7  KMML Hastasında Santral Sinir Sisteminde Gelişen yeloid Sarkom ve AML'ye Dönüşüm...  2012
8  Occurence in a case of phledelphia Negative Acute Lymphoblastic leukemia foolowing Treatment for Ewi...  2012
9  Kronik Lenfositik Lösemi Hastalarının Genel Klinik Değerlendirilmesi...  2012
10  Tek Merkez Deneyimi:Folliküler Lenfomalı Olgularımızın Retrospektif Değerlendirmesi...  2012
11  Ischemic stroke after recombinant factor VIIa treatment in acquired hemophilia A patient....  2011
12  Tek Merkez Deneyimi: Relaps/ Refrakter Akut Lösemi ve Lenfomalı Olgularda Ida-FLAG Kemoterapisi...  2011
13  Central retinal artery occlusion as the presenting sign of essential thrombocythemia...  2011
14  Malign pleural Effusion In A Patient With Multiple Myeloma...  2011
15  Periferik Hematopoetik Kök Hücre Nakli Yapılan Lenfoma Hastalarımız; Tek Merkez Deneyimi...  2011
16  Fatal disseminated mucormycosis in a patient with mantle cell non-Hodgkin's lymphoma: an autopsy cas...  2009
17  Multipl myeloma presenting as massive ascites...  2009
18  Prognostic significance of immunohistochemical classification of diffuse large B-cell lymphoma...  2009
19  Primary thyroid lymphoma: case series with literature review...  2009
20  Prognostic factors and scoring systems in chronic myelomonocytic leukemia: A retrospective analysis ...  2008
21  A patient with diffuse large B-cell non-Hodgkin's lymphoma and AA type amyloidosis...  2008
22  Plasma Thrombin Activatable Fibrinolysis Inhibitor Levels in Behçet's Disease...  2007
23  Myelomatous Effusion in Plasma-cell Leukemia: A Case Report...  2007
24  Primer Gastrointestinal Lenfoma Hastalarının Klinik Özellikleri ve Tedavi Sonuçları: Tek Merkez Dene...  2007
25  Myelomatous effusion in plasma-cell leukemia: a case report...  2007
26  The clinical, haematological and morphological profile of patients with myelodysplastic syndromes: A...  2007
27  Increased concentration of soluble CD40 ligand in preeclampsia....  2007
28  Synergistic Effect Of Imatinib Mesylate And Fludarabine Combination On Philadelphia Chromosome Posit...  2007
29  The Effect Of Imatinib Mesylate On The Erythroid Colony Formation From Patients With Polycythemia Ve...  2006
30  Plasma levels of thrombin activatable fibrinolysis inhibitor antigen in active and inactive inflamma...  2006
31  Indocyanine green angiographic features of systemic non-Hodgkin's lymphoma and bilateral choroidal i...  2006
32  IMAGES IN HEMATOLOGY; Platelet satellitism in a pregnant woman...  2006
33  Bortezomib-induced skin lesion...  2006
34  The effect of anthracycline-based (epirubicin) adjuvant chemotherapy on plasma TAFI and PAI-1 levels...  2006
35  Akut Lenfoblastik Lösemide İzole Optik Sinir Tutulumu: Olgu Sunumu...  2005
36  Bilateral primary orbital non-Hodgkin's lymphoma in a patient with scleroderma: a case report...  2005
37  Cyclo-oxygenase 2 inhibitor, nabumetone, inhibits proliferation in chronic myeloid leukemia cell lin...  2005
38  Chronic Myeloid Leukemia Associated With Extreme Thrombocytosis....  2005
39  Primary non-hodgkin lymphoma of breast in a patient with rectal carcinoma and magnetic resonance spe...  2005
40  Plasma levels of thrombin activatable fibrinolysis inhibitor in normal and pre-eclamptic pregnant wo...  2004
41  Infarction of an accessory spleen secondary to splenic vein thrombosis in essential thrombocytosis....  2004
42  Akut Lenfoblastik Lösemide Varicella Hepatit Enfeksiyonu...  2004
43  Gingival involvement in a patient with CD56+ chronic myelomonocytic leukemia...  2004
44  Plasma levels of free tissue factor pathway inhibitor in patients with various thyroid disorders...  2003
45  Granülosit kolonistimülan faktör (G-CSF) kullanımına bağlı LDH yüksekliği ve LDH izoenzim profili...  2003
46  Refractory Thrombocytopenia with Multilineage Dysplasia: A rare Type of Myelodysplastic Syndrome...  2003
47  EBV-associated nasal-type T/natural killer cell lymphoma presenting with polyserositis and rhabdomyo...  2002
48  CD44v6 Expression in non-Hodgkin's Lymphomas...  2002
49  Spontaneous Remission in Acute Leukemia: A Report of Two Cases...  2002
50  Analysis of thalassemia syndromes and abnormal hemoglobins in patients from the Aegean region of Tur...  2002
51  Effect of granulocyte-colony-stimulating factor on serum lactate dehydrogenase levels and isoenzymes...  2002
52  Plasma Cell Leukemia: A Report of 5 Cases and Review of the Literature...  2001
53  Increased levels of tissue factor pathway inhibitor may reflect disease activity and play a role in ...  2001
54  Effect of Sialic Acid on Platelet Cryopreservation...  2001
55  Bilateral breast involvement in Sézary syndrome....  2001
56  Hemophagocytic syndrome associated with inappropiate secretion of antidiuretic hormone in lymphoma a...  2001
57  B-Kronik Lenfositik Lösemi Hücrelerinin İnvitro CD4+ ve CD8+ T Hücreleri İle Etkileşimi ve İnterfero...  2001
58  Unstable angina pektoriste C-reaktif protein, interleukin 6 ve active T lenfosit düzeyleri ve iskemi...  2001
59  Concurrent diagnosis of hairy cell leukemia and renal cell carcinoma...  2001
60  Emergence of Philadelphia positive chronic myeloid leukemia in a patient with Philadelphia negative ...  2001
61  Consistant loss of heterozygosity at 14q32 in lymphoid blast crisis of chronic myeloid leukemia,...  2000
62  Evaluation of Peripheral Blood Platelet Activation and Leukocyte-Platelet Aggregates in Relation to ...  2000
63  High lactoferrin levels in disseminated intravascular coagulation and its possible negative role in ...  2000
64  Febril Nötropeni Epizotlarında Hematopoietik Büyüme Faktör (G-CSF) Kullanımı...  2000
65  The Use of Different Prognostic Systems Applied to Myelodysplastic Syndromes: A Retrospective Analys...  2000
66  The Role of Interleukin-1 Inhibitors on Acute Myeloblastic Leukemia Blast Proliferation; Future Pote...  1999
67  Subklavyan-jugüler-aksiller ven trombozu ile prezente olan, primeri bilinmeyen taşlı yüzük hücreli k...  1999
68  Sitotoksik Tedavi veya Kemik İliği Tutulumuna Bağlı Gelişen 148 Febril Nötropeni Epizodu...  1999
69  Flow cytometric analysis of circadian changes in platelet activation using anti-GMP-140 monoclonal a...  1999
70  Akut Lenfositik Lösemilerde CD34 Ekspresyonu ve Prognostik Önemi...  1999
71  Early ticlopidine-induced hepatic dysfunction, dermatitis and irreversible aplastic anemia after cor...  1998
72  Non-Hodgkin Lenfomada Dilde Aktinomikoz...  1998
73  Platelet activation during the early neonatal period...  1998
74  Platelet activation in congenital heart diseases...  1997
75  Meme Kanserli Hastalarda CD44s, P-glikoproteini ve p53 Metastaz Gelişimini Yansıtabilir mi?...  1997
76  Ticlopidine'e bağlı fatal nötropeni ve pnömoni olgusu...  1997
77  Meme Kanseri Tedavisinde Adjuvan Kemoterapi Maliyetinin Araştırılması...  1996
78  Türkiye'deki Serviks Kanseri Sıklığı Az Gelişmiş Ülkelerle Benzerlik Göstermekte midir?...  1996
79  İntratorasik non-hodgkin lenfomalı bir hastada saptanan antidiüretik hormonun uygunsuz salınım sendr...  1994
80  Lactic Acidosis Complicating Disseminated non-Hodgkins Lymphoma ....  1994
81  Oncogenous osteomalacia - report of case...  1994
82  Coexistence of Chronic Neutrophilic Leukemia with Light Chain Myeloma...  1994
83  Marked oscillations in blood counts followed by blastic transformation in a patient with chronic mye...  1992
84  Yüksek Molekül Ağırlıklı Alkalen Fosfatazın Karaciğer Metastazının Saptanmasındaki Tanısal De...  1992
85  Akut myokard infarktüsünde serum magnezyum değerleri ve aritmilerle ilişkisi...  1989
86  Akut myokard infarktüsünün serum lipoprotein fraksiyonlarına etkisi....  1989
NO NAME DATE
1  Multipl Miyelomda T Regulatuar Hücrelerin (Treg) Tedaviye Etkisinin Ex Vivo Araştırılması...
 14/05/2014 - 18/05/2014
2  Nüks ve/veya Dirençli Hodgkin ve Agresif Hodgkin Dışı Lenfomalı Hastalarda Tedavi Deneyimimiz...
 23/10/2013 - 26/10/2013
3  Miyelodisplastik Sendromda Serum Albumin Düzeyinin Sağkalım Üzerinde Öngördürücü Etkisi ve Bu Etkini...
 23/10/2013 - 26/10/2013
4  Esansiyel Trombositozda IPSET-Tromboz Skorlama Sisteminin Türk Hasta Topluluğunda Geçerliliği...
 23/10/2013 - 26/10/2013
5  EFFICACY OF POSACONAZOLE PROPYLAXIS IN AML INDUCTION THERAPY, SINGLE CENTER EXPERIENCE...
 13/06/2013 - 16/06/2013
6  CENTRAL NERVOUS SYSTEM RELAPSE AFTER HIGH DOSE CHEMOTHERAPY IN A PATIENT WITH MULTIPL MYELOMA...
 22/05/2013 - 25/05/2013
7  IGA KAPPA MULTIPL MYELOMA CASE PRESENTING WITH MICROSCOPIC HEMATURIA AND PROTEINURIA...
 22/05/2013 - 25/05/2013
8  We report on primer mediastinal B cell lymphoma with elevated serum level of beta HCG...
 22/05/2013 - 25/05/2013
9  Effect of rituksimab om lymphocyte recovery after autologous stem cell transplantation...
 22/05/2013 - 25/05/2013
10  Blastic phase chronic myeloid leukemia successfully treated with re-allogeneic stem cell transplanta...
 22/05/2013 - 25/05/2013
11  Prognostic value of comorbidity indexes in MDS...
 08/05/2013 - 11/05/2013
12  A Case of Relapsed Multiple Myeloma with Central Nervous System Involvement; Longer Survival with No...
 03/04/2013 - 07/04/2013
13  Effect of Pre-transplant Bortezomib Induction in Multiple Myeloma Patients; Single Center Experience...
 03/04/2013 - 07/04/2013
14  evans sendromlu hastada tedaviye yaklaşım vaka takdimi...
 31/10/2012 - 03/11/2012
15  MDS'de prognostik belirteç olarak komorbidite indeksleri...
 31/10/2012 - 03/12/2012
16  İMATİNİB TEDAVİSİNE YANITSIZ KML?Lİ OLGUDA ALL TRANSFORMASYONU....
 31/10/2012 - 03/11/2012
17  MALİGN NEOPLAZİK OLGULARDA AMPİRİK VE PREEMPTİF ANTİFUNGAL KULLANIMI....
 31/10/2012 - 03/11/2012
18  Gri Trombosit Sendromlu Vericiden Yapılan Allogeneik Nakil Sonrası Gri Trombositli Hematopoetik Engr...
 08/03/2012 - 10/03/2012
19  Uzamış reinfüzyon gün sayısının hematopoetik yeniden yapılanma üzerine etkisi...
 08/03/2012 - 10/03/2012
20  iki vakada hepatosplenik t hücreli lenfoma deneyimi...
 19/10/2011 - 22/10/2011
21  Kronik Miyelositer Lösemili Hastada Nilotinib Kullanımı Sonrası Gelişen Akut Arterial Tromboz...
 19/10/2011 - 22/10/2011
22  Multipl myelomlu hastada lenalidomid kullanımı sırasında gelişen serebrovasküler olay...
 19/10/2011 - 22/10/2011
23  İki vakada hepasplenik T hücreli lenfoma deneyimi...
 19/10/2011 - 22/10/2011
24  KML tanılı hastada nilotinib kullanımı sırasında gelişen nefrotik sendrom...
 19/10/2011 - 22/10/2011
25  Tek merkez deneyimi: Folliküler lenfomalı hastalarımızın retrospektif değerlendirmesi....
 19/10/2011 - 22/10/2011
26  Kronik lenfositik lösemili hastalarımızın değerlendirilmesi...
 19/10/2011 - 22/10/2011
27  Jak2 V617F Mutation and Thrombosis in the myeloproliferative neoplasms...
 29/07/2011 - 04/08/2011
28  Clinical charactheristics and clinical features of 193 patients with myelodysplastic syndromes: Expe...
 18/05/2011 - 21/11/2011
29  Tek Merkez Deneyimi: Relaps/ Refrakter Akut Lösemi ve Lenfoblastik Lenfomalı Olgularda Ida-FLAG Kemo...
 11/05/2011 - 14/05/2011
30  2 merkez deneyimi: Kronik myeloid lösemili hastalarda imatinib mesilat tedavisinin sonuçalrı...
 03/11/2010 - 07/11/2010
31  Multipl myelomlu hastada gelişen malign plevral effüzyon...
 03/11/2010 - 07/11/2010
32  Kemik iliğinde fibrozis ve anjiyogenezisin engraftman üzerine etkisi....
 03/11/2010 - 07/11/2010
33  Tek merkez deneyimi; Kronik myeloproliferatif neoplazili hastaların retrospektif değerlendirmesi....
 03/11/2010 - 07/11/2010
34  Nadir bir kombinasyon; senkron okuler mantle hücreli lenfoma ve küçük hücre dışı akciğer kanseri...
 03/11/2010 - 07/11/2010
35  Tek merkez deneyimi:Hodgkin lenfomalı hastalarımızın retrospektif değerlendirilmesi...
 03/11/2010 - 07/11/2010
36  İki merkez deneyimi, azasitidin tedavisi alan MDS'li hastaların retrospektif değerlendirmesi....
 03/11/2010 - 07/11/2010
37  Akkiz hemofili olguda RFVIIA kullanımına ikincil gelişen geçici iskemik atak...
 03/11/2010 - 07/11/2010
38  Atipik prezentasyonlu ALL olgusu...
 03/11/2010 - 07/11/2010
39  Miyeloid Lösemi Öncül Hücrelerinde Erken Embriyonik Kök Hücre Transkripsiyon Faktörlerinin Ekspresyo...
 03/11/2010 - 07/11/2010
40  Multipl myeloma ile karışan primeri belli olmayan metastatik malign melanom olgusu...
 03/11/2010 - 07/11/2010
41  Tamoksifen kullanan meme kanserli bir olguda gelişen aplastik anemi...
 03/11/2010 - 07/11/2010
42  AML cil tutulumu ve üst ekstremitede gelişen kompartman sendromu...
 03/11/2010 - 07/11/2010
43  Uyluk cildinde geniş ülsere kitle ile erken relaps olan diffüz büyük B hücreli NHL olgusu...
 03/11/2010 - 07/11/2010
44  Primer Tiroid Lenfoblastik Lenfoma Olgusu...
 03/11/2010 - 07/11/2010
45  Periferik Hematopoietik Kök Hücre Nakli Yapılan Lenfoma Hastalarımız Tek Merkez Deneyimi...
 04/03/2010 - 06/03/2010
46  Periferik hematopoietik kök hücre nakli yapılan lenfoma hastalarında gelişen nötropenik ateş...
 04/03/2010 - 06/03/2010
47  KMML Tanısıyla izlenen hastada santral sinir sisteminde gelişen granülositik sarkom ve eş zamanlı AM...
 07/10/2009 - 10/10/2009
48  Multipl Miyelomada Otolog Periferik Kök Hücre Destekli Yüksek Doz Kemoterapi sonuçlarımız ve Birinci...
 07/10/2009 - 10/10/2009
49  Diffüz Büyük B Hücreli NHL Tanılı Hastada Gelişen Akut Hepatit B ve Brusella Enfeksiyonu Birlikteliğ...
 07/10/2009 - 10/10/2009
50  Griscelli Sendromu Olan Hastada Gelişen Tüberküloz Lenfadenit ve Periferal T Hücreli Lenfoma Birlikt...
 07/10/2009 - 10/10/2009
51  SAÇLI HÜCRELİ LÖSEMİ VE KAPOSİ SARKOM BİRLİKTELİĞİ....
 07/10/2009 - 10/10/2009
52  Trombofiliye Genetik Yatkınlık Açısından Mutasyonel Analizler Tek Merkez Verileri...
 07/10/2009 - 10/10/2009
53  Otolog periferik kök hücre destekli yüksek doz kemoterapi verilen multiple myelom hastalarında geliş...
 07/10/2009 - 10/10/2009
54  2007-2008 yılları arasında izlediğimiz nötropenik ateş olgularımız...
 07/10/2009 - 10/10/2009
55  Remisyonda İzlenen Diffüz Büyük B Hücreli NHL OLgusunda Gelişen Paraneoplastik Serebellar Dejenerasy...
 07/10/2009 - 10/10/2009
56  Ankilozan spondilitli hastalarda dolaşan endotel hücre sayısındaki azalma enflamatuar süreçten ve ha...
 08/10/2008 - 11/10/2008
57  Kronik lenfositer lösemili olguda alemtuzumab sonrası atipik yerleşimli ekstrapulmoner tüberküloz...
 08/10/2008 - 11/10/2008
58  Erişkin yaşta tanı konan konjenital diseritropoietik anemi...
 08/10/2008 - 11/10/2008
59  Multipl miyelomda bortezomib tedavisi ile 3-4. derecede gastrointestinal toksisite: tek merkez deney...
 08/10/2008 - 11/10/2008
60  Aferez yöntemi ile toplanan kök hücre ürününde bulunan endotel ve endotel öncü hücre sayıları...
 08/10/2008 - 11/10/2008
61  Atipik yerleşimli plazmasitoma; vulva ve testis...
 16/10/2007 - 19/10/2007
62  Diffüz büyük B-hücreli non-Hodgkin lenfomada immünhistokimyasal olarak alt grupların belirlenmesinin...
 16/10/2007 - 19/10/2007
63  Thoracic manifestations of Hodgkin lymphoma...
 15/09/2007 - 19/09/2007
64  Effect of exercise on fibrinolytic and coagulation systems in healthy volunteers...
 06/07/2007 - 12/07/2007
65  Results of Hyperfractionated Cyclophosphamide, Vincristine, Doxorubicine and Dexamethasone(Hyper CVA...
 24/05/2007 - 27/05/2007
66  Multiple Myeloma with Massive Ascites: A Case Report...
 24/05/2007 - 27/05/2007
67  Primary Mediastinal B-cell Non-Hodgkins Lymphoma Presented with Cardiac Involement...
 24/05/2007 - 27/05/2007
68  Prognostic factors and scoring systems in chronic myelomonocytic leukemia: a retrospective analysis ...
 16/05/2007 - 19/05/2007
69  The clinical, hematological and morphological profile of patients with myelodysplastic syndromes: a ...
 16/05/2007 - 17/05/2007
70  Myelodisplastik sendromlu olguların klinik, histomorfolojik özelliklerinin farklı sınıflama sistemle...
 08/12/2006 - 12/12/2006
71  Düşük doz siklofosfamid ve G-CSF kombinasyonu ile periferik hematopoietik kök hücre mobilizasyonu...
 08/11/2006 - 12/11/2006
72  Sağlıklı kişilerde egzersiz sonrası kan koagülasyon ve fibrinolitik sistemde meydana gelen değişim...
 08/11/2006 - 12/11/2006
73  Hemofagositik sendromun yüksek doz steroid ve intravenöz immunglobulin ile tedavisi...
 08/11/2006 - 12/11/2006
74  Allojeneik Transplant olgusunda gelişen normal basınçlı hidrosefali...
 08/11/2006 - 12/11/2006
75  Kronik miyelomonositik lösemili olguların retrospektif genel değerlendirilmesi...
 08/11/2006 - 12/11/2006
76  Primer İskelet Kası Diffüz Büyük Hücreli Non-Hodgkin Lenfoması Olan İki Olgu Sunumu...
 13/09/2006 - 17/09/2006
77  ALK-positive anaplastic large cell lymphoma with leukemic peripheral blood involvement at presentati...
 28/09/2005 - 02/10/2005
78  Fatal disseminated mucormycosis in a patient with mantle cell non-Hodgkin's lymphoma: an autopsy cas...
 28/09/2005 - 02/10/2005
79  Increased concentration of soluble CD40-ligand in preeclempsia...
 28/09/2005 - 02/10/2005
80  Effects of resistance training with different volume on hemostatic parameters in young males...
 28/09/2005 - 02/10/2005
81  A patient with diffuse large B-cell non-Hodgkin's lymphoma and AA-type amyloidosis...
 28/09/2005 - 02/10/2005
82  Lokalize bilateral orbital non-Hodgkin lenfoma: Olgu sunumu...
 23/09/2004 - 28/09/2004
83  Polisitemia verada farklı sitokinler varlığında STI571'in eritroid koloni oluşumuna etkisi...
 23/09/2004 - 28/09/2004
84  Plasma thrombin activatable fibrinolysis inhibitor antigen, platelet factor-4 and beta thromboglobul...
 31/08/2004 - 05/09/2004
85  Radyoterapi uygulanan erişkin Hodgkin hastalarında tedavi sonuçlarımız...
 21/04/2004 - 25/04/2004
86  Operabl meme kanserinde antrasiklin bazlı (epirubisin) adjuvan kemoterapinin plazma TAFI ve PAI-I dü...
 15/04/2004 - 18/04/2004
87  Myelomatöz plevral effüzyon ile karakterize plazma hücreli lösemi...
 10/10/2003 - 14/10/2003
88  Kronik myeloid lösemi hücre serilerinde STI-571 ve fludarabin kombinasyonunun sinerjistik etkisi...
 10/10/2003 - 14/10/2003
89  Hiperkalsemi ile başvuran Richter's sendromlu bir olgu...
 10/10/2003 - 14/10/2003
90  Hematolojik maliniteli 54 olguda 135 febril nötropenik epizod...
 20/02/2003 - 23/02/2003
91  Hipertiroidi ve Hipotiroidide Plazma Doku Faktörü Yolu İnhibitörü (TFPI) Düzeylerinin Değerlendirilm...
 25/10/2002 - 28/10/2002
92  Kronik Myelositer Lösemili Bir Olguda Lenfoid Blastik Transformasyonla Birlikte Saptanan t(3;3)...
 25/10/2002 - 28/10/2002
93  Siklooksijenaz-2 (COX2) inhibitörlerinin kronik myeloid lösemi blastik hücre serilerine inhibitör et...
 25/10/2002 - 28/10/2002
94  CD56 pozitif kronik myelomonositik lösemi hastasında gingiva tutulumu...
 25/10/2002 - 28/10/2002
95  Akut lenfoblastik lösemi olgusunda akut varisella hepatiti...
 25/10/2002 - 28/10/2002
96  Kronik böbrek yetmezliği olgularında tissue factor pathway inhibitor düzeyleri ve intraperitoneal he...
 01/11/2000 - 04/11/2000
97  Behçet hastalığında tissue factor pathway inhibitör düzeyleri ve diğer bazı hemostatik faktörlerin d...
 01/11/2000 - 04/11/2000
98  Renal hücreli karsinomla birliktelik gösteren hairy cell lösemi olgusu...
 01/11/2000 - 04/11/2000
99  B kronik lenfositik lösemi hücrelerinin in vitro CD4 ve CD 8 T hücreleri ile etkileşimi ve interfero...
 01/11/2000 - 04/11/2000
100  Romatoid artrit benzeri simetrik poliartritle başlayan sinovyal lenfoma...
 17/10/2000 - 20/10/2000
101  Unstable angina pektoriste C-reaktif protein, interleukin-6 ve aktive T lenfosit düzeyleri ve iskemi...
 11/10/2000 - 14/10/2000
102  Levels of C-reactive protein, interleukin-6 and Activated T lymphosit in patients with unstable ang...
 02/10/2000 - 05/10/2000
103  Spontan remisyon gösteren iki akut lösemi olgusu...
 11/11/1999 - 13/11/1999
104  Sialik asitin trombosit fonksiyonlarına etkisi...
 11/11/1999 - 13/11/1999
105  Akut Lenfoid Lösemiden Kronik Miyeloid Lösemiye Transformasyon Gösteren Bir Olgu...
 11/11/1999 - 13/11/1999
106  Miyelodisplastik sendromlu (MDS) olgularımızın üç ayrı prognostik sisteme göre değerlendirilmesi...
 11/11/1999 - 13/11/1999
107  Tavşan modelinde G-CSF uygulamasının plazma LDH ve LDH izoenzimlerine etkisi...
 11/11/1999 - 13/11/1999
108  İnflamatuvar Barsak Hastalığı Olan Hastalarda Dolaşan Trombosit-Lökosit Agregatları...
 11/11/1999 - 13/11/1999
109  İnflamatuvar Barsak Hastalığı Olan Hastalarda Trombosit Aktivasyonu...
 11/11/1999 - 13/11/1999
110  Trombosit kriyoprezervasyonu ve siyalik asitin kriyoprotektan etkisinin araştırılması...
 11/11/1999 - 13/11/1999
111  Intraperitoneal Pharmakokinetics of Low Molecular Weight Heparin in Peritoneal Dialysis...
 05/09/1999 - 08/09/1999
112  Küçük hücreli akciğer kanserinde prognostik faktörler (PF) ve hipofosfateminin PF olarak önemi...
 27/04/1999 - 01/05/1999
113  Rekürren Subklavien-juguler-axiller venöz tromboz ile prezente olan primeri bilinmeyen metastatik ta...
 07/04/1999 - 01/05/1999
114  Otolog Stemcell Uygulanan Hastalara Glutamin Omega-3 ve Antioksidanları İçeren Beslenme Desteğinin E...
 19/11/1998 - 21/11/1998
115  Tekrarlayan pnömoni ile seyreden multipl myelom olgusu...
 06/05/1998 - 10/05/1998
116  CHOP-BLEO alternating with VP-16+ ARA-C in aggressive non-hodgkin's lymphoma: early results...
 03/02/1998 - 06/02/1998
117  Impact of use of C-CSF in acute febrile neutropenia episodes...
 10/12/1997 - 13/12/1997
118  Akut myelositik lösemide IL-1'in otokrin büyüme faktörü olarak etkisi...
 12/11/1997 - 15/11/1997
119  Hematolojik neoplazilerde BCL-2 ve CD95 (FAS Antijeni): Flowsitometrik araştırma sonuçları...
 12/11/1997 - 15/11/1997
120  Non-Hodgkin Lenfomalarda CD44-V6 ekspresyonu...
 12/11/1997 - 15/11/1997
121  Dissemine intravasküler koagulopati, lökomoid reaksiyon ve nötropenik ateşte plazma laktoferrin düze...
 12/11/1997 - 15/11/1997
122  G-CSF kullanımına bağlı LDH yüksekliği ve LDH izoenzim profili...
 12/11/1997 - 15/11/1997
123  Biklonal IgM Gammopatisi ile seyreden SLVL olgusu...
 12/11/1997 - 15/11/1997
124  Plazma hücreli lösemide sitogenetik ve immünofenotipik özellikler...
 12/11/1997 - 15/11/1997
125  Akut lenfoblastik ve myeloblastik lösemilerde CD34 ekspresyonu ve prognostik önemi...
 12/11/1997 - 15/11/1997
126  Hematolojik neoplazi ve sitopenilerde sitotoksik tedavi veya primer hastalığa bağlı febril nötropeni...
 12/11/1997 - 15/11/1997
127  KLL ve izole eritroid hücre aplazisi...
 12/11/1997 - 15/11/1997
128  Ticlopidin'e bağlı fatal nötropeni: 3 olgu...
 12/11/1997 - 15/11/1997
129  Tekrarlayan over kanseinde ikinci seri kemoterapi sonuçları DEÜ deneyimi...
 01/09/1997 - 05/09/1997
130  Refractory Thrombocytopenia with bone marrow dysplasia: MDS or another entity?...
 24/04/1997 - 27/04/1997
131  High peripheral but low marrow blasts: Myelodysplastic syndrome or peripheral acute leukemia?...
 24/03/1997 - 27/03/1997
132  Şilotoraks ve vena cava superior sendromu ile seyreden bir malign lenfoma olgusu...
 06/05/1996 - 10/05/1996
133  Kronik lenfositer lösemi (KLL)'li bir vakada granülosit-makrofaj- koloni stimüle edici faktör (GM-CS...
 11/04/1996 - 14/04/1996
134  Pnömoniye eşlik eden mikrofilarya enfestasyonu...
 11/04/1996 - 14/04/1996
135  AML blastlarının çoğalmasında interleukin-1 (IL-1)'in otokrin faktör olarak etkisi:pilot çalışma...
 11/04/1996 - 14/04/1996
136  Coagulation Abnormalities Complicating Neoplasias...
 03/10/1995 - 08/10/1995
137  Platelet Activation in Early Neonatal Period...
 03/09/1995 - 08/09/1995
138  Platelet activation in congenital hearth diseases...
 03/09/1995 - 08/09/1995
139  Yumuşak doku ve kemik sarkoması hastalarımızın özellikleri ve kemoterapi sonuçları...
 28/05/1995 - 02/06/1995
140  Küçük hücreli olmayan akciğer kanserlerinde kullanılan kemoterapi rejimlerinin maliyet açısından değ...
 28/05/1995 - 02/06/1995
141  Baş-boyun tümörlerinde '' cisplatin, metotrexate, bleomycin '' kemoterapisiyle elde edilen sonuçlar...
 28/05/1995 - 02/06/1995
142  Primeri Bilinmeyen Metastatik Tümörlerde Cipslatin-Epirubicin Kombinasyon Kemoterapisi...
 28/05/1995 - 02/06/1995
143  Kalıcı pacemaker takılmış hastalarda trombosit aktivasyonunun flow sitometre ile tayini...
 01/10/1994 - 04/10/1994
144  Primeri Bilinmeyen Neoplazmalarda Epirubicin ve Cisplatin Kombine Tedavisi...
 03/05/1993 - 07/05/1993
145  Lenfomalı olgularda DNA analizi:Preliminer sonuçlar....
 03/05/1993 - 07/05/1993
146  Epi, CDDP ve 5-FU kombinasyonunun ilerlemiş gastrointestinal neoplazilerdeki terapötik değeri...
 03/05/1993 - 07/05/1993
147  Hodgkin'li iki hastada gelişen paraneoplastik serebellar dejenerasyon....
 03/05/1993 - 07/05/1993
148  Onkojenik Osteomalazi...
 03/05/1993 - 07/05/1993
149  Kronik nötrofilik lösemi ve multipl myeloma'lı bir olgu...
 21/10/1992 - 25/10/1992
150  Therapeutic value of epirubicin in combination with cis-platin 5-flurouracil in the treatment of adv...
 02/06/1991 - 07/06/1991
151  Diagnostic Values of Magnetic Resonance Imaging, Computerized Tomography and Ultrasonography in the ...
 02/06/1991 - 07/06/1991
152  Therapeuatic value of epirubicine containing regimens in treatment of ANLL...
 02/06/1991 - 07/06/1991
153  Akut myokard infarktüsünde kan lipidlerindeki erken ve geç dönem lipid değişikliklerinin incelenmesi...
 23/10/1988 - 26/10/1988
154  Akut Myokard İnfarktüsünde serum Magnezyum değerleri ve aritmilerle ilişkisi...
 23/10/1988 - 26/10/1988
NO NAME DATE
1  Multipl Miyelomda T Regulatuar Hücrelerin (Treg) Tedaviye Etkisinin Ex Vivo Araştırılması...  4/2011 - /
NO Görev
1 Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı Başkanı, Mayıs 2009- Ekim 2011
2 Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı Başkanı, Mayıs 2006- Mayıs 2009
3 Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji - Onkoloji Bilim Dalı Başkanı, Ekim 2005- Mayıs 2006
4 Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji - Onkoloji Bilim Dalı Başkanı, Ekim 2002- Ekim 2005

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi