DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
DOÇ.DR. ÖZGÜR ÖZÇELİK
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI ANABİLİM DALI
E-Mail :   ozgur.ozcelik@deu.edu.tr Phone :   +90 232 - 3017005 -
Education/Academic Info
Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü  1999
Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği (Yapı) Anabilim Dalı  2002
Doktora  Yabancı Ülke Üniversiteleri University of California İnşaat (Yapı) Mühendisliği  2008
Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  2009
Doçent  İnşaat Mühendisliği  2014
NO NAME YEAR
1  Moment Aktaran Kompozit İç Kolon-Kiriş Bağlantı Testleri ve Sayısal Model Çalışmaları...  2014
2  Variability of Modal Parameter Estimations Using Two Different Output-Only System Identification Met...  2013
3  Çelik Model Köprünün Sistem Tanımlama Yöntemleri ile Modal Parametrelerinin Tahmini...  2013
4  Experimental work on seismic behavior of various types of masonry infilled RC frames...  2012
5  UNESCO - Disaster Preparedness and Mitigation/ Reports on post-earthquake assessment mission in Van,...  2012
6  Integrating OpenSees with other software with application to coupling problems in civil engineering...  2011
7  Experimental study of the dynamic interaction between the foundation of the NEES/UCSD Shake Table an...  2011
8  Doğal Titreşim Periyotları Farklı İki Basit Yapının Çeşitli Şekillerde Birbirlerine Bağlanmalarından...  2011
9  Kolon Kiriş Birleşim Bölgelerinin Güçlendirilmesi...  2011
10  Kolon-kiriş birleşimlerinin ve birleşim bölgelerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar...  2010
11  Yapısal Olmayan Elemanların Hasar Görebilirliğinin Azaltılması ve Sarsma Tablası Testleri...  2010
12  Acceleration Tracking Performance of UCSD-NEES Shake Table...  2009
13  Deprem Verilerinin Yapıların Dinamik Parametrelerinin Belirlenmesinde Kullanımı...  2009
14  Kolon-Kiriş Birleşimlerinin Davranışlarının Değerlendirilmesi ve Konu Üzerine Yürütülen Deneysel Çal...  2009
15  Experimental Characterization, Modeling, and Identification of the NEES-UCSD Shake Table Mechanical ...  2008
16  Identification of the Mechanical Subsystem of the NEES-UCSD Shake Table by a Least Square Approach...  2008
NO NAME DATE
1  Yapı Stoku Envanter Çalışmaları: İzmir Balçova ve Seferihisar Pilot Projeleri...
 25/09/2013 - 27/09/2013
2  Model Bir Yapının Hasar Tanımlaması ve Model-Sarsıcı Etkileşiminin Azaltılması İçin Kullanılan Offli...
 25/09/2013 - 27/09/2013
3  System identification of a base-isolated bridge using ambient vibration data...
 09/09/2013 - 11/09/2013
4  Elektrodinamik Sarsma Tablası Deneylerinde Kullanılan Offline-Tuning Tekniği ve Çerçeve Sarsıcı Etki...
 03/05/2013 - 04/05/2013
5  Asma Tavan Sistemlerinin Deprem Performanslarının Araştırılması...
 03/05/2013 - 04/05/2013
6  Betonarme Çerçeve İçerisindeki Farklı Dolgu DuvarTürlerinin Düzlem içi ve Düzlem dışı Davranışının D...
 03/05/2013 - 04/05/2013
7  Cyclic Characterization of Locked and Standard Brick Infilled Reinforced Concrete Frames under Quasi...
 17/10/2012 - 19/10/2012
8  Sensör Yoğunluğu ve Gürültü Faktörlerinin Model Bir Köprünün Dinamik Parametrelerinin Tahminine Etki...
 11/10/2011 - 14/10/2011
9  Çelik Model Köprünün Yapı Sağlığının Gözlenmesi...
 28/09/2011 - 30/09/2011
10  Farklı Tipte Dolgu Duvarlı Betonarme Çerçevelerin Tersinir Tekrarlı Yükler Altındaki Davranışı...
 14/05/2011 - 15/05/2011
11  Basınçlı Tüp Sabitleyicilerin Sarsma Tablası Deneyleri ve Kırılganlık Eğrileri...
 14/05/2011 - 15/05/2011
12  Prefabrik Betonarme Moment Aktaran Kolon Kiriş Birleşimlerinin İyileştirilmesi...
 14/05/2011 - 15/05/2011
13  Dynamic Interaction between the Foundation of the Large-Scale NEES/UCSD Shake Table and the Surround...
 10/01/2011 - 13/01/2011
14  Experimental Study of the Dynamic Interaction Between the Foundation of the NEES/UCSD Shake Table an...
 24/05/2010 - 29/05/2010
15  Gerçek Zamanlı, Uzaktan Erişimli Sarsma Tablası Laboratuarı...
 06/11/2009 - 07/11/2009
16  İzmir Eski Gümrük (Balık Hali- Konak Pier) Binasının Güçlendirilmesi...
 15/10/2009 - 17/10/2009
17  Sistem Tanılama Yöntemleri Kullanılarak Yapıların Dinamik Karakteristiklerinin Belirlenmesi ve Hasar...
 30/04/2009 - 20/04/2009
18  Sarsma Tablası Teknolojisindeki Son Gelişmeler...
 20/11/2008 - 20/11/2008
19  Seismic Performance Curves of NEES-UCSD Shake Table...
 19/06/2008 - 21/06/2008
20  NEES Experimental Site Spotlight: Shake Tables...
 18/06/2008 - 20/06/2008
21  Shake Table Control: Fidelity in Signal Reproduction and Sources of Signal Distortion...
 17/09/2007 - 18/09/2007
22  Elements of Experimental Characterization and Modeling of UCSD-NEES Shake Table - Current State of t...
 19/06/2007 - 21/06/2007
23  Elements of Experimental Characterization and Modeling of NEES-UCSD Shake Table...
 22/02/2007 - 22/02/2007
24  Virtual Model of the UCSD-NEES High Performance Outdoor Shake Table...
 11/07/2006 - 13/07/2007
25  Depreme Bağlı Yangınların Oluşum Mekanizmaları ve Alınabilecek Önlemler...
 01/11/2001 - 03/11/2001
NO NAME YEAR
1  Yapı Stoku Envanterinin Oluşturulması ve Yapı Güvenliğinin Deprem Riski Açısından Değerlendirilmesi ...  2012
2  Yapı Stoku Envanterinin Oluşturulması ve Yapı Güvenliğinin Deprem Riski Açısından Değerlendirilmesi ...  2012
NO CHAPTER TITLE YEAR
1  Gerçek Zamanlı, Uzaktan Erişimli Sarsma Tablası Laboratuarı 1. İnşaat Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu...  2009
NO NAME DATE
1  Dolgu Duvarlı Betonarme Çerçevelerin Birleşik Düzlemiçi ve Düzlemdışı Yükler Altındaki Davranışlarının Araştırılması...  2/2013 - 8/2013
2  Çerçeve ve Elektro-Dinamik Sarsıcı Etkilesiminin Azaltılmasına Yönelik Offline-Tuning Tekniğinin Gelistirilmesi ve Betonarme Çerçevelerde Artan Hasar Düzeyleri ile Bu Düzeylerle İliskili Sönüm Oranlarının Arastırılması...  1/2013 - /
3  Asma Tavan Sistemlerinin Sasma Tablası Deneyleri ve Kırılganlık Eğrilerinin Elde Edilmesi...  5/2012 - 11/2013
4  İnternet tabanlı gerçek-zamanlı uzaktan erişimli sarsma tablası laboratuarı: webdensars...  3/2011 - 3/2013
5  Balçova ve Seferihisar (Merkez) ilçelerinde Yapı Stoku Envanterinin Oluşturulması ve Yapı Güvenliğinin Deprem Riski Açısından Değerlendirilmesi...  11/2011 - 9/2012
6  Ovacık altın madeni ana kırıcısının vibrasyon testleri...  11/2009 - 11/2009
7  Kompozit ızgaraların taşıma kapasitelerinin deneysel olarak belirlenmesi...  4/2009 - 4/2009
8  Yeni tip tuğla ile oluşturulmuş dolgu duvarlı betonarme düzlem çerçevelerin yanal yük altındaki davranışlarının deneysel olarak incelenmesi...  11/2009 - 4/2010
NO NAME YEAR
1  Yükseköğretim Kurulu  2002
2  University of California, San Diego  2006

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi