DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
PROF.DR. ÜNSAL GEMİCİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UYGULAMALI JEOLOJİ ANABİLİM DALI
E-Mail :   unsal.gemici@deu.edu.tr Phone :   +90 232 - 3017323 -
Education/Academic Info
Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü  1993
Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı  1996
Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı  1999
Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  2002
Doçent  Yer Bilimleri ve Mühendisliği  2005
Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  2010
NO NAME YEAR
1  Tectonosedimentary Development and Palaeoenvironmental Changes in the Acıgöl Shallow-Perennial Playa...  2013
2  Numerical investigations of fault-induced seawater circulation in the Seferihisar-Balçova Geothermal...  2012
3  Groundwater Quality Degradation in the Buyuk Menderes River Coastal Wetland...  2012
4  Deep geothermal groundwater flow in the Seferihisar-Balçova area, Turkey: results from transient num...  2010
5  Factors controlling the element distribution in farming soils and water around the abandoned Halikoy...  2009
6  Hydrogeochemical factors effecting the scaling problem in Balçova geothermal field, İzmir, Turkey...  2009
7  Assesment of the Salinization Process at the Coastal Area with Hydrogeochemical Tools and Geographic...  2009
8  Baltalı (Uşak) Civa Madenleri ve Çevresinin Hidrojeokimyasal Değerlendirilmesi...  2008
9  Evaluation of the water quality related to the acid mine drainage of an abandoned mercury mine (Alaş...  2008
10  Hydrogeochemical investigation of Kuçük Menderes River coastal wetland, Selçuk, Izmir, Turkey...  2008
11  High Arsenic and Boron Concentrations in Groundwaters Related to Mining Activity in the Bigadiç Bora...  2008
12  An assessment of surficial aquifer vulnerability and groundwater pollution from a hazardous landfill...  2008
13  Assessment of the Pollutants in Farming Soils and Waters Around Untreated Abandoned Türkönü Mercury ...  2007
14  The assessment of the impacts of a marble waste site on the water and sediment quality in a river sy...  2005
15  Investigation of Şaşal Village and Bozdoğan Springs by Environmental Isotopes...  2005
16  Hydrogeological and geochemical assessments of the Gediz Graben geothermal areas, western Anatolia, ...  2005
17  Effects of the contaminants from Turgutlu-Urganlı thermomineral waters on the cold ground and surfac...  2005
18  Hydrogeological and Hydrogeochemical Features of the Heybeli Spa, Afyon, Turkey: Arsenic and the Oth...  2004
19  Hydrochemical and hyrogeological investigations of thermal waters the in Emet area (Kütahya, Turkey)...  2004
20  Impact of Acid Mine Drainage from the Abandoned Halıköy Mercury Mine (western Turkey) on Surface and...  2004
21  The effects of colemanite deposits on the arsenic concentrations of soil and ground water in İgdeköy...  2003
22  The influence of the abandoned Kalecik Hg mine on waters and stream sediments, (Karaburun, İzmir, Tu...  2003
23  Water geochemistry of the Seferihisar geothermal area, İzmir, Turkey...  2003
24  Distribution of boron in thermal waters of Western Anatolia, Turkey,and examples on their environmen...  2002
25  Hydrogeochemistry of the Simav geothermal field, western Anatolia, Turkey...  2002
26  Durability of shales Narlıdere, İzmir, Turkey; with the emphasis on the impact of water on slaking b...  2001
27  Hydrogeochemistry of Çeşme geothermal area...  2001
28  Davutlar Kaplıcası (Kuşadası-Aydın) çevresinin hidrojeolojisi ve hidrojeokimyası...  2000
29  Diyarbakır akiferlerinin hidrojeokimyasal özellikleri ve kirlenebilirliği...  1999
30  Germencik (Aydın) Jeotermal Alanlarının Hidrojeokimyasal Açıdan İncelenmesi...  1999
31  Salihli (Manisa) jeotermal alanlarının hidrojeolojik ve hidrojeokimyasal incelenmesi...  1998
32  Aliağa (İzmir) Jeotermal Alanındaki Sahil Ilıcalarının Hidrojeokimyasal İncelenmesi...  1997
NO NAME DATE
1  Acıgöl sığ-kalıcı, playa-göl havzasının tektonosedimenter çatısı ve ortamsal gelişimi, GB Anadolu, T...
 02/04/2012 - 06/04/2012
2  Environmental Effects of the Abandoned Mercury Mines in Turkey...
 25/05/2010 - 29/05/2010
3  The Role of Hydrogeochemistry in Wetlands...
 25/05/2010 - 29/05/2010
4  Investigation of Seferihisar-Balcova Geothermal Area by Environmental Isotopes...
 02/05/2010 - 07/05/2010
5  Thermally induced seawater intrusion in the coastal aquifer of the Seferihisar-Balcova Geothermal sy...
 02/05/2010 - 07/05/2010
6  Hydrogeochemical assessment of the Bergama thermal waters, İzmir, Turkey...
 25/04/2010 - 29/04/2010
7  Water Quality of the Important Coastal Wetlands of Western Turkey...
 19/04/2009 - 23/04/2009
8  Geothermal Waters in Western Turkey and their environmental effects: A case study of Seferihisar Geo...
 26/10/2008 - 01/11/2008
9  Batı Anadolu' daki başlıca kıyı sulak alanların hidrojeokimyası ve sulama suyu açısından değerlendir...
 10/07/2008 - 12/07/2008
10  Batı Anadolu'daki eski civa yataklarının çevre jeolojisi açısından değerlendirilmesi...
 06/02/2008 - 09/02/2008
11  Hydrogeochemistry of the Hisarköy geothermal area (Balıkesir) Western Turkey...
 31/07/2007 - 05/08/2007
12  Distribution of As, B and other elements in Kocaçay River catchment (Emet-Turkey)...
 31/07/2007 - 05/08/2007
13  To use the environmental isotopes for wetlands: a case study from Kucuk Menderes River coastal wetla...
 21/05/2007 - 28/05/2007
14  Sulak Alanlarda Hidrojeolojik ve Hidrojeokimyasal Çalışmalar: Aşağı Küçük Menderes Kıyı Sulak Alanı ...
 19/09/2006 - 22/09/2006
15  The role of Water Quality in Wetlands : two different wetlands study from western part of Turkey: Iz...
 22/05/2006 - 26/05/2006
16  Hydrogeological Features of Çokrağan Cave (Uşak-Turkey)...
 21/04/2006 - 23/04/2006
17  Salinity Problems and Desalination Applications in Turkey...
 23/02/2006 - 25/02/2006
18  Hydrogeochemical Study of the Selected Thermal and Mineral Waters in Dikili Town, İzmir, Turkey...
 24/04/2005 - 29/04/2005
19  Mühendislikte aktif eğitim uygulamaları...
 17/04/2004 - 17/04/2004
20  Hydrogeochemistry of the Gumuskoy and Sazlikoy geothermal fields, Aydin, Turkey...
 10/06/2001 - 15/06/2001
21  Hydrogeochemistry of the Saraycik geothermal area (Manisa) Western Turkey...
 10/06/2001 - 15/06/2001
22  Çeşme Yarımadası (İzmir) Kıyı Akiferlerinde Deniz Suyu Girişimi...
 21/03/2001 - 23/01/2001
23  Ilıkpınar ve Akpınar (Manisa) karstik kaynaklarının hidrojeolojisi...
 21/03/2001 - 23/03/2001
24  Çeşme (İzmir) Jeotermal Sisteminin Hidrojeolojik ve Hidrojeokimyasal İncelenmesi...
 18/01/2001 - 21/01/2001
25  Dikili-Bergama (İzmir) Jeotermal Alanlarının Hidrojeolojik İncelenmesi...
 02/11/2000 - 06/11/2000
26  Hydrogeochemical Study of Ildırı and Halkapınar Karstic Springs, Çeşme, İzmir, Turkey...
 17/09/2000 - 26/09/2000
27  Water Chemistry of the Köyceğiz-Sultaniye (Muğla) Hydrothermal Karst Springs, Muğla, Turkey...
 17/09/2000 - 26/09/2000
28  Geochemistry of the Germencik Geothermal Fields, Turkey....
 28/05/2000 - 10/06/2000
29  Geology and Geochemistry of the Salihli Geothermal Fields, Turkey....
 28/05/2000 - 10/06/2000
30  Seawater Intrusion in Coastal Aquifers of Çeşme Peninsula, İzmir-Turkey...
 17/03/2000 - 26/03/2000
31  Ildırı-Halkapınar (Çeşme-İzmir) çevresinin hidrojeolojik incelemesi...
 20/10/1999 - 23/10/1999
32  Balçova-Seferihisar (İzmir) jeotermal alanlarında karşılaştırılmalı hidrojeokimyasal incelemeler ve ...
 08/03/1999 - 14/03/1999
33  Köyceğiz-Sultaniye (Muğla) sıcak ve mineralli su kaynaklarının hidrojeokimyasal özellikleri...
 08/03/1999 - 14/03/1999
34  Bodrum Çevresinin Hidrojeolojik ve Hidrojeokimyasal Açıdan İncelenmesi...
 12/10/1998 - 16/10/1998
35  Marmaris Çevresinin Hidrojeoloji İncelemesi...
 12/10/1998 - 16/10/1998
36  Balçova-Narlıdere Kıyı Kesiminin Hidrojeolojisi...
 14/11/1997 - 16/11/1997
NO NAME DATE
1  Aşağı Bakırçay Havzasının Çevresel Hidrojeokimyası...  6/2012 - /
2  Salihli (Manisa) Jeotermal Akiferinin Akım ve Isı Modellemesi...  6/2012 - 12/2013
3  TKİ GLİ Müessesesi Yörgüç Köyünü Etkileyen Harman Sahasının Kayma Analizi ve Çözüm Önerileri AR-GE Projesi...  9/2010 - 6/2011
4  Kıyı Bölgelerindeki jeotermal akışkan sistemlerin termohalin modellemesi: Seferihisar-Balçova Alanı Örneği...  11/2008 - 11/2011
5  ILDIRI, HALKAPINAR VE GERENCE (ÇEŞME-İZMİR) KARSTİK KAYNAKLARI YERALTI SUYU DOLAŞIMININ HİDROJEOKİMYASAL VE ÇEVRESEL İZOTOP TEKNİKLERİYLE SAPTANMASI VE AKİFERLERİN KİRLENEBİLİRLİK HARİTALARININ OLUŞTURULMASI...  5/2008 - 5/2010
6  İzmir Körfezine Akan Derelerde Erozyon ve Taşkın Kontrolü...  1/2004 - 9/2004
7  Ege Bölgesi eski Civa madenlerinin hidrojeolojik incelenmesi ve çevresel etkileri: Yüzey ve yeraltı sularına etkileri...  1/2004 - 12/2006
8  Emet (Kütahya) ve Çevresinde Yer Alan Sıcak ve Mineralli Suların Hidrojeolojik ve Hidrojeokimyasal İncelenmesi: Emet Bor Yataklarıyla İlişkileri...  4/2003 - 4/2004
9  İzmir jeotermal alanlarının hidrojeolojik ve hidrojeokimyasal incelenmesi ve kabuklaşma özelliklerinin değerlendirilmesi...  6/2002 - 12/2003
10  Türkiye Jeotermal Alanlarının Hidrojeokimyasal Envanteri (Kullanım alanları, akifer kimyası, mineral doygunlukları, kabuklaşma özellikleri ve çevreye etkileri)...  6/2002 - 11/2003
11  THE REPORT OF INVESTIGATION ABOUT PINAR MADRAN (BOZDOĞAN, AYDIN) SPRING AND SASAL VILLAGE SPRING BY ENVIRONMENTAL ISOTOPES (OXYGEN-18, DEUTERIUM, TRITIUM)...  12/2002 - 12/2003
12  İzmir İli sıcak ve mineralli kaynaklarının hidrojeoloji incelemesi...  9/2002 - 10/2004
13  İzmir İli Balçova İlçesi, 21K-3d Pafta, 198 Ada ve 802-811 ve 812 nolu Taşınmazların ve Civarının Jeolojik ve Jeoteknik Etüd Raporu...  1/1995 - 6/1995
NO NAME YEAR
1  Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA-GEBİP) 2004 yılı Seçkin Genç Bilimci Ödülü...  2004
2  Jeoloji Mühendisleri Odası 2004 yılı Altın Çekiç Araştırma Ödülü...  2004
3  Erguvanlı Mühendislik Jeolojisi 2004 Yılı Ödülü....  2004
NO Görev
1 Mühendislik Fakültesi Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı Başkanı, Ekim 2014-Devam ediyor
2 Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyeliği, Kasım 2012-Devam ediyor
3 Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Kasım 2006- Ocak 2007

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi