DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
PROF.DR. ŞEVKET ERBİL ÜNSAL
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÇOCUK ROMATOLOJİSİ BİLİM DALI
E-Mail :   erbil.unsal@deu.edu.tr Phone :   +90 232 - 4126160 -
Education/Academic Info
Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1988
Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  1994
Doçent  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  2003
Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2009
Yandal ihtisas  Sağlık Bakanlığı Çocuk Romatolojisi  2011
NO NAME YEAR
1  Response to: mean platelet volume and neutrophil-to-lymphocyte ratio in patients with Henoch-Schonle...  2014
2  The relationship of neutrophil-to-lymphocyte ratio with gastrointestinal bleeding in Henoch-Schonlei...  2014
3  Response to: predictive role of neutrophil-to-lymphocyte ratio in Henoch-Schonlein purpura-related g...  2014
4  Cardiac autonomic functions in children with familial Mediterranean fever....  2014
5  Decreased vitamin D levels in children with familial Mediterranean fever....  2014
6  Assessment of sleep problems in children with familial Mediterranean fever....  2014
7  Juvenile idiopathic arthritis...  2013
8  Çocuklarda Latent Tüberküloz Tanısında Tüberkülin Deri Testi ve İn Vitro İnterferon-Gama Salınım Tes...  2013
9  Nörogörüntülemede Multipl Skleroz İle Karışan Bir Hastalık...  2012
10  Mevalonate Kinase Deficiency (Hyper IgD Syndrome with Periodic Fever) - Different Faces with Separat...  2012
11  A pediatric patient with familial mediterranean fever presented with vomiting...  2012
12  Assessing the effect of ANA positivity on clinical picture of the juvenile idiopathic arthritis in a...  2012
13  Performance of tuberculin skin test and interferon gamma assay for the diagnosis of latent tuberculo...  2011
14  The distribution of juvenile idiopathic arthritis in the eastern Mediterranean: results from the reg...  2011
15  Depression and anxiety in children and adolescents with familial Mediterranean fever...  2010
16  Does breast-feeding affect severity of familial mediterranean fever?...  2009
17  Altered circadian rhythm: possible trigger of familial mediterranean fever attacks....  2009
18  Common variable immunodeficiency mimicking systemic-onset juvenile idiopathic arthritis...  2009
19  Mean platelet volume in Henoch-Schönlein purpura:relationship to gastrointestinal bleeding...  2009
20  Subscapular abscess after blunt trauma...  2009
21  Chronic recurrent multifocal osteomyelitis in a patient with selective immonglobulin M deficiency....  2009
22  Health-related quality of life of school-age children with familial mediterranean fever...  2009
23  The interaction of oxidative stress response with cytokines in the thyrotoxic rat: is there a link?...  2009
24  Mean platelet volume in children with familial mediterranean fever...  2009
25  Does c-reactive protein play a role in the development of autoimmunity in hashimoto thyroiditis?...  2009
26  Can we use faecal calprotectin to distinguish abdominal pain of familial mediterranean fever from ac...  2009
27  Intra-articular triamcinolone acetonide injection in juvenile idiopathic arthritis...  2008
28  Noninflamatuar kas iskelet sistemi ağrı sendromları...  2008
29  The frequency of autoimmune thyroid disorders in juvenile idiopathic arthritis....  2008
30  Etanercept for therapy-resistant macrophage activation syndrome...  2008
31  Çocukluk çağının ender görülen vaskülitleri...  2008
32  Conjunctival involvement in chronic recurrent multifocal osteomyelitis....  2008
33  Rhupus arthropathy as the presenting manifestation in Juvenile SLE: a case report...  2007
34  Çocukluk çağında Behçet Hastalığı...  2007
35  Hearing loss and middle ear involvement in patients with juvenile idiopathic arthritis...  2007
36  Familial Mediterranean fever in the differantial diagnosis of pediatric acute scrotum...  2007
37  Comparison of serum antigliadin and antiendomysium antibodies in patients with familial mediterranea...  2007
38  An unusual complication of dorsal penile nerve block for circumcision...  2006
39  Psychosocial aspects of Turkish mothers of children with juvenile idiopathic arthritis...  2006
40  An international consensus survey of the diagnostic criteria for juvenile dermatomyositis (JDM) on b...  2006
41  Juvenil Skleroderma...  2006
42  Juvenil Dermatomiyozit...  2006
43  Juvenil sistemik lupus eritematozus...  2006
44  Pediatrik romatolojide klinik değerlendirme...  2006
45  Lineer skleroderma...  2005
46  Limping Child; Hıp Tuberculosis in the Differential Diagnosis...  2004
47  Tanı Makalelerinde Eleştirel Değer Biçme...  2003
48  Interobserver reliability of articular examination in juvenile idiopathic arthritis...  2003
49  Eye tuberculosis: atypical presentation in a child....  2002
50  Andersson lesion: spondylitis erosiva in adolescents. two cases and review of the literature...  2002
51  The association of HLA-DR4 antigen with juvenile chronic arthritis and slipped capital femoral epiph...  2001
52  Uveitis in juvenile arthritis...  2001
53  Short-term follow-up of the juvenile rheumatoid knee with fat-saturated 3D MRI...  2001
54  The Turkish version of childhood health assessment questionnaire (CHAQ) and the child health questio...  2001
55  Assessment of protein energy malnutrition in children with chronic arthritis...  2001
56  Çocukluk Çağı Romatizmal Hastalıklarına Yaklaşım 2...  2000
57  Çocukluk Çağı Romatizmal Hastalıklarına Yaklaşım 1...  2000
58  Early assessment of pulmonary involvement in limited scleroderma. A case report....  1998
59  An acute vasculitis resembling polyarteritis nodosa...  1998
60  Akut Romatizmal Ateş, Juvenil Romatoid Artrit, Lyme Artriti. Ne kadar benziyorlar? Ne kadar birbirin...  1998
61  Posterior fossa tumor due to viral encephalitis in a child...  1997
62  A case of juvenile ankylosing spondylitis and crohn's disease...  1997
63  İzmir'in Çeşme Alaçatı ve Urla ilçelerinde Beta Talasemi taşıyıcılığı...  1994
64  Akut lenfoblastik lösemi ve hepatorenal kandidiazis...  1994
65  Bir Apert sendromu olgusu...  1994
66  A case of mixed gonadal dysgenesis with 45X/ 46XY karyotype and aortic coarctation...  1993
67  Oculocerebral hypopigmentation syndrome (cross syndrome)...  1991
68  Heterozigot beta talaseminin ortaya çıkarılmasında ozmotik frajilite testlerinin önemi...  1989
NO NAME DATE
1  Decreased vitamin D levels in children with familial Mediterranean fever...
 19/09/2013 - 22/09/2013
2  Ailesel akdeniz ateşi olan çocuklarda D vitamini düzeyi...
 08/10/2012 - 10/10/2012
3  The emergence of relapsing-remitting multiple sklerosis in an adolescent with juvenile ankylosing sp...
 16/05/2012 - 19/05/2012
4  Pulmoner Kaviter Lezyon Ayırıcı Tanısında Nadir Bir Antite; Nekrotizan Sarkoid Granulomatozis...
 03/05/2012 - 05/05/2012
5  Juvenile idiopathic arthritis and Wegener granulomatosis: causal or casual relationship?...
 14/09/2011 - 18/09/2011
6  Behçet disease: evaluation of clinical manifestations in Turkish children...
 14/09/2011 - 18/09/2011
7  Relationship of serum ghrelin, leptin, resistin, adiponectin levels with nutritional status and infl...
 14/09/2011 - 18/09/2011
8  Kompleks bölgesel ağrı sendromunda proksimal myofasial ağrı...
 11/05/2011 - 15/05/2011
9  Behçet's disease in the differential diagnosis of multiple sclerosis...
 09/09/2010 - 12/09/2010
10  Performance of tuberculin skin test and interferon gamma assay fort he diagnosis of latent tubercolo...
 09/09/2010 - 12/09/2010
11  Henoch-Schönlein purpurasında ortalama platelet hacmi: gastrointestinal kanama ile ilişki...
 16/06/2009 - 21/06/2009
12  Ailesel Akdeniz ateşi tanılı çocuklarda ortalama platelet hacminin değerlendirilmesi...
 16/06/2009 - 21/06/2009
13  Anne sütü ailesel Akdeniz ateşi hastalığının ağırlığını etkileyebilir mi?...
 16/06/2009 - 21/06/2009
14  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 6 Eğitim Programı İyileştirme Çalışmaları...
 04/06/2009 - 05/06/2009
15  Clues to remind leukemia in patient withs arthritis: case presentations....
 14/09/2008 - 17/09/2008
16  Artritli bir çocukta lösemi düşündürecek ipuçları: olgu sunumları...
 14/06/2008 - 18/06/2008
17  Otoimmun Hepatit ya da sistemik lupus eritematozus? Tanısal bir bilmece...
 14/06/2008 - 18/06/2008
18  Jüvenil idiyopatik artritli hastalarda tüberkülin deri testi...
 14/06/2008 - 18/06/2008
19  Splenomegali ile prezente olan ailevi Akdeniz ateşi olguları...
 07/05/2008 - 10/05/2008
20  Adölesan kızda pulmoner nokardiozis...
 23/04/2008 - 27/04/2008
21  Inadequate PPD response in polyarticular and systemic JIA...
 05/09/2007 - 09/09/2007
22  Electronic database system instead of paper based documentation for childhood chronic arthritis...
 05/09/2007 - 09/09/2007
23  Chronic recurrent multifocal osteomyelitis associated with selective IgM deficiency...
 05/09/2007 - 09/09/2007
24  Common variable immunodeficiency mimicking systemic-onset juvenile idiopathic arthritis...
 05/09/2007 - 09/09/2007
25  The frequency of autoimmune thyroid disorders in juvenile idiopathic arthritis and systemic lupus er...
 21/06/2006 - 24/06/2006
26  Etanercept for therapy resistant macrophage activation syndrome...
 21/06/2006 - 24/06/2006
27  Juvenil idiopatik artrit ve sistemik lupus eritematozuslu hastalarda otoimmun tiroidit sıklığı....
 26/04/2006 - 30/04/2006
28  Juvenil idiyopatik artirit ve sistemik lupus eritamatazuslu hastalarda otoimmun tiroidit sıklığı...
 26/04/2006 - 30/04/2006
29  Kronik Rekürren Multifokal Osteomiyelitte Göz Tutuluşu: İnflamasyonun Yeni Bir Bulgusu mu?...
 26/04/2006 - 30/04/2006
30  Tedaviye dirençli makrofaj aktivasyon sendromunda etanercept...
 26/04/2006 - 30/04/2006
31  Juvenil idiyopatik artritli hastalarda intraartiküler triamsinolon asetonid uygulamasının etkinliği...
 26/04/2006 - 30/04/2006
32  Recurrent acute scrotum in mediterranean fever...
 15/09/2005 - 18/09/2005
33  Chronic recurrent multifocal osteomyelitis in the differential diagnosis of JIA...
 15/09/2005 - 18/09/2005
34  PFAPA syndrome in childhood: 3 cases and review of the literature....
 07/11/2004 - 11/11/2004
35  Juvenile idiopathic arthritis presenting as macrophage activation syndrome...
 09/10/2004 - 12/10/2004
36  Hip tuberculosis in childhood...
 09/09/2004 - 12/09/2004
37  Psychosocial aspects of families of children with juvenile idiopathic arthritis...
 09/09/2004 - 12/09/2004
38  Juvenil idiyopatik artriti olan çocukların ailelerinde psikososyal özellikler...
 21/04/2004 - 24/04/2004
39  Çocukluk çağında kalça tüberkülozu: iki vaka sunumu...
 20/04/2004 - 22/04/2004
40  Juvenil Romatoid Artritli Hastalarda Orta ve İç Kulak Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi...
 04/10/2003 - 09/10/2003
41  Ailevi Akdeniz Ateşinde Yanlış Tanı...
 20/05/2003 - 23/05/2003
42  Yedi yaşında bir çocukta omuz ağrısı ve ateşin nadir bir nedeni: subskapuler kas içinde apse...
 15/10/2002 - 19/10/2002
43  Takayasu arteriti...
 30/09/2001 - 05/10/2001
44  Comprasion of serum antigliadin, antiendomysium antibodies by IFA and ELISA in patients with Familia...
 01/04/2001 - 04/04/2001
45  Uveitis in juvenil arthritis...
 18/06/2000 - 23/06/2000
46  Juvenile idiopathic arthritis: impact of rehabilitation on clinical outcome...
 03/06/2000 - 07/06/2000
47  The Prevalence of Thalassemia in Çeşme, İzmir...
 24/10/1993 - 27/10/1993
48  A Case of Mixed Gonadal Dysgenesis with 45X/46XY Karyotype and Aortic Coarctation...
 24/10/1993 - 27/10/1993
NO CHAPTER TITLE YEAR
1  Localized scleroderma Current Opinions in Pediatric Rheumatology...  2007
2  Juvenile SLE: wolf in a sheep's clothing Current Opinions in Pediatric Rheumatology...  2007
3  Pulmonary involvement in rheumatic diseases: from children to adulthood Current Opinions in Pediatric Rheumatology...  2007
4  Andersson lesion in early spondyloarthropathies Focus on Arthritis Research...  2004
5  Pediatrik Romatolojide Muayene Pediatri: Kliniğe Giriş...  2001
NO NAME DATE
1  Juvenil idiyopatik artritli hastalarda serum ghrelin, leptin, rezistin ve adiponektin düzeylerinin nutrisyonel durum ve inflamatuvar belirteçlerle ilişkisi...  12/2009 - 12/2011
2  juvenil idiopatik artritli hastalarda latent tuberküloz enfeksiyonunun saptanmasında tüberkülin deri testi ile mikobakterium tuberculosise özgül antijenlere karşı oluşan gamma interferon ölçümünün karşılaştırılması...  1/2009 - 1/2010
3  Kemeraltı Esnafının Çalışan Çocukların İstismarı ve İhmali Konusunda Eğitimi...  3/2007 - 3/2009
4  Validation of the Eular/PReS endorsed consensus criteria for the classification of childhood vasculitides...  2/2007 - 2/2009
5  Methotrxate withdrawal in juvenile idiopathic arthritis...  12/2006 - 12/2007
NO NAME YEAR
1  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı C1 tipi Yayın Teşvik Ödülü...  2002
2  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı B1 tipi Yayın Teşvik Ödülü...  2001
3  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı B1 tipi Yayın Teşvik Ödülü...  2002
4  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırmaları Teşvik ve Ödüllendirme Kurulu (BATOK),...  2001
5  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırmaları Teşvik ve Ödüllendirme Kurulu (BATOK),...  2001
6  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırmaları Teşvik ve Ödüllendirme Kurulu (BATOK),...  2001
7  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırmaları Teşvik ve Ödüllendirme Kurulu (BATOK),...  2002
NO Görev
1 Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyeliği, Nisan 2015-Devam ediyor
2 Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı Başkanı, Temmuz 2014-Devam ediyor
3 Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı Başkanı, Temmuz 2011- Temmuz 2014
4 Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2006- Haziran 2009
5 Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 2003- Kasım 2006

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi