DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
E-Mail :   Phone :  
Education/Academic Info
Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1987
Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nörosirurji Anabilim Dalı  1996
Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1997
Doçent  Nöroşirurji  2003
Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2009
NO NAME YEAR
1  Assessment of Regeneration in Peripheral Nerve Lesıon Compared With Conventional Suture Technique an...  2013
2  Difficult Diagnosis of an Atypical Amyotrophic Lateral Sclerosis Case with Foot-drop...  2013
3  Ruptured distal middle cerebral artery aneurysm: Case report...  2013
4  Transient Allodynia Following Caudal Lipoma Excision: A Case Report...  2011
5  TİP II Odontoid Kırıklarının Odontoid Vidası İle Tamiri...  2011
6  Hirayama Hastalığı ve Tanıda Manyetik Rezonans Görüntülemenin Önemi...  2010
7  Os Odontoideumlu Bir Olgunun Radyolojik Görüntüleme Bulguları ve Ayırıcı Tanısı: Olgu Sunumu...  2010
8  Spinal Cord Compression as the First Presentation of Disseminated Non-Hodgkin?s Lymphoma: Case Repor...  2010
9  DANIŞMANLIK VERİLEN BEYİN TÜMÖRLÜ HASTALARIN BAZI BAKIM SONUÇLARI: AĞRI, EPİLEPTİK NÖBET, KONSTİPASY...  2010
10  Omurga Cerrahisi Geçirecek Ankilozan Spondilitli Hastalarda Hava Yolu Yönetimi...  2010
11  Gilles De La Tourette Sendromlu Hastada Çok Seviyeli Servikal Disk Hastalığı...  2009
12  Histological and biochemical findings in an experimental model of intervertebral disc degeneration b...  2008
13  biomechanics of unilateral compared with bilateral lumbar pedicle screw fixation ffor stabilization ...  2008
14  scıwora in MRI era...  2008
15  Simulation of Cerebrovascular Circulation in the Human Cadaver for Surgical Neuroanatomy Training...  2007
16  Göğüs duvarı (T3) ve vertebra (T4) tutulumu olan küçük hücreli dışı akciğer kanseri olgularında cerr...  2007
17  optochiasmatic cavernous angioma: unexpected diagnosis. case report...  2007
18  Kyphosis one level above the cervical disc disease: is the kyphosis cause or effect?...  2007
19  Rare complication of lumbar disc surgery: arachnoid-lined cyst outlined by thinned psterior lumbar v...  2007
20  Optochiasmatic cavernous angioma: Unexpected diagnosis: Case report...  2007
21  Lumbar intraradicular disc herniation: Report of a rare and preoperatively unpredictable case and re...  2007
22  Cystic meningioma imitating vestibular schwannoma at the cerebellopontine angle: Case report...  2007
23  demonstrated rapid growth of a corpus callosum cavernous angioma within a short period of time...  2005
24  temporary anterior cervical plating in a child with traumatic cervical ligamentous instability...  2005
25  Demonstrated Rapid Growth Of a Aorpus Callosum Cavernous Angoma Within Ashort Period Of Time...  2005
26  Evacuation of fourth ventricle hematoma without hydrocephalus: case report...  2005
27  Temporary Anterior Cervical Plattting In a Child With Traumatic Cerviiical Ligamentous Instability...  2005
28  Anterior communicating artery aneurysm following radiation therapy for optic glioma: report of a cas...  2004
29  beyin kanamaları...  2004
30  Inital prestentation of prostatic adenocarcinoma after spinal anesthesia as a falcian mass...  2004
31  A skull-base lymphoma synchronus with humerus...  2004
32  Histopathologic Effects Of Discitis On Neural Tussues: An Exprerimental Study...  2004
33  Outcome scales...  2004
34  Evaluation of 60 cases of surgically treated lumbar spinal stenosis...  2003
35  Kan-beyin bariyeri...  2003
36  Posterior spinal instrumentation in non-degenerative thoracolumbar lesions...  2003
37  Sakrum kırıklı bir olgunun sunumu ve sakral kırıkların gözden kaçırılması üzerine literatürün değerl...  2002
38  Posttravmatik epilepside risk faktörleri,...  2002
39  Dejeneratif olmayan torakolomber lezyonlarda posterior spinal enstrümentasyon,...  2002
40  A variant of Hang-man fracture with posterior angulation resulting from extension-distraction injury...  2002
41  Filling of a sacral bone defect from a perineurial cyst by cementation...  2002
42  brucellar spondylitis: mrı findings...  2001
43  Başarısız Bel Cerrahisinin bir nedeni olarak iatrojenik spondilolistezis,...  2001
44  İntradural lomber disk hernisine bağlı kauda equina sendromu,...  2001
45  Toraka ve lomber lezyonlara lateral ekstrakaviter yaklaşım,...  2001
46  Tethered cord syndrome in adulthood...  2001
47  Çocukluk çağında intrakranial uzanım gösteren orbital malign fibröz histiositoma: Olgu sunumu...  2001
48  Anatomic relationship between major arteries and lumbar vertebrae on CT scans for interbody fusion u...  2001
49  Acute Foot Drop Caused By Thrombosed Epidural Vein...  2001
50  Parenchymal brain metastasis of a spinal myxopapillary ependymoma after extradural manipulation....  2001
51  Spinal epidural gas after cardiac surgery: case report,...  2001
52  Çocukluk çağında intrakranial uzanım gösteren orbital malign fibröz histiositoma : Olgu sunumu ....  2001
53  Empty Sella Syndrome Following Pituitary Apoplexy. Case Report....  2000
54  Epidural Brucella abscess: report of a spinal brucellosis manifesting itself with epidural abscess,...  2000
55  Increase in spinal canal area after inverse laminoplasty: an anatomical study,...  2000
56  Chiari I malformasyonuna eşlik eden syringomyeli tedavisinde kraniovertebral dekompresyon yeterlimid...  2000
57  Terminology confusion in spinal surgery: laminotomy, laminoplasty, laminectomy (letter)...  2000
58  İskemik serebrovasküler hastalıkların tedavisinde cerrahi dekompresyonun rolü....  2000
59  Modified laminoplasty for the treatment of cervical spondylotic myelopathy...  2000
60  Erişkin dönem hidrosefalide etyolojik özellikler,...  2000
61  Skolyozlu bir çocukta gergin omurilik sendromuna yol açan spinal lipom. Olgu sunumu...  2000
62  The barrier effect of laminae: laminotomy versus laminectomy,...  2000
63  Swirl sign in intracranial hematomas....  1999
64  Prognostic parameters in astrocytoma: p53 and c-erbB-2, immunoreactivity, PCNA and AgNOR Count...  1999
65  Posterior inferior serebellar arter anevrizmaları: Anjiografi ile radyo-anatomik korelasyon...  1999
66  Kavernöz internal karotid artere safen ven grefti ile by-pass: olgu sunumu?,...  1999
67  Aneurysmal intracerebral hemorhage in a young patient: etiology and emergency treatment,...  1999
68  surgical treatment of sacral perineural cysts a case report...  1999
69  Faset eklem enjeksiyonlarına bağlı spinal anestezi: iki olgunun sunumu?,...  1999
70  Lumbar threaded spinal interbody fusion cages: indications, contraindications, and surgical techniqu...  1999
71  Interbody cage in lumbar spinal surgery...  1999
72  Meningioma presented as subarachnoid hemorrhage: case report...  1999
73  An Infantile Intaosseushematoma Of Skull: Case Report...  1999
74  A biomechanical analysis of the pull-out strength of lateral mass and pedicle screws in lower cervic...  1999
75  Shunt nephritis: case report,...  1998
76  Postoperative pseudomeningosel,...  1998
77  Subaxial deformities of the cervical spine...  1998
78  Infections of the spinal column...  1997
79  Yenidoğan immatür teratom olgusu,...  1997
80  The effects of bupivacain-glucose monohydrete on neural structures an experimental study,...  1997
81  Kranial defektlerin tamiri,...  1997
82  AIDS ve Nöroşirürji...  1997
83  Chiari I malformasyonuna eşlik eden syringomyelinin kraniovertebral dekompresyon ve sisterna magna o...  1997
84  Coccygodynia,...  1997
85  Laminoplasties...  1997
86  Lateral extracavitary approach to paraspinal lesions,...  1997
87  Correlation of epidural fibrosis and the size of lamina defect performed on operation?, The J of Tur...  1996
88  Supratentorial yerleşimli yüksek dereceli glial tümörlerde prognostik faktörler...  1996
89  Subaraknoid kanamalı olgularda hidrosefali,...  1996
90  Distal serebral anevrizmalarda anjiyografik özellikler,...  1996
91  Bir Kandida menenjiti olgusu,...  1996
92  İnternal karotid arter anevrizmaları,...  1996
93  Spinal Arteriovenöz malformasyonlar...  1995
94  Intervertebral Space İnfection : An Experimental Model...  1995
95  Vertebral spondylitis due to Brucella species,...  1995
96  Brucellosis imitating discal hernia,...  1995
97  Lumbar disc surgery: a report of 1384 cases,...  1995
98  Çocukluk Çağı İntrakraniyal Tümörleri...  1995
99  Primer santral sinir sistemi lenfomaları...  1995
100  Kafa kaidesi tümörlerinde cerrahi sonuçları?,...  1995
101  Astrositomlarda histopatolojik bulgular ve prognoz ile ilişkisi (92 olgu),...  1995
102  Gangliogliom: olgu sunumu,...  1995
103  intrakranial tümörler...  1995
104  corpus callosum lipomu: olgu sunumu...  1995
105  İntraserebral arteriovenöz malformasyonlarda anjiyografik özelliklerin kanama riskinin belirlenmesin...  1994
106  Distal posterior cerebral artery (P3) aneurysm:occipital interhemispheric approach,...  1994
107  Result of surgical treatment of mutilevel lumbar disc disease and/or lumbar spinal stenosis,...  1992
108  1987-1991 yılları arasında DEÜTF nöroşirürji kliniğinde izlemen AVM olgularının retrospektif değerle...  1992
109  tiroid nodüllerinin ince iğne aspirasyon biyopsisi ile değerlendirilmesi...  1989
NO NAME DATE
1  Posterior Spinal Enstrümentasyon Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Kantitatif Bilgisayarlı Tomografi il...
 06/11/2013 - 10/11/2013
2  Lokal Anestezi Altında Total Eksize Edilen Sakral Miksopapilller Ependimom Olgusu...
 12/04/2013 - 16/04/2013
3  Cok Seviyeli Servikal Disk Hastalığına Eşlik Eden Postravmatik C3 Frakturune Yaklaşım: Servikal Cage...
 12/04/2013 - 16/04/2013
4  Sacrococygeal extraspinal mass: A rare presentation of myxopapillary ependymoma...
 08/09/2012 - 12/09/2012
5  C4 Vertebra Tutulumu Olan Herediter Multipl Ekzositoz: Olgu Sunumu...
 20/04/2012 - 24/04/2012
6  Ventriküloperitoneal şant cerrahisi sonrası proksimal kateterin subgaleal migrasyonu...
 20/04/2012 - 24/04/2012
7  Anjiosentrik gliom: olgu sunumu...
 16/11/2011 - 20/11/2011
8  ÇOK SEVİYELİ SERVİKAL DİSK HASTALIĞINDA ANTERİOR SERVİKAL HİBRİT KONSTRÜKSİYONU...
 22/09/2011 - 25/09/2011
9  LOMBER DİSK HERNİSİ KLİNİĞİYLE BAŞVURAN ALS OLGUSU...
 22/09/2011 - 25/09/2011
10  ANTERİOR YAKLAŞIMLA SERVİKOTORASİK BİLEŞKEYE ENSTRUMANTASYON UYGULANAN İKİ OLGUNUN SUNUMU...
 22/09/2011 - 25/09/2011
11  SERVİKAL OMURGADA ÇİFT PLAK UYGULAMASI: OLGU SUNUMU...
 22/09/2011 - 25/09/2011
12  FRONTAL YERLEŞİMLİ ENFEKTE ARAKNOİD KİST OLGUSU...
 22/09/2011 - 25/09/2011
13  KRONİK İNSTABİLİTEDE TRANSPEDİKÜLER VİDA İLE DİNAMİK LOMBER STABİLİZASYON UYGULAMASININ KLİNİK SONUÇ...
 22/09/2011 - 25/09/2011
14  KRONİK İNSTABİLİTEDE TRANSPEDİKÜLER VİDA İLE DİNAMİK LOMBER STABİLİZASYON UYGULAMASININ KLİNİK SONUÇ...
 22/09/2011 - 25/09/2011
15  Adolesan yaş grubunda lomber disk hernisi nedeni ile ameliyat olan dört hastanın sunumu...
 22/04/2011 - 26/04/2011
16  Aynı Hastada Alt ve Üst Torakal Yerleşimli Konjenital Dermal Sinüs Traktı...
 22/04/2011 - 26/04/2011
17  Nontravmatik Spontan Spinal Epidural Hematom: Olgu Sunumu...
 22/04/2011 - 26/04/2011
18  Lomber Disk Cerrahisi Sonrası Serebral Enfarkt Gelişmesi: Olgu Sunumu...
 22/04/2011 - 26/04/2011
19  Çok seviyeli servikal disk hastalığında servikal kafes ve servikal artifisyel disk protezinin berabe...
 22/04/2011 - 26/04/2011
20  Radikülopatiye yolaçan lomber sinoviyal kist: Olgu Sunumu...
 22/04/2011 - 26/04/2011
21  Does Arthroplasty Design Impact Cervical Spine Kinematics: An Analysis of the ProDisc-C, Prestige LP...
 09/03/2011 - 12/03/2011
22  The Synergy Disc: 12-Month Clinical and Radiographic Outcomes for Next Generation Artificial Cervica...
 09/03/2011 - 12/03/2011
23  Chiari Tip1 malformasyonu ve eşlik eden siringomyelinin spontan iyileşmesi: olgu sunumu...
 28/10/2010 - 31/10/2010
24  Unilateral abdusens paralizisiyle başvuran supratentoriyel kraniyal kist hidatik: olgu sunumu...
 28/10/2010 - 31/10/2010
25  tip II odontoid kırığının odontoid vida ile tamiri...
 28/10/2010 - 31/10/2010
26  Kronik instabilitede transpediküler vida ile dinamik lomber stabilizasyon uygulamasının klinik sonuç...
 28/10/2010 - 31/10/2010
27  Çok seviyeli servikal disk hastalığında servikal kafes ve servikal artifisyel disk protezinin berabe...
 28/10/2010 - 31/10/2010
28  os odontoideumlu bir vakanın radyolojik görüntüleme bulguları ve ayırıcı tanısı: olgu sunumu...
 28/10/2010 - 31/10/2010
29  Ankilozan Spopndilit tanılı hastalarda kifotik deformitenin L3 kama osteotomi ile düzeltilmesi...
 28/10/2010 - 31/10/2010
30  Ventriküloperitoneal şantın uç migrasyonunun yolaçtığı inguinal bölge sorunları...
 28/10/2010 - 31/10/2010
31  lomber wedge osteotomi ile ileri postür bozukluğunun düzeltilmesi uygulanan ankilozan spondilitli ha...
 17/04/2009 - 21/04/2009
32  surgecelloma: olgu sunumu...
 17/04/2009 - 21/04/2009
33  vertebra kompresyon kırıklarının vertebroplasti yöntemi ile tedavisi: 5 yıllık vaka serisinin sunumu...
 17/04/2009 - 21/04/2009
34  İnstabil tek taraflı omurga lezyonlarının stabilizasyonunda asimetrik enstrümentasyon...
 07/11/2008 - 10/11/2008
35  Yeni transpediküler vida yerleştirme tekniğiyle, yardımcı bir cihaza gerek duyulmadan, vidaların has...
 07/11/2008 - 10/11/2008
36  Vertebra invazyonu gösteren küçük hücreli dışı akciğer kanseri olgularımızda cerrahi tedavi...
 05/11/2008 - 09/11/2008
37  Nonspesifik kronik bel ağrılı hastalarda hareketli ve hareketsiz zeminde yapılan egzersizlerin etkin...
 23/10/2008 - 26/10/2008
38  üst servikal yerleşimli kordoma:olgu sunumu...
 18/04/2008 - 22/04/2008
39  vertebroplasty for the treatment of pathological vertebra fractures...
 05/04/2008 - 06/04/2008
40  percutaneous 360 degree fusion in cases with thocolumbar instability...
 05/04/2008 - 06/04/2008
41  Göğüs duvarı (t3)ve vertebra (t4)tutulumu olan küçük hücreli dışı akciğer kanseri olgularında cerrah...
 17/05/2007 - 20/05/2007
42  Effects Of Balance Dysfunction on Functional Disability Status And Kinesiophobia In Older People Wit...
 03/11/2006 - 05/11/2006
43  Göğüs duvarı rezeksiyonu ve vertebra cerrahisi uygulanan toraks maligniteli olgularımız...
 01/11/2006 - 05/11/2006
44  lumbar disc nucleoplasty for the treatment of degenerative disc disease : late period results...
 04/07/2006 - 07/07/2006
45  cervical disc nucleoplasty for the treatment of cervical disk disease: late period results...
 04/07/2006 - 07/07/2006
46  erişkin dönemde tanı alan king tip I skolyozun cerrahi tedavisi...
 28/04/2006 - 02/05/2006
47  lomber spinal instabilite tedavisinde perkütan 360 derece füzyon...
 28/04/2006 - 02/05/2006
48  Dejeneratif Lomber Disk Hastalığı Tedavisinde Nükleoplasti: Geç Dönem Sonuçları...
 28/04/2006 - 02/05/2006
49  Geriatrik Omurga Kırıklarının Tedavisinde Vertebroplasti...
 28/04/2006 - 02/05/2006
50  Servikal Posterior Vida Rod Sistemi İle Stabilizasyon...
 28/04/2006 - 02/05/2006
51  Lomber spinal instabilite tedavisinde perkütan 360 derece füzyon...
 28/04/2006 - 02/05/2006
52  Erişkin dönemde tanı alan King Tip I Skolyozun Cerrahi Tedavisi...
 28/04/2006 - 02/05/2006
53  Servikal Disk Hastalığı Tedavisinde Nükleoplasti...
 28/04/2006 - 02/05/2006
54  congenital cervical scoliosis. a case report...
 14/12/2005 - 17/12/2005
55  new transpedicular screw technique yields very accurate placement, without an assist device: evaluat...
 14/12/2005 - 17/12/2005
56  degenerative sponylolisthesis of lumbar spine associated with scoliosis...
 14/12/2005 - 17/12/2005
57  effects of physical therapy an surgical treatment on activities of daily living in patients with dge...
 14/12/2005 - 17/12/2005
58  percutaneous vertebroplasty...
 14/12/2005 - 17/12/2005
59  spinal deformity after intradural tumor surgery: report of three cases...
 14/12/2005 - 17/12/2005
60  Perkütan Lomber Disk Nükleoplasti....
 27/05/2005 - 31/05/2005
61  sakral alar vida uygulaması...
 27/05/2005 - 31/05/2005
62  Özürlü Çocukların Ebeveynlerindeki Spinal Problemler....
 27/05/2005 - 31/05/2005
63  Dejeneratif spondilolistezisli hastalarda lumbar stabilizasyon egzersizlerinin günlük yaşam aktivite...
 28/10/2004 - 31/10/2004
64  Dejeneratif Spondilolistezisli Hastalarda Cerrahi Tedavinin Günlük Yaşam Aktivitesi Üzerine Etkileri...
 22/05/2004 - 26/05/2004
65  Koşu Bandı Testinin Dejeneratif Spondilolistezisli Hastaların Klinik Değerlendirmesinde Kullanımı...
 22/05/2004 - 26/05/2004
66  Perkütan vertebroplasti...
 22/05/2004 - 26/05/2004
67  Optik sinir ve kiazma yerleşimli kavernom...
 22/05/2004 - 26/05/2004
68  Perkütan Vertebroplasti...
 22/05/2004 - 26/05/2004
69  servikal spondilotik myelopati tedavisinde laminoplasti...
 22/05/2004 - 26/05/2004
70  pontoserebellar köşe yerleşimli kıstık menenjiom olgusu...
 22/05/2004 - 26/05/2004
71  meningeal hemangiomatosis :nadir görülen bir olgunun sunumu...
 22/05/2004 - 26/05/2004
72  optik sinir ve kiazma yerleşimli kavernom...
 22/05/2004 - 26/05/2004
73  anteriop servikal cerrahide fibule allogrefti ile füzyon...
 22/05/2004 - 26/05/2004
74  Derece I ve II Dejeneratif Spondilolistezisli Hastalarda Cerrahi ve Fizik Tedavinin Günlük Yaşam Akt...
 30/09/2003 - 30/09/2003
75  Tip IIA varyant hangman kırığı: olgu sunumu...
 20/05/2003 - 24/05/2003
76  Travmatik ligamentöz instabilite nedeniyle enstrümentasyon yapılan yedi yaşındaki bir çocuk olgunun ...
 20/05/2003 - 24/05/2003
77  Humerus ile senkron kaide lenfoması...
 20/05/2003 - 24/05/2003
78  Lomber spinal dar kanal nedeniyle opere edilen 60 hastanın analizi...
 20/05/2003 - 24/05/2003
79  Lumbosakral lezyonlarda sakral kanat vida uygulaması...
 20/05/2003 - 24/05/2003
80  Hızlı büyüyen intraventriküler uzanım gösteren korpus kallosum kavernöz anjiyomu...
 20/05/2003 - 24/05/2003
81  Çok seviyeli servikal disk hastalığı: 70 olgunun sunumu...
 20/05/2003 - 24/05/2003
82  Spondilolistezis: PSE uygulanan 144 olgunun değerlendirilmesi,...
 20/05/2003 - 24/05/2003
83  Transpedinküler vida uygulamaları: 850 vidanın analizi,...
 20/05/2003 - 24/05/2003
84  Lomber disk cerrahisinin nadir görülen bir komplikasyonu: araknoid sınırlı kist...
 20/05/2003 - 24/05/2003
85  Spinal anestezi sonrası bulgu veren prostat adenokarsinomunun falks metastazı...
 20/05/2003 - 24/05/2003
86  Kraniobasal Tümörler...
 20/05/2003 - 24/05/2003
87  Spinal instabiliteye yol açan nörinoma...
 20/05/2003 - 24/05/2003
88  Surgical treatment of multipl level cervical disc disease,...
 04/09/2002 - 09/09/2002
89  An alternative way in sacral screw fixation:an anatomical study,...
 27/02/2002 - 02/03/2002
90  Torakolomber lezyonlarda lateral ekstrakaviter yaklaşım...
 22/05/2001 - 26/05/2001
91  Spondylolistezis dışı PSE uygulamaları...
 22/05/2001 - 26/05/2001
92  Kafa travmalarında epilepsi...
 22/05/2001 - 26/05/2001
93  Dejeneratif spondylolistezise eşlik eden skolyoz....
 22/05/2001 - 26/05/2001
94  Scoliosis associated with split cord malformation...
 14/02/2001 - 17/02/2001
95  Cervical disc hernia located one level below the kyphotic angle,...
 14/02/2001 - 17/02/2001
96  Emergent lumbar disc surgery,...
 27/08/2000 - 01/09/2000
97  The biomechanical comparison of pull-out strength of pedicle and lateral mass screw,...
 27/08/2000 - 01/09/2000
98  Pull-out strength of occipital screws: a biomechanical comparison of monocortical and bicortical scr...
 21/06/2000 - 23/06/2000
99  İki C2 Dumbell Nörinomu olgusu...
 17/05/2000 - 21/05/2000
100  Myelopatiye yol açan torakal ligamentum flavum ossifikasyonu...
 17/05/2000 - 21/05/2000
101  Düşük ayağa neden olan tromboze ven...
 17/05/2000 - 21/05/2000
102  Testis kökenli yolk-sak hücreli serebral metastatik tümör olgusunda tekrarlayan intraserebral kanama...
 17/05/2000 - 21/05/2000
103  Lomber spondylolisthesis tedavisinde posterior spinal enstrümentasyon ile füzyon: geç dönem sonuçlar...
 17/05/2000 - 21/05/2000
104  İyatrojenik spondylolisthesis...
 17/05/2000 - 21/05/2000
105  Erişkin dönemde gergin omurilik sendromu...
 17/05/2000 - 21/05/2000
106  Increase in spinal canal area after inverse laminoplasty: an anatomical study?,...
 23/02/2000 - 26/02/2000
107  infantile intraosseous hematoma of the skull...
 01/01/2000 - 01/01/2000
108  Posterior C1-C2 transarticular screw fixation and wiring following transoral decompression: long ter...
 30/10/1999 - 04/11/1999
109  Treatment of acute spinal epidural abscess presenting with quadriplegia. A case report...
 19/09/1999 - 24/09/1999
110  Anatomic relationship between major arteries and lumbar vertebrae on CT scans for interbody fusion u...
 01/09/1999 - 01/09/1999
111  The preservation of bony structure of spinal canal during surgery of spinal lesions by laminotomy...
 22/06/1999 - 24/06/1999
112  Reverse laminoplasty for the treatment of lumbar spinal stenosis: a new surgical technique,...
 22/06/1999 - 24/06/1999
113  The surgical treatment of Tarlov cysts,...
 22/06/1999 - 24/06/1999
114  Kendini abse ile gösteren bir spinal bruselloz olgusu...
 17/05/1999 - 19/05/1999
115  İntrakranial metastaz yapan spinal miksopapiller epandimom olgusu...
 17/05/1999 - 19/05/1999
116  Kardiak cerrahi sonrası intraspinal gaz...
 17/05/1999 - 19/05/1999
117  Servikal spondylolistezis...
 17/05/1999 - 19/05/1999
118  the modified miami laminoplasty for cervical spondylotic myelopathy...
 01/01/1999 - 01/01/1999
119  Yüksek dereceli glial tümörlerde prognostik faktörler...
 11/10/1998 - 14/10/1998
120  İnfarkt tedavisinde cerrahinin yeri...
 23/09/1998 - 27/09/1998
121  Prognostics factors in high grade malignant gliomas...
 20/09/1998 - 24/09/1998
122  The barrier effect of lamina: laminoplasty versus laminectomy,...
 17/09/1998 - 19/09/1998
123  Postoperatif pseudomeningosel: olgu sunumu...
 15/05/1998 - 19/05/1998
124  Laminoplastiler...
 15/05/1998 - 19/05/1998
125  Torakolomber posterior spinal enstrüman uygulamaları...
 15/05/1998 - 19/05/1998
126  Coccygodynia...
 15/05/1998 - 19/05/1998
127  Lamina?nın mekanik bariyer etkisi...
 15/05/1998 - 19/05/1998
128  Hipofizer apopleksi sonrasında gelişen empty sella. Olgu sunumu...
 15/05/1998 - 19/05/1998
129  Dandy-Walker ve encephalocele birlikteliliği...
 15/05/1998 - 19/05/1998
130  Serebral toxocariasis...
 15/05/1998 - 19/05/1998
131  Paraspinal lezyonlara lateral ekstrakaviter yaklaşım...
 15/05/1998 - 19/05/1998
132  cervical spinal trauma with major organ injuries...
 27/09/1997 - 30/09/1997
133  Dorello kanalının mikroanatomisi...
 16/05/1997 - 20/05/1997
134  Orta Kranial Fossanın Ekstraserebral Kavernöz Anjiyomu,...
 16/05/1997 - 20/05/1997
135  İntervertebral mesafe infeksiyonlarında vaskuler myelopati: deneysel çalışma?,...
 16/05/1997 - 20/05/1997
136  Faset eklem blokları: klinik ve deneysel çalışma...
 16/05/1997 - 20/05/1997
137  Kavernöz sinüsteki dev anevrizmaya direkt klipaj...
 16/05/1997 - 20/05/1997
138  Dorello kanalının mikroanatomisi?, 11. Ulusal Nöroşirürji Kongresi, Antalya, 1997....
 16/05/1997 - 20/05/1997
139  infantil intradiploik hematom...
 16/05/1997 - 20/05/1997
140  aids ve nöroşirürji...
 31/03/1997 - 05/04/1997
141  Vertebral spondylitis due to brucella species,...
 26/05/1996 - 30/05/1996
142  Correlation of epidural fibrosis and the size of lamina defect performed on operation?,...
 26/05/1996 - 30/05/1996
143  Lumbar disc surgery: a report of 1384 cases...
 26/05/1996 - 30/05/1996
144  Intervertebral space infection: an experimental model?,...
 26/05/1996 - 30/05/1996
145  Lomber Yerleşimli Multipl Konjenital Patoloji...
 24/05/1996 - 28/05/1996
146  Dış Kulak Kanalına Ensefalosel Olgusu...
 24/05/1996 - 28/05/1996
147  Bir Candida menenjiti olgusu...
 07/05/1996 - 10/05/1996
148  Analysis of prognostic factors in supratentorial malign glial tumors....
 09/10/1995 - 12/10/1995
149  Çocukluk Çağı Santral Sinir Sistemi Tümörlerinin Klinik ve Patolojik Özellikleri...
 31/05/1995 - 03/06/1995
150  Subaraknoid Kanamalı Hastalarda Hidrosefali...
 09/04/1995 - 14/04/1995
151  PİSA Anevrizmaları ve Yeni Anatomik Sınıflama...
 09/04/1995 - 14/04/1995
152  Subaraknoid Kanamayı Taklit Eden İntraserebral Hematoma: Olgu sunumu...
 09/04/1995 - 14/04/1995
153  İntrakranial Anevrizmalı Olgularda Morbidite-Mortalite...
 09/04/1995 - 14/04/1995
154  Spinal Arteriovenöz Malformasyonlar...
 09/04/1995 - 14/04/1995
155  Seizures in cases with aneurysm,...
 24/10/1994 - 26/10/1994
156  Distal İntraserebral Anevrizmalarda BBT ve Anjiyografinin Yeri...
 16/10/1994 - 21/10/1994
157  İntrakranial Multipl Anevrizmaların Radyolojik Özellikleri,...
 16/10/1994 - 21/10/1994
158  Cerrahi Komplikasyon Olarak Gelişen Vertebral Arter Tıkanıklığının DSA Eşliğinde İntra-arteriel Ürok...
 16/10/1994 - 21/10/1994
159  Gangliogliom: Olgu sunumu...
 05/09/1994 - 09/09/1994
160  Corpus Callosum Lipomu:olgu sunumu...
 05/09/1994 - 09/09/1994
161  Yüksek Grade'li Glial Tümörlerde Radyoterapi Sonuçları...
 15/05/1994 - 19/05/1994
162  Glioblastoma Multiformelerde Histopatolojik Özellikler ve Rekürrens...
 15/05/1994 - 19/05/1994
163  Glioblastoma Multiformelerde Prognostik Faktörler...
 15/05/1994 - 19/05/1994
164  Lomber Disk Hernilerinin Cerrahi Tedavisi: 10 Yılın Sonuçları,...
 08/05/1994 - 12/05/1994
165  Posterior Sirkülasyon Anevrizmaları...
 08/05/1994 - 12/05/1994
166  Primer Santral Sinir Sistemi Lenfomaları...
 08/05/1994 - 12/05/1994
167  kranial tümörler...
 08/05/1994 - 12/05/1994
168  Çok Seviyeli Lomber Spinal Disk Hastalığı ve Spinal Stenozun Cerrahi Tedavi Sonuçları,...
 20/01/1994 - 22/01/1994
169  Intraspinal glioma: a case report,...
 24/10/1993 - 27/10/1993
170  Intracranial Tumors of Childhood (Pediatrics Brain Tumor Group)...
 24/10/1993 - 27/10/1993
171  Serebral arteriovenöz malformasyonlarda Anjiyografik Özelliklerin Kanama Riskinin Belirlenmesindeki ...
 10/10/1993 - 14/10/1993
172  Intrakranial Anevrizmalı Hastalarda Nöbet Sıklığı ve Profilaktik Antiepileptik Tedavisi...
 04/10/1993 - 06/10/1993
173  Kaide Tümörleri...
 01/01/1993 - 01/01/1993
174  Shunt Nefriti...
 01/01/1993 - 01/01/1993
175  Arteriovenöz malformasyonlarda Tedavi Seçenekleri ve Klinik Deneyimimiz...
 21/10/1992 - 25/10/1992
176  Distal Posterior Serebral Arter (P3) Anevrizması:olgu sunumu,...
 21/10/1992 - 25/10/1992
177  Bel Ağrısı ve Bruselloz,...
 15/09/1992 - 17/09/1992
178  Distal Yerleşimli İntrakranial Anevrizmalar...
 30/10/1991 - 02/11/1991
179  1987-1991 Yılları Arasında DEÜTF Nöroşirürji Kliniğinde İzlenen AVM Olgularının Retrospektif Değerle...
 30/10/1991 - 02/11/1991
NO CHAPTER TITLE YEAR
1  Lomber Faset Eklemlerinin Perkütan Füzyonu Minimal İnvaziv Omurga Cerrahisi Uygulamaları...  2009
2  lomber dejeneratif disk hastalığı tedavisinde perkütan disk nükleoplasti bel ağrılarında tanı ve tedavi...  2007
3  lumbosakral anterior yaklaşımlar bel ağrılarında tanı ve tedavi...  2007
4  spinal cerrahide füzyon ve enstrümentasyon temel nöroşirürji...  2005
5  servikal omurga deformiteleri omurilik ve omurga cerrahisi...  2002
6  sss infeksiyonları Paramedik Kitabı...  2000
7  pediatrik kafa travmasına yaklaşım II. Acil tıp sempozyumu...  1999
8  pediatrik beyin tümörlerinde p53 ve bcl-2 protein ekspresyonunun prognostik önemi IV: Ege Onkoloji Günleri, pediatrik onkoloji sempozyumu...  1999
9  torakolomber travmalarda sınıflama ve radyoloji türk nöroşirürji derneği spinal cerrahi grubu torakolomber travmalar paneli...  1998
NO NAME DATE
1  Posterior servikal bölgenin, anterolateral ve posterior yaklaşımlarda servikal spinal cerrahi açısından topografik olarak değerlendirilmesi...  1/2007 - 1/2009
2  Kadavrada Eğitim Amaçlı Cerrahi Simülasyon Modeli...  1/2007 - 6/2007
NO NAME YEAR
1  bilimsel yayınları teşvik programı...  2000
2  bilimsel yayınları teşvik programı...  2001
3  bilimsel yayınları teşvik programı...  2002
4  bilimsel yayınları teşvik programı...  2001
5  bilimsel yayınları teşvik programı...  2001
6  bilimsel yayınları teşvik programı...  2000
7  bilimsel yayınları teşvik programı...  2002
8  bilimsel yayınları teşvik programı...  2000
9  sinir sistemi cerrahisi derneği kongresi...  2008
NO Görev
1 Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 2000- Kasım 2003

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi