DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
DOÇ.DR. ADİLE ÖNİZ
TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ BİYOFİZİK ANABİLİM DALI
E-Mail :   adile.oniz@deu.edu.tr Phone :   +90 232 - 4124498 - 0
Education/Academic Info
Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1990
Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyofizik Anabilim Dalı  2006
Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2008
Doçent  Biyofizik  2010
NO NAME YEAR
1  The Development of A Psychomotor Vigilance Test Battery and The Assesment of Vigilance in Reaction t...  2016
2  Brain Responsiveness to Non-painful Tactile Stimuli Prior and During Sleep...  2016
3  Assessing Olfactory Function in Parkinson's Disease via Entropy Analysis of Chemosensory Event Relat...  2016
4  İnsan Faktörü: Bilişsel İşlevler ve İzlenme Yaklaşımlarına Genel Bakış...  2015
5  Explicit and implicit memory during sleep...  2015
6  Olfactory dysfunction in children with Kallmann syndrome: relation of smell tests with brain magneti...  2015
7  Brain morphometry and electrophysiological recordings in relation to illness duration in schizophren...  2015
8  Basit Dokunsal Uyarılma Potansiyellerinin Uykunun İlk ve İkinci Yarısında Değişimleri...  2014
9  Ağrısız Dokunsal Uyaranlar ve Uyku...  2014
10  The Modified Sniffin' Sticks Test in Turkish Population Based on Odor Familiarity Survey...  2013
11  The Relationship Between Illness Duration And Brain Morphometry in Schizophrenia: Heschl's Gyrus and...  2013
12  Amplitude and phase-shift effects on dichotic listening performance...  2012
13  On the analysis of BIS stage epochs via fuzzy clustering...  2010
14  EEG correlates of cognitive strategies: Forced choice in uncertain conditions...  2010
15  Spectral pattern analysis of propofol induced spindle oscillations in the presence of auditory stimu...  2010
16  Uykuda İşitsel Uyarılma Potansiyelleri...  2010
17  Brain function assessment in different conscious states...  2010
18  The assesment of acoustical and electromagnetic noise on EEG monitorization during spinal surgery op...  2009
19  Bispektral indeks ışığında uyku elektrofizyolojisi....  2009
20  Dichotic Listening Revisited: Trial-by-trial ERP Analysis Reveal Intra- and Interhemispheric Differe...  2009
21  Brain asymmetry measurement using EMISU (embedded interactive stimulation unit) in applied brain bio...  2009
22  Dokunsal olay ilişkili yanıtlar ışığında öğrenme sürecinin irdelenmesi...  2009
23  Partial Least Squares analysis in electrical brain activity...  2009
24  Analysis of non-REM sleep staging with electroencephalography bispectral index...  2008
25  Modified Multiple Block Design: Memory Measurements in Anesthesia...  2008
26  Prolongation of alpha oscillations in auditory oddball paradigm...  2008
27  Dokunsal Uyaranlara Karşı Olay-İlişkili Delta ve Teta Yanıtları...  2008
28  Brain oscillations evoked by the face of a loved person...  2008
29  Dikotik dinlemede dikkatin kulak tercihlerine etkisi...  2008
30  Dikotik dinleme paradigması ile beyin asimetrisinin elektrofizyolojik değerlendirilmesi...  2008
31  Increased frontal phase-locking of event-related theta oscillations in Alzheimer patients treated wi...  2007
32  Brain oscillations differentiate the picture of one's own grandmother...  2007
33  The Prevalence and Causes of Sexual Problems among Premenopausal Turkish Women...  2007
34  Principles of oscillatory brain dynamics and a treatise of recognition of faces and facial expressio...  2006
35  Vaginal Akıntı Yakınması ile Başvuran Hastaların Akıntı Örneklerinin direkt Misroskobik Değerlendiri...  2004
36  Menapoz Verilerinin Epidemiyolojik Değerlendirilmesi...  2004
37  Menapoz Öncesi ve Sonrası Dönemde Depresyon-Anksiyete ve Yetiyitimi...  2004
38  TTB-GPE İletişim Becerileri Eğitim Programı...  2003
39  Kantitatif Ultrasonografik Yöntemle Osteoporoz Araştırılması...  2003
NO NAME DATE
1  İnsan Beyninin Bilinmeyenleri...
 30/09/2015 - 30/09/2015
2  Uykuda Öğrenmek Mümkün mü? Bir Olgu Serisi...
 30/09/2015 - 30/09/2015
3  Uyku ve Uyanıklık Süreçlerinde Olay İlişkili Potansiyellerin İncelenmesi...
 30/09/2015 - 30/09/2015
4  Farklı Bilinç Durumlarında Ağrısız Dokunsal Uyaranlara Karşı Oluşan Beyin Yanıtları...
 30/09/2015 - 30/09/2015
5  Gündüz Uykusunun Bilişsel Fomksiyonlar Üzerindeki Etkisi...
 30/09/2015 - 30/09/2015
6  İnsan Faktörü: Fiziksel ve Bilişsel İş Yükünün Etkileri...
 12/09/2015 - 13/09/2015
7  Akut Supramaksimal Egzersizin Farklı Bilişsel Testlerdeki Tepki Süreleri Üzerine Etkisi...
 29/05/2015 - 30/05/2015
8  Dokuz Eylül Üniversitesi koku rehabilitasyonu sonuçlarımız...
 22/05/2015 - 25/05/2015
9  BEYİN İZLEME TEKNOLOJİLERİNİN HAVACI EĞİTİMİ VE PERFORMANSINI GELİŞTİRMEDE ROLÜ: EEG (ELEKTROANSEFAL...
 28/03/2015 - 30/03/2015
10  İnsan Faktörü Açısından Beyin Biyofiziği...
 28/03/2015 - 30/03/2015
11  Total Larenjektomili Olgularda Koku Duyusunun ve Olfaktör Bulbus Hacminin Değerlendirilmesi...
 05/11/2014 - 09/11/2014
12  Uykunun Bellek Konsolidasyonuna Etkisi...
 01/11/2014 - 05/11/2014
13  Uyku Süreçlerine Yeni Bir Bakış...
 01/11/2014 - 05/11/2014
14  Sleep and sleepiness: How to get more out of vigilance measur...
 21/09/2014 - 26/09/2014
15  Uykuda Dokunsal ve İşitsel Uyaranlara Karşı Oluşan Beyin Yanıtlarının İncelenmesi...
 19/09/2014 - 19/09/2014
16  Uyku Sırasında Bilişsel İşleme...
 06/10/2013 - 10/10/2013
17  Kallmann sendromu tanılı olgularda olfaktör bulbus volümleri ile objektif ve subjektif koku testinin...
 01/10/2013 - 05/10/2013
18  Clinical features of Kallmann syndrome and the importance of smell tests and brain magnetic resonanc...
 19/09/2013 - 22/09/2013
19  Farklı Bilinç Durumlarında Beyin Ölçümü...
 10/09/2013 - 14/09/2013
20  Beyin Yanıtlılığı ve Vijilans Ölçümleri...
 10/09/2013 - 14/09/2013
21  Non-Painful Tactile Stimulation in NREM Sleep...
 27/05/2013 - 28/05/2013
22  Vigilance and Sleepiness Revisited...
 26/05/2013 - 28/05/2013
23  Biophysical Properties of the Brain in Search Sleep Continuum...
 26/05/2013 - 28/05/2013
24  A Multimodal Approach to Scizophrenia via Heschl Gyrus Volumetry, Electropysiology and Dichotic List...
 21/04/2013 - 25/04/2013
25  Uygulamalı Biyofizik: Dokuz Eylül Üniversitesi Örnekleri...
 16/02/2013 - 17/02/2013
26  Uyarlanmış Bellek Bataryası: Uykuda Bellek Ölçümü...
 12/12/2012 - 16/12/2012
27  Uyku ve Bilişsel Fonksiyonların Araştırılması...
 12/12/2012 - 16/12/2012
28  Uykuda Dokunsal Uyaranlar: Beyin Asimetrisi...
 12/12/2012 - 16/12/2012
29  Uyku ve Uyanıklık Göstergesi Olarak Vijilans Ölçümü...
 12/12/2012 - 16/12/2012
30  Implicit Memory and Tactile Stimulation in Sleep...
 30/11/2012 - 02/12/2012
31  Application of the Modified Memory Battery in Different Process of Sleep...
 30/11/2012 - 02/12/2012
32  Brain Responsiveness to Non-Painful Tactile Stimulation in Different Sleep Stages...
 30/11/2012 - 02/12/2012
33  Kelimeye İlişkin Anlamsal Etkilerin OİP Tasarımlı Bir Seyrek Uyaran Paradigması ile İncelenmesi...
 03/10/2012 - 05/10/2012
34  Uyku Süreçlerinde Ağrısız Dokunsal Uyaranlara Beyin Yanıtları...
 03/10/2012 - 05/10/2012
35  Anestezi Altında Farkındalık...
 28/09/2012 - 28/09/2012
36  Multimodal Sensory Evoked Potentials in Blind, Deaf and Healthy Individuals...
 13/09/2012 - 17/09/2012
37  Non-Painful Tactile Responses During Sleep...
 13/09/2012 - 17/09/2012
38  Event Related Potentials via Non-Painful Tactile Stimuli in Sleep...
 04/09/2012 - 08/09/2012
39  Effect of Body Position on NIRS Based Hemodynamic Measures from Prefrontal Cortex...
 11/07/2012 - 14/07/2012
40  Cognitive Research and Measurability in Sleep...
 30/04/2012 - 02/05/2012
41  Implicit Memory in Different Conscious States...
 30/04/2012 - 02/05/2012
42  Positional Effects of fNIR for Sleep and Anesthesia...
 30/04/2012 - 02/05/2012
43  Tactile Measurements in Sleep...
 30/04/2012 - 02/05/2012
44  Applied Biophysics for Multimetric Thermal Measurements: Hypothetical Question...
 19/04/2012 - 22/04/2012
45  Delta Oscillatory Responses to Somatosensory Stimuli in Sleep...
 19/04/2012 - 22/04/2012
46  Delta Oscillatory Responses to Somatosensory Stimuli in Sleep...
 19/04/2012 - 19/04/2012
47  Tilt Table Application Effects on Frontal Brain Oxygenation...
 19/04/2012 - 22/04/2012
48  The Chemosensory Responses in Blind, Deaf and Healthy Humans...
 02/12/2011 - 04/12/2011
49  Yüzeyel Uykuda Dokunsal Uyaranlara Karşı Beyin Yanıtlılığı...
 21/10/2011 - 25/10/2011
50  Pozisyonun Ölçüme Olan Etkisi: Uykuda İşlevsel Yakın Kızılötesi İşaretleme (fNIR) Yöntemi Yaklaşımı...
 21/10/2011 - 24/10/2011
51  Biyoritm ve Beyin Yanıtlılığı...
 21/10/2011 - 25/10/2011
52  Sesin şiddet ve zamansal özelliklerinin dikotik test sonuçlarına etkisi: Ön bulgular...
 23/09/2011 - 
53  Davranışsal Tat Duyusu Verilerinin İncelenmesi...
 23/09/2011 - 23/09/2011
54  Video "Neurofeedback" Uygulamasının Etkilerinin İncelenmesi...
 23/09/2011 - 23/09/2011
55  Bimodal Sensory Processing in Auditory Disabled...
 14/09/2011 - 18/09/2011
56  Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Olan Çocuklarda Performans İzlemenin Çoklu Yöntem...
 14/09/2011 - 18/09/2011
57  Dichotic tonal processing in musicians...
 14/09/2011 - 18/09/2011
58  Determining consiousness in terms of brain responsiveness...
 02/06/2011 - 05/06/2011
59  Target controlled propofol infusion linearly supresses auditory evoked potentials and bispectral ind...
 02/06/2011 - 05/06/2011
60  An examination of behavioral odor data in sensory disabled individuals...
 02/12/2010 - 04/12/2010
61  Phase shift effect on dichotic paradigm...
 01/09/2010 - 04/09/2010
62  The brain responsiveness during different stages and microstates of sleep...
 01/09/2010 - 04/09/2010
63  Probing into cognitive control: Auditory processes in different conscious states...
 01/09/2010 - 04/09/2010
64  The evaluation of learning via event-related tactile potentials...
 01/09/2010 - 04/09/2010
65  Vücut Sıcaklığının Gözlenmesi İçin Temaslı/Temassız Sensör Ağı...
 21/04/2010 - 24/04/2010
66  Uykunun İlk ve İkinci Yarısında İşitsel Uyarılma Potansiyelleri...
 08/12/2009 - 12/12/2009
67  Beyin Yanıtlılığı Uyaran ve Vücut Parametrelerinin Etkisi: Uykuda Multimetrik Ön Çalışma...
 08/12/2009 - 12/12/2009
68  Differentiation of simple and complex auditory stimuli during sleep...
 24/10/2009 - 28/10/2009
69  Volumetric Evaluation in Schizophrenia...
 21/10/2009 - 24/10/2009
70  Görme Engelli Bireylerde Dokunsal Uyaranlara Karşı Oluşan Delta Yanıtları...
 20/05/2009 - 24/05/2009
71  Bariton ve soprano seslerinde uygulanan dikotik dinleme testi sonuçlarının cinsiyet açısından karşıl...
 20/05/2009 - 24/05/2009
72  EEG ve sLORETA: Dikotik dinleme testi ön bulguları...
 20/05/2009 - 24/05/2009
73  REM UYKUDA ELEKTROFİZYOLOJİ ve BİSPEKTRAL İNDEKS UYGULAMALARI...
 20/05/2009 - 24/05/2009
74  Multiblock auditory approach in schizophrenia patients...
 28/03/2009 - 01/04/2009
75  Assessment of neural capacity in the blind...
 12/03/2009 - 13/03/2009
76  Şizofreni hastalarında dikotik ve monotik hece dinleme paradigmalarında oluşan elektrofizyolojik yan...
 18/12/2008 - 18/12/2008
77  UYKUDA BİLGİ İŞLEMLEME: ELEKTROFİZYOLOJİ ve BİSPEKTRAL İNDEKS UYGULAMALARI...
 04/11/2008 - 08/11/2008
78  Sizofreni Hastalarında Beyinde Yapısal Degisiklikler: Frontal MR Volumetri Önçalısması...
 22/10/2008 - 25/10/2008
79  Görme engelli bireylerde erken işitsel yanıtlar...
 22/10/2008 - 25/10/2008
80  DEU Tıp Fakültesi Öğrencileri Arasında Koku Algılama Farklılığının Analizi...
 19/09/2008 - 
81  Farklı Ele Uygulanan Basit Dokunsal Uyranların Oluşturduğu Delta Uyarılma Potansiyeli...
 19/09/2008 - 
82  Electrophysiology During General Anesthesia...
 08/09/2008 - 13/09/2008
83  EEG correlates of strategies used for making choice in uncertain conditions...
 08/09/2008 - 13/09/2008
84  Evaluation of sound and ear advantage relationship via Turkish consonant-vowel dichotic syllables pa...
 08/09/2008 - 13/09/2008
85  Modified MMN and dichotic listening paradigm applied in schizophrenia patients...
 08/09/2008 - 13/09/2008
86  Auditory Discrimination Throughout Stages And Microstates: Sleep and Anesthesia...
 08/09/2008 - 13/09/2008
87  Slow Oscillatory Responses to Tactile Stimuli...
 08/09/2008 - 13/09/2008
88  Memory Function Assessment Under Propofol Anaesthesia...
 08/09/2008 - 13/09/2008
89  Beta In Simple And Complex Cognitive Processes...
 08/09/2008 - 13/09/2008
90  The BIS and EEG Relationship During Non-REM Sleep...
 08/09/2008 - 13/09/2008
91  Optimal mismatch negativity applied in schizophrenia patients...
 21/06/2008 - 25/06/2008
92  Modified dichotic listening applied in Turkish schizophrenia patients...
 21/06/2008 - 25/06/2008
93  Beyin Elektriksel Faaliyetinde Olay-ilişkili Potansiyellerin Yeri:Duyumlar, Elektriksel Bileşenleri,...
 29/05/2008 - 31/05/2008
94  Beyinde Multimodal Alfa Yanıtları...
 29/05/2008 - 31/05/2008
95  Anestezi Sırasında İşitsel Uyaran EEG Yanıtları...
 29/05/2008 - 31/05/2008
96  EEG Correlates Of Cognitive Strategies: Forced Choise in Uncertain Conditions...
 21/02/2008 - 23/02/2008
97  Anestezi Ortamında Elektrofizyoloji Kaydı...
 21/02/2008 - 23/02/2008
98  BIS Monitoring Analysis of Sleep Data via Clustering...
 21/02/2008 - 23/02/2008
99  Modelling Dichotic and EEG Data Using PLSR with Kernel Matrix Based Algorithms...
 21/02/2008 - 23/02/2008
100  Multi Methodological Approach to Brain Biophysics...
 21/02/2008 - 23/02/2008
101  Independent component analysis on EEG sweating artifact applied accelerometer data logging system...
 21/02/2008 - 23/02/2008
102  Event-Related Delta Oscillatory Responses by Tactile Stimuli...
 21/02/2008 - 23/02/2008
103  Memory Processes During Anesthesia and Sleep: Preliminary Study...
 21/02/2008 - 23/02/2008
104  Conscious States Via Dichotic Listening Paradigm...
 21/02/2008 - 23/02/2008
105  Multi-Methodological Approach to Sleep Electrophysiology Through BIS Monitoring...
 21/02/2008 - 23/02/2008
106  Prolongations of Alpha During Working Memory...
 19/10/2007 - 21/10/2007
107  Dikotik Dinleme Paradigması ve EEG Frekans Değişimleri...
 15/10/2007 - 19/10/2007
108  Klinik Bilimler ve Psikofizyoloji Çalışmalarında Olası Çıkmazlar...
 09/05/2007 - 11/05/2007
109  Bilinç düzeyi değişikliklerinin beyin biyofiziği yöntemleri ile irdelenmesi?...
 09/05/2007 - 11/05/2007
110  Zaman Serisi ve Nedensellik...
 09/05/2007 - 11/05/2007
111  Beynin Yapısal Özelliklerinin Elektrofizyolojisi ile Ortak Değerlendirilmesi...
 09/05/2007 - 11/05/2007
112  Anestezinin bellek süreçleri ile ilişkisi...
 09/05/2007 - 11/05/2007
113  Quantative EEG Analysis in Childhood Neural Disorders...
 09/05/2007 - 11/05/2007
114  Biometrical Source Identification in Complex EEG Signals...
 09/05/2007 - 11/05/2007
115  Partial Least Squares Analysis in Electrical Brain Activity...
 09/05/2007 - 11/05/2007
116  Basit Işık ve Ses Uyaranlarına Karşı Beyinde Osilasyonel Yanıtlar...
 17/11/2006 - 17/11/2006
117  Farklı Frekans Bantlarında Kortekste Seçici Koherent Yanıtlar...
 18/09/2006 - 22/09/2006
118  Cholinesterase Inhibitors Have Modulating Effect On Frontal Theta Oscillations In Alzheimer?s Diseas...
 10/09/2006 - 14/09/2006
119  Beyinde koherans analizi:Seçici dağılımlı frekans yanıtları ve lokalizasyon ilişkileri...
 06/09/2006 - 09/09/2006
120  Occipital Delta Responses In Face Detection....
 28/08/2006 - 02/09/2006
121  Face Recognition Paradigm Evokes Selectively Distributed Coherences In Delta, Theta, Alpha, Beta, an...
 28/08/2006 - 02/09/2006
122  Oscillatory responses in visual and auditory oddball...
 28/08/2006 - 02/09/2006
123  Psikodrama, Bellek ve Elektrofizyoloji...
 28/05/2006 - 02/06/2006
124  Alzheimer Hastalığında Olaya İlişkin Teta Osilasyonları...
 05/12/2005 - 10/12/2005
125  Öğrenme Sürecinde Teta Osilasyonlarının Rolü...
 11/10/2005 - 11/10/2005
126  Event Related Theta Oscillations in Alzheimer Disease...
 06/10/2005 - 10/10/2005
127  Brain Oscillations Differentiate Faces and Facial Affections...
 06/10/2005 - 09/10/2005
128  The Role of Fast Theta Oscillations During Learning...
 21/09/2005 - 24/09/2005
129  What Does the Brain Tell to The Picture of The Own Grandmother?...
 21/09/2005 - 21/09/2005
130  Brain Oscillations Differentiate familiar From Unfamilier Faces...
 31/08/2005 - 02/09/2005
131  What does the brain tell to the picture of the own grandmother?...
 14/05/2005 - 18/05/2005
132  Brain Oscillations in Alzheimer Disease and Their Modulation by Cholinergic Treatment...
 14/05/2005 - 18/05/2005
133  The Theta Oscillatory Responses in model of Dynamic Memory...
 18/09/2004 - 23/09/2004
134  Öğrenme ve Bellekte Teta Tepkisinin Yeri...
 14/06/2004 - 14/06/2004
135  Menapoz Verilerinin Epidemiyolojik Değerlendirilmesi...
 15/10/2003 - 19/10/2003
136  Lise Öğrencilerinin Cinsel Yolla Buşaşabilen Hastalıklar Hakkındaki Bilgi Düzeyi...
 15/10/2003 - 19/10/2003
137  45-55 Yaş Grubunun Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeğiyle Değerlendirilmesi...
 15/10/2003 - 19/10/2003
138  Okullarda Aile Planlaması Eğitiminin Etkileri ve Önemi...
 16/05/2003 - 18/05/2003
139  45-55 Yaş Grubunun Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeğiyle Değerlendirilmesi...
 20/04/2003 - 23/04/2003
140  Menapoz Verilerinin Epidemiyolojik Değerlendirilmesi...
 20/04/2003 - 23/04/2003
141  Lise Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşabilen Hastalıklar Hakkındaki Bilgi Düzeyi...
 20/04/2003 - 24/04/2003
142  Vajinit ve Vaginoz Tanısında Doğrudan Mikroskopi ve Gram Boyalı Preparat İncelenmesinin Değeri...
 30/03/2003 - 03/04/2003
143  Konversiyon Bozukluğu...
 09/10/2002 - 13/10/2002
144  14 Nolu AÇSAP Eğitim Merkezi Hizmetlerinde Ultrasonografinin Yeri...
 20/04/2001 - 23/04/2001
145  Aile Planlaması İçin Başvuran Kişilere Uygulanan Danışmanlık Hizmetinin Başvuran Kişi Sayısındaki Ar...
 20/04/2001 - 23/04/2001
146  14 Nolu AÇSAP Eğitim Merkezi Hizmetlerinin Değerlendirilmesi...
 20/04/2001 - 23/04/2001
147  Okullarda Aile Planlaması Eğitiminin Etkileri Ve Önemi...
 20/04/2001 - 23/04/2001
148  Marmara Depremi iki ay sonrasında Şirinköy Çadırkentinde posttravmatik stres bozukluğu yaygınlığı...
 11/01/2001 - 12/01/2001
149  The Prevalance of Postraumatic Stress Disorder in Şirinköy Tent-camp two Mounts after from the Marma...
 08/10/2000 - 12/10/2000
NO NAME YEAR
1  The Applied Brain Biophysics...  2009
NO CHAPTER TITLE YEAR
1  Brain Responsiveness to Tonal and Atonal Chords: An EEG Study In Which Direction is Music Heading? Cultural and Cognitive Studies in Turkey...  2015
2  Yoğun Bakımda Elektroensefalogram ve Elektroensefalogram Temelli Cihazların Kullanımı Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri...  2011
3  BIS verilerinin analizinde FCM ve FN-DBSCAN kümeleme yöntemlerinin karşılaştırılması The Applied Brain Biophysics...  2009
4  Beyin Biyofiziği Uygulamalar The Applied Brain Biophysics...  2009
5  Biometrical Source Identification in complex EEG signals The Applied Biophysics - Uygulamalı Beyin Biyofiziği ve Multidisipliner Yaklaşım...  2009
NO NAME DATE
1  İzmir Sağlık Teknolojileri Geliştirici ve Hızlandırıcısı (Bioİzmir) Projesi...  3/2015 - 3/2017
2  Beş Duyumuz ve Engelsiz Yaşam...  5/2015 - 1/2016
3  Akut Tüketici Egzersizin Beyin Oksijenlenmesine Etkisi...  2/2014 - 8/2015
4  Uyku Sürecinde Beyinde Görülen Hemodinamik Değişimlerin Belirlenmesi...  9/2014 - 9/2015
5  Dokunma, Koku ve Tat Duyu Sistemlerinin Hastalık Tanı ve Tedavi İzleminde Kullanılmasına Yönelik Modelleme...  8/2012 - 8/2015
6  Akut Egzersizin Bilişsel Performansa Etkisi...  7/2012 - 7/2013
7  EEG'de kaynak analizi (EEG source analysis)...  1/2011 - 1/2013
8  Uyaran parametrelerinin EEG'de dinamik etkileri: İleri analiz modulü...  6/2010 - 6/2013
9  RGS4 geninin şizofreni ile ilişkisi...  12/2009 - 12/2011
10  Uyku Dinamiğinin Çoklu Uyaranlarla İncelenmesi...  3/2008 - 3/2010
11  Duyusal Engelli Bireylerde Beyin Plastisite ve Kapasite Kullanımının Elektrofizyolojik İrdelenmesi...  5/2008 - 5/2011
12  DUYUSAL ENGELLİ BİREYLERDE BEYİN PLASTİSİTE VE KAPASİTE KULLANIMININ ELEKTROFİZYOLOJİK İRDELENMESİ...  5/2008 - 5/2011
13  Şizofrenide Beyin Elektrofizyolojisi ve MRI ile SPECT Ortak Değerlendirilmesi...  11/2008 - 11/2011
14  İŞİTME VE GÖRME ENGELLİ BİREYLERDE KOGNİTİF SÜREÇLER VE BEYİN DİNAMİĞİ ÇALIŞMASI...  6/2008 - 6/2011
15  Görme Engelli Bireylerde Kognitif Süreçler ve Beyin Dinamiği...  11/2007 - 11/2010
16  Beyin Damar Hastalıklarında Elektrofizyolojik Değişimler...  11/2007 - 11/2007
17  Aging Related Changes of the Brain Electrical Oscillations and their Cognitive Correlates...  1/2006 - 1/2006
18  Şizofrenide BDNF Düzeyi, Bilişsel Elektrofizyoloji ve Beynin Yapısal Bozuklukları...  11/2006 - 11/2006
19  Öğrenmede Kognitif Süreçler ve P300 Ossilasyon Topografisi...  5/2005 - 11/2006
20  Hafızanın Dinamik Süreçleri ve Beyin Dalgaları Araştırma Projesi...  5/2003 - 7/2006
21  Beyin Dinamiği Araştırma Sistemleri Projesi...  5/2002 - 7/2006
NO NAME YEAR
1  Prof. Dr. Nusret Fişek Bilimsel Araştırma Özendirme Ödülü...  1991
2  En İyi Poster/İkincilik...  2006
3  Prof. Dr. Nusret Fişek Bilimsel Araştırma Özendirme Ödülleri...  1992
4  Yeni Yöntemler Ödülü...  2007
5  Doktora İkincilik Ödülü...  2007
6  Poster Üçüncülük Ödülü...  2008
7  En İyi Araştırma Ödülü...  2008
8  Takdirname...  1995
9  TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü...  2008
10  TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü...  2008
11  TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü...  2008
12  TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü...  2009
13  TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü...  2009
14  V. ÖÇM Sempozyumu Poster İkincilik Ödülü...  2011
15  13. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi/Araştırma Sunu Birincilik Ödülü...  2012
16  13. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi/Bildiri Üçüncülük Ödülü...  2012
NO Görev
1 Rektörlük Rektörlük Teknoloji Geliştirme Bölgesi-2(Tgb2) Koordinatörü, Ocak 2014-Devam ediyor
2 Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 2013-Devam ediyor
3 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2013-Devam ediyor
4 Biyomedikal Metroloji ve Kalibrasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2012- Ekim 2015
5 Biyomedikal Metroloji ve Kalibrasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Ekim 2012- Ekim 2015
6 Uyku ve Bilinç Durumları Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2012- Ekim 2015

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi