DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
DOÇ.DR. ADİLE ÖNİZ
TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ BİYOFİZİK ANABİLİM DALI
E-Mail :   adile.oniz@deu.edu.tr Phone :   +90 232 - 4124498 - 0
Education/Academic Info
Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1990
Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyofizik Anabilim Dalı  2006
Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2008
Doçent  Biyofizik  2010
NO NAME YEAR
1  Olfactory dysfunction in children with Kallmann syndrome: relation of smell tests with brain magneti...  2014
2  Basit Dokunsal Uyarılma Potansiyellerinin Uykunun İlk ve İkinci Yarısında Değişimleri...  2014
3  Ağrısız Dokunsal Uyaranlar ve Uyku...  2014
4  The Modified Sniffin' Sticks Test in Turkish Population Based on Odor Familiarity Survey...  2013
5  The Relationship Between Illness Duration And Brain Morphometry in Schizophrenia: Heschl's Gyrus and...  2013
6  Amplitude and phase-shift effects on dichotic listening performance...  2012
7  On the analysis of BIS stage epochs via fuzzy clustering...  2010
8  Uykuda İşitsel Uyarılma Potansiyelleri...  2010
9  Spectral pattern analysis of propofol induced spindle oscillations in the presence of auditory stimu...  2010
10  EEG correlates of cognitive strategies: Forced choice in uncertain conditions...  2010
11  Brain function assessment in different conscious states...  2010
12  Bispektral indeks ışığında uyku elektrofizyolojisi....  2009
13  The assesment of acoustical and electromagnetic noise on EEG monitorization during spinal surgery op...  2009
14  Dichotic Listening Revisited: Trial-by-trial ERP Analysis Reveal Intra- and Interhemispheric Differe...  2009
15  Brain asymmetry measurement using EMISU (embedded interactive stimulation unit) in applied brain bio...  2009
16  Dokunsal olay ilişkili yanıtlar ışığında öğrenme sürecinin irdelenmesi...  2009
17  Partial Least Squares analysis in electrical brain activity...  2009
18  Analysis of non-REM sleep staging with electroencephalography bispectral index...  2008
19  Modified Multiple Block Design: Memory Measurements in Anesthesia...  2008
20  Prolongation of alpha oscillations in auditory oddball paradigm...  2008
21  Dokunsal Uyaranlara Karşı Olay-İlişkili Delta ve Teta Yanıtları...  2008
22  Brain oscillations evoked by the face of a loved person...  2008
23  Dikotik dinlemede dikkatin kulak tercihlerine etkisi...  2008
24  Dikotik dinleme paradigması ile beyin asimetrisinin elektrofizyolojik değerlendirilmesi...  2008
25  The Prevalence and Causes of Sexual Problems among Premenopausal Turkish Women...  2007
26  Increased frontal phase-locking of event-related theta oscillations in Alzheimer patients treated wi...  2007
27  Brain oscillations differentiate the picture of one's own grandmother...  2007
28  Principles of oscillatory brain dynamics and a treatise of recognition of faces and facial expressio...  2006
29  Vaginal Akıntı Yakınması ile Başvuran Hastaların Akıntı Örneklerinin direkt Misroskobik Değerlendiri...  2004
30  Menapoz Verilerinin Epidemiyolojik Değerlendirilmesi...  2004
31  Menapoz Öncesi ve Sonrası Dönemde Depresyon-Anksiyete ve Yetiyitimi...  2004
32  TTB-GPE İletişim Becerileri Eğitim Programı...  2003
33  Kantitatif Ultrasonografik Yöntemle Osteoporoz Araştırılması...  2003
NO NAME DATE
1  İnsan Faktörü Açısından Beyin Biyofiziği...
 28/03/2015 - 30/03/2015
2  BEYİN İZLEME TEKNOLOJİLERİNİN HAVACI EĞİTİMİ VE PERFORMANSINI GELİŞTİRMEDE ROLÜ: EEG (ELEKTROANSEFAL...
 28/03/2015 - 30/03/2015
3  Total Larenjektomili Olgularda Koku Duyusunun ve Olfaktör Bulbus Hacminin Değerlendirilmesi...
 05/11/2014 - 09/11/2014
4  Uykunun Bellek Konsolidasyonuna Etkisi...
 01/11/2014 - 05/11/2014
5  Uyku Süreçlerine Yeni Bir Bakış...
 01/11/2014 - 05/11/2014
6  Uykuda Dokunsal ve İşitsel Uyaranlara Karşı Oluşan Beyin Yanıtlarının İncelenmesi...
 19/09/2014 - 19/09/2014
7  Dokuz Eylül Üniversitesi koku rehabilitasyonu sonuçlarımız...
 22/05/2014 - 25/05/2015
8  Uyku Sırasında Bilişsel İşleme...
 06/10/2013 - 10/10/2013
9  Kallmann sendromu tanılı olgularda olfaktör bulbus volümleri ile objektif ve subjektif koku testinin...
 01/10/2013 - 05/10/2013
10  Clinical features of Kallmann syndrome and the importance of smell tests and brain magnetic resonanc...
 19/09/2013 - 22/09/2013
11  Farklı Bilinç Durumlarında Beyin Ölçümü...
 10/09/2013 - 14/09/2013
12  Beyin Yanıtlılığı ve Vijilans Ölçümleri...
 10/09/2013 - 14/09/2013
13  Non-Painful Tactile Stimulation in NREM Sleep...
 27/05/2013 - 28/05/2013
14  Vigilance and Sleepiness Revisited...
 26/05/2013 - 28/05/2013
15  Biophysical Properties of the Brain in Search Sleep Continuum...
 26/05/2013 - 28/05/2013
16  A Multimodal Approach to Scizophrenia via Heschl Gyrus Volumetry, Electropysiology and Dichotic List...
 21/04/2013 - 25/04/2013
17  Uygulamalı Biyofizik: Dokuz Eylül Üniversitesi Örnekleri...
 16/02/2013 - 17/02/2013
18  Uyarlanmış Bellek Bataryası: Uykuda Bellek Ölçümü...
 12/12/2012 - 16/12/2012
19  Uyku ve Bilişsel Fonksiyonların Araştırılması...
 12/12/2012 - 16/12/2012
20  Uykuda Dokunsal Uyaranlar: Beyin Asimetrisi...
 12/12/2012 - 16/12/2012
21  Uyku ve Uyanıklık Göstergesi Olarak Vijilans Ölçümü...
 12/12/2012 - 16/12/2012
22  Implicit Memory and Tactile Stimulation in Sleep...
 30/11/2012 - 02/12/2012
23  Application of the Modified Memory Battery in Different Process of Sleep...
 30/11/2012 - 02/12/2012
24  Brain Responsiveness to Non-Painful Tactile Stimulation in Different Sleep Stages...
 30/11/2012 - 02/12/2012
25  Kelimeye İlişkin Anlamsal Etkilerin OİP Tasarımlı Bir Seyrek Uyaran Paradigması ile İncelenmesi...
 03/10/2012 - 05/10/2012
26  Uyku Süreçlerinde Ağrısız Dokunsal Uyaranlara Beyin Yanıtları...
 03/10/2012 - 05/10/2012
27  Anestezi Altında Farkındalık...
 28/09/2012 - 28/09/2012
28  Multimodal Sensory Evoked Potentials in Blind, Deaf and Healthy Individuals...
 13/09/2012 - 17/09/2012
29  Non-Painful Tactile Responses During Sleep...
 13/09/2012 - 17/09/2012
30  Event Related Potentials via Non-Painful Tactile Stimuli in Sleep...
 04/09/2012 - 08/09/2012
31  Effect of Body Position on NIRS Based Hemodynamic Measures from Prefrontal Cortex...
 11/07/2012 - 14/07/2012
32  Cognitive Research and Measurability in Sleep...
 30/04/2012 - 02/05/2012
33  Implicit Memory in Different Conscious States...
 30/04/2012 - 02/05/2012
34  Positional Effects of fNIR for Sleep and Anesthesia...
 30/04/2012 - 02/05/2012
35  Tactile Measurements in Sleep...
 30/04/2012 - 02/05/2012
36  Applied Biophysics for Multimetric Thermal Measurements: Hypothetical Question...
 19/04/2012 - 22/04/2012
37  Delta Oscillatory Responses to Somatosensory Stimuli in Sleep...
 19/04/2012 - 22/04/2012
38  Delta Oscillatory Responses to Somatosensory Stimuli in Sleep...
 19/04/2012 - 19/04/2012
39  Tilt Table Application Effects on Frontal Brain Oxygenation...
 19/04/2012 - 22/04/2012
40  The Chemosensory Responses in Blind, Deaf and Healthy Humans...
 02/12/2011 - 04/12/2011
41  Yüzeyel Uykuda Dokunsal Uyaranlara Karşı Beyin Yanıtlılığı...
 21/10/2011 - 25/10/2011
42  Pozisyonun Ölçüme Olan Etkisi: Uykuda İşlevsel Yakın Kızılötesi İşaretleme (fNIR) Yöntemi Yaklaşımı...
 21/10/2011 - 24/10/2011
43  Biyoritm ve Beyin Yanıtlılığı...
 21/10/2011 - 25/10/2011
44  Sesin şiddet ve zamansal özelliklerinin dikotik test sonuçlarına etkisi: Ön bulgular...
 23/09/2011 - 
45  Davranışsal Tat Duyusu Verilerinin İncelenmesi...
 23/09/2011 - 23/09/2011
46  Video "Neurofeedback" Uygulamasının Etkilerinin İncelenmesi...
 23/09/2011 - 23/09/2011
47  Bimodal Sensory Processing in Auditory Disabled...
 14/09/2011 - 18/09/2011
48  Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Olan Çocuklarda Performans İzlemenin Çoklu Yöntem...
 14/09/2011 - 18/09/2011
49  Dichotic tonal processing in musicians...
 14/09/2011 - 18/09/2011
50  Determining consiousness in terms of brain responsiveness...
 02/06/2011 - 05/06/2011
51  Target controlled propofol infusion linearly supresses auditory evoked potentials and bispectral ind...
 02/06/2011 - 05/06/2011
52  An examination of behavioral odor data in sensory disabled individuals...
 02/12/2010 - 04/12/2010
53  Phase shift effect on dichotic paradigm...
 01/09/2010 - 04/09/2010
54  The brain responsiveness during different stages and microstates of sleep...
 01/09/2010 - 04/09/2010
55  Probing into cognitive control: Auditory processes in different conscious states...
 01/09/2010 - 04/09/2010
56  The evaluation of learning via event-related tactile potentials...
 01/09/2010 - 04/09/2010
57  Vücut Sıcaklığının Gözlenmesi İçin Temaslı/Temassız Sensör Ağı...
 21/04/2010 - 24/04/2010
58  Uykunun İlk ve İkinci Yarısında İşitsel Uyarılma Potansiyelleri...
 08/12/2009 - 12/12/2009
59  Beyin Yanıtlılığı Uyaran ve Vücut Parametrelerinin Etkisi: Uykuda Multimetrik Ön Çalışma...
 08/12/2009 - 12/12/2009
60  Differentiation of simple and complex auditory stimuli during sleep...
 24/10/2009 - 28/10/2009
61  Volumetric Evaluation in Schizophrenia...
 21/10/2009 - 24/10/2009
62  Görme Engelli Bireylerde Dokunsal Uyaranlara Karşı Oluşan Delta Yanıtları...
 20/05/2009 - 24/05/2009
63  Bariton ve soprano seslerinde uygulanan dikotik dinleme testi sonuçlarının cinsiyet açısından karşıl...
 20/05/2009 - 24/05/2009
64  EEG ve sLORETA: Dikotik dinleme testi ön bulguları...
 20/05/2009 - 24/05/2009
65  REM UYKUDA ELEKTROFİZYOLOJİ ve BİSPEKTRAL İNDEKS UYGULAMALARI...
 20/05/2009 - 24/05/2009
66  Multiblock auditory approach in schizophrenia patients...
 28/03/2009 - 01/04/2009
67  Assessment of neural capacity in the blind...
 12/03/2009 - 13/03/2009
68  Şizofreni hastalarında dikotik ve monotik hece dinleme paradigmalarında oluşan elektrofizyolojik yan...
 18/12/2008 - 18/12/2008
69  UYKUDA BİLGİ İŞLEMLEME: ELEKTROFİZYOLOJİ ve BİSPEKTRAL İNDEKS UYGULAMALARI...
 04/11/2008 - 08/11/2008
70  Şizofreni hastalarında beyinde yapısal değişiklikler: frontal MR volumetri çalışması...
 22/10/2008 - 25/10/2008
71  Sizofreni Hastalarında Beyinde Yapısal Degisiklikler: Frontal MR Volumetri Önçalısması...
 22/10/2008 - 25/10/2008
72  Görme engelli bireylerde erken işitsel yanıtlar...
 22/10/2008 - 25/10/2008
73  DEU Tıp Fakültesi Öğrencileri Arasında Koku Algılama Farklılığının Analizi...
 19/09/2008 - 
74  Farklı Ele Uygulanan Basit Dokunsal Uyranların Oluşturduğu Delta Uyarılma Potansiyeli...
 19/09/2008 - 
75  Modified MMN and dichotic listening paradigm applied in schizophrenia patients...
 08/09/2008 - 13/09/2008
76  Evaluation of sound and ear advantage relationship via Turkish consonant-vowel dichotic syllables pa...
 08/09/2008 - 13/09/2008
77  EEG correlates of strategies used for making choice in uncertain conditions...
 08/09/2008 - 13/09/2008
78  The BIS and EEG Relationship During Non-REM Sleep...
 08/09/2008 - 13/09/2008
79  Auditory Discrimination Throughout Stages And Microstates: Sleep and Anesthesia...
 08/09/2008 - 13/09/2008
80  Beta In Simple And Complex Cognitive Processes...
 08/09/2008 - 13/09/2008
81  Memory Function Assessment Under Propofol Anaesthesia...
 08/09/2008 - 13/09/2008
82  Slow Oscillatory Responses to Tactile Stimuli...
 08/09/2008 - 13/09/2008
83  Electrophysiology During General Anesthesia...
 08/09/2008 - 13/09/2008
84  Modified dichotic listening applied in Turkish schizophrenia patients...
 21/06/2008 - 25/06/2008
85  Optimal mismatch negativity applied in schizophrenia patients...
 21/06/2008 - 25/06/2008
86  Anestezi Sırasında İşitsel Uyaran EEG Yanıtları...
 29/05/2008 - 31/05/2008
87  Beyin Elektriksel Faaliyetinde Olay-ilişkili Potansiyellerin Yeri:Duyumlar, Elektriksel Bileşenleri,...
 29/05/2008 - 31/05/2008
88  Beyinde Multimodal Alfa Yanıtları...
 29/05/2008 - 31/05/2008
89  Conscious States Via Dichotic Listening Paradigm...
 21/02/2008 - 23/02/2008
90  Memory Processes During Anesthesia and Sleep: Preliminary Study...
 21/02/2008 - 23/02/2008
91  Event-Related Delta Oscillatory Responses by Tactile Stimuli...
 21/02/2008 - 23/02/2008
92  Independent component analysis on EEG sweating artifact applied accelerometer data logging system...
 21/02/2008 - 23/02/2008
93  Multi Methodological Approach to Brain Biophysics...
 21/02/2008 - 23/02/2008
94  Modelling Dichotic and EEG Data Using PLSR with Kernel Matrix Based Algorithms...
 21/02/2008 - 23/02/2008
95  BIS Monitoring Analysis of Sleep Data via Clustering...
 21/02/2008 - 23/02/2008
96  Anestezi Ortamında Elektrofizyoloji Kaydı...
 21/02/2008 - 23/02/2008
97  Multi-Methodological Approach to Sleep Electrophysiology Through BIS Monitoring...
 21/02/2008 - 23/02/2008
98  EEG Correlates Of Cognitive Strategies: Forced Choise in Uncertain Conditions...
 21/02/2008 - 23/02/2008
99  Prolongations of Alpha During Working Memory...
 19/10/2007 - 21/10/2007
100  Dikotik Dinleme Paradigması ve EEG Frekans Değişimleri...
 15/10/2007 - 19/10/2007
101  Klinik Bilimler ve Psikofizyoloji Çalışmalarında Olası Çıkmazlar...
 09/05/2007 - 11/05/2007
102  Beynin Yapısal Özelliklerinin Elektrofizyolojisi ile Ortak Değerlendirilmesi...
 09/05/2007 - 11/05/2007
103  Biometrical Source Identification in Complex EEG Signals...
 09/05/2007 - 11/05/2007
104  Anestezinin bellek süreçleri ile ilişkisi ?...
 09/05/2007 - 11/05/2007
105  Quantative EEG Analysis in Childhood Neural Disorders...
 09/05/2007 - 11/05/2007
106  Partial Least Squares Analysis in Electrical Brain Activity...
 09/05/2007 - 11/05/2007
107  Zaman Serisi ve Nedensellik...
 09/05/2007 - 11/05/2007
108  Beynin Yapısal Özelliklerinin Elektrofizyolojisi ile Ortak Değerlendirilmesi...
 09/05/2007 - 11/05/2007
109  Bilinç düzeyi değişikliklerinin beyin biyofiziği yöntemleri ile irdelenmesi?...
 09/05/2007 - 11/05/2007
110  Basit Işık ve Ses Uyaranlarına Karşı Beyinde Osilasyonel Yanıtlar...
 17/11/2006 - 17/11/2006
111  Farklı Frekans Bantlarında Kortekste Seçici Koherent Yanıtlar...
 18/09/2006 - 22/09/2006
112  Cholinesterase Inhibitors Have Modulating Effect On Frontal Theta Oscillations In Alzheimer?s Diseas...
 10/09/2006 - 14/09/2006
113  Beyinde koherans analizi:Seçici dağılımlı frekans yanıtları ve lokalizasyon ilişkileri...
 06/09/2006 - 09/09/2006
114  Face Recognition Paradigm Evokes Selectively Distributed Coherences In Delta, Theta, Alpha, Beta, an...
 28/08/2006 - 02/09/2006
115  Oscillatory responses in visual and auditory oddball...
 28/08/2006 - 02/09/2006
116  Occipital Delta Responses In Face Detection....
 28/08/2006 - 02/09/2006
117  Psikodrama, Bellek ve Elektrofizyoloji...
 28/05/2006 - 02/06/2006
118  Alzheimer Hastalığında Olaya İlişkin Teta Osilasyonları...
 05/12/2005 - 10/12/2005
119  Öğrenme Sürecinde Teta Osilasyonlarının Rolü...
 11/10/2005 - 11/10/2005
120  Brain Oscillations Differentiate Faces and Facial Affections...
 06/10/2005 - 09/10/2005
121  Event Related Theta Oscillations in Alzheimer Disease...
 06/10/2005 - 10/10/2005
122  The Role of Fast Theta Oscillations During Learning...
 21/09/2005 - 24/09/2005
123  What Does the Brain Tell to The Picture of The Own Grandmother?...
 21/09/2005 - 21/09/2005
124  Brain Oscillations Differentiate familiar From Unfamilier Faces...
 31/08/2005 - 02/09/2005
125  Brain Oscillations in Alzheimer Disease and Their Modulation by Cholinergic Treatment...
 14/05/2005 - 18/05/2005
126  What does the brain tell to the picture of the own grandmother?...
 14/05/2005 - 18/05/2005
127  The Theta Oscillatory Responses in model of Dynamic Memory...
 18/09/2004 - 23/09/2004
128  Öğrenme ve Bellekte Teta Tepkisinin Yeri...
 14/06/2004 - 14/06/2004
129  Menapoz Verilerinin Epidemiyolojik Değerlendirilmesi...
 15/10/2003 - 19/10/2003
130  45-55 Yaş Grubunun Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeğiyle Değerlendirilmesi...
 15/10/2003 - 19/10/2003
131  Lise Öğrencilerinin Cinsel Yolla Buşaşabilen Hastalıklar Hakkındaki Bilgi Düzeyi...
 15/10/2003 - 19/10/2003
132  Okullarda Aile Planlaması Eğitiminin Etkileri ve Önemi...
 16/05/2003 - 18/05/2003
133  45-55 Yaş Grubunun Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeğiyle Değerlendirilmesi...
 20/04/2003 - 23/04/2003
134  Menapoz Verilerinin Epidemiyolojik Değerlendirilmesi...
 20/04/2003 - 23/04/2003
135  Lise Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşabilen Hastalıklar Hakkındaki Bilgi Düzeyi...
 20/04/2003 - 24/04/2003
136  Vajinit ve Vaginoz Tanısında Doğrudan Mikroskopi ve Gram Boyalı Preparat İncelenmesinin Değeri...
 30/03/2003 - 03/04/2003
137  Konversiyon Bozukluğu...
 09/10/2002 - 13/10/2002
138  Aile Planlaması İçin Başvuran Kişilere Uygulanan Danışmanlık Hizmetinin Başvuran Kişi Sayısındaki Ar...
 20/04/2001 - 23/04/2001
139  Okullarda Aile Planlaması Eğitiminin Etkileri Ve Önemi...
 20/04/2001 - 23/04/2001
140  14 Nolu AÇSAP Eğitim Merkezi Hizmetlerinde Ultrasonografinin Yeri...
 20/04/2001 - 23/04/2001
141  14 Nolu AÇSAP Eğitim Merkezi Hizmetlerinin Değerlendirilmesi...
 20/04/2001 - 23/04/2001
142  Marmara Depremi iki ay sonrasında Şirinköy Çadırkentinde posttravmatik stres bozukluğu yaygınlığı...
 11/01/2001 - 12/01/2001
143  The Prevalance of Postraumatic Stress Disorder in Şirinköy Tent-camp two Mounts after from the Marma...
 08/10/2000 - 12/10/2000
NO NAME YEAR
1  The Applied Brain Biophysics...  2009
NO CHAPTER TITLE YEAR
1  Yoğun Bakımda Elektroensefalogram ve Elektroensefalogram Temelli Cihazların Kullanımı Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri...  2011
2  Biometrical Source Identification in complex EEG signals The Applied Biophysics - Uygulamalı Beyin Biyofiziği ve Multidisipliner Yaklaşım...  2009
3  Beyin Biyofiziği Uygulamalar The Applied Brain Biophysics...  2009
4  BIS verilerinin analizinde FCM ve FN-DBSCAN kümeleme yöntemlerinin karşılaştırılması The Applied Brain Biophysics...  2009
NO NAME DATE
1  Akut Tüketici Egzersizin Beyin Oksijenlenmesine Etkisi...  2/2014 - 8/2015
2  Uyku Sürecinde Beyinde Görülen Hemodinamik Değişimlerin Belirlenmesi...  9/2014 - 9/2015
3  Akut tüketici egzersizin beyin oksijenlenmesine etkisi (BAP 2014.KB.SAG.012)...  11/2013 - 7/2015
4  Akut Egzersizin Bilişsel Performansa Etkisi...  7/2012 - 7/2013
5  Dokunma, Koku ve Tat Duyu Sistemlerinin Hastalık Tanı ve Tedavi İzleminde Kullanılmasına Yönelik Modelleme...  8/2012 - /
6  EEG'de kaynak analizi (EEG source analysis)...  1/2011 - 1/2013
7  Uyaran parametrelerinin EEG'de dinamik etkileri: İleri analiz modulü...  6/2010 - 6/2013
8  RGS4 geninin şizofreni ile ilişkisi...  12/2009 - 12/2011
9  Uyku Dinamiğinin Çoklu Uyaranlarla İncelenmesi...  3/2008 - 3/2010
10  DUYUSAL ENGELLİ BİREYLERDE BEYİN PLASTİSİTE VE KAPASİTE KULLANIMININ ELEKTROFİZYOLOJİK İRDELENMESİ...  5/2008 - 5/2011
11  Duyusal Engelli Bireylerde Beyin Plastisite ve Kapasite Kullanımının Elektrofizyolojik İrdelenmesi...  5/2008 - 5/2011
12  Görme Engelli Bireylerde Kognitif Süreçler ve Beyin Dinamiği...  11/2007 - 11/2010
13  Beyin Damar Hastalıklarında Elektrofizyolojik Değişimler...  11/2007 - 11/2007
14  Aging Related Changes of the Brain Electrical Oscillations and their Cognitive Correlates...  1/2006 - 1/2006
15  Şizofrenide BDNF Düzeyi, Bilişsel Elektrofizyoloji ve Beynin Yapısal Bozuklukları...  11/2006 - 11/2006
16  Öğrenmede Kognitif Süreçler ve P300 Ossilasyon Topografisi...  5/2005 - 11/2006
17  Hafızanın Dinamik Süreçleri ve Beyin Dalgaları Araştırma Projesi...  5/2003 - 7/2006
18  Beyin Dinamiği Araştırma Sistemleri Projesi...  5/2002 - 7/2006
NO NAME YEAR
1  Prof. Dr. Nusret Fişek Bilimsel Araştırma Özendirme Ödülü...  1991
2  En İyi Poster/İkincilik...  2006
3  Prof. Dr. Nusret Fişek Bilimsel Araştırma Özendirme Ödülleri...  1992
4  Yeni Yöntemler Ödülü...  2007
5  Doktora İkincilik Ödülü...  2007
6  Poster Üçüncülük Ödülü...  2008
7  En İyi Araştırma Ödülü...  2008
8  Takdirname...  1995
9  TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü...  2008
10  TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü...  2008
11  TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü...  2008
12  TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü...  2009
13  TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü...  2009
14  V. ÖÇM Sempozyumu Poster İkincilik Ödülü...  2011
15  13. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi/Araştırma Sunu Birincilik Ödülü...  2012
16  13. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi/Bildiri Üçüncülük Ödülü...  2012
NO Görev
1 Rektörlük Rektörlük Teknoloji Geliştirme Bölgesi-2(Tgb2) Koordinatörü, Ocak 2014-Devam ediyor
2 Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 2013-Devam ediyor
3 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2013-Devam ediyor
4 Biyomedikal Metroloji ve Kalibrasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2012-Devam ediyor
5 Biyomedikal Metroloji ve Kalibrasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Ekim 2012-Devam ediyor
6 Uyku ve Bilinç Durumları Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2012-Devam ediyor

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi