DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
PROF.DR. FATİH DEMİRKAN
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ KLİNİK ONKOLOJİ ANABİLİM DALI
E-Posta :   fatih.demirkan@deu.edu.tr Telefon :   +90 232 - 4123725 - 3725
Eğitim / Akademik Bilgisi
Lisans  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  1988
Tıpta Uzmanlık  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Dalı  1993
Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Dalı  1997
Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü  1998
Doçent  İç Hastalıkları Bilim Alanı  2002
Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü  2008
NO AD YIL
1  Nilotinib does not alter the secretory functions of carotid artery endothelial cells in prothromboti...  2014
2  A New Paraneoplastic Syndrome in Chronic Basophilic Leukemia...  2013
3  A New Method For Electronic Crossmatch: ABO /Rh Blood Group Confirmation and Antibody Screening Conc...  2013
4  Disseminated Fusarium Infection in an Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL) Patient after Allogeneic Bo...  2013
5  Management of IFI in Febrile Neutropenic Patients: A Case of Invasive Aspergillosis Treated with Lip...  2013
6  Primer iskelet kası lenfoması olan iki olgu ve literatür derlemesi...  2013
7  Hemolitik Transfüzyon Reaksiyonları...  2013
8  Prognostic value of comorbidity indexes in MDS...  2013
9  Successful hematopoietic engraftment with gray platelets after allogeneic hematopoietic stem cell tr...  2013
10  KMML Hastasında Santral Sinir Sisteminde Gelişen yeloid Sarkom ve AML'ye Dönüşüm...  2012
11  İmmün Trombositopenili Hastaların Klinik Seyir ve Tedavi Cevabı Yönünden Değerlendirmesi; Tek Merkez...  2012
12  Occurence in a case of phledelphia Negative Acute Lymphoblastic leukemia foolowing Treatment for Ewi...  2012
13  Kronik Lenfositik Lösemi Hastalarının Genel Klinik Değerlendirilmesi...  2012
14  Tek Merkez Deneyimi:Folliküler Lenfomalı Olgularımızın Retrospektif Değerlendirmesi...  2012
15  Ischemic stroke after recombinant factor VIIa treatment in acquired hemophilia A patient....  2011
16  Allojeneik Hematopoietik Kök Hücre Nakli Sırasında ABO Kan Grubu Uyuşmazlığının Sonuçları ve Yapılm...  2011
17  The effect of the acute submaximal exercise on thrombin activatable fibrinolysis inhibitor levels in...  2011
18  Tek Merkez Deneyimi: Relaps/ Refrakter Akut Lösemi ve Lenfomalı Olgularda Ida-FLAG Kemoterapisi...  2011
19  Current Problems in the Management of Chronic Myeloid Leukemia in Turkey...  2011
20  Malign pleural Effusion In A Patient With Multiple Myeloma...  2011
21  Periferik Hematopoetik Kök Hücre Nakli Yapılan Lenfoma Hastalarımız; Tek Merkez Deneyimi...  2011
22  Multipl myeloma presenting as massive ascites...  2009
23  Serum sickness-like reactions associated with type III insulin allergy responding to plasmapheresis...  2009
24  Prognostic significance of immunohistochemical classification of diffuse large B-cell lymphoma...  2009
25  use of tunnelled catheters in haematological malignancy patients with neutropenia....  2008
26  Diffuse gastrointestinal involvement of mantle cell lymphoma...  2008
27  Prognostic factors and scoring systems in chronic myelomonocytic leukemia: A retrospective analysis ...  2008
28  A patient with diffuse large B-cell non-Hodgkin's lymphoma and AA type amyloidosis...  2008
29  Plasma Thrombin Activatable Fibrinolysis Inhibitor Levels in Behçet's Disease...  2007
30  Myelomatous effusion in plasma-cell leukemia: a case report...  2007
31  Myelomatous Effusion in Plasma-cell Leukemia: A Case Report...  2007
32  Primer Gastrointestinal Lenfoma Hastalarının Klinik Özellikleri ve Tedavi Sonuçları: Tek Merkez Dene...  2007
33  The clinical, haematological and morphological profile of patients with myelodysplastic syndromes: A...  2007
34  Increased concentration of soluble CD40 ligand in preeclampsia....  2007
35  Elevated thrombin activatable fibrinolysis Inhibitor (TAFI) antigen levels in overt and subclinical ...  2007
36  Synergistic Effect Of Imatinib Mesylate And Fludarabine Combination On Philadelphia Chromosome Posit...  2007
37  Circulated activated platelets and increased platelet reactivity in patients with Behcet's disease...  2006
38  The Effect Of Imatinib Mesylate On The Erythroid Colony Formation From Patients With Polycythemia Ve...  2006
39  Plasma levels of thrombin activatable fibrinolysis inhibitor antigen in active and inactive inflamma...  2006
40  Bortezomib-induced skin lesion...  2006
41  Akut Lenfoblastik Lösemide İzole Optik Sinir Tutulumu: Olgu Sunumu...  2005
42  Bilateral primary orbital non-Hodgkin's lymphoma in a patient with scleroderma: a case report...  2005
43  Cyclo-oxygenase 2 inhibitor, nabumetone, inhibits proliferation in chronic myeloid leukemia cell lin...  2005
44  Chronic Myeloid Leukemia Associated With Extreme Thrombocytosis....  2005
45  Plasma levels of thrombin activatable fibrinolysis inhibitor in normal and pre-eclamptic pregnant wo...  2004
46  Subklaviyen ve Renal Arter Stenozu Saptanan Bir Olguda Düşük Protein C ve Protein S Aktivitesi....  2004
47  Akut Lenfoblastik Lösemide Varicella Hepatit Enfeksiyonu...  2004
48  Gingival involvement in a patient with CD56+ chronic myelomonocytic leukemia...  2004
49  Plasma levels of free tissue factor pathway inhibitor in patients with various thyroid disorders...  2003
50  Granülosit kolonistimülan faktör (G-CSF) kullanımına bağlı LDH yüksekliği ve LDH izoenzim profili...  2003
51  Refractory Thrombocytopenia with Multilineage Dysplasia: A rare Type of Myelodysplastic Syndrome...  2003
52  EBV-associated nasal-type T/natural killer cell lymphoma presenting with polyserositis and rhabdomyo...  2002
53  Effect of intraperitoneal administration of low-molecular-weight heparin on plasma tissue factor pat...  2002
54  CD44v6 Expression in non-Hodgkin's Lymphomas...  2002
55  Spontaneous Remission in Acute Leukemia: A Report of Two Cases...  2002
56  Effect of granulocyte-colony-stimulating factor on serum lactate dehydrogenase levels and isoenzymes...  2002
57  Effect of Sialic Acid on Platelet Cryopreservation...  2001
58  Plasma Cell Leukemia: A Report of 5 Cases and Review of the Literature...  2001
59  Increased levels of tissue factor pathway inhibitor may reflect disease activity and play a role in ...  2001
60  Hemophagocytic syndrome associated with inappropiate secretion of antidiuretic hormone in lymphoma a...  2001
61  B-Kronik Lenfositik Lösemi Hücrelerinin İnvitro CD4+ ve CD8+ T Hücreleri İle Etkileşimi ve İnterfero...  2001
62  Concurrent diagnosis of hairy cell leukemia and renal cell carcinoma...  2001
63  Emergence of Philadelphia positive chronic myeloid leukemia in a patient with Philadelphia negative ...  2001
64  Evaluation of Peripheral Blood Platelet Activation and Leukocyte-Platelet Aggregates in Relation to ...  2000
65  High lactoferrin levels in disseminated intravascular coagulation and its possible negative role in ...  2000
66  Febril Nötropeni Epizotlarında Hematopoietik Büyüme Faktör (G-CSF) Kullanımı...  2000
67  The Use of Different Prognostic Systems Applied to Myelodysplastic Syndromes: A Retrospective Analys...  2000
68  The Role of Interleukin-1 Inhibitors on Acute Myeloblastic Leukemia Blast Proliferation; Future Pote...  1999
69  Subklavyan-jugüler-aksiller ven trombozu ile prezente olan, primeri bilinmeyen taşlı yüzük hücreli k...  1999
70  Sitotoksik Tedavi veya Kemik İliği Tutulumuna Bağlı Gelişen 148 Febril Nötropeni Epizodu...  1999
71  Akut Lenfositik Lösemilerde CD34 Ekspresyonu ve Prognostik Önemi...  1999
72  Şilotoraks ve vena kava superior sendromu ile seyreden non-Hodgkin lenfoma olgusu...  1998
73  Non-Hodgkin Lenfomada Dilde Aktinomikoz...  1998
74  Meme Kanserli Hastalarda CD44s, P-glikoproteini ve p53 Metastaz Gelişimini Yansıtabilir mi?...  1997
75  Meme Kanseri Tedavisinde Adjuvan Kemoterapi Maliyetinin Araştırılması...  1996
76  Emergence of Neutropenia with the Development of Salmonella Enteritis Septicemia in Hairy Cell Leuke...  1996
77  Türkiye'deki Serviks Kanseri Sıklığı Az Gelişmiş Ülkelerle Benzerlik Göstermekte midir?...  1996
78  Effect of desmopressin (DDAVP) on protein C and protein C inhibitors in uremia...  1993
79  Acute effect of erythropoietin on catecholamine levels in uremia...  1993
80  Mediastinal hematoma: a rare complication of subclavian catheterization for hemodialysis...  1993
81  Spontaneous peritonitis due to Brucella melitensis in a patient with cirrhosis...  1993
82  Şilöz Asitli Bir Olgu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi...  1992
83  Acute effect of erythropoietin on plasma renin activity and aldosterone levels in end-stage renal di...  1992
NO AD TARİH
1  Akut myeloid lösemi tanılı hastalarımızın retrospektif değerlendirilmesi...
 22/10/2014 - 25/10/2014
2  Karaciğer tutulumu ile presente olan akut lenfoblastik lenfoma/lösemi olgumuz...
 22/10/2014 - 25/10/2014
3  Paroksismal nokturnal hemogloninürili olguların değerlendirilmesi: İki merkez deneyimi...
 22/10/2014 - 25/10/2014
4  Kronik lenfositik lösemi olgumuzda ikinci malignite: kaposi sarkomu...
 22/10/2014 - 25/10/2014
5  Kronik lenfositik lenfoma ve myeloproliferatif hastalık birlikteliği olan iki olgu...
 22/10/2014 - 25/10/2014
6  Eozinofili ile presente olan T hücreli lenfoblastik lenfoma/lösemi...
 22/10/2014 - 25/10/2014
7  Kronik myeloid lösemi tanılı hastalarımızın retrospektif değerlendirilmesi...
 22/10/2014 - 25/10/2014
8  MtHFR C677T, MTHFR A1298C polimorfizmi rekürrent abortus ve venöz tromboemboli arasındaki ilişki...
 22/10/2014 - 25/10/2014
9  Remisyonda akut lenfoblastik lösemi olgumuzda ikinci hematolojik malignite esansiyel trombositemi....
 22/10/2014 - 25/10/2014
10  Mantar zehirlenmesi ve terapotik plazma değişimi tedavisi: olgu sunumları...
 04/09/2014 - 07/09/2014
11  Double filtrasyon plazmafeez yapılan olgularımızın retrospektif değerlendirilmesi...
 04/09/2014 - 07/09/2014
12  Dirençli Kronik İmmun Trombositopenik Purpura Olgularının Tedavisinde Eltrombopag: Ege Bölgesi Deney...
 23/10/2013 - 26/10/2013
13  Erişkin Akut Lenfoblastik Lösemi Hastalarında Hyper CVAD ve BFM Protokollerinin Sonuçlarının Karşıla...
 23/10/2013 - 26/10/2013
14  Renal İnfiltrasyon ile Seyreden Akut Lenfoblastik Lenfoma/Lösemi Olgumuz...
 23/10/2013 - 26/10/2013
15  Nüks ve/veya Dirençli Hodgkin ve Agresif Hodgkin Dışı Lenfomalı Hastalarda Tedavi Deneyimimiz...
 23/10/2013 - 26/10/2013
16  Miyelodisplastik Sendromda Serum Albumin Düzeyinin Sağkalım Üzerinde Öngördürücü Etkisi ve Bu Etkini...
 23/10/2013 - 26/10/2013
17  Esansiyel Trombositozda IPSET-Tromboz Skorlama Sisteminin Türk Hasta Topluluğunda Geçerliliği...
 23/10/2013 - 26/10/2013
18  Allogenik Kök Hücre Nakli Yapılmış Akut Lenfoblastik Lösemi Olgusunda Dissemine Fusarium Enfeksiyonu...
 23/10/2013 - 26/10/2013
19  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KAN MERKEZİ TERAPÖTİK AFEREZ VERİLERİ...
 05/09/2013 - 08/09/2013
20  EFFICACY OF POSACONAZOLE PROPYLAXIS IN AML INDUCTION THERAPY, SINGLE CENTER EXPERIENCE...
 13/06/2013 - 16/06/2013
21  Blastic phase chronic myeloid leukemia successfully treated with re-allogeneic stem cell transplanta...
 22/05/2013 - 25/05/2013
22  IGA KAPPA MULTIPL MYELOMA CASE PRESENTING WITH MICROSCOPIC HEMATURIA AND PROTEINURIA...
 22/05/2013 - 25/05/2013
23  Effect of rituksimab om lymphocyte recovery after autologous stem cell transplantation...
 22/05/2013 - 25/05/2013
24  We report on primer mediastinal B cell lymphoma with elevated serum level of beta HCG...
 22/05/2013 - 25/05/2013
25  CENTRAL NERVOUS SYSTEM RELAPSE AFTER HIGH DOSE CHEMOTHERAPY IN A PATIENT WITH MULTIPL MYELOMA...
 22/05/2013 - 25/05/2013
26  Prognostic value of comorbidity indexes in MDS...
 08/05/2013 - 11/05/2013
27  Effect of Pre-transplant Bortezomib Induction in Multiple Myeloma Patients; Single Center Experience...
 03/04/2013 - 07/04/2013
28  A Case of Relapsed Multiple Myeloma with Central Nervous System Involvement; Longer Survival with No...
 03/04/2013 - 07/04/2013
29  MALİGN NEOPLAZİK OLGULARDA AMPİRİK VE PREEMPTİF ANTİFUNGAL KULLANIMI....
 31/10/2012 - 03/11/2012
30  İMATİNİB TEDAVİSİNE YANITSIZ KML?Lİ OLGUDA ALL TRANSFORMASYONU....
 31/10/2012 - 03/11/2012
31  MDS'de prognostik belirteç olarak komorbidite indeksleri...
 31/10/2012 - 03/12/2012
32  AKUT MYELOBLASTİK LÖSEMİ?DE ANTİFUNGAL PROFİLAKSİ....
 31/10/2012 - 03/11/2012
33  Uzamış reinfüzyon gün sayısının hematopoetik yeniden yapılanma üzerine etkisi...
 08/03/2012 - 10/03/2012
34  Gri Trombosit Sendromlu Vericiden Yapılan Allogeneik Nakil Sonrası Gri Trombositli Hematopoetik Engr...
 08/03/2012 - 10/03/2012
35  İki vakada hepasplenik T hücreli lenfoma deneyimi...
 19/10/2011 - 22/10/2011
36  skleroderma tanısı ile takip edilen POEMS sendromlu olgu...
 19/10/2011 - 22/10/2011
37  Multipl myelomlu hastada lenalidomid kullanımı sırasında gelişen serebrovasküler olay...
 19/10/2011 - 22/10/2011
38  Tip 2 Diyabetes Mellituslu erkek hastalarda akut submaksimal egzersizin fibrinolitik sistem üzerine ...
 19/10/2011 - 22/10/2011
39  Kronik lenfositik lösemili hastalarımızın değerlendirilmesi...
 19/10/2011 - 22/10/2011
40  Tek merkez deneyimi: Folliküler lenfomalı hastalarımızın retrospektif değerlendirmesi....
 19/10/2011 - 22/10/2011
41  Kronik Miyelositer Lösemili Hastada Nilotinib Kullanımı Sonrası Gelişen Akut Arterial Tromboz...
 19/10/2011 - 22/10/2011
42  iki vakada hepatosplenik t hücreli lenfoma deneyimi...
 19/10/2011 - 22/10/2011
43  NADİR GÖRÜLEN TİROİD LENFOMA OLGUSU...
 12/10/2011 - 16/10/2011
44  Jak2 V617F Mutation and Thrombosis in the myeloproliferative neoplasms...
 29/07/2011 - 04/08/2011
45  Clinical charactheristics and clinical features of 193 patients with myelodysplastic syndromes: Expe...
 18/05/2011 - 21/11/2011
46  Tek Merkez Deneyimi: Relaps/ Refrakter Akut Lösemi ve Lenfoblastik Lenfomalı Olgularda Ida-FLAG Kemo...
 11/05/2011 - 14/05/2011
47  2 merkez deneyimi: Kronik myeloid lösemili hastalarda imatinib mesilat tedavisinin sonuçalrı...
 03/11/2010 - 07/11/2010
48  Multipl myelomlu hastada gelişen malign plevral effüzyon...
 03/11/2010 - 07/11/2010
49  Tek merkez deneyimi; Kronik myeloproliferatif neoplazili hastaların retrospektif değerlendirmesi....
 03/11/2010 - 07/11/2010
50  Nadir bir kombinasyon; senkron okuler mantle hücreli lenfoma ve küçük hücre dışı akciğer kanseri...
 03/11/2010 - 07/11/2010
51  Tek merkez deneyimi:Hodgkin lenfomalı hastalarımızın retrospektif değerlendirilmesi...
 03/11/2010 - 07/11/2010
52  İki merkez deneyimi, azasitidin tedavisi alan MDS'li hastaların retrospektif değerlendirmesi....
 03/11/2010 - 07/11/2010
53  Akkiz hemofili olguda RFVIIA kullanımına ikincil gelişen geçici iskemik atak...
 03/11/2010 - 07/11/2010
54  Atipik prezentasyonlu ALL olgusu...
 03/11/2010 - 07/11/2010
55  Miyeloid Lösemi Öncül Hücrelerinde Erken Embriyonik Kök Hücre Transkripsiyon Faktörlerinin Ekspresyo...
 03/11/2010 - 07/11/2010
56  Multipl myeloma ile karışan primeri belli olmayan metastatik malign melanom olgusu...
 03/11/2010 - 07/11/2010
57  Tamoksifen kullanan meme kanserli bir olguda gelişen aplastik anemi...
 03/11/2010 - 07/11/2010
58  AML cil tutulumu ve üst ekstremitede gelişen kompartman sendromu...
 03/11/2010 - 07/11/2010
59  Uyluk cildinde geniş ülsere kitle ile erken relaps olan diffüz büyük B hücreli NHL olgusu...
 03/11/2010 - 07/11/2010
60  Primer Tiroid Lenfoblastik Lenfoma Olgusu...
 03/11/2010 - 07/11/2010
61  Kemik iliğinde fibrozis ve anjiyogenezisin engraftman üzerine etkisi....
 03/11/2010 - 07/11/2010
62  Periferik hematopoietik kök hücre nakli yapılan lenfoma hastalarında gelişen nötropenik ateş...
 04/03/2010 - 06/03/2010
63  Periferik Hematopoietik Kök Hücre Nakli Yapılan Lenfoma Hastalarımız Tek Merkez Deneyimi...
 04/03/2010 - 06/03/2010
64  Trombofiliye Genetik Yatkınlık Açısından Mutasyonel Analizler Tek Merkez Verileri...
 07/10/2009 - 10/10/2009
65  SAÇLI HÜCRELİ LÖSEMİ VE KAPOSİ SARKOM BİRLİKTELİĞİ....
 07/10/2009 - 10/10/2009
66  2007-2008 yılları arasında izlediğimiz nötropenik ateş olgularımız...
 07/10/2009 - 10/10/2009
67  Otolog periferik kök hücre destekli yüksek doz kemoterapi verilen multiple myelom hastalarında geliş...
 07/10/2009 - 10/10/2009
68  Remisyonda İzlenen Diffüz Büyük B Hücreli NHL OLgusunda Gelişen Paraneoplastik Serebellar Dejenerasy...
 07/10/2009 - 10/10/2009
69  Griscelli Sendromu Olan Hastada Gelişen Tüberküloz Lenfadenit ve Periferal T Hücreli Lenfoma Birlikt...
 07/10/2009 - 10/10/2009
70  KMML Tanısıyla izlenen hastada santral sinir sisteminde gelişen granülositik sarkom ve eş zamanlı AM...
 07/10/2009 - 10/10/2009
71  Multipl Miyelomada Otolog Periferik Kök Hücre Destekli Yüksek Doz Kemoterapi sonuçlarımız ve Birinci...
 07/10/2009 - 10/10/2009
72  Diffüz Büyük B Hücreli NHL Tanılı Hastada Gelişen Akut Hepatit B ve Brusella Enfeksiyonu Birlikteliğ...
 07/10/2009 - 10/10/2009
73  BİLATERAL ADRENAL TUTULUM VE ÇOK DÜŞÜK HDL İLE SEYREDEN DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA OLGUSU...
 30/09/2009 - 04/10/2009
74  Multipl miyelomda bortezomib tedavisi ile 3-4. derecede gastrointestinal toksisite: tek merkez deney...
 08/10/2008 - 11/10/2008
75  Aferez yöntemi ile toplanan kök hücre ürününde bulunan endotel ve endotel öncü hücre sayıları...
 08/10/2008 - 11/10/2008
76  Kronik lenfositer lösemili olguda alemtuzumab sonrası atipik yerleşimli ekstrapulmoner tüberküloz...
 08/10/2008 - 11/10/2008
77  Erişkin yaşta tanı konan konjenital diseritropoietik anemi...
 08/10/2008 - 11/10/2008
78  Gönüllü Kan Vericilerinde Saptanan Dört Toxoplasmosis Olgusu...
 15/11/2007 - 19/11/2007
79  Diffüz büyük B-hücreli non-Hodgkin lenfomada immünhistokimyasal olarak alt grupların belirlenmesinin...
 16/10/2007 - 19/10/2007
80  Atipik yerleşimli plazmasitoma; vulva ve testis...
 16/10/2007 - 19/10/2007
81  Clonal evolution in a patient with post-polycythemic myelofibrosis: der(1;13)(q10;p10) appearing as ...
 07/07/2007 - 10/07/2007
82  Effect of exercise on fibrinolytic and coagulation systems in healthy volunteers...
 06/07/2007 - 12/07/2007
83  Primary Mediastinal B-cell Non-Hodgkins Lymphoma Presented with Cardiac Involement...
 24/05/2007 - 27/05/2007
84  Results of Hyperfractionated Cyclophosphamide, Vincristine, Doxorubicine and Dexamethasone(Hyper CVA...
 24/05/2007 - 27/05/2007
85  Multiple Myeloma with Massive Ascites: A Case Report...
 24/05/2007 - 27/05/2007
86  Prognostic factors and scoring systems in chronic myelomonocytic leukemia: a retrospective analysis ...
 16/05/2007 - 19/05/2007
87  The clinical, hematological and morphological profile of patients with myelodysplastic syndromes: a ...
 16/05/2007 - 17/05/2007
88  İmmunsuprese hastada sinsi seyirli Listeria monocytogenes menenjiti: olgu sunumu...
 14/03/2007 - 18/03/2007
89  Myelodisplastik sendromlu olguların klinik, histomorfolojik özelliklerinin farklı sınıflama sistemle...
 08/12/2006 - 12/12/2006
90  Diffuse gastrointestinal involvement of mantle cell lymphoma...
 23/11/2006 - 25/11/2006
91  Allojeneik Transplant olgusunda gelişen normal basınçlı hidrosefali...
 08/11/2006 - 12/11/2006
92  Kronik miyelomonositik lösemili olguların retrospektif genel değerlendirilmesi...
 08/11/2006 - 12/11/2006
93  Sağlıklı kişilerde egzersiz sonrası kan koagülasyon ve fibrinolitik sistemde meydana gelen değişim...
 08/11/2006 - 12/11/2006
94  Düşük doz siklofosfamid ve G-CSF kombinasyonu ile periferik hematopoietik kök hücre mobilizasyonu...
 08/11/2006 - 12/11/2006
95  Hemofagositik sendromun yüksek doz steroid ve intravenöz immunglobulin ile tedavisi...
 08/11/2006 - 12/11/2006
96  Diffüse gastrointestinal involvement of mantle cell lymphoma...
 04/11/2006 - 07/11/2006
97  Reticulated platelets and mean platelet volume levels in ulcerative colitis patients...
 24/11/2005 - 26/11/2005
98  Reticulated platelets and mean platelet volume levels in ülcerative colitis patients...
 30/09/2005 - 04/10/2005
99  Effects of resistance training with different volume on hemostatic parameters in young males...
 28/09/2005 - 02/10/2005
100  A patient with diffuse large B-cell non-Hodgkin's lymphoma and AA-type amyloidosis...
 28/09/2005 - 02/10/2005
101  Fatal disseminated mucormycosis in a patient with mantle cell non-Hodgkin's lymphoma: an autopsy cas...
 28/09/2005 - 02/10/2005
102  ALK-positive anaplastic large cell lymphoma with leukemic peripheral blood involvement at presentati...
 28/09/2005 - 02/10/2005
103  Increased concentration of soluble CD40-ligand in preeclempsia...
 28/09/2005 - 02/10/2005
104  Beneficial Effects of Levothyroxine Replacement Therapy on Thrombin Activatable Fibrinolysis Inhibit...
 04/06/2005 - 07/06/2005
105  Circulated activated platelets and increased platelet reactivity in patients with Behçet's disease...
 27/10/2004 - 31/10/2004
106  Polisitemia verada farklı sitokinler varlığında STI571'in eritroid koloni oluşumuna etkisi...
 23/09/2004 - 28/09/2004
107  Lokalize bilateral orbital non-Hodgkin lenfoma: Olgu sunumu...
 23/09/2004 - 28/09/2004
108  Three cases of thyroid lymphoma...
 18/09/2004 - 22/09/2004
109  Plasma thrombin activatable fibrinolysis inhibitor antigen, platelet factor-4 and beta thromboglobul...
 31/08/2004 - 05/09/2004
110  Kronik myeloid lösemi hücre serilerinde STI-571 ve fludarabin kombinasyonunun sinerjistik etkisi...
 10/10/2003 - 14/10/2003
111  Hiperkalsemi ile başvuran Richter's sendromlu bir olgu...
 10/10/2003 - 14/10/2003
112  Myelomatöz plevral effüzyon ile karakterize plazma hücreli lösemi...
 10/10/2003 - 14/10/2003
113  Hematolojik maliniteli 54 olguda 135 febril nötropenik epizod...
 20/02/2003 - 23/02/2003
114  Glyphosate İntoksikasyonu Sonucu Gelişen Monositoz...
 25/10/2002 - 28/10/2002
115  Kronik Myelositer Lösemili Bir Olguda Lenfoid Blastik Transformasyonla Birlikte Saptanan t(3;3)...
 25/10/2002 - 28/10/2002
116  CD56 pozitif kronik myelomonositik lösemi hastasında gingiva tutulumu...
 25/10/2002 - 28/10/2002
117  Siklooksijenaz-2 (COX2) inhibitörlerinin kronik myeloid lösemi blastik hücre serilerine inhibitör et...
 25/10/2002 - 28/10/2002
118  Hipertiroidi ve Hipotiroidide Plazma Doku Faktörü Yolu İnhibitörü (TFPI) Düzeylerinin Değerlendirilm...
 25/10/2002 - 28/10/2002
119  Kanserli hastalarda venöz tromboemboli....
 25/09/2002 - 29/09/2002
120  Kanserli Hastalarda Venöz Tromboemboli...
 25/09/2002 - 29/09/2002
121  Plasma total and free tissue factor pathway inhibitor, tissue plasminogen activator antigen, and pla...
 08/04/2002 - 11/04/2002
122  All trans retinoik asit sendromu (ATRA sendromu)...
 30/05/2001 - 02/06/2001
123  161 MDS Olgusunun Sitogenetik analiz sonuclarının değerlendirilmesi...
 30/04/2001 - 04/05/2001
124  Behçet hastalığında tissue factor pathway inhibitör düzeyleri ve diğer bazı hemostatik faktörlerin d...
 01/11/2000 - 04/11/2000
125  B kronik lenfositik lösemi hücrelerinin in vitro CD4 ve CD 8 T hücreleri ile etkileşimi ve interfero...
 01/11/2000 - 04/11/2000
126  Kronik böbrek yetmezliği olgularında tissue factor pathway inhibitor düzeyleri ve intraperitoneal he...
 01/11/2000 - 04/11/2000
127  Renal hücreli karsinomla birliktelik gösteren hairy cell lösemi olgusu...
 01/11/2000 - 04/11/2000
128  Akut Lenfoid Lösemiden Kronik Miyeloid Lösemiye Transformasyon Gösteren Bir Olgu...
 11/11/1999 - 13/11/1999
129  Trombosit kriyoprezervasyonu ve siyalik asitin kriyoprotektan etkisinin araştırılması...
 11/11/1999 - 13/11/1999
130  İnflamatuvar Barsak Hastalığı Olan Hastalarda Trombosit Aktivasyonu...
 11/11/1999 - 13/11/1999
131  Spontan remisyon gösteren iki akut lösemi olgusu...
 11/11/1999 - 13/11/1999
132  İnflamatuvar Barsak Hastalığı Olan Hastalarda Dolaşan Trombosit-Lökosit Agregatları...
 11/11/1999 - 13/11/1999
133  Miyelodisplastik sendromlu (MDS) olgularımızın üç ayrı prognostik sisteme göre değerlendirilmesi...
 11/11/1999 - 13/11/1999
134  Sialik asitin trombosit fonksiyonlarına etkisi...
 11/11/1999 - 13/11/1999
135  Rekürren Subklavien-juguler-axiller venöz tromboz ile prezente olan primeri bilinmeyen metastatik ta...
 07/04/1999 - 01/05/1999
136  Otolog Stemcell Uygulanan Hastalara Glutamin Omega-3 ve Antioksidanları İçeren Beslenme Desteğinin E...
 19/11/1998 - 21/11/1998
137  MDS Vakalarında Sitogenetik Çalışmalar...
 21/09/1998 - 24/09/1998
138  CHOP-BLEO alternating with VP-16+ ARA-C in aggressive non-hodgkin's lymphoma: early results...
 03/02/1998 - 06/02/1998
139  Impact of use of C-CSF in acute febrile neutropenia episodes...
 10/12/1997 - 13/12/1997
140  Acute febrile neutropenia secondary to cytotoxic chemotherapy or bone marrow involvement...
 10/12/1997 - 13/12/1997
141  Dissemine intravasküler koagulopati, lökomoid reaksiyon ve nötropenik ateşte plazma laktoferrin düze...
 12/11/1997 - 15/11/1997
142  Hematolojik neoplazi ve sitopenilerde sitotoksik tedavi veya primer hastalığa bağlı febril nötropeni...
 12/11/1997 - 15/11/1997
143  Hematolojik neoplazilerde BCL-2 ve CD95 (FAS Antijeni): Flowsitometrik araştırma sonuçları...
 12/11/1997 - 15/11/1997
144  Plazma hücreli lösemide sitogenetik ve immünofenotipik özellikler...
 12/11/1997 - 15/11/1997
145  Non-Hodgkin Lenfomalarda CD44-V6 ekspresyonu...
 12/11/1997 - 15/11/1997
146  KLL ve izole eritroid hücre aplazisi...
 12/11/1997 - 15/11/1997
147  G-CSF kullanımına bağlı LDH yüksekliği ve LDH izoenzim profili...
 12/11/1997 - 15/11/1997
148  Biklonal IgM Gammopatisi ile seyreden SLVL olgusu...
 12/11/1997 - 15/11/1997
149  Akut myelositik lösemide IL-1'in otokrin büyüme faktörü olarak etkisi...
 12/11/1997 - 15/11/1997
150  Akut lenfoblastik ve myeloblastik lösemilerde CD34 ekspresyonu ve prognostik önemi...
 12/11/1997 - 15/11/1997
151  Refractory Thrombocytopenia with bone marrow dysplasia: MDS or another entity?...
 24/04/1997 - 27/04/1997
152  High peripheral but low marrow blasts: Myelodysplastic syndrome or peripheral acute leukemia?...
 24/03/1997 - 27/03/1997
153  Şilotoraks ve vena cava superior sendromu ile seyreden bir malign lenfoma olgusu...
 06/05/1996 - 10/05/1996
154  AML blastlarının çoğalmasında interleukin-1 (IL-1)'in otokrin faktör olarak etkisi:pilot çalışma...
 11/04/1996 - 14/04/1996
155  Kronik lenfositer lösemi (KLL)'li bir vakada granülosit-makrofaj- koloni stimüle edici faktör (GM-CS...
 11/04/1996 - 14/04/1996
156  Pnömoniye eşlik eden mikrofilarya enfestasyonu...
 11/04/1996 - 14/04/1996
157  Coagulation Abnormalities Complicating Neoplasias...
 03/10/1995 - 08/10/1995
NO AD TARIH
1  ratlarda non-alkolik steatohepatit üzerine infliximab, adalimumab ve pentoksifilinin etkilerinin karşılaştırılması...  1/2011 - 1/2013
2  ratlarda non-alkolik steatohepatit üzerine n-asetilsistein, adalimumab ve n-asetilsistein-adalimumab kombinasyonunun etkileri...  1/2011 - 1/2013
3  Hızlı İnfüzyon sistemi ile uygulanan kan taransfüzyonunun eritrositler üzerine etkileri...  1/2007 - 12/2009
4  Behçet Hastalığında Trombosit Aktivasyonu...  1/2004 - 1/2005
NO AD YIL
1  XXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Ödülü...  2000
2  XXX. Ulusal Hematoloji Kongresi İlaç Endüstrisi Özel Ödülü...  2003
3  XXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi, Novartis KML Ödülü...  2002
NO Görev
1 Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı Başkanı, Ekim 2011- Ekim 2014

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi