DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
E-Posta :   Telefon :  
Eğitim / Akademik Bilgisi
Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yüksek Hemşire ve Sağlık Teknisyeni Okulu  1976
Doktora  Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı  1983
Yardımcı Doçent  Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu HEMŞİRELİK  1986
Doçent  Hemşirelik Bilim Dalı  1989
Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu  1997
NO AD YIL
1  Meme Cerrahisi Sonrası Lenfödemi Önlemede Hemşirenin Sorumlulukları...  2014
2  Herbal Therapies Used by Hypertensive Patients in Turkey...  2013
3  Türk Ve Danimarka'lı Hemşirelik Öğrencilerinin HIV/AIDS'li Bireylere Bakım Vermeye Yönelik Tutumlar...  2013
4  Yoksulluk, Sağlık ve Hemşirelik...  2013
5  Study of Validity and Reliability of the Scale Regarding the Expectations About Aging....  2012
6  Accuracy of References in Eight Nursing Journal...  2012
7  Traditional and Religious Death Practices in Western Turkey...  2012
8  Sağlığı Geliştirme Modelleri?nin Meme Kanseri Erken Tanı Davranışlarına Etkisi: Bir Literatür Derlem...  2012
9  Effect of Health Belief Model and Health Promotion Model on Breast Cancer Early Diagnosis Behavior: ...  2011
10  Inhibiting and Facilitating Factors Concerning Breast Cancer Early Diagnosis Behavior in Turkish Wom...  2011
11  USE OF PIAGET'S THEORY IN PRESCHOOL NUTRITION EDUCATION (Kabul Edildi)...  2009
12  Effects of Training for Reproductive Health on Knowledge of Reproductive Health and Behavior in Adol...  2009
13  Piaget'nin Bilişsel Gelişim Kuramıyla İlgili Bir Gözden Geçirme...  2008
14  Effects of Nursing Care on The Level of Depression And Nursing Diagnoses of Elderly People...  2008
15  Memorial Semptom Değerlendirme Ölçeği'nin (MSDÖ 10-18) Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması...  2007
16  Health Promotion Behaviours and Factors Related to Lifestyle among Turkish Workers and Occupational ...  2007
17  Cross-cultural adaptation and validation of multiple sclerosis quality of life questionnaire (MSQOL-...  2006
18  Cross-cultural adaptation and validation of multiple sclerosis quality of life questionnaire (MSQOL-...  2006
19  The Effects of Islam and Traditional Practice on Women's Health...  2005
20  Bakımevinde Yaşayan Yaşlıların Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi...  2005
21  AIDS Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması...  2005
22  Multipl sklerozda ölüm nedenleri: 16 yıllık bir seride kesitsel analiz...  2002
23  İzmir'de bir fabrikada çalışan işçilerin barsak parazitleri yönünden incelenmesi...  1999
24  Öğrencilerin Halk Sağlığı Hemşireliği Staj Öncesi/Sonrası Görüşlerinin İrdelenmesi...  1998
25  Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Öğrencilerinin Sigara İçmeye Yönelik Tutumları...  1996
26  Distribution of the Parasitic Diseases in One for the Health Centers of İzmir...  1994
27  1990'lı Yılllarda Dünya'da ve Türkiye'de Çocuk Sağlığı...  1991
28  Torbalı'nın İki Köyünde Gastroenterit Bildirimi İle İçme Suyu Niteliği ve Diğer Etmenlerin İlişkisi ...  1979
NO AD TARİH
1  YAŞLILARIN BAZI SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE YAŞLILIĞA İLİŞKİN BEKLENTİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇ...
 20/10/2014 - 24/10/2014
2  HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ...
 20/10/2014 - 24/10/2014
3  Deri Kanseri Ve Güneş Bilgi Ölçeği'nin Türk Genç Yetişkinlerde Kullanımı: Geçerlik ve Güvenirlik Çal...
 20/10/2014 - 24/10/2014
4  HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ...
 20/10/2014 - 24/10/2014
5  The Perception of Complication Preventive Behaviours of Women Who Had Breast Surgery...
 18/09/2014 - 19/09/2014
6  Usıng Healt Belıef Model For Women Wıth Mastectomy At Home Care...
 03/10/2013 - 06/10/2013
7  Chronic Obstructive Lung Disease and Home Care Services...
 03/07/2013 - 06/07/2013
8  Cost-Effectiveness and Home Care of Chronic Diseases...
 03/07/2013 - 06/07/2013
9  LONELINESS AMONG THE ELDERLY IN RURAL AND URBAN AREAS...
 03/07/2013 - 06/07/2013
10  Perceptions of Doctoral Students at DEU Faculty of Nursing Regarding Their Advisors...
 28/11/2012 - 30/11/2012
11  Education of Doctoral Students of DEU Faculty of Nursing and Their Perceptions about The University...
 28/11/2012 - 30/11/2012
12  İzmir İli Balçova İlçesi'nde Yoksul Kadınların Meme Kanseri Erken Tanısına Yönelik Uygulamalarındaki...
 02/10/2012 - 06/10/2012
13  Reliability and Validity of Turkish Version of Expectations Regarding Aging Scale...
 29/05/2012 - 01/06/2012
14  Nursing Intervention Aimed at Preventing the Sharp Object Injuries: Dokuz Eylul University Hospital ...
 29/05/2012 - 01/06/2012
15  Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Halk Sağlığı İntörn Öğrenci Uygulamalarına Yansımaları...
 26/04/2012 - 28/04/2012
16  Sağlık İnanç Modeli ve Sağlığı Geliştirme Modeli'nin Meme Kanseri Erken Tanı Davranışlarına Etkisi: ...
 19/10/2011 - 21/10/2011
17  ODAK GRUP GÖRÜŞMELERİNDE KÜLTÜRÜN ETKİSİ VE KÜLTÜREL BAKIM FARKLILIK VE EVRENSELLİK TEORİSİ İLE İLİŞ...
 15/09/2011 - 17/09/2011
18  MEME KANSERİNDE TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİLERİN KULLANIMI VE MEME KANSERİNE ETKİSİ...
 15/09/2011 - 17/09/2011
19  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu halk sağlığı intörn öğrencileri gözüyle halk sağlığı...
 28/04/2011 - 30/04/2011
20  Hemşirelik Öğrencilerinin Araştırma ve Gelişmelere Yönelik Tutumlarını Etkileyen Etmenlerin İncelenm...
 28/04/2011 - 30/04/2011
21  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Programı Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ...
 14/09/2010 - 17/09/2010
22  Accuracy of references in eight nursing journal...
 15/10/2009 - 17/10/2009
23  Investigation of Death Related Traditional and Religious Practices in Narlıdere,Izmir...
 15/10/2009 - 17/10/2009
24  Susuzluğun Çaresi Sizsiniz...
 07/06/2008 - 08/06/2008
25  Traditional Therapies Used by Hypertensive Patients in Turkey Background...
 04/06/2008 - 06/06/2008
26  Occupational Health Nursing Practices For Undergraduates...
 10/04/2008 - 11/04/2008
27  Probleme Dayalı Öğrenim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri ve Ders Başarıları:...
 09/06/2007 - 10/06/2007
28  Public Health Nursing Practices at Dokuz Eylul University School of Nursing...
 23/05/2007 - 26/05/2007
29  Hemşirelik ve Etik...
 08/12/2006 - 08/12/2006
30  Effects Of Problem Based Learnıng On Health Promotıon Behavıours Of Nursıng Students...
 22/11/2006 - 25/11/2006
31  A comparison of Attitudes of Turkish and Danish Nursing Students Toward the Care of Persons with HI...
 22/10/2006 - 25/10/2006
32  Hipertansiyonu Olan Bireylerin Hastalıklarına Uyumları ve Kan Basınçlarını Düzenlemeye Yönelik Gelen...
 06/09/2006 - 10/09/2006
33  Yoksul ve Yoksul Olmayan Kadınlarda Sağlık Algısını Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi...
 06/09/2006 - 08/09/2006
34  Probleme Dayalı Öğretimin Hemşire Öğrencilerin Kendi Kendine Öğrenmeye Hazır Oluş ve Problem Çözme B...
 06/09/2006 - 08/09/2006
35  Ülkemizde Yaşlı Sağlığı Hizmetleri Nasıl Olmalı?...
 06/09/2006 - 10/09/2006
36  Probleme Dayalı Öğrenme Modelinde Yönlendirici Performansını Değerlendirme Ölçeği'nin Geçerlik ve Gü...
 04/06/2005 - 05/06/2005
37  Hemşirelik Öğrencilerinin Probleme Dayalı Öğrenmede Kendi Kendine Öğrenme ve Problem Çözme Beceriler...
 04/06/2005 - 05/06/2005
38  Sağlıkta Dönüşüm Programı Sağlık Personeline Ne Getiriyor?...
 17/09/2004 - 18/09/2004
39  Sağlıkta Dönüşüm Programı Sağlık Personeline Ne Getiriyor?...
 08/06/2004 - 08/06/2004
40  Probleme Dayalı Öğrenim Modelinin Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlığı Geliştirme Davranışlarına Etkisi...
 29/05/2004 - 30/05/2004
41  Hemşirelik Araştırmalarında Strateji Belirleme. Araştırma Kültürü ve Hemşirelikte Neredeyiz?...
 08/04/2004 - 10/04/2004
42  Esentepe bölgesindeki kadınların sağlığı geliştirme davranışları...
 07/09/2003 - 11/09/2003
43  Dini inançlar ve kültürün kadın sağlığına etkisi...
 07/09/2003 - 11/09/2003
44  Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamalar Sırasında Yaşadığı Stres Yaratan Durumların Belirlenmes...
 08/05/2003 - 09/05/2003
45  Probleme Dayalı Öğrenim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Atılganlık Düzeyleri ve Etkileyen Etmenlerin...
 08/05/2003 - 09/05/2003
46  Hemşirelerin Karşılaştıkları Etik İkilemlerin İncelenmesi...
 08/05/2003 - 09/05/2003
47  Enfeksiyon Hemşireliğinde Sorunlar Ve Çözümler...
 30/03/2003 - 03/04/2003
48  Sağlık Personeline AIDS Eğitimi...
 17/10/2002 - 18/10/2002
49  Cross-cultural adaptation and validation of multiple sclerosis quality of life questionnaire (MSQOL-...
 18/09/2002 - 21/09/2002
50  "Multiple sclerosis quality of life" ölçeğinin Türk multipl skleroz topluluğuna uyarlanma ve geçerli...
 31/10/2001 - 04/11/2001
51  Probleme Dayalı Öğrenme Modelinde Yönlendirici Değerlendirme Ölçeği; Geçerlik-Güvenirlik Çalışması...
 29/10/2000 - 02/11/2000
52  Study Report On Earthquake Region of Gölcük By Nursing Higher School of Nineth September University ...
 08/10/2000 - 12/10/2000
53  Batın Ameliyatı Olan Hastalarda Ağrı Özellikleri, Etkileyen Etmenler Ve Ağrı Yönetiminin İncelenmes...
 29/09/2000 - 02/10/2000
54  Bir Konfeksiyon Şirketinde Çalışan İşçilerin İş Doyumlarının İncelenmesi...
 06/10/1999 - 09/10/1999
55  Cause of death in multiple sclerosis...
 14/09/1999 - 16/09/1999
56  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Halk Sağlığı Anabilim Dalı Okul Sağlığı Hemşireliği ...
 22/06/1999 - 24/06/1999
57  Bir Tekstil İş Kolunda Başlatılan İş Sağlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi...
 22/06/1999 - 24/06/1999
58  Miyokard İnfarktüsü Geçiren Hastalarda Uygulanan Eğitim Programının Bakım Sonuçlarına Etkisi...
 22/06/1999 - 24/06/1999
59  Immunization in 12-23 Mounth Children in Health Area...
 21/03/1999 - 24/03/1999
60  Bir Tekstil İşkolunda İş Sağlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi...
 08/10/1998 - 10/10/1998
61  Bir konfeksiyon şirketinde çalışanların barsak parazitleri yönünden incelenmesi...
 04/10/1998 - 09/10/1998
62  Bir Konfeksiyon Şirketinde Çalışanların Barsak Parazitleri Yönünden İncelenmesi...
 04/10/1998 - 09/10/1998
63  Evaluation of the Education Given to the Students of a Public Education Center About AIDS...
 15/05/1998 - 18/05/1998
64  Okul Sağlığı Hemşireliğine Yönelik Pilot Bir Çalışma...
 14/05/1998 - 16/05/1998
65  Kurumlarda Kalan Yaşlıların Yaşam Kalitesinin Yüseltilmesinde Hemşirelik Yaklaşımlarının Etkinliğini...
 14/05/1998 - 16/05/1998
66  Halk Eğitim Merkezi Öğrencilerine AIDS Konusunda Verilen Eğitimin Değerlendirilmesi...
 28/04/1998 - 30/04/1998
67  Öğrencilerin Halk Sağlığı Hemşireliği Staj Öncesi-Sonrası Görüşlerinin İrdelenmesi...
 14/04/1998 - 18/04/1998
68  Manisa İlinde 15-44 Yaş Arası Evli Kadınların Cinsel Yemas İle Bulaşan Hastalıklar Hakkında Bilgi Dü...
 06/10/1997 - 10/10/1997
69  Determination For the level of the breast examination knowledge between 15-49 years old married wome...
 14/09/1997 - 18/09/1997
70  Klinik Hemşirelere Verilen AIDS Eğitimi Kursunun Değerlendirilmesi...
 10/09/1997 - 12/09/1997
71  İnönü Sağlık Ocağı Bölgesinde Yaşayan Gebe Kadınların Emzirme Hakkındaki Eğitim Öncesi ve Sonrası Bi...
 10/09/1997 - 12/09/1997
72  Osmangazi Seher-Sükrü Erbil Eğitim ve Araştırma Bölgesinde ETF'lerin Değerlendirilmesi...
 02/07/1997 - 04/07/1997
73  Information about AIDS and evaluation of this illness by the women at Brothell...
 16/09/1996 - 20/09/1996
74  The Behaviour Anal Attitudes of the Medical Staff Against Smoking in İzmir Metropolitan...
 16/09/1996 - 20/09/1996
75  Hemşirelik Araştırmalarında Konu-Yöntem İlişkisi...
 04/07/1996 - 05/07/1996
76  Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu "Hemşirelikte Araştırma ile İlgili Görüşler"...
 03/07/1996 - 03/07/1996
77  Hemşire öğrencilerin Viral Hepatite İlişkin Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi...
 17/04/1996 - 19/04/1996
78  Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Öğrencilerinin Sigara İçmeye Yönelik Tutumları...
 15/11/1995 - 17/11/1995
79  Hemşirelik Araştırmaları ve Araştırmada Karşılaşılan Güçlükler...
 15/11/1995 - 17/11/1995
80  Hemşirelerin Mesleklerine İlişkin Görüşleri ve Sağlık Sorunları...
 15/11/1995 - 17/11/1995
81  Hemşire Öğrencilerin Hemşirelik Mesleğini Seçme Nedenleri ve Kendi Mesleklerine İlişkin Görüşleri...
 15/11/1995 - 17/11/1995
82  Hemşire Öğrencilerin Sigara İçmeye Yönelik Tutumları...
 15/11/1995 - 17/11/1995
83  A Study to Determine Women - Attitıdes in Breast Self-Examination...
 29/10/1995 - 02/11/1995
84  Knowlegde and Assesment of AIDS by The Women Working in Brothel...
 11/10/1995 - 12/10/1995
85  Workers Knowledge About AIDS and How to Deal with AIDS at Work...
 11/10/1995 - 12/10/1995
86  Genelevde Çalışan Kadınların AIDS Bilgisi ve AIDS?i Değerlendirmeleri...
 21/03/1995 - 24/03/1995
87  İşçilerin AIDS Hakkında ve İş Ortamında AIDS ile Karşılaştıklarında Yapacaklarına İlişkin Bilgileri...
 21/03/1995 - 24/03/1995
88  High School Student and Parents Self Evaluation on Their Attudes Related to Cancer Risks and Prevent...
 29/01/1995 - 02/02/1995
89  Distribution of the Parasitic Diseases in the One Health Center of İzmir...
 10/10/1994 - 14/10/1994
90  Bornova Bölgesinde Öğretim Gören Öğrencilerin AIDS Hastalığına İlişkin Bilgi ve Tutumları...
 12/09/1994 - 16/09/1994
91  Preference of women about using family planning methods...
 01/06/1994 - 03/06/1994
92  Hemşire Öğrencilerin AIDS Hastalarının Bakımına İlişkin Görüş ve Düşünceleri...
 06/04/1994 - 08/04/1994
93  Importance of Nurses Role in Health Education for the Prevention and Early Detection of Coronary Hea...
 13/09/1993 - 14/09/1993
94  Halkın Sağlık Eğitimine Katılımını Etkileyen Etmenler...
 08/09/1993 - 10/09/1993
95  Hemşirelik Araştırma Sonuçlarının Duyurulması ve Yaşama Geçirilmesi...
 08/09/1993 - 10/09/1993
96  Kadınların Sigaraya ilişkin Bilgi ve Tutumları, Sigarayı Bırakmada Verilen Eğitimin Değerlendirilmes...
 28/05/1993 - 28/05/1993
97  Sigaraya Karşı Sağlık Personeli...
 28/05/1993 - 28/05/1993
98  Importance of Health Education for Early Detection and Prevetion of Cancer?...
 16/08/1992 - 21/08/1992
99  Bornova Districts Five Years Experience...
 29/06/1992 - 03/07/1992
100  Koroner Kalp Hastalığında Sigaranın Etkisi...
 24/06/1992 - 26/06/1992
101  İnoperabl Akciğer Kanseri Semptomlarının Hastaya Etkileri...
 24/06/1992 - 26/06/1992
102  Koroner Kalp Hastalığında Hipertansiyonun Etkisi...
 29/05/1992 - 02/05/1992
103  Atatürk Sağlık Ocağı Bölgesinde Parazit Başvurularının İncelenmesi...
 22/10/1991 - 25/10/1991
104  Ergene Mahallesinde Emzirme ve Emzirmeyi Etkileyen Faktörler...
 20/05/1991 - 22/05/1991
105  Hemşirelik Biliminde İstatistik ve Araştırmanın Önemi...
 24/09/1990 - 28/09/1990
106  Bornova Bölgesi 1985-1990 Yılları Çalışmalarının Değerlendirilmesi...
 12/09/1990 - 14/09/1990
107  Bornova Eğitim ve Araştırma Bölgesinin Durumunun Değerlendirilmesi...
 12/09/1990 - 14/09/1990
108  Bornova Bölgesinde Koroner Risk Faktörlerini Saptama Araştırması...
 12/09/1990 - 14/09/1990
109  Bornova Sağlık Eğitim ve Araştırma Bölgesi 1985-1990 Yılları Çalışmalarının Değerlendirilmesi...
 12/09/1990 - 14/09/1990
110  Bornova'nın Bir Mahallesinde Gebe Kadınlarda Hepatit B Prevalansı...
 22/05/1990 - 25/05/1995
111  Bornova'nın Bir Mahallesinde Evli Kadınlarda Toxoplasmosis Prevelansı...
 06/09/1989 - 07/09/1989
112  Hemşirelik Yüksek Okullarında Eğiticilerin Tutumları...
 11/09/1986 - 12/09/1986
113  İzmir Metropolünde Bir Aile Örnekleminin Barınma Sağlığı ve Yakın Çevre Koşulları Yönünden İncelenme...
 02/06/1986 - 03/06/1986
114  Bornova Sosyalizasyon Bölgesinde Risk Yaklaşımı İle Bebek İzlenmesi Üzerine Bir Çalışma...
 13/09/1985 - 14/09/1985
115  Doğanlar Mahallesinde Annelerin Çocuk Bakımına İlişkin Geleneksel Davranışlarının İncelenmesi...
 13/09/1985 - 14/09/1985
116  Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinin Bilgi ve Becerilerinin Temel Sağlık Hizmetleri Kavramı Doğrul...
 13/09/1985 - 14/09/1985
117  Temel Sağlık Hizmetlerinde Hemşirelik Eğitimi Nasıl olmalı?...
 13/09/1985 - 14/09/1985
118  Bornova Sosyalizasyon Bölgesinde Risk Yaklaşımı İle İlgili Gebelerin İzlenmesi Üzerine Bir Çalışma...
 13/09/1985 - 14/09/1985
119  Bornova Eğitim ve Araştırma Bölgesinde Çalışan Ebe ve Hemşirelerin Sosyalizasyona İlişkin Bilgileri...
 17/09/1981 - 19/09/1981
NO BÖLÜM ADI YIL
1  Din, Kültür ve Sağlık İlişkisi Kültürlerarası Hemşirelik...  2012
NO AD TARIH
1  Probleme Dayalı Öğrenme Modelinde Eğitim Yönlendirici (Tutor) Değerlendirmesine İlişkin Bir Çalışma...  5/2000 - 5/2003
2  Hemşirelik Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenim Modelinin Uygulanması ve Sonuçlarının İncelenmesi...  1/2000 - 1/2003
3  Lise Öğrencileri ile Yakınlarında Kanser Risklerinin Belirlenmesi ve Korunmaya ilişkin Bilgi ve Tutumlarının İncelenmesi...  1/1995 - 1/1998
4  Videolu Eğitim Modellerinin Hemşirelerin Bireysel Eğitimlerine Etkisi...  1/1995 - 1/1999
5  Bornova Sağlık Eğitimi Araştırma Bölgesinde İzlenen Gebe Kadınlarda B tipi Viral Hepatit Prevalansı...  1/1990 - 3/1992
6  Bornova Sağlık Grup Başkanlığına Bağlı Toplumda Koroner Kalp Hastalığı Risk Faktörleri ve Prevelans Araştırması...  5/1990 - 3/1993
7  İzmir Anakentinde Aile ve Toplum Nitelikleri Açısından Sağlık Bakımı Öncelikleri...  9/1983 - 6/1988
NO AD YIL
1  Sözel bildiri ödülü/3...  2003
2  Poster Ödülü/1...  1998
3  Sözel Bildiri...  1994
4  Poster Bildiri Ödülü...  2012
5  Sözel Bildiri Ödülü...  2012
NO Görev
1 Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Mayıs 2014- Aralık 2014
2 Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Mayıs 2014- Aralık 2014
3 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 2012- Aralık 2014
4 Köy Enstitüleri ve İsmail Hakkı Tonguç Araştırma Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Eylül 2012- Eylül 2015
5 Hemşirelik Fakültesi Dekanı, Şubat 2012- Aralık 2014
6 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Kurulu Başkanı, Şubat 2012- Aralık 2014
7 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı, Şubat 2012- Aralık 2014
8 Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı, Ekim 2011- Ocak 2012
9 Hemşirelik Fakültesi Dekan Vekili, Ağustos 2011- Şubat 2012
10 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Kurulu Başkanı, Ağustos 2011- Şubat 2012
11 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı, Ağustos 2011- Şubat 2012
12 Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Mayıs 2011- Mayıs 2014
13 Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Mayıs 2011- Mayıs 2014
14 Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Vekili, Mayıs 2011- Mayıs 2011
15 Hemşirelik Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Başkanı, Eylül 2010- Ağustos 2011
16 Hemşirelik Yüksekokulu Yüksekokul Müdürü, Eylül 2010- Ağustos 2011
17 Hemşirelik Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Başkanı, Eylül 2010- Ağustos 2011
18 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 2009- Kasım 2012
19 Hemşirelik Yüksekokulu Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2008- Nisan 2011
20 Hemşirelik Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Haziran 2008- Nisan 2011
21 Hemşirelik Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül 2007- Eylül 2010
22 Hemşirelik Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2006- Eylül 2007
23 Hemşirelik Yüksekokulu Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2005- Haziran 2008
24 Hemşirelik Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Temmuz 2002- Mart 2003
25 Hemşirelik Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Temmuz 1999- Temmuz 2002
26 Hemşirelik Yüksekokulu Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 1999- Aralık 2000
27 Hemşirelik Yüksekokulu Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 1999- Haziran 2002

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi