DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
YRD.DOÇ.DR. BERNA CANTÜRK GÜNHAN
BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ (İLKÖĞRETİM) MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
E-Posta :   berna.gunhan@deu.edu.tr Telefon :   +90 232 - 3012338 -
Eğitim / Akademik Bilgisi
Lisans  Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi MATEMATİK EĞİTİMİ  1997
Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi A.D.  2001
Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı  2006
Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi  2013
NO AD YIL
1  Self-Efficacy Beliefs Of Prospective Primary Mathematics Teachers About Mathematical Literacy...  2013
2  Scale development for pre-service mathematics teachers' perceptions related to their pedagogical con...  2013
3  An examination of preschool prospective teachers subject matter knowledge and pedagogical content kn...  2013
4  Using Mathematics in Teaching Science Self-efficacy Scale (UMSSS) : A Validity and Reliability Study...  2012
5  The Effect of Creative Drama Activities on Social Skills Acquisition of Children Aged Six...  2012
6  The prospective mathematics teachers' thought processes and views about using problem based learning...  2012
7  Development of Self Efficacy-Scale Regarding Prospective Preschool Teacher Toward Teaching Mathemati...  2011
8  Drama Uygulamalarının Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adaylarının Drama Etknilikleri Planlama Beceriler...  2011
9  Prospective mathematics teachers' views about using computer-based instructional materials in constr...  2011
10  Orta Öğretimde Çağdaş Matematik Öğretmeni Profili...  2010
11  Sample Drama Plans for Preschool Education...  2010
12  Prospective Mathematics Teachers Views about Using Flash Animation in Mathematics Lessons...  2010
13  Integrating Technology into Mathematics Education A Case of Study from Primary Mathematics Students ...  2010
14  The Application of Drama Method on Prisms Subject...  2010
15  Probleme Dayalı Öğrenmeye İlişkin Öğrenci, Öğretmen ve Öğretim Üyelerinin Görüşleri...  2009
16  Spatial Ability of a Mathematics Teacher: The Case of Oya...  2009
17  Matematik dersinde Probleme Dayalı öğrenme Oturumlarında öğrencilerin Kazandığı Beceriler...  2009
18  Uzamsal Yetenek Hakkında Bir Bilgi Seviyesi İncelemesi...  2009
19  Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi...  2009
20  Yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelik özyeterlik ölçeği...  2009
21  Probleme dayalı öğrenme yönteminin öğrencilerin geometriye yönelik özyeterlik inançlarına etkisi...  2008
22  Probleme dayalı öğrenme yönteminin öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarına ve başarılarına etkis...  2008
23  Geometriye Yönelik Öz-yeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi...  2007
24  Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarinin Fen Derslerinde Matematiğin Kullanimina Yönelik Özyeterlik İnançlar...  2005
25  Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanında Öğrenim gören Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerin Aldıkları Eğit...  2005
26  Öğretmenlerin Lisansüstü Eğitim Almalarında Yaşanan sorunlar ve Çözüm Önerileri...  2005
NO AD TARİH
1  İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Matematik Okuryazarlığı Özyeterlik İnançlarının İncelenmes...
 12/09/2012 - 14/09/2012
2  Examining of Preschool Student Teachers Pedagogical Content Knowledge in Geometric Shapes...
 14/06/2010 - 18/06/2010
3  Katı Cisimler Konusuna Yönelik Drama Temelli Ders Planlarının Geliştirilmesi...
 20/03/2010 - 20/03/2010
4  Sample Drama Plans for preschol education...
 04/02/2010 - 08/02/2010
5  Using Portfolio in Revealing and Developing The Mathematical Pedagogical Content Knowledge of Primar...
 01/10/2009 - 03/10/2009
6  Probleme Dayalı Öğrenmenin İstatistik Eğitiminde Örneklendirilmesi...
 03/07/2009 - 05/07/2009
7  Using Spreadsheets in Mathematics Education: A Case Study from Primary Mathematics Students Teacher ...
 28/01/2009 - 01/02/2009
8  Geometers Sketchpad Software for Nonthesis Graduate Students A Case Study from Turkey...
 28/01/2009 - 01/02/2009
9  Spatial Ability of Mathematics Teacher The Case of Oya...
 28/01/2009 - 01/02/2009
10  Altıncı Sınıf Matematik Derslerinde Kullanılmak Üzere Drama Temelli Ders Planlarının Geliştirilmesi...
 21/11/2008 - 23/11/2008
11  Drama YöntemininÖğretmen Adaylarının Matematiğin Doğasına İlişkin İnançlarına Etkisi...
 21/11/2008 - 23/11/2008
12  Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Uzamsal Görselleştirme Becerileri...
 13/11/2008 - 15/11/2008
13  İlköğretim II. Kademe Müfredatının Fen ve Matematik Entegrasyonu Açısından İncelenmesi...
 13/11/2008 - 15/11/2008
14  Farklı Matematik Konularında Teknoloji Destekli Öğrenme Etkinliklerinin Tasarlanması Ve Örneklenmesi...
 27/08/2008 - 29/08/2008
15  Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerinin Geometers Sketchpad Yazılımının Kullanımına Yönelik Görüşleri Ve...
 27/08/2008 - 29/08/2008
16  Geometers Sketchpad Programının Kullanılmasıyla Dönüşüm Geometrisi Konusunda Örnek Etkinlikler ve Ça...
 16/04/2008 - 18/04/2008
17  Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Bilgisayara Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi ve Demografik ...
 16/05/2007 - 18/05/2007
18  İlköğretim Matematik ve Fen Öğretmen Adaylarının Bilgisayar İle İlgili Özyeterlik Algıları...
 16/05/2007 - 18/05/2007
19  İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Bilgisayara Yönelik Tutumlarının İncelenmesi...
 16/05/2007 - 18/05/2007
20  Establishing The Validity and Reliability A TeacherSelf-Efficacy Scale Towards The Use of Mathematic...
 11/10/2006 - 14/10/2006
21  Okul Öncesi Öğretmen Adaylarına Yönelik Matematik Öğretimine İlişkin Özyeterlik Algısı Ölçeğinin Gel...
 04/05/2006 - 05/05/2006
22  ilköğretim Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerin Öğretmen Yeterlik Algılarının Karşılaştırılması Üze...
 28/09/2005 - 30/09/2005
23  Nitelikli Tez Oluşturma ile İlgili Model Önerisi...
 26/09/2005 - 28/09/2005
24  Ortaöğretimde Çağdaş Matematik Öğretmeni Profili...
 20/12/2004 - 22/12/2004
25  Eğitim Fakültelerinde İlköğretim Matematik Bölümü Öğrencilerinin Matematiğe Yönelik Öz-yeterlik Algı...
 09/09/2004 - 11/09/2004
26  Öğretmenlerin Lisansüstü Eğitim Almalarında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri...
 01/12/2003 - 04/12/2003
27  Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanında Öğrenim Gören Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerin Aldıkları Eğit...
 01/12/2003 - 04/12/2003
28  İlköğretim 6. Sınıfta Ölçüler Konusunun Öğretiminde Çoklu Zeka Kuramına Göre Matematik Öğretimi...
 16/09/2002 - 18/09/2002
NO BÖLÜM ADI YIL
1  Ünlü Bilim İnsanlarının Eğitimde Drama Yöntemi ile İşlenmesine Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri Eğitimde Drama...  2009
NO AD TARIH
1  İrrasyonel Sayıların Öğretiminde Drama Yönteminin Etkisi...  4/2013 - 4/2014
2  İlköğretim II. Kademede Matematik Dersinde Probleme Dayalı Öğrenmenin Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma...  5/2005 - 5/2008
NO AD YIL
1  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı...  2007
2  Dokuz Eylül Üniversitesi...  2013
3  Dokuz Eylül Üniversitesi...  2013

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi