DERS ADI

: YÜZEY MADENCİLİĞİNDE ÇEVRE KORUMASI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MIN 5055 YÜZEY MADENCİLİĞİNDE ÇEVRE KORUMASI SEÇMELİ 2 0 0 5

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR FERHAN ŞİMŞİR

Dersi Alan Birimler

Maden İşletme Yüksek Lisans
Maden İşletme Doktora

Dersin Amacı

Bu dersin amacı farklı açık maden ocağı tipleri için madencilik faaliyetlerinden kaynaklanan yer altı ve yüzey sularının kirlenme nedenlerini, ayrıca madencilik sonunda morfoloji, flora ve faunanın tahribatının nedenlerini özetlemektir. Ayrıca bu tahribatları ve kirlenmeleri en aza indirmek için alınacak önlemler irdelenecektir. Daha sonra tahrip olmuş parçalarının doğal çevreye yeniden uyumu için kullanılan yöntemler anlatılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Reklamasyon, rehabilitasyon , restorasyon ve rekültivasyon deyimlerini tanımlayabilmek ve bunların arasındaki farkları gösterebilmek
2   Dünyada ve Türkiyede Çevresl Etki Değerlendirmesinin ve madencilik yasalarının önemi üzerinde yorum yapabilmek
3   Madenlerde üst toprağın kaldırılması ve depolanması yollarını anlatabilmek
4   Maden sahalarında ideal reklamasyon tekniklerini yorumlayabilmek
5   Madenlerde yer altı sularıyla ilgili konuları tartışabilmek

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Reklamasyona giriş ve açık ocak şekilleri (yamaç, çukur vb.)
2 Madenciliğin çevresel etkileri
3 Reklamasyon, rehabilitasyon, restorasyon, rekültivasyon ve madencilikte reklamasyonun gerekliliği
4 Madencilikte sürdürülebilir gelişme konsepti ve doğal restorasyonun aşamaları
5 Dünyada ve Türkiyede çevresel etki değerlendirmesinin hukuksal boyutları
6 Madenlerde ideal reklamasyonun özeti ve arazinin yeniden şekillendirilmesi, gerekli şev stabilitesinin sağlanması
7 Arazinin yeniden şekillendirilmesinde görsel etkilerin entegre edilmesi
8 Maden atıklarının depolanması, harman sahalarının oluşturulması
9 Maden atıklarının susuzlandırılması, harmanların duraylılığı
10 Ara sınav
11 Su yollarının reklamasyonu, kanal geometrisi ve jeomorfolojisi
12 Üst örtü toprağının kaldırılması ve depolanması, toprağın gübrelerle koşullandırıcılarla hazırlanması
13 Maden sahasının yeniden bitkilendirilmesi, uygun bitki türlerinin seçimi
14 Yer altı suyu kirlenmesi, yer altı suyunun maden sularıyla kirlenmesinin önlenmesi, dünyadan ve Türkiye'den rekültivasyon örnekleri

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

- Surface Mining, 2th edition, Bruce A. Kennedy, Society for Mining, Metallurgy and Exploration Inc., Colorado, 1990.
- Surface Coal Mining Technology-Engineering and Environment Aspects, R. Fung, Noyes Data Corporation, New Jersey, USA, 1981.
- Mine Drainage and Surface Mine Reclamation, Volume 2, Bureau of Mines, IC 9183, 1988.
- Environmental Impacts of Mining, Down & Stocks, Essex: Science Publishers Ltd., 1977.
- Surface Mining Environmental Monitoring and Reclamation Handbook, L.V. Sendlein, H. Yazıcıgil, C.L. Carlson, New York: Elsevier, 1983.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders sözel sunum ve sınıf içi tartışma şeklinde yürütülecektir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YSS YIL SONU SINAVI
3 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.50 + YSS * 0.50
4 BUT BÜTÜNLEME
5 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.50 + BUT * 0.50

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

f.simsir@deu.edu.tr
0232-3017515

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Pazartesi 13:00 - 15:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler
Sayısı
Süresi
(saat)
Toplam İş Yükü
(saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Vize Sınavına Hazırlık 1 12 12
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 2 24
Final Sınavına Hazırlık 1 12 12
Ödev Hazırlama 2 9 18
Sunum Hazırlama 2 9 18
Final 1 3 3
Ara sınav 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 116

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.123334324343
ÖK.214222213333
ÖK.322133223222
ÖK.412223234322
ÖK.523432213232