DERECE PROGRAMLARI

: DENIZEL FITOPLANKTON EKOLOJISI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CDK 5027 DENIZEL FITOPLANKTON EKOLOJISI SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR NİHAYET BİZSEL

Dersi Alan Birimler

Canli Deniz Kaynakları Doktora
Canli Deniz Kaynakları Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Fitoplankton ekolojisi dersi, biyolojik oşinografinin temel prensipleri olan farklı deniz ekosistemleriyle ilgili, doğal sucul çevrelerin rehabilitasyonu, kalite yönetimi ve kalite değerlendirmesi konularına odaklanmıştır. Kurs süresince yer alan laboratuvar çalışması, su kalite parametrelerinin ve fitoplankton karbon içeriginin ölçümü, fitoplankton türlerinin tanımlanması ve sayımı konularda bilgilerin güçlenmesi üzerine kurgulanmıştır. Bu çalışma kıyıya yakın istasyonlarda örneklemeyi içermektedir. Laboratuvar çalışması sayesinde ögrenciler, özellikle insan etkisinin olduğu kıyı alanları hakkında bilimsel tartışma ve rapor yazımında deneyim kazanmış olacaktır. Su kolonu biyolojisinde kullanılan yaygın ölçüm tekniklerinin kullanımını içeren laboratuvar çalışmaları, özellikle farklı çevresel şartlara maruz kalmış alanlardan alınan örneklerde uygulanacaktır. Kursun önceliği, yaratıcılık ve problem çözme becerisi geliştirmektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Deniz ekolojisinin temel kavram ve prensiplerinin tanımlanması ve organizmaların çevreleriyle ilişkilerinde bu kavramın anlaşılması
2   Ekosistemlere insan etkilerinin tüm boyutlarıyla idrak edilmesinin sağlanması
3   Ögrencilere sucul ekosistemin farklı ekolojilerin tanıtılması
4   Fitoplanktonun incelenmesi
5   Sucul ekosistemlerde yaygın tekniklerle arazi çalışması deneyimi kazanımı: su kalite parametreleri
6   Standart metodlar kullanılarak çevre parametre tayinlerinin öğrenilmesi
7   Arazi çalışmalarının gerçekleştirilmesi, verilerin analizi ve bulguların özetlenerek rapor yazım deneyiminin kazanılması
8   Veri analiz sonuçlarının sunumlarını standart bilimsel format da yapma becerisinin kazandırılması

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Fitoplankton: Tanımlar ve terminoloji Tarihsel içerik ve çeşitlilik
2 Fitoplankton: Genel özellikleri, yapısı ve kompozisyonu Lab.: Fitoplanktona giriş
3 Açık denizde sürüklenmesi ve dağılımı: sucul çevrede hareket, türbilans, fitoplanktonun batması ve yüzmesi, doğal türbilansda sürüklenmesi ve batması, alansal dağılımı
4 Fotosentez ve karbon kazancı: Fotosentezin biyokimyasının önemi, ışıga bagımlı hassasiyeti, karbon kaynaklarına bağlı hassasiyet, kapasitesi, fotosentezin izlediği yol ve kazanım Lab.: Fitoplankton ve su kalite parametrelerinin örneklenmesi
5 Fitoplankton besintuzu alımı ve özümlemesi: hücrenin alımı ve besin tuzunun hücre içerisinde taşınımı Fosfor:gerekliliği, alımı, yayılımı Azot: gerekliliği, kaynakları, alımı ve metabolizması Lab.: Su kalite parametrelerin analizi
6 Besin tuzu alımı ve özümlenmesi:mikro besin tuzlarının rolü, ana iyonlar, Silikat: gerekliliği, alımı ve yayılımı Lab.: Örneklenen fitoplanktonların tanımlanması ve sayımı
7 Ara Sınav
8 Fitoplankton büyümesi ve çoğalması: büyümenin kontrolü ve mekaniği, doğal çevrelerde fitoplanktonun büyümesi Lab.: Fitoplankton tanımı ve sayımı
9 Fitoplankton ölüm oranları ve kayıp prosesleri: Uzaklaştırılması. azalması, çökelmesi, otoburlarca tüketimi, hastalık mikroplarına ve parazitlere karşı hassasiyet, ölüm ve bozunma Lab.: Fitoplankton sayım ve tanımı
10 Plankton toplulugu: dağılımı, prosesleri ve dinamikleri, tür kompozisyonun dağılımı ve zamansal değişimi Lab.: Fitoplankton sayım ve tanımı
11 Ögrenci sunumları Lab.: Baskın türlerin karbon ölçümleri
12 Fitoplankton ekolojisi ve sucul ekosistemler:mekanizmalar ve yönetimi Lab.: Baskın türlerin karbon ölçümleri
13 Ögrenci ödevleri Lab.: Arazi çalışma raporunun teslimi
14 Ögrenci ödevleri

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

The Ecology of Phytoplankton, C. S. Reynolds, 2006.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Dersler datashow kullanılarak gerçekleştirilecektir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS 1 ARASINAV 1
2 ARS 2 ARASINAV 2
3 LAB LABORATUVAR
4 YSS YIL SONU SINAVI
5 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ARS 1 *0.20 +ARS 2 *0.20 +LAB *0.20 +YSS *0.40

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 11 4 44
Final Sınavına Hazırlık 1 12 12
Vize Sınavına Hazırlık 1 8 8
Ödev Hazırlama 1 10 10
Sunum Hazırlama 1 10 10
Arazi çalışması 2 10 20
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 2 20 40
Vize Sınavı 1 3 3
Final Sınavı 1 5 5
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 191

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8
ÖK.155534424
ÖK.254535424
ÖK.353512555
ÖK.455515335
ÖK.545425345
ÖK.655534445
ÖK.755555555
ÖK.855555555