Engelsiz Dokuz Eylül Anasayfası İçin Tıklayınız - Ekran Okuyucu Kullanıyorsanız Bu Sayfayı Kullanınız.

667 Sayılı Khk Kapsamında Kapatılan Vakıf Yükseköğretim Kurumlarından Üniversitemize Yerleşen Öğrencilerin Dikkatine!

Yayınlanma Tarihi: 29-11-2019

 Bilindiği üzere, 667 sayılı KHK kapsamında kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarından devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen öğrencilerin mezun oluncaya kadar vakıf yükseköğretim kurumlarına ödemeleri gereken eğitim-öğretim ücreti yükümlülüklerine ilişkin Anayasa Mahkemesinin 2016/205E.; 2019/63K. sayılı kararı 31.10.2019 tarih ve 30934 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, konuya ilişkin Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 06.11.2019 tarihli toplantısında alınan karar gereğince 31.10.2019 tarihinden sonraki dönemler için;

1- Devlet üniversiteleri programlarına yerleştirilen ve puanı, söz konusu programın taban puanına eşit ya da daha fazla puanı olan öğrencilerden, Anayasa Mahkemesinin bu kararı sonucu, ücret tahsil edilmeyecektir.

2- Anayasa Mahkemesi Kararında, özel yetenek sınavıyla öğrencilik sıfatını kazanıp Devlet üniversitelerine yerleştirilen öğrencilerin durumuna değinilmemiştir. Dolayısıyla bu öğrencilerden yerleştikleri Devlet üniversitesinin özel yetenek sınavları ile ilgili asgari puan şartını taşıyan öğrenciler ücret ödemeyecektir.

3- Anayasa Mahkemesi kararında sınavsız geçiş sistemi ile öğrenci kabul eden programlara yerleştirilen öğrencilerin durumuna ilişkin de ayrıca bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısı ile Devlet yükseköğretim kurumlarının söz konusu programlarının ilgili yıldaki asgari puanına eşit veya daha yüksek puanlı öğrenciler ücret ödemeyecektir.

4- Bu kapsamdaki öğrencilerin teyit sürecinin sağlıklı ve zamanında yürütülebilmesi, dolayısıyla mağdur olmamaları için kararın yürürlük tarihinden sonra tahakkuk ettirilecek öğrenim ücretlerinden muaf tutulmalarını teminen kayıtlı oldukları Devlet üniversitesine başvurmaları gerekmektedir.

 Bu itibarla, Üniversitemizde halen kayıtlı öğrencilerden yerleştirme puanı Üniversitemiz ilgili program taban puanına eşit veya yüksek olanların Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına, Üniversitemizde özel özel öğrenci statüsünde öğrenim görmekte olan öğrencilerin ise kayıtlı oldukları Devlet Üniversitelerine, kapatılan vakıf yükseköğretim kurumuna yerleştikleri yıla ait “ÖSYM Sonuç Belgesi” ve dilekçe ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 • Öğrenci E-Posta

   

  Personel E-Posta

 • Not: Lütfen sadece ad ve/veya soyad giriniz. Arama uzun sürüyorsa lütfen tıklayınız.

 • Genel Arama

 • Araştırma

  ProjelerTeknoloji ve İnovasyonUygulama ve Araştırma Merkezleri
  Font Boyutunu Değiştir
  Kontrast