Engelsiz Dokuz Eylül Anasayfası İçin Tıklayınız - Ekran Okuyucu Kullanıyorsanız Bu Sayfayı Kullanınız.

Başvuruları Kabul Edilen, Askıda Olan ve Sınava Girmeye Hak Kazanan Taşeron Personel İsim Listesi

Yayınlanma Tarihi: 28-03-2018

DEÜ HASTANE 2. GRUP SINAV KOMİSYONU ADINA;

Kurumumuzda Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınavı Duyurusu
29.03.2018

SINAVIN ADI: DEÜ Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınavı

SINAV USULÜ: Sınav; sözlü olarak yapılacaktır.

Adaylar sınava sıra numarasına göre ve kimlik belgesi ibraz edilmek suretiyle alınacaklardır.

SINAV TARİHİ: Tespit Komisyonunca başvurusu kabul edilen aday sözlü sınava, duyuru eki listede belirtilen günde alınacaklardır.

SINAV YERİ:2. GRUP SINAV YERİ : MUZAFFER M.KAYHAN ONKOLOJİ HASTANESİ (ESKİ ONKOLOJİ HASTANESİ BİNASI) 3.KAT

SINAVIN İLANI VE İTİRAZ: Sınavda başarılı ve başarısız olanlar Kurumumuz intranet adresinde ilan edilecektir. İlan tebligat yerine geçecek olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınavda başarılı olamayan işçi, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 3 iş günü içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına itirazda bulunabilir. İtirazlar Sınav Kurulunca 4 iş günü içerisinde değerlendirilerek karara bağlanacak ve sonuç ilgilisine yazılı şekilde tebliğ edilecektir.

İlanen duyurulur.

Başvuruları kabul edilen ve sözlü sınava girmeye hak kazanan taşeron personel isim listesi için tıklayınız.

Bilgi için:
TEL :
FAKS :

 

  • Öğrenci E-Posta

     

    Personel E-Posta

  • Not: Lütfen sadece ad ve/veya soyad giriniz. Arama uzun sürüyorsa lütfen tıklayınız.

  • Genel Arama

  • Araştırma

    ProjelerTeknoloji ve İnovasyonUygulama ve Araştırma Merkezleri