KPSS 2021/1 SONUCUNA GÖRE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru Dilekçesi Tıklayınız 2- Atama başvuru formu Tıklayınız 3- Güvenlik Soruşturması Formu* (2 nüsha) Tıklayınız 4- Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği 5- 2 adet vesikalık fotoğraf. 6- Mal Bildirim formu. ( Ön ve arka yüz tek sayfa olarak (sicil no boş
bırakılacak), el yazısı ile eksiksiz olarak doldurulmuş ve imzalı
olmalıdır.) Tıklayınız 7- Kimlik Fotokopisi. 8- Kurumumuza yerleştirildiğine dair ÖSYM sonuç belgesi. 9- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı
bulunmadığına dair sağlık raporu - Yerleşen adayların istenilen belgeler ve başvuru dilekçesi (web
sayfasından alınacaktır) ile birlikte Dokuz Eylül Üniversitesi Personel
Daire Başkanlığı Atama Şube Müdürlüğüne 30/07/2021 tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir.

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU İŞLEMLERİ

Yatay geçiş başvuruları https://ogrbasvuru.deu.edu.tr/login.php internet üzerinden ONLINE yapılacaktır. (Belgeleri eksik olan ve/veya tercih yapmayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz).

 

Yatay geçiş başvuru kılavuzu için tıklayınız

 

Ayrıntılı bilgi için “DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ” ni inceleyiniz

 

 

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ön Lisans Programları Kurumlararası Yurt İçi Yatay Geçiş Kontenjanları

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisans Programları Kurumlararası Yurt İçi Yatay Geçiş Kontenjanları

 

 

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ön Lisans Programları Kurumlararası Yurt Dışı Yatay Geçiş Kontenjanları

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisans Programları Kurumlararası Yurt Dışı Yatay Geçiş Kontenjanları

 

 

Merkezi yerleştirme puanı ile (Ek Madde 1) yatay geçiş için ayrıca bir kontenjan ilan edilmeyecek olup her bir diploma programının hazırlık sınıfı dahil her bir sınıfı için 90’ı geçmemek üzere, ilgili yıldaki Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzlarında yayımlanan öğrenci kontenjanının %30’u kadar kontenjan bulunmaktadır.

 

Üniversitemiz taban puanlarını öğrenmek için tıklayınız

 

* Cumhurbaşkanı Kararı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından üniversitemize yatay geçiş yapan yabancı uyruklu öğrenciler, Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları için belirlenen katkı payı/öğrenim ücretlerini öderler.

** Yurt dışından öğrenci kabulü kontenjanları dahilinde Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmış olup üniversitemize yatay geçiş yapan öğrenciler, Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları için belirlenen katkı payı/öğrenim ücretlerini öderler.

 

2021-2022 eğitim-öğretim yılında yabancı uyruklu/yurt dışından öğrenci kabulü kontenjanları dahilinde kayıt yaptıran öğrencilerden alınacak öğrenim ücretleri

 

Birim İletişim Bilgileri için tıklayınız

2020-2021 ÖĞRETİM YILI YAZ OKULUNDA DERS ALMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE !

2020-2021 ÖĞRETİM YILI YAZ OKULUNDA DERS ALMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE !

Dünyada ve ülkemizde devam etmekte olan covid-19 pandemisi nedeniyle, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında aşağıda belirtilen birimlerde yapılacak olan yaz öğretiminin uzaktan eğitim yoluyla yapılmasına karar verilmiştir.

Ders almak isteyen öğrenciler, kayıt tarihleri ve dersler ile ilgili olarak birimlerin internet adreslerinden veya aşağıdaki telefon numaralarından bilgi alabilirler.

 

2020-2021 ÖĞRETİM YILI YAZ ÖĞRETİMİ

Birim

İletişim Tel:

Mühendislik Fakültesi

(0232) 301 72 30-31-33-34

Buca Eğitim Fakültesi

(0232) 420 48 82-83-84

Fen Fakültesi

(0232) 453 41 93/301 85 45

Denizcilik Fakültesi

(0232) 301 88 01-28-38

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

(0232) 301 03 15-29-43 /

(0232) 301 04 17-23-25-26

İzmir Meslek Yüksekokulu

(0232) 301 26 55-56-57-58-59-60

İşletme Fakültesi

(0232) 453 50 60-68

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

(0 232)  412 47 10-11-16-17

Efes Meslek Yüksekokulu

0 (232) 892 87 76-77-82

“Türk Kültür Mirasını Mayalayanlar: Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Ahi Evran” Konulu Uluslararası Kongre

Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve UNESCO tarafından  2021 Yılı “Yunus Emre ve Türkçe”, “Hacı Bektaş Veli”, “Ahi Evran ve Ahilik” Anma Yılı ilan edilmiştir. 

Bu kapsamda,  Üniversitemiz tarafından “Türk Kültür Mirasını Mayalayanlar: Yunus Emre Hacı Bektaş Veli, Ahi Evran” konulu Uluslararası Kongre düzenlenecektir. 

30  Eylül-01 Ekim 2021 tarihlerinde DEÜ Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

 

Önemli Bilgiler:

– Yüz yüze (pandemi sürecindeki olumlu gelişmelere bağlı olarak) katılım ve online sunum imkanı.

– Katılım ücretsizdir.

– Bildiriler Kongre sonrası Dergi Özel sayısında yayınlanacaktır.

– Kongre Dilleri; Türkçe, Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce’dir.

  

Ayrıntılı bilgi için:

https://2021Kongre.deu.edu.tr

2021kongre@deu.edu.tr

 

 

 

DEÜ Senatosu Kararıdır

Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosu’nda yapılan görüşmeler sonunda;

Tıp Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu son sınıf öğrencilerinin uygulamalarının yüz yüze yapılmasına; söz konusu birimlerin teorik eğitimleri ile Üniversitenin diğer tüm birimlerde 2020-2021 yılı Bahar yarıyılı eğitimlerinin aşağıda belirtilen esaslar dâhilinde uzaktan öğretim suretiyle yapılmasına,

A-DERSLER
1- Uzaktan öğretim yoluyla yapılan en az 25 dakikalık canlı dersin bir ders saati olarak belirlenmesine,
2- Öğrencilerden derslere devam şartı aranmamasına,
3- Öğrencilerin derse ilgilerini artırmak ve öğrenmeyi kolaylaştırmak amacıyla canlı derslerin sunum, ekran paylaşımı, çoklu ortam öğeleri ile desteklenmesine; Öğretim elemanlarının, ders notu ya da sunusunun yanı sıra ders videosu, ses kayıtları, örnek okuma metinleri, etkileşimli materyaller gibi içeriklere ve tartışma, paylaşım, ödev ve proje gibi etkinliklere yer vermelerine,
4- Derslerin, öğrenci ve öğretim elemanı etkileşimi sağlanarak bizzat öğretim elemanı tarafından eş zamanlı olacak şekilde haftalık ders programında belirtilen gün ve saatte yürütülmesine, zorunlu hallerde verilemeyen derslerin ilgili birim Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen tarih ve saatte telafi edilmesine,
5- Önceden ders materyallerinin sisteme yüklenerek öğrencinin kullanımına açılması ve sınıf içi eğitim sürelerinin daha etkin kullanımına dayalı “Tersyüz” uygulama benzeri çevrimiçi destekli yöntemlerle hem öğrencilerin derse hazırlanması hem de eş zamanlı çevrimiçi dersler için zamanın etkin kullanılmasının sağlanmasına,
6- Gerektiğinde günlük rutin mesai dışı saatleri ve hafta sonunun da değerlendirilebilmesine,

B-UYGULAMALI EĞİTİMLER VE STAJLAR
1- 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılının uzaktan öğretim yoluyla yürütülecek olması ve derslere devam şartı bulunmaması nedeniyle daha önce yapılamayan staj ve uygulamalar ile ilgili birim yönetim kurulu kararı ile bu dönemde yapılması uygun görülen staj ve uygulamalı eğitimlerinin Pandeminin gerektirdiği şartların sağlaması kaydıyla yapılabilmesine,
2- ) Uygulamalı eğitimle ilgili olarak Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi ile belirlenen hususların aynen uygulanmasına,
3- a) Uygulama gerektiren programlarda uygulamalı eğitim, staj ve iş yerinde mesleki eğitim için öncelikle öğrenci sayısı, uygulama alanı ve iş yerinin koşullarına göre planlama yapılmasına, gerekli koruyucu önlemler alınmasına, yüz yüze uygulamaları desteklemek üzere, ek olarak çevirim içi staj programlarının değerlendirilmesine,
b) Pandemi nedeniyle uygulamalı eğitim veya stajın gerektirdiği işyeri bulunamaması veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı “ Küresel Salgında Yeni Normalleşme Rehberi”nin Uygulamalı Eğitim bölümünde belirtilen şartların sağlanamaması durumunda; 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı staj eğitimlerinin uzaktan öğretim yolu ile ödev, proje, uygulama dosyası, vb. faaliyetlerle yapılması konusunun ilgili birim yönetim kurullarınca karara bağlanmasına
4- Sağlık programlarının sağlık uygulama ve araştırma merkezleri, hastaneler ve Sağlık Bakanlığı’nın taşra teşkilatlarında yapılacak olan stajları ve pratik eğitimleri için;
a- Bu eğitimlere başlamadan önce eğitim ve öğretim dönemi başında öğrencilere Enfeksiyon kontrol önlemlerine yönelik eğitim verilmesine,
b- Doğrudan ilgili stajlarda değillerse, mümkün olduğunca kesin tanılı COVID-19 hastası bulunan servis ve birimlerde öğrenciler bulunmayacak şekilde planlama yapılmasına,
c- Fiziki alanların kapasiteleri ve havalandırma koşulları da gözetilerek grupların oluşturulmasına,
ç- Hastayla temas edilmesi gereken durumlarda enfeksiyon kontrol önlemleri gözetilerek uygulamalara devam edilmesine,
d- Öğrencilere enfeksiyon kontrol önlemlerinde gerekli tedbirlere uyması gerektiğinin yazılı ve sözlü olarak hatırlatılmasına,
e- Yayınlar üzerinden vaka tartışması gibi grup çalışmalarının mümkün oldukça dijital ortamlarda yapılmasına,
f- Sağlık merkezlerinde gereksiz kalış sürelerinin azaltılarak belli saat aralıklarında yoğunlaştırılmış pratik uygulamalar yapılacak şekilde planlama yapılmasına, kalan süreler için kazanımlara yönelik olarak dijital ortamda hasta görüşmeleri, vaka analizleri, proje, sunum hazırlama/makale yazımı/ödev gibi uygulamaların da ek olarak değerlendirilmesine,
g- Bu hususlar dışında Pandeminin gerektirdiği tüm önlemlerin alınmasına,

C-ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI
1-Uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerin ölçme ve değerlendirmelerinin, tüm şartların sağlanması koşulu ve ilgili birim yönetim kurulu kararı ile Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberine belirtilen ölçme değerlendirme yöntemleriyle yapılmasına, sınavların ve yıliçi değerlendirmelerinin ilgili birim eğitim öğretim ve sınav uygulama esasları çerçevesinde yürütülmesine,
2- Yaz Okulu ile azami süre sonunda yapılması gereken ek sınavlar ve tek ders sınavlarının ne şekilde yapılacağı konusunun Pandeminin durumuna göre daha sonra karara bağlanmasına,

Ç- DEĞİŞİM PROGRAMLARI
Erasmus+ kapsamındaki uluslararası değişim programlarının COVID-19 salgınının seyrine göre sanal başlaması ve sanal bitmesi veya karma hareketliliğe dönüşmesi halinde, Erasmus+ değişim programlarına katılan öğrencilerin Erasmus+ uluslararası değişim programı çerçevesindeki sanal ya da karma hareketlilikte aldıkları derslerin tanınmasına,

D-DİĞER HUSUSLAR
1- Engelli öğrencilerle ilgili olarak Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberinde belirtilen hususlarının aynen uygulanmasına,
2- Yükseköğretim kurumlarımıza içerik desteği sağlamak amacıyla merkezi olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından kurgulanan YÖK Dersleri Platformunun sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması için “Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler” (MOOCs), hazırlanarak bu platforma yüklenmesine,
3- Birimlerin, öğrencileri ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla internet sitelerinde gerekli düzenlemeleri yapmalarına, açılan derslere ve programlarına ilişkin genel bilgiler ile ayrıntılı ders izlencelerini duyurmalarına,
4- Bu kararla belirlenen hususlar dışındaki iş ve işlemlerinin “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi”ne göre yürütülmesine,
5- Pandeminin seyrine göre meydana gelecek değişiklikler sonucunda yukarıda belirtilen esasların yeniden gözden geçirilmesine,

oybirliği ile karar verildi.

Teknofest 2021

İzmir Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nün yazısına istinaden 21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST yarışma başvurularına ve detaylı bilgiye https://teknofest.org/yarismalar.html adresinden ulaşabilirsiniz.