Hastanemiz 657/4-B Sözleşmeli Personel Alımı hk. (Yedekler)

T.C.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİNDEN DUYURULMUŞTUR

 

12/06/2020 tarihinde yayımlanmış olan Hastanemiz 657/4-B Sözleşmeli Personel alımı ilanına yapılan başvurular neticesinde Asil kazanan adaylardan göreve başlama hakkından feragat edenlerin ve ilanda belirtilen evrak teslim süresinde başvurmayanların yerine ekte ilan edilen Yedek kazananlardan göreve başlatılmak üzere telefon ile arananların;

 

  • Sabıka Kaydı (e-devlet çıktısı alınabilir)
  • Fotoğraf (6 adet vesikalık)
  • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi (4 adet)
  • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi (3 adet) (e-devletten alınan YÖK mezun belgesi geçersizdir)
  • Sağlık Kurulu Raporu;

– İçeriğinde “nöbet usulü çalışmaya engel durumu yoktur” ibaresinin bulunması,

– Tek belge şeklinde düzenlenmiş olması,

– Raporun Kamu ya da Özel Hastanelerden alınması,

– Rapor üzerinde en az 3 farklı branş hekiminin imzasını taşıması ve branşlardan bir tanesinin Psikiyatri hekimi olması gerekmektedir. (3 branştan fazla branş hekimi imzalı da alınabilir. Psikiyatri dışındaki diğer branşlar tercihe bağlı olup fark etmemektedir.)

  • TEB hesap cüzdanı fotokopisi (3 adet) (Mutlaka TEB Dokuz Eylül Şubesinden açılacaktır)
  • SGK Hizmet Dökümü (2 adet),
  • Son bir yıl içinde sigortalı çalışmış olanlar için İşyeri Unvan Listesi (2 adet, e-devlet çıktısı alınabilir),

 

ile birlikte istenilen belgeleri tamamlayarak arandıkları tarihten itibaren 1 hafta içinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimlik İnsan Kaynakları Birimine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Yedek kazananların evrak tesliminde il dışı ikamet, çalışıp çalışmama ve ihbar süresi durumlarına göre hemen göreve başlayabilecek durumda olanlar için gerekli işlemler gerçekleştirilecek olup, diğerlerinin ise belirlenecek randevu tarihinde gelmeleri istenecektir.

 

 

Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZCAN

Başkan

 

İrtibat İçin:

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimlik İnsan Kaynakları Birimi

Mail: hastaneinka@deu.edu.tr

Tel.: 0 232 412 23 20

 

yedek diyetisyen

yedek sağ.tek.-tıbbi laboratuvar

yedek sağ.tek.-radyoterapi

yedek sağ.tek.-odyometri

yedek sağ.tek.-ilk ve acil yardım

yedek sağ.tek.-nükleer tıp

yedek sağ.tek.-anestezi

yedek diğ.sağ.pers.-anestezi

yedek röntgen teknisyeni

yedek hemşire

yedek fizyoterapist