07/01/2021

Öğr. Gör. Dr. Vanesa Segovia BUCHELI

A pandemic in the times of genomics

DEÜ İBG Enstitüsü

14/01/2021

Dr. Öğr. Üyesi Cengiz AKKALE

Tetrahymena thermophila rekombinant protein üretimi

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Biyomühendislik Bölümü

21/01/2021

Prof. Dr. Erdal BEDİR

Bitkisel kaynaklardan katma değeri yüksek fitokimyasallara ve ilaç adayı bileşiklere uzun bir yolculuk

İYTE

28/01/2021

Prof. Dr. İsmet DELİLOĞLU GÜRHAN

Viral aşılar, katkı maddeleri ve güvenlik

Ege Üniversitesi

 

 

İlk toplantı için katılım bilgileri:

 

Sunucu: Öğr. Gör. Dr. Vanesa Segovia BUCHELI

Sunum başlığı: A pandemic in the times of genomics

Tarih ve saat: 07/01/2021 Perşembe 13.00

Windows Teams kodu: 20s7jva

Windows Teams ekip bağlantısı: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aea1e169536ac47928edc084e6a0dbf89%40thread.tacv2/conversations?groupId=4b543183-6076-468e-86d5-d9985da9e991&tenantId=403dfe41-e96c-490c-956f-f476c0b90059