EKVAM 2020 Anadolu Arkeolojisi Seminerleri

Seminerlerin Düzenleneceği Tarihler ve Saatler: 8 Ocak-13 Mayıs 2020 tarihleri arasında, Çarşamba günleri, saat 15.00-16.00 arası.

Seminerin Düzenleneceği Yer: DESEM, Mavi Salon, D.E.Ü. Rektörlük Binası, Alsancak, İzmir.

Seminer Organizasyonu: D.E.Ü., Ege Bölgesi Kültür Varlıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKVAM).

Seminerler ile İlgili İletişim: Prof. Dr. Ergün LAFLI; ergun.lafli@deu.edu.tr; 0539.577 07 33; 0232.301 87 21.

Seminer 1

Sunumu Yapacak Kişi: Arkeolog Samet İKİBEŞ.

Öğrenim Gördüğü Birim: D.E.Ü., S.B.E., Arkeoloji Programı.

Sunum Başlığı: Eskiçağ’da Miğferler.

Sunumun Tarih ve Saati: 8 Ocak 2020, Çarşamba günü, saat 15.00-16.00.

Sunumun Gerçekleştirileceği Yer: DESEM, Mavi Salon.