Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında

Üniversitemize Yerleşen Adaylardan İstenilen Belgeler

 

  • Atama başvuru formu (Tıklayınız)
  • Başvuru Dilekçesi (Tıklayınız)
  • Mal bildirim formu. ( Ön ve arka yüz tek sayfa olarak (sicil no boş bırakılacak), el yazısı ile eksiksiz olarak doldurulmuş ve imzalı olmalıdır.) (Tıklayınız)
  • Mezuniyet belgesinin aslı veya noterden onaylı fotokopisi
  • 2 adet vesikalık fotoğraf.
  • Kimlik Fotokopisi.
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu

 

-Yerleşen adayların istenilen belgeler ve başvuru dilekçesi (web sayfasından alınacaktır) ile birlikte 10/02/2021 tarihi mesai bitimine kadar Dokuz Eylül Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Atama Şube Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.