TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışma Duyurusu

Değerli Araştırmacılar,

2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları başvuru tarihleri 6 Nisan 2020 tarihine kadar uzatıldı.

Bilindiği gibi, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca Lise Öğrencileri ön lisans ve lisans öğrencilerinin, ülkemizin ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda bilimsel çözümler üretmelerini ve bu doğrultuda bilgi ve becerilerini arttıracak projeler geliştirmelerini teşvik etmek amacıyla 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları düzenlenmektedir.

2020 yılında sekizinci kez düzenlenecek olan yarışmada “Akıllı Şehirler ve Ulaşım”,  “Bilgi ve İletişim Teknolojileri”, “Eğitim”, “Enerji ve Çevre”,  “Gıda ve Tarım”,  “Makine İmalatı ve Otomotiv”, “Sağlık”, “Savunma, Uzay ve Havacılık”, “Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik” kategorilerinde başvuruya açılmış olup, son başvuru tarihi 6 Nisan 2020 olarak güncellenmiştir. Başvurular e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden çevrimiçi olarak alınacaktır. Yarışma çağrı duyurusu ve proje hazırlama rehberi http://tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/oncelikli-alanlarda-universite-ogrencileri-proje-yarismasi  adresinde yayınlanmıştır.

 

Yarışma Takvimi:

Başvuru Tarihleri:

18 Şubat – 6 Nisan 2020 (Başvuruların son gününde sistem 17.30’da kapanır.)

Ön Değerlendirme:

Mayıs 2020

Bölge Yarışmaları:

08-11 Haziran 2020

Final Yarışması :

TEKNOFEST

22-27 Eylül 2020

Saygılarımızla.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB)
Yarışmalar İzmir Bölge Koordinatörlüğü

 

ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE Banka Değişikliği

       Üniversitemiz öğrencilerinin katkı payı/öğrenim ücretlerini ödemekte oldukları banka hesap bilgileri değişmiş olup, 21.01.2020 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası hesapları kullanılmaya başlanacaktır.

       Öğrencilerimiz katkı payı/öğrenim ücretlerini,  öğrenci numarası belirtmek suretiyle Türkiye genelindeki Ziraat Bankası şubelerinden, Ziraat Bankası ATM’lerinden, Ziraat Bankası İnternet veya Mobil bankacılığı aracılığıyla yatırabileceklerdir. Ödemelerde havale masrafı alınmayacaktır.

       Önemli not: Diğer Bankalar aracılığı ile EFT veya havale kabul edilmemektedir.

                Öğrencilerimizin bilgisine önemle duyurulur.

667 Sayılı Khk Kapsamında Kapatılan Vakıf Yükseköğretim Kurumlarından Üniversitemize Yerleşen Öğrencilerin Dikkatine!

       Bilindiği üzere, 667 sayılı KHK kapsamında kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarından devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen öğrencilerin mezun oluncaya kadar vakıf yükseköğretim kurumlarına ödemeleri gereken eğitim-öğretim ücreti yükümlülüklerine ilişkin Anayasa Mahkemesinin 2016/205E.; 2019/63K. sayılı kararı 31.10.2019 tarih ve 30934 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, konuya ilişkin Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 06.11.2019 tarihli toplantısında alınan karar gereğince 31.10.2019 tarihinden sonraki dönemler için;

1- Devlet üniversiteleri programlarına yerleştirilen ve puanı, söz konusu programın taban puanına eşit ya da daha fazla puanı olan öğrencilerden, Anayasa Mahkemesinin bu kararı sonucu, ücret tahsil edilmeyecektir.

2- Anayasa Mahkemesi Kararında, özel yetenek sınavıyla öğrencilik sıfatını kazanıp Devlet üniversitelerine yerleştirilen öğrencilerin durumuna değinilmemiştir. Dolayısıyla bu öğrencilerden yerleştikleri Devlet üniversitesinin özel yetenek sınavları ile ilgili asgari puan şartını taşıyan öğrenciler ücret ödemeyecektir.

3- Anayasa Mahkemesi kararında sınavsız geçiş sistemi ile öğrenci kabul eden programlara yerleştirilen öğrencilerin durumuna ilişkin de ayrıca bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısı ile Devlet yükseköğretim kurumlarının söz konusu programlarının ilgili yıldaki asgari puanına eşit veya daha yüksek puanlı öğrenciler ücret ödemeyecektir.

4- Bu kapsamdaki öğrencilerin teyit sürecinin sağlıklı ve zamanında yürütülebilmesi, dolayısıyla mağdur olmamaları için kararın yürürlük tarihinden sonra tahakkuk ettirilecek öğrenim ücretlerinden muaf tutulmalarını teminen kayıtlı oldukları Devlet üniversitesine başvurmaları gerekmektedir.

       Bu itibarla, Üniversitemizde halen kayıtlı öğrencilerden yerleştirme puanı Üniversitemiz ilgili program taban puanına eşit veya yüksek olanların Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına, Üniversitemizde özel özel öğrenci statüsünde öğrenim görmekte olan öğrencilerin ise kayıtlı oldukları Devlet Üniversitelerine, kapatılan vakıf yükseköğretim kurumuna yerleştikleri yıla ait “ÖSYM Sonuç Belgesi” ve dilekçe ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

2017 Yılı Kurumsal Geri bildirim Raporu

Yükseköğretim kurumları, en az beş yılda bir, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülecek periyodik bir kurumsal dış değerlendirme sürecinden geçmekle yükümlüdürler. Bu kapsamda Yükseköğretim Kalite Kurulunun 2017 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programı Ön Ziyaret ve Saha Ziyareti Takvimi’nde yer alan üniversitemiz 22-25 Ekim 2017 tarihlerinde Dış Değerlendirme sürecini tamamlamıştır.

 “Değerlendirme Takımı” tarafından belirlenen Plana göre; Mühendislik Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Tıp Fakültesi, Fen Fakültesi, İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İzmir Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir Uluslararası Biotıp ve Genom Enstitüsü, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, akademik, idari personel ve öğrenciler ile görüşmeler, ayrıca bazı daire başkanlarıyla, uygulama ve araştırma merkezi müdürleriyle, birim koordinatörleri, akademik ve idari çalışanları, öğrenciler ve dış paydaşları ile de birebir görüşmeler gerçekleştirerek “kalite güvence sistemi, kurum vizyonu, eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı, yönetim sistemi ve kurumsal karar alma süreci alanlarında mevcut durumların yeterli ve geliştirmeye açık yönleri değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda Değerlendirme Takımının hazırladığı “DEÜ 2017 Yılı Kurumsal Geri Bildirim Raporu” Yükseköğretim Kalite Kurulunun web sayfasında

(https://www.yokak.gov.tr/Common/Docs/2017KGBR/DokuzEylulU%CC%88niversitesi.pdf)

yayınlanmıştır.

Ayrıca, 2017 Kurumsal Geri Bildirim Raporlarını görmek için https://www.yokak.gov.tr/raporlar/kurumsal-geri-bildirim-2017-raporlari