Engelsiz Dokuz Eylül Anasayfası İçin Tıklayınız - Ekran Okuyucu Kullanıyorsanız Bu Sayfayı Kullanınız.

2024 YILI İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI SONUCU ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Yayınlanma Tarihi: 26-03-2024

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için yapılan kura sonucu Üniversitemize atanmaya hak kazanan kişilerden göreve başlatılabilmeleri için istenilen evraklar aşağıda yer almaktadır.

Yerleşen adayların istenilen belgeler ve başvuru dilekçesini (web sayfasından alınacaktır) 05/04/2024 tarihi mesai bitimine kadar Dokuz Eylül Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Atama Şube Müdürlüğüne şahsen veya kargo/posta aracılığıyla teslim etmeleri gerekmektedir.

 1. Dilekçe (Tıklayınız)
 2. Atama başvuru formu (Tıklayınız)
 3. Mezuniyet belgesi (E-Devlet çıktısı)
 4. 1 adet vesikalık fotoğraf
 5. Mal Bildirim Beyannamesi (Ön ve arka yüz tek sayfa olarak (sicil no boş bırakılacak), el yazısı ile eksiksiz olarak doldurulmuş ve imzalı olmalıdır.) (Tıklayınız)
 6. Kimlik Fotokopisi
 7. Sağlık Kurulu Raporu (Devlet Hastanesinden alınmak şartı ile en az 5 hekim imzalı ve içinde Psikiyatri Uzmanı olmalıdır.)
 8. Adli Sicil Kayıt Belgesi (E-devlet çıktısı)
 9. Hizmet Belgesi (HİTAP Dökümü)
 10. Askerlik Durum Belgesi (Askerlik yapmış ise terhis belgesi)
 • Öğrenci E-Posta

   

  Personel E-Posta

 • Genel Arama

 • Araştırma

  ProjelerTeknoloji ve İnovasyonBilimsel Faaliyetler LaboratuvarlarUygulama ve Araştırma Merkezleri

  Laboratuvar Yönetim Sistemi için tıklayınız.

  Dokuz Eylül Üniversitesi’nin bilimsel ve akademik çalışmaları kapsamında etkin eğitim, öğretim ve araştırma desteği sağlayan gelişmiş laboratuvar altyapısı; Sağlık Bilimlerinden Fen Bilimlerine, Mühendislik Bilimlerinden Denizcilik Eğitimlerine, uygulama ölçekleri bakımından da Fakülteler düzeyinden Meslek Yüksek Okulları ve Araştırma-Uygulama Merkezlerine kadar bünyesinde barındırdığı tüm modern ekipmanlar ve eğitimli/deneyimli teknik personeli sayesinde akademik araştırma ve geliştirme çalışmalarının yanı sıra farklı disiplinlere ilişkin iş sektörlerinin de ihtiyaç duyduğu her alanda uygulama hizmetleri sunmaktadır. Fen ve Mühendislik Bilimlerinde hizmet veren araştırma laboratuvarlarında lisans eğitimlerinin yanı sıra lisansüstü araştırmalar da gerçekleştirilebilmektedir. Mevcut durumda, küresel, ulusal ve Ege Bölgesi özelinde bölgesel olarak ortaya çıkan problemlere ve araştırma önceliklerine hizmet verebilecek şekilde güncel donanım ve yazılım imkanlarına sahip olan bu laboratuvar altyapıları, uygulamalı analizlere ihtiyaç duyan sektör unsurlarının ve ekosistem paydaşlarının talepleri, değişim dinamikleri ve teknolojik ilerlemeler doğrultusunda artmaya devam eden bir hizmet farkındalığı ile güncel uygulama ve araştırma imkanları sunmaya devam etmektedir.

  Üniversitemiz Laboratuvar Deney listesi için tıklayınız.

   

  Font Boyutunu Değiştir
  Kontrast