Engelsiz Dokuz Eylül Anasayfası İçin Tıklayınız - Ekran Okuyucu Kullanıyorsanız Bu Sayfayı Kullanınız.

Yönergeler

DEÜ AB UAP Kurum Payı Emanet Hesaplar Yönergesi

DEÜ Akademik Danışmanlık Yönergesi 

DEÜ Akademik Kıyafet Yönergesi

DEÜ Antrenörlük Eğitimi Bölümü Ön Kayıt ve Özel Özel Yetenek Sınavları Yönergesi

DEÜ Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Koordinatörlük ve Merkezi Sınav Yönergesi

DEÜ Avrupa Kredi Transfer Sistemi (Akts-Ects) Uygulama Yönergesi

DEÜ BAP Komisyonu Çalışma Yönergesi

DEÜ BAP Yönergesi

DEÜ Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi Yönergesi

DEÜ Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Ön Kayıt ve Özel Yetenek Sınavları Yönergesi

DEÜ Bilimsel Dergilerle İlgili Esasları Düzenleyen Yönerge

DEÜ Burs Yönergesi

DEÜ Cinsel Tacize Ve Cinsel Saldırıya Karşı Destek Birimi Yönergesi

DEÜ Çift Anadal Programı Yönergesi

DEÜ Danışma Kurulu Yönergesi

DEÜ Dayanıklı Taşınırların Hurdaya Ayrılması Yönergesi

DEÜ Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Çalışma Esasları Yönergesi

DEÜ Devlet Konservatuvarı Lisans Özel Yetenek Sınav Yönergesi

DEÜ Diploma, Diploma Eki Ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge

DEÜ Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi

DEÜ Engelli Öğrencilere Yönelik Uyg.Yönergesi

DEÜ Engelli Öğrenci Özel Yetenek Sınav Yönergesi

DEÜ Erasmus Programı Öğrenci Hareketliliği Yönergesi

DEÜ Etik Davranış İlkeleri ve Etik Komisyonu Yönergesi

DEÜ GSF Özel Yet. Sın. Yönergesi

DEÜ Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu İş. Yönergesi

DEÜ Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Yönerge

DEÜ Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Yönergesi

DEÜ HADYEK Yönergesi

DEÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Matbaa Şube Müdürlüğü Çalışma Yönergesi

DEÜ İdari Personel Ödül Yönergesi

DEÜ İlahiyat Fakültesi Arapça Hazırlık Sınıfı Yönergesi

DEÜ İmza Yetkilileri ve Yetki Devri Yönergesi

DEÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönergesi

DEU Kalite Koordinatörlüğü Komisyon Yönergesi

DEÜ Kurumsal Kimlik Kartı ve Araç Geçiş Sistemi Yönergesi

DEÜ Muafiyet Ve İntibak Yönergesi

DEÜ Müzik Öğretmenliği Programı Ön Kayıt Ve Yetenek Sınavları Yönergesi

DEÜ Ön Lisans ve Lisans Programı Öğrencileri ile Mezunlarının Başarı Sıralamasının Belirlenmesine İlişkin Yönerge

DEÜ Özel Öğrenci Yönergesi

DEÜ Öğrenci Konseyi Yönergesi

DEÜ Öğrenci Staj Yönergesi

DEÜ Öğrenci Toplulukları Yönergesi

DEÜ Resim-İş Öğretmenliği Programı Önkayıt ve Yetenek Sınavları Yönergesi

DEÜ SKS Beslenme Hizmetleri İşletim Yönergesi

DEÜ SKS Mediko Sosyal Hizmetler Yönergesi

DEÜ SKS İktisadi İşletme Yönergesi

DEÜ SKS Sosyal Tesisler Yönergesi

DEÜ Sosyal ve Eğitim Amaçlı İşletmeler Kurma ve İşletme Yönergesi

DEÜ TF HADYEK Yönergesi

DEÜ Uluslararası Bil. Sanatsal Etkinliklere Katılım Dest. Yönergesi

DEÜ Yandal Programı Yönergesi

DEÜ Yapı İşleri Teknik Atölyeler İşletme Yönergesi

DEÜ Yatay Geçiş Yönergesi

DEÜ Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi

DEÜ Yayın Teşvik Ödülü Yönergesi

DEÜ Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi

DEÜ Akademik Faaliyet İzleme ve Değerlendirme Yönergesi

 • Öğrenci E-Posta

   

  Personel E-Posta

 • Genel Arama

 • Araştırma

  ProjelerTeknoloji ve İnovasyonBilimsel Faaliyetler LaboratuvarlarUygulama ve Araştırma Merkezleri

  Laboratuvar Yönetim Sistemi için tıklayınız.

  Dokuz Eylül Üniversitesi’nin bilimsel ve akademik çalışmaları kapsamında etkin eğitim, öğretim ve araştırma desteği sağlayan gelişmiş laboratuvar altyapısı; Sağlık Bilimlerinden Fen Bilimlerine, Mühendislik Bilimlerinden Denizcilik Eğitimlerine, uygulama ölçekleri bakımından da Fakülteler düzeyinden Meslek Yüksek Okulları ve Araştırma-Uygulama Merkezlerine kadar bünyesinde barındırdığı tüm modern ekipmanlar ve eğitimli/deneyimli teknik personeli sayesinde akademik araştırma ve geliştirme çalışmalarının yanı sıra farklı disiplinlere ilişkin iş sektörlerinin de ihtiyaç duyduğu her alanda uygulama hizmetleri sunmaktadır. Fen ve Mühendislik Bilimlerinde hizmet veren araştırma laboratuvarlarında lisans eğitimlerinin yanı sıra lisansüstü araştırmalar da gerçekleştirilebilmektedir. Mevcut durumda, küresel, ulusal ve Ege Bölgesi özelinde bölgesel olarak ortaya çıkan problemlere ve araştırma önceliklerine hizmet verebilecek şekilde güncel donanım ve yazılım imkanlarına sahip olan bu laboratuvar altyapıları, uygulamalı analizlere ihtiyaç duyan sektör unsurlarının ve ekosistem paydaşlarının talepleri, değişim dinamikleri ve teknolojik ilerlemeler doğrultusunda artmaya devam eden bir hizmet farkındalığı ile güncel uygulama ve araştırma imkanları sunmaya devam etmektedir.

  Üniversitemiz Laboratuvar Deney listesi için tıklayınız.

   

  Font Boyutunu Değiştir
  Kontrast