Engelsiz Dokuz Eylül Anasayfası İçin Tıklayınız - Ekran Okuyucu Kullanıyorsanız Bu Sayfayı Kullanınız.

Çocuklara ve Gençlere Yönelik Dağlık Alan Farkındalığı ve Doğa Sevgisi Toplantısı

Yükleniyor Etkinlikler
 • Bu etkinlik geçti

17 Şubat, 2018 - 00:00 / 23:59 +03

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

AFET YÖNETİMİ ABD

 

ÇOCUKLARA VE GENÇLERE YÖNELİK DAĞLIK ALAN FARKINDALIĞI VE DOĞA SEVGİSİ TOPLANTISI

İnsanlar, kıyı ve ovaları tüketince, gidebileceği bir alan olarak dağlara doğru yönelmeye başlamıştır. İklim değişikliği, suların yükselmesi artık bir senaryo olmaktan çıkmıştır.  Aslında 1990’lardan itibaren dağlara yönelme hızlanmış ve günümüzde dünya nüfusunun yaklaşık % 26’sı dağlık alanlarda yaşamaya başlamıştır.

Uluslar arası düzeyde dağlara ilk defa dikkat çekiş, 1992 yılında gerçekleştirilen Rio Çevre Zirvesinde gerçekleşmiştir. Gündem 21 Eylem Planının 13. Bölümü, Hassas ekosistemlerin yönetimi: dağların sürdürülebilir gelişmesi üzerinedir. Ancak Türkiye’de bu konu geniş bir bakış açısıyla çalışılmamaktadır. Ayrıca Gündem 21 belgesi, yerel yönetimleri, karar alma, planlama ve uygulama süreçlerine kadınların, çocuk ve gençlerin etkin katılımını sağlayacak programlar geliştirmeye ve uygulamaya davet edilmektedir. Böylelikle, Gündem 21, bir yandan doğrudan 24. Bölümü ile kadınlara, 25. Bölümü ile de “sürdürülebilir gelişmede çocuklar ve gençliğe yönelerek,  yerel yönetimler için özel bir görev alanı çizmektedir. Birleşmiş Milletler Teşkilatı 2002 yılını “Uluslararası Dağlar Yılı” olarak ilan etmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, katılımlarla 2013 yılından bu yana 5 yıldır 11 Aralık Uluslararası Dünya Dağlar Gününü kutlamaktayız.

Konu ve öncelikli hedef kitle birlikte değerlendirildiğinde, Kadınlar, Gençler ve Çocuklar dağ yönetiminin önemli bir paydaşıdır. Dağ yerleşikleri de dağ ile ilişkili değerlendirilmesi gereken önemli bir beşeri kaynaktır. Oysaki,  %80’i dağlarla kaplı olan Türkiye’nin dağları ve dağlık alanların potansiyelinin (Dağ_ÇED) yapılması gerekmektedir. Bu hem dağların özellikleri ve taşıdığı değerlerin saptanması gerekse çevre sorunlarının dağlara taşınmaması açısından önemlidir. Dağlarımız ve dağlık alanlarımızın koruma-kullanma dengesi içinde değerlendirilmesi ve gelecek nesillere de emanet edilmesi için dağlık alanların sürdürülebilirliği ve yönetimi üzerinden çalışma yapılması gerekmektedir.

Dağlık Alan Belediyeler Birliği kurulmasını, yeni il ve Büyükşehir yapılanması açısından önemsemek gerekir. Bu çalışmalar, kamu,özel ve sivil ortaklıklar gerektirmektedir. Konunun özelliği itibariyle , öncelikli paydaş grupları, dağ, dağcılık ve dağ sporları üzerinde çalışan profesyonel uzmanlıklara ait olup, belediyeler de konunun mekan ölçeğinde söz sahibidir. Bu nedenle katılım gösteren, dağ dostu olup,  dağlara sahip çıkılmasında vatansever /idealist bir refleksle hareket eden herkese teşekkür ederim. Bu çalışma 2018 yılında yeni bir başlangıç ve tanışmanın geliştirilmesi eylem planına hizmet etmektedir. Bundan sonraki süreçte katılımcıların farklı ortaklıklarla yeni hedefler oluşturması beklenmektedir.

Detaylar

Tarih:
17 Şubat, 2018
Saat:
00:00 / 23:59

« Tüm Etkinlikler

 • Öğrenci E-Posta

   

  Personel E-Posta

 • Not: Lütfen sadece ad ve/veya soyad giriniz. Arama uzun sürüyorsa lütfen tıklayınız.

 • Genel Arama

 • Araştırma

  ProjelerTeknoloji ve İnovasyonUygulama ve Araştırma Merkezleri
  Font Boyutunu Değiştir
  Kontrast